Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 1290438
   Nr rachunków bankowych, NIP i REGON 61428
   Struktura organizacyjna i schemat organizacyjny 46725
   Wykaz numerów telefonów 60427
   Podstawowe informacje o Piotrkowie Trybunalskim 14296
Organy
   Prezydent Miasta 24654
     Kompetencje 4078
     Kontakt, dyżur 4790
     Komisje 2595
   Z-cy Prezydenta Miasta 21148
     Kompetencje 2663
     Kontakt i Dyżury 3300
   Sekretarz Miasta 14164
   Skarbnik Miasta 11703
   Rada Miasta 21665
     Komisja Budżetu, Finansów i Planowania 2296
     Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego 2057
     Komisja Oświaty i Nauki 2192
     Komisja Rewizyjna 1888
     Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych 2109
     Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych 2008
     Komisja Kultury i Kultury Fizycznej 1953
   Komórki organizacyjne 51084
     Komórki podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta 19872
    ›    Biuro Prawne 3035
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 2426
    ›    Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony 6209
    ›    Urząd Stanu Cywilnego 9096
    ›    Miejski Rzecznik Konsumentów 6633
    ›    Biuro Prasowe 4169
    ›    Biuro Kontroli 3262
    ›    Audytor Wewnętrzny 432
     Komórki podległe bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Prezydenta 16343
    ›    Referat Edukacji 8115
    ›    Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 5520
    ›    Referat Zamówień Publicznych 2903
    ›    Referat Spraw Społecznych 4010
    ›    Referat Gospodarki Nieruchomościami 6894
     Komórki podległe bezpośrednio Drugiemu Zastępcy Prezydenta 13842
    ›    Biuro Inwestycji i Remontów 5393
    ›    Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 12161
    ›    Referat Architektury i Budownictwa 6491
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 8134
    ›    Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - IGO 1549
     Komórki podległe Skarbnikowi Miasta 8492
    ›    Referat Podatków i Opłat Lokalnych 3300
    ›    Referat Budżetu i Analiz Finansowych 3055
    ›    Referat Księgowości 3142
    ›    Referat Dochodów 3217
    ›    Radca Prawny ds obsługi pionu Skarbnika 1377
     Komórki podległe Sekretarzowi Miasta 11813
    ›    Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi 4261
    ›    Referat Administracji i Majątku 3011
    ›    Biuro Obsługi Mieszkańców 3201
    ›    Referat Informatyki 3153
    ›    Referat Ewidencji Ludności 4780
    ›    Referat Komunikacji 3679
    ›    Biuro Planowania Rozwoju Miasta 3287
    ›    Biuro Rady Miasta 2444
    ›    Biuro Partnerstwa i Funduszy 3053
    ›    Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji 2557
    ›    Centrum Informacji Turystycznej 2397
     Miejski Rzecznik Konsumentów 4008
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2891
Rada Miasta
   Kadencja 2018-2023 4844
     Prezydium Rady 969
     Skład Rady 1331
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 131
    ›    Informacje o Radnych 117
     Komisje Rady 2272
    ›    Zawiadomienia 215
    ›    Regulamin 58
    ›    Plan pracy 85
     Interpelacje i zapytania radnych-rejestr 8601
     Dyżury radnych 762
   Sesje Rady 3619
     Rok 2020 1371
    ›    XVI Sesja z dn. 29.01.2020 r. 211
    ›    XVII Sesja z dn. 26.02.2020 r. 272
    ›    XVIII Sesja z dn. 18.03.2020 r. 240
    ›    XIX Sesja z dn. 29.04.2020 r. 286
    ›    XX Nadzwyczajna Sesja z dn. 6.05.2020 r. 149
    ›    XXI Sesja z dn. 27.05.2020 r. 164
    ›    XXII Sesja z dn. 10.06.2020 r. 228
    ›    XXIII Sesja z dn. 24.06.2020 r. 224
    ›    XXIV Sesja z dn. 15.07.2020r. 189
    ›    XXV Nadzwyczajna Sesja z dn. 5.08.2020 r. 97
    ›    XXVI Sesja z dn. 26.08.2020 r. 153
    ›    XXVII Sesja z dn. 30.09.2020 r. 238
    ›    XXVIII Sesja z dn. 29.10.2020 r. 186
    ›    XXIX Sesja z dn. 25.11.2020 r. 98
    ›    XXX Nadzwyczaja Sesja z dn. 2.12.2020 r. 74
    ›    XXXI Sesja z dn. 21.12.2020 r. 152
    ›    IV Sesja z dn. 30.01.2019 r. 713
     Rok 2019 1661
    ›    V Sesja z dn. 27.02.2019 r. 296
    ›    VI Sesja z dn. 27.03.2019 r. 300
    ›    VII Sesja z dn. 17.04.2019 r. 323
    ›    VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r. 331
    ›    IX Sesja z dn. 26.06.2019 r. 381
    ›    X Sesja z dn. 28.08.2019 r. 299
    ›    XI Sesja z dn. 25.09.2019 r. 345
    ›    XII Nadzwyczajna Sesja z dn. 27.09.2019 r. 209
    ›     XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r. 303
    ›    XIV Sesja z dn. 27.11.2019 r. 273
    ›    XV Sesja z dn. 18.12.2019 r. 250
     Rok 2018 737
    ›    Sesja I 621
    ›    Sesja II 302
    ›    Sesja III 410
   Projekty Uchwał (lata 2011-2018) 11293
     Rok 2018 1876
    ›    I kwartał 935
