Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 1381766
   Nr rachunków bankowych, NIP i REGON 73912
   Struktura organizacyjna i schemat organizacyjny 50870
   Wykaz numerów telefonów 75831
   Podstawowe informacje o Piotrkowie Trybunalskim 16054
Organy
   Prezydent Miasta 27543
     Kompetencje 4513
     Kontakt, dyżur 5990
     Komisje 2811
   Z-cy Prezydenta Miasta 23390
     Kompetencje 2946
     Kontakt i Dyżury 3858
   Sekretarz Miasta 15301
   Skarbnik Miasta 12992
   Rada Miasta 23298
     Komisja Budżetu, Finansów i Planowania 2415
     Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego 2203
     Komisja Oświaty i Nauki 2281
     Komisja Rewizyjna 1987
     Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych 2298
     Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych 2137
     Komisja Kultury i Kultury Fizycznej 2057
   Komórki organizacyjne 54388
     Komórki podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta 21259
    ›    Biuro Prawne 3557
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 2741
    ›    Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony 7644
    ›    Urząd Stanu Cywilnego 14455
    ›    Miejski Rzecznik Konsumentów 8298
    ›    Biuro Prasowe 4947
    ›    Biuro Kontroli 3728
    ›    Audytor Wewnętrzny 812
    ›    Inspektor Ochrony Danych 25
     Komórki podległe bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Prezydenta 17513
    ›    Referat Edukacji 9756
    ›    Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 6693
    ›    Referat Zamówień Publicznych 3747
    ›    Referat Spraw Społecznych 4783
    ›    Referat Gospodarki Nieruchomościami 9150
     Komórki podległe bezpośrednio Drugiemu Zastępcy Prezydenta 14873
    ›    Biuro Inwestycji i Remontów 6684
    ›    Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 17465
    ›    Referat Architektury i Budownictwa 10467
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 11667
    ›    Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - IGO 3829
     Komórki podległe Skarbnikowi Miasta 9195
    ›    Referat Podatków i Opłat Lokalnych 4565
    ›    Referat Budżetu i Analiz Finansowych 3514
    ›    Referat Księgowości 3667
    ›    Referat Dochodów 3810
     Komórki podległe Sekretarzowