artykuł nr 1

Komisja Rewizyjna

artykuł nr 2

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

artykuł nr 3

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania

artykuł nr 4

Komisja Oświaty i Nauki

artykuł nr 5

Komisja Kultury i Kultury Fizycznej

Dostępne kategorie:
Zawiadomienia
Regulamin
Plan pracy