    ›    II kwartał 807
    ›    III kwartał 618
    ›    IV kwartał 871
     Rok 2017 1688
    ›    I kwartał 1062
    ›    II kwartał 853
    ›    III kwartał 812
    ›    IV kwartał 1111
     Rok 2016 1354
    ›    I kwartał 942
    ›    II kwartał 1130
    ›    III kwartał 909
    ›    IV kwartał 1185
     Rok 2015 1528
    ›    I kwartał 1575
    ›    II kwartał 1423
    ›    III kwartał 1211
    ›    IV kwartał 1315
     Rok 2014 1283
    ›    I kwartał 1379
    ›    II kwartał 1283
    ›    III kwartał 1005
    ›    IV kwartał 1252
     Rok 2013 1629
    ›    I kwartał 1886
    ›    II kwartał 1360
    ›    III kwartał 1365
    ›    IV kwartał 1733
     Rok 2012 1885
    ›    I kwartał 1960
    ›    II kwartał 1782
    ›    III kwartał 1546
    ›    IV kwartał 1675
     Rok 2011 1351
    ›    III kwartał 1208
    ›    IV kwartał 2286
   Uchwały 47977
     Rok 2020 1892
    ›    I kwartał 796
    ›    II kwartał 793
    ›    III kwartał 658
    ›    IV kwartał 507
     Rok 2019 2702
    ›    I kwartał 1451
    ›    II kwartał 1331
    ›    III kwartał 1184
    ›    IV kwartał 1328
     Rok 2018 3740
    ›    I kwartał 1681
    ›    II kwartał 1638
    ›    III kwartał 1196
    ›    IV kwartał 2051
     Rok 2017 3516
    ›    I kwartał 2788
    ›    II kwartał 1795
    ›    III kwartał 1582
    ›    IV kwartał 2130
     Rok 2016 3437
    ›    I kwartał 2342
    ›    II kwartał 2082
    ›    III kwartał 1531
    ›    IV kwartał 4274
     Rok 2015 3894
    ›    I kwartał 2871
    ›    II kwartał 2261
    ›    III kwartał 1925
    ›    IV kwartał 3696
     Rok 2014 3555
    ›    I kwartał 2649
    ›    II kwartał 2349
    ›    III kwartał 1986
    ›    IV kwartał 2478
     Rok 2013 3777
    ›    I kwartał 3344
    ›    II kwartał 2310
    ›    III kwartał 1992
    ›    IV kwartał 2534
     Rok 2012 5300
    ›    I kwartał 3141
    ›    II kwartał 3061
    ›    III kwartał 2648
    ›    IV kwartał 3509
     Rok 2011 4973
    ›    I kwartał 3645
    ›    II kwartał 2806
    ›    III kwartał 2807
    ›    IV kwartał 3950
     Rok 2010 4498
    ›    I kwartał 2842
    ›    II kwartał 2862
    ›    III kwartał 2467
    ›    IV kwartał 3754
     Rok 2009 4726
    ›    I kwartał 3738
    ›    II kwartał 3352
    ›    III kwartał 2632
    ›    IV kwartał 3885
     Rok 2008 5272
    ›    I kwartał 3688
    ›    II kwartał 3579
    ›    III kwartał 2986
    ›    IV kwartał 3723
     Rok 2007 4803
    ›    I kwartał 3407
    ›    II kwartał 3039
    ›    III kwartał 2642
    ›    IV kwartał 3498
     Rok 2006 4794
    ›    I kwartał 3484
    ›    II kwartał 3310
    ›    III kwartał 3206
    ›    IV kwartał 3014
     Rok 2005 4240
    ›    I kwartał 3223
    ›    II kwartał 4005
    ›    III kwartał 2345
    ›    IV kwartał 4162
     Rok 2004 1962
    ›    IV kwartał - projekty 1403
    ›    III kwartał - projekty 1261
    ›    II kwartał - projekty 1440
    ›    I kwartał - projekty 1735
     Rok 2004 3614
    ›    IV kwartał 3975
    ›    III kwartał 2171
    ›    II kwartał 2909
    ›    I kwartał 2524
     Rok 2003 2985
    ›    I Kwartał 1931
    ›    II Kwartał 1857
    ›    III Kwartał 1719
    ›    IV Kwartał 3068
     Rok 2002 2532
    ›    IV Kwartał 2019
   Protokoły z sesji Rady Miasta 3569
     Kadencja 2018-2023 1471
     Kadencja 2014-2018 4247
     Kadencja 2010-2014 3144
   Petycje do Rady Miasta 247
     Kadencja 2014 - 2018 79
     Kadencja 2018 - 2023 173
     Zbiorcza Informacja o PETYCJACH rozpatrzonych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 65
   Oświadczenia majątkowe 2024
     Rok 2019 1156
     Rok 2018 3775
   Transmisja online sesji 13758
   Młodzieżowa Rada Miasta 495
   Jednostki pomocnicze 8728
     Jednostka pomocnicza Osiedle "Centrum" 55
     Jednostka pomocnicza "Osiedle Piastowskie" 41
     Jednostka pomocnicza "Armii Krajowej" 32
     Jednostka pomocnicza "Południe" 43
     Jednostka pomocnicza Osiedle "Wronia" 30
     Jednostka pomocnicza Osiedle "Leśna" 28
     Jednostka Pomocnicza Osiedla "Słowackiego Północ" 26
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Wierzeje" 25
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Wyzwolenia" 25
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Krakowskie Przedmieście-Sulejowska" 34
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Przyszłość" 29
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Belzacka" 22
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Łódzka-Wysoka-Sadowa" 23
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Szczekanica" 22
Prawo Lokalne
   Statut 10134
   Regulamin 14447
   Budżet 21535
     Budżet Miasta - 2021 r. 268
     Budżet Miasta - 2020 r. 1780
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2020 r. 216
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2020 r. 118
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2020 r. 61
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2020 r. 99
     Budżet Miasta - 2019 r. 2241
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r. 308
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2019 r. 305
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2019 r. 321
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2019 r. 343
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2019 r. 347
    ›    Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta za 2019 rok 270
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2019 r. 416
     Budżet Miasta - 2018 r. 2668
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r. 364
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2018 r. 265
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2018 r. 338
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2018 r. 282
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r. 350
    ›    Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Miasta za 2018 r. 387
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2018 r. 566
     Budżet Miasta - 2017 r. 2766
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2017 r. 587
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2017 r. 479
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 r. 453
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2017 r. 348
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2017 r. 888
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r. 706
     Budżet Miasta - 2016 r. 3429
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2016 r. 738
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2016 r. 633
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 r. 830
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2016 r. 697
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2016 r. 577
    ›    Sprawozdanie finansowe Miasta za 2016 r. 817
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 r. 1183
     Budżet Miasta - 2015 r. 2974
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. 2039
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 2292
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 r. 1433
     Budżet Miasta - 2014 r. 3028
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2014 r. 2097
     Budżet Miasta - 2013 r. 3300
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2013 r. 1799
     Budżet Miasta - 2012 r. 3190
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2012 r. 1625
     Budżet Miasta - 2011 r. 3281
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2011 roku 1338
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2011 r. 1736
    ›    Budżet Miasta - 2002 r. 1546
    ›    Budżet Miasta - 2003 r. 2110
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2003 r. 1229
    ›    Budżet Miasta - 2004 r. 2250
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2004 r. 1309
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2003 r. 1541
    ›    Budżet Miasta - 2005 r. 2554
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2004 rok 1696
    ›    Informator budżetowy 1285
    ›    Budżet Miasta - 2006 r. 2584
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2005 rok 1515
    ›     Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2005 r. 1303
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2006 r. 1398
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2006 rok 2253
    ›    Wykonanie budżetu 1698
    ›    Projekt Budżetu Miasta na 2007 r. 1576
    ›    Budżet Miasta na 2007 r. 1928
    ›    Wykonanie budżetu 1284
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków 1363
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2007 rok 1357
    ›    Budżet Miasta - 2008 r. 2093
    ›    Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2007 r. 1782
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2008 roku 1500
    ›    Budżet Miasta na 2009 r. 2120
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. 1856
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2009 roku 1328
     Budżet Miasta - lata 2002-2010 2788
    ›    Budżet Miasta - 2010 r. 2259
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. 1857
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2010 roku 1420
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2010 r. 1721
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 2566
     Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2036 29
     Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2036 436
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2020 r. 22
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036 588
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2019 r. 222
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2019 rok 90
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2018-2036 898
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 r. 216
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2018 r. 168
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2011-2017 6111
    ›    Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć WPF 1385
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2016 r. 466
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 r. 555
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2017 r. 224
   Zarządzenia Prezydenta Miasta 131839
     Rok 2021 255
    ›    I kwartał 605
    ›    II kwartał 9
    ›    III kwartał 6
    ›    IV kwartał 23
     Rok 2020 10910
    ›    I kwartał 10344
    ›    II kwartał 13594
    ›    III kwartał 7492
    ›    IV kwartał 6420
     Rok 2019 11877
    ›    I kwartał 20542
    ›    II kwartał 9529
    ›    III kwartał 7539
    ›    IV kwartał 6646
     Rok 2018 11961
    ›    I kwartał 10623
    ›    II kwartał 9424
    ›    III kwartał 8184
    ›    IV kwartał 9710
     Rok 2017 12615
    ›    I kwartał 9792
    ›    II kwartał 13248
    ›    III kwartał 6922
    ›    IV kwartał 5873
     Rok 2016 13451
    ›    I kwartał 9105
    ›    II kwartał 11257
    ›    III kwartał 7302
    ›    IV kwartał 10007
     Rok 2015 14549
    ›    I kwartał 11678
    ›    II kwartał 9995
    ›    III kwartał 9088
    ›    IV kwartał 8886
     Rok 2014 11875
    ›    I kwartał 8652
    ›    II kwartał 10680
    ›    III kwartał 10799
    ›    IV kwartał 9537
     Rok 2013 9728
    ›    I kwartał 11137
    ›    II kwartał 10393
    ›    III kwartał 10901
    ›    IV kwartał 8294
     Rok 2012 10317
    ›    I kwartał 14113
    ›    II kwartał 14143
    ›    III kwartał 12365
    ›    IV kwartał 10756
     Rok 2011 9591
    ›    I kwartał 12833
    ›    II kwartał 11500
    ›    III kwartał 11357
    ›    IV kwartał 10745
     Rok 2010 7849
    ›    I kwartał 10076
    ›    II kwartał 7830
    ›    III kwartał 10487
    ›    IV kwartał 8835
     Rok 2009 7944
    ›    I kwartał 10729
    ›    II kwartał 10852
    ›    III kwartał 10325
    ›    IV kwartał 8910
     Rok 2008 6886
    ›    I kwartał 9949
    ›    II kwartał 9444
    ›    III kwartał 9208
    ›    IV kwartał 9644
     Rok 2007 5762
    ›    I kwartał 10289
    ›    II kwartał 9009
    ›    III kwartał 9483
    ›    IV kwartał 7130
     Rok 2006 4413
    ›    I kwartał 9570
    ›    II kwartał 5145
    ›    III kwartał 9108
    ›    IV kwartał 10144
     Rok 2005 3346
    ›    I kwartał 7257
    ›    II kwatrał 5795
    ›    III kwartał 9337
    ›    IV kwartał 8432
     Rok 2004 2633
    ›    I półrocze 2004 11246
    ›    II półrocze 2004 12986
     Rok 2003 - rejestr 13232
     Rok 2002 - rejestr 4257
   Podatki i opłaty lokalne 27017
     Podatek od nieruchomości 31534
     Podatek od środków transportowych 8355
     Podatek rolny 4976
    ›    Zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 1932
     Podatek leśny 2505
     Opłata posiadania psów 3608
     Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2245
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 326
     Opłata targowa 3922
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 3029
     Indywidualna interpretacja prawa podatkowego 1926
     Należności cywilnoprawne 2360
     Opłata prolongacyjna 735
     Informacje o udzielonych umorzeniach należności niepodatkowych 365
   Pomoc publiczna 6210
   Zbiór aktów prawa miejscowego 6675
     Rok 2021 25
     Rok 2020 728
     Rok 2019 1326
     Rok 2018 1415
     Rok 2017 1553
     Rok 2016 1203
     Rok 2015 1628
     Rok 2014 1673
     Rok 2013 1988
     Rok 2012 3013
   Programy i strategie 6495
     Strategia Rozwoju Miasta 7130
     Analiza możliwości modernizacji i restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim 1849
     Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi 1831
     Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4224
     Miejski Program przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1848
     Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1288
     Aktualizacja Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 933
     Program pomocy dla rodzin wielodzietnych "Rodzina +4" 1350
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3757
     Powiatowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1360
     Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim 1119
     Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020 4893
     Program "Bezpieczne Miasto" 2123
     Gminny Program Wspierania Rodziny w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2016-2018 1508
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2019 411
     Program Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku. 2507
     Program Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 2100
     Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021 619
     Gminny program opieki nad zabytkami Miasta Piotrków Trybunalski na lata 2020 - 2023 146
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 1637
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1022
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 478
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o z 475
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) 345
Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY
   Wstępne ogłoszenia informacyjne 3852
     Rok 2019 3864
     Rok 2018 1795
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 9365
     Rok 2020 1750
     Rok 2019 2471
     Rok 2018 1968
     Rok 2017 4678
   Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY 39484
     Rok 2020 20830
     Rok 2019 34325
     Rok 2018 61574
   Postepowania w trybie: ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 31045
     Rok 2020 13655
     Rok 2019 16817
     Rok 2018 20266
   Postępowania w trybie: PRZETARG OGRANICZONY 21469
   Postępowania w pozostałych trybach ustawowych 18600
   Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 219292
     Rok 2020 9902
     Rok 2019 5266
     Rok 2018 7537
     Rok 2017 5004
   Konkursy 11726
     Rok 2017 4020
   Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku 73363
     Rok 2020 1337
    ›    Ogłoszenia 5507
    ›    Platforma zakupowa 585
    ›    Baza konkurencyjności 264
    ›    Rozeznanie rynku 4161
     Rok 2019 2509
    ›    Ogłoszenia 7023
    ›     Platforma zakupowa 819
    ›    Baza konkurencyjności 400
    ›    Rozeznanie rynku 3971
     Rok 2018 15310
    ›    Ogłoszenia 18000
    ›    Platforma zakupowa 1191
    ›    Baza konkurencyjności 747
    ›    Rozeznanie rynku 11791
     Rok 2017 4544
    ›    I półrocze 22962
    ›    II półrocze 49928
    ›    Platforma zakupowa 1632
    ›    Baza konkurencyjności 695
     Rok 2016 13453
    ›    I półrocze 35201
    ›    II półrocze 19879
     Rok 2015 27493
    ›    I półrocze 49438
    ›    II półrocze 27703
     Rok 2014 5548
    ›    I półrocze 16493
    ›    II półrocze 30149
     Rok 2013 5840
    ›    I półrocze 11765
    ›    II półrocze 10651
     Rok 2012 5677
    ›    I półrocze 9554
    ›    II półrocze 15063
     Rok 2011 5572
    ›    I półrocze 15080
    ›    II półrocze 15009
     Rok 2010 6585
    ›    I półrocze 50450
    ›    II półrocze 17519
     2009 - II półrocze 49261
   Archiwum - Przetarg nieograniczony 10264
     Rok 2003 16320
     Rok 2004 - I półrocze 22527
     Rok 2004 - II półrocze 33751
     Rok 2005 - I półrocze 37242
     Rok 2005 - II półrocze 46703
     Rok 2006 - I półrocze 40713
     Rok 2006 - II półrocze 37934
     Rok 2007 - I półrocze 26438
     Rok 2007 - II półrocze 54118
     Rok 2008 - I półrocze 22253
     Rok 2008 - II półrocze 23229
     Rok 2009 - I półrocze 33428
     Rok 2009 - II półrocze 29498
     Rok 2010 - I półrocze 61237
     Rok 2010 - II półrocze 22908
     Rok 2011 - I półrocze 25634
     Rok 2011 - II półrocze 38725
     Rok 2012 - I półrocze 25590
     Rok 2012 - II półrocze 28123
     Rok 2013 - I półrocze 24312
     Rok 2013 - II półrocze 22357
     Rok 2014 - I półrocze 28255
     Rok 2014 - II półrocze 29891
     Rok 2015 - I półrocze 49215
     Rok 2015 - II półrocze 727193
     Rok 2016 - I półrocze 23190
     Rok 2016 - II półrocze 28246
     Rok 2017 - I półrocze 33277
     Rok 2017 - II półrocze 20917
   Archiwum - Zapytania o cenę 8273
     Rok 2015 43133
     Rok 2014 1173
   Archiwum - Wstępne ogłoszenia informacyjne 883
     Rok 2017 2611
   Archiwum - Zamówienia z wolnej ręki 989
     Rok 2017 13775
     Rok 2016 14042
     Rok 2015 21434
     Rok 2014 7848
     Rok 2013 1206
     Rok 2012 5439
     Rok 2011 6895
     Rok 2010 38732
     Rok 2009 5378
     Rok 2008 2841
Rejestry i Ewidencje
   Rejestry i ewidencje 14510
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna skrzynka podawcza 6425
   Miejski Rzecznik Konsumentów 12
   Udostępnianie informacji publicznej 10287
   Ponowne wykorzystywanie informacji 3063
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 20989
     Biuro Obsługi Mieszkańców 1402
     Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 2160
     Referat Spraw Społecznych 4826
     Referat Ewidencji Ludności 5379
     Urząd Stanu Cywilnego 3488
     Referat Podatków i Opłat Lokalnych 4018
     Referat Dochodów 1685
     Referat Administracji i Majatku 2122
     Referat Gospodarki Nieruchomościami 3326
     Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 4036
     Referat Architektury i Budownictwa 12976
     Referat Komunikacji 11945
     Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 3774
     Biuro Planowania Rozwoju Miasta 1984
     Referat Zarządzania Krzyzysowego i Obrony 1628
     Referat Edukacji 2924
     Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji 665
     Centrum Informacji Turystycznej 563
   Lobbing 592
   Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 4334
   Wzór formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 1798
Gospodarka nieruchomościami
   Komunikaty, ogłoszenia 5852
   Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa 16898
     Rok 2021 25
    ›    I półrocze 37
    ›    II półrocze 10
     Rok 2020 4141
    ›    I półrocze 5747
    ›    II półrocze 5047
    ›    II półrocze 1731
     Rok 2019 2850
    ›    I półrocze 5317
    ›    II półrocze 5556
     Rok 2018 3562
    ›    I półrocze 4234
    ›    II półrocze 4686
     Rok 2017 2792
    ›    I półrocze 3983
    ›    II półrocze 3504
     Rok 2016 3605
    ›    II półrocze 3037
    ›    I półrocze 4196
   Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa 59607
     Rok 2020 2894
    ›    I półrocze 4695
    ›    II półrocze 7456
     Rok 2019 2973
    ›    I półrocze 14901
    ›    II półrocze 3241
     Rok 2018 3793
    ›    I półrocze 10150
    ›    II półrocze 9936
   Informacja o wynikach przetargów 6825
     Rok 2020 1259
     Rok 2019 2495
     Rok 2018 3183
     Rok 2017 2734
     Rok 2016 3851
   Ogłoszenia najem lokali 3333
     Rok 2018 1451
     Rok 2017 1060
     Rok 2016 1442
   Konkursy 2617
     2014 2598
   Archiwum ogłoszeń 1799
     Rok 2017 - I półrocze 7255
     Rok 2017 - II półrocze 7936
     Rok 2016 - I półrocze 10425
     Rok 2016 - II półrocze 7973
     Rok 2015 - I półrocze 7341
     Rok 2015 - II półrocze 22523
     Rok 2014 - I półrocze 6277
     Rok 2014 - II półrocze 5656
     Rok 2013 - I półrocze 5441
     Rok 2013 - II półrocze 6807
     Rok 2012 - I półrocze 4498
     Rok 2012 - II półrocze 8649
     Rok 2011 - I półrocze 8982
     Rok 2011 - II półrocze 7011
     Rok 2010 - I półrocze 8135
     Rok 2010 - II półrocze 7981
     Rok 2009 - II półrocze 33830
     Rok 2009 - I półrocze 24384
     Rok 2008 - II półrocze 14215
     Rok 2008 - I półrocze 10303
     Rok 2007 - II półrocze 14768
     Rok 2007 - I półrocze 10544
Oświata
   Oświata w Piotrkowie Trybunalskim 15487
     Zmiana ustroju oświaty 747
     Szkoły i placówki niepubliczne 1454
      Wpis do ewidencji 711
     Dotacje 1466
    ›    2018 rok 356
    ›    2019 rok 812
    ›    2020 rok 339
     Wykaz publicznych placówek oświatowych 1209
Ogłoszenia i obwieszczenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta 55541
     Rok 2021 100
    ›    I kwartał 152
    ›    II kwartał 5
    ›    III kwartał 2
    ›    IV kwartał 7
     Rok 2020 2749
    ›    I kwartał 2799
    ›    II kwartał 2326
    ›    III kwartał 1740
    ›    IV kwartał 2722
     Rok 2019 3146
    ›    I kwartał 2227
    ›    II kwartał 1685
    ›    III kwartał 2375
    ›    IV kwartał 2288
     Rok 2018 3564
    ›    I kwartał 2513
    ›    II kwartał 1893
    ›    III kwartał 1778
    ›    IV kwartał 2166
     Rok 2017 4414
    ›    I kwartał 3865
    ›    II kwartał 3563
    ›    III kwartał 1935
    ›    IV kwartał 2413
     Rok 2016 4195
    ›    II kwartał 3323
    ›    III kwartał 3558
    ›    IV kwartał 6710
    ›    I kwartał 4165
    ›    Rok 2003 16372
    ›    Rok 2004 29664
    ›    Rok 2005 45007
    ›    Rok 2006 41620
    ›    Rok 2007 25007
    ›    Rok 2008 35631
    ›    Rok 2009 34091
     Archiwum 1906
    ›    Rok 2010 36264
    ›    Rok 2011 19310
    ›    Rok 2012 24600
    ›    Rok 2013 18613
    ›    Rok 2014 10714
    ›    Rok 2015 28534
   Ogłoszenia innych organów 15046
     Rok 2021 61
     Rok 2020 2496
     Rok 2019 2796
     Rok 2018 2024
     Rok 2017 2489
     Rok 2016 4326
     Rok 2015 24426
     Rok 2014 4686
     Rok 2013 4923
     Rok 2012 6573
     Rok 2011 5200
     Rok 2010 4730
     Rok 2009 4212
   Pracownia Planowania Przestrzennego 1644
     Rok 2019 1388
     Rok 2020 475
   Biuro Rzeczy Znalezionych 5803
     Wykaz rzeczy oddanych do Biura Rzeczy Znalezionych 4142
Oświadczenia majątkowe
   Oświadczenia majątkowe 44553
     Oświadczenia majątkowe - 2019 r. 3989
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2920
    ›    Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta 5990
    ›    Kierownicy podległych jednostek 9236
    ›    Oświadczenia cząstkowe 1889
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - kadencja 2018-2021 453
     Oświadczenia majątkowe - 2018 r. 6795
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 3202
    ›    Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta 7596
    ›    Kierownicy podległych jednostek 11363
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018 4295
    ›    Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018 879
     Oświadczenia majątkowe - 2017 r. 4999
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1696
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 5037
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3626
    ›    Kierownicy podległych jednostek 9591
     Oświadczenia majątkowe - 2016 r. 4423
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1947
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 4133
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3077
    ›    Kierownicy podległych jednostek 7299
     Oświadczenia majątkowe - 2015 r. 4875
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2185
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 4197
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4484
    ›    Kierownicy podległych jednostek 6558
     Oświadczenia majątkowe - 2014 r. 4605
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2357
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 5829
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3788
    ›    Kierownicy podległych jednostek 8984
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2198
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3703
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2991
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5986
Praca
   Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze 500483
     Rok 2020 23029
    ›    I kwartał 13388
    ›    II kwartał 2116
    ›    III kwartał 7063
    ›    IV kwartał 4310
     Rok 2019 36873
    ›    I kwartał 17295
    ›    II kwartał 12716
    ›    III kwartał 14225
    ›    IV kwartał 17139
     Rok 2018 39592
    ›    I kwartał 23430
    ›    II kwartał 12221
    ›    III kwartał 18139
    ›    IV kwartał 17400
     Rok 2017 54608
    ›    I kwartał 10650
    ›    II kwartał 13748
    ›    III kwartał 10138
    ›    IV kwartał 15907
    ›    I kwartał 19225
    ›    II kwartał 11715
    ›    III kwartał 10350
    ›    IV kwartał 10771
     Rok 2016 2001
     Rok 2015 28165
    ›    I kwartał 12084
    ›    II kwartał 12376
    ›    III kwartał 16100
    ›    IV kwartał 14180
     Rok 2014 31663
    ›    I kwartał 14333
    ›    II kwartał 15820
    ›    III kwartał 20492
    ›    IV kwartał 14703
     Rok 2013 36230
    ›    I kwartał 15660
    ›    II kwartał 18678
    ›    III kwartał 18022
    ›    IV kwartał 15822
     Rok 2012 41110
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 17869
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 18913
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 18566
    ›    IV kwartał 21061
   Nabory z poprzednich lat 6331
     2005 r. 8603
    ›    III kwartał 3841
    ›    IV kwartał 17654
     2006 r. 39711
    ›    I kwartał 16393
    ›    II kwartał 17098
    ›    III kwartał 14067
    ›    IV kwartał 22817
     2007 r. 63418
    ›    I kwartał 25748
    ›    II kwartał 24052
    ›    III kwartał 22899
    ›    IV kwartał 20785
     2008 r. 51251
    ›    I kwartał 13752
    ›    II kwartał 17654
    ›    III kwartał 22512
    ›    IV kwartał 27721
     2009 r. 61154
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 22971
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 19720
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 29073
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 21211
     2010 r. 53687
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 19868
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 25904
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 24459
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 22339
     2011 r. 44989
    ›    IV kwartał-zakończone procedury naboru 19512
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 20843
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 19075
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 24291
   System zatrudniania 16861
Wybory
   Wybory, referenda 20002
   Wybory ławników 16325
   Spisy powrzechne 300
Inne
   Wykaz jednostek realizujących zadania miasta 21866
     Pracownia Planowania Przestrzennego 5055
     Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 14341
     Miejski Ośrodek Kultury 3663
     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 14690
     Ośrodek Sportu i Rekreacji 4124
     Miejski Żłobek Dzienny 3620
     Centrum Usług Wspólnych 5685
     Ośrodek Działań Artystycznych 2604
     Muzeum 3054
     Miejska Biblioteka Publiczna 2659
     Straż Miejska 9290
     Dom Pomocy Społecznej 3627
     Dzienny Dom Pomocy Społecznej 4473
     Pogotowie Opiekuńcze w Piotrkowie Trybunaklskim 3993
     Środowiskowy Dom Samopomocy 3059
     Dom Dziecka 3604
     Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna 'Bartek' 3332
     Instytut Badań nd Parlamentaryzmem 2769
     Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 590
     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 513
     Centrum Kształcenia Zawodowego 716
   Zgromadzenia 4703
   Organizacje pozarządowe 8760
     Ogłoszenia i aktualności 4956
    ›    Rok 2019 1487
    ›    Rok 2020 696
     Organizacje pozarządowe działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego 8850
    ›    Lata 2010-2012 7778
    ›    Rok 2013 2215
    ›    Rok 2014 2475
    ›    Rok 2015 21631
    ›    Rok 2016 6945
    ›    Rok 2017 10163
     Archiwum 440
    ›    Rok 2018 11418
   Spółki z udziałem Gminy i Powiatu Piotrków Trybunalski 9946
   Oferty inwestycyjne 6351
    ›    Stan elektryfikacji 740
    ›    Stan gospodarki komunalnej 617
    ›    Stan telefonizacji 439
     Oferta inwestycyjna miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4566
   Audyt wewnętrzny 6393
     Procedury audytu wewnętrznego 2524
     Plan Audytu 629
     Sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego 201
   Kontrole 20433
    ›    ROK 2014 1751
    ›    ROK 2015 1878
     PLANY KONTROLI 5598
    ›    ROK 2016 1655
    ›    ROK 2017 1305
    ›    ROK 2018 1212
    ›    ROK 2019 1292
    ›    ROK 2020 640
    ›    ROK 2021 192
    ›    ROK 2014 2101
    ›    ROK 2015 2726
     KONTROLE WEWNĘTRZNE 5843
    ›    ROK 2016 2908
    ›    ROK 2017 2326
    ›    ROK 2018 1388
    ›    ROK 2019 1111
    ›    ROK 2020 1075
    ›    ROK 2014 1662
    ›    ROK 2015 1749
     KONTROLE ZEWNĘTRZNE 1957
    ›    ROK 2016 1111
    ›    ROK 2017 868
    ›    ROK 2018 801
    ›    ROK 2019 283
    ›    ROK 2020 267
     KONTROLE PODM. SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBL. DOTOWANYCH PRZEZ MIASTO 1553
    ›    ROK 2016 862
    ›    ROK 2015 729
    ›    ROK 2017 739
    ›    ROK 2018 402
    ›    ROK 2019 310
     KONTROLE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 792
    ›    ROK 2016 600
    ›    ROK 2015 622
    ›    ROK 2017 424
    ›    ROK 2018 198
    ›    ROK 2019 92
    ›    Kontrole sprzed 2006 r. 9056
    ›    Kontrole wewnętrzne-2007 r. 2610
    ›    Kontrole finansowe-2007 r. 2087
    ›    Kontrole wewnętrzne-2008 r. 2996
    ›    Kontrole finansowe-2008 r. 2455
    ›    Kontrole zewnętrzne-2008 r. 2173
    ›    Kontrole wewnętrzne-2009 r. 2218
    ›    Kontrole finansowe-2009 r. 2625
    ›    Kontrole zewnętrzne-2009 r. 2250
    ›    Kontrole wewnętrzne-2010 r. 2264
    ›    Kontrole finansowe-2010 r. 3309
    ›    Kontrole zewnętrzne-2011 r. 2160
    ›    Kontrole wewnętrzne-2011 r. 3152
    ›    Kontrole wewnętrzne-2012 r. 2065
    ›    Kontrole zewnętrzne-2012 r. 2101
    ›    Kontrole wewnętrzne-2013 r. 2385
    ›    Kontrole zewnętrzne-2013 r. 2344
     ARCHIWUM 844
   Informacja o stanie mienia komunalnego 5277
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2019 r. 90
      Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2018 r. 268
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2017 r. 403
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2016 r. 454
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2015 r. 526
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2014 r. 704
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2013 r. 823
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2012 r. 1081
    ›    Informacja o stanie mienia gminy Piotrków Trybunalski 2003 r. - 2005 r. 2084
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego od dnia 30.09.2006 r. 1048
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2007 r. 1001
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2008 r. 943
     INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Z POPRZEDNICH LAT 1194
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2009 r. 993
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2010 r. 1138
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2011 1200
   Informacje o środowisku i jego ochronie 6633
   Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim 4615
   Analiza zdawalności OSK 1669
    ›    Rok 2016 1247
    ›    Rok 2017 527
    ›    Rok 2018 413
     Wykaz zdawalności OSK 657
    ›    Rok 2019 441
    ›    Rok 2020 409
    ›    Procedura postępowania podczas przeprowadzania kontroli 390
    ›    Ogólny schemat procedur kontroli 448
     Procedura postępowania 222
     Wykaz OSK i wykaz SKP 880
   Informacje o stanie gospodarki odpadami komunalnymi 2869
   Konsultacje społeczne 417
     Rok 2020 134
    ›    Konsultacje 120
    ›    Konsultacje 472
     Rok 2018 918
     Rok 2017 1291
    ›    Konsultacje 663
   Redakcja Biuletynu 5985
   Koordynatorzy d/s Dostępności w Urzędzie Miasta 152
KORONAWIRUS SARS CoV-2 - KOMUNIKATY
   Komunikaty 1042
Łączna liczba odwiedzin:10773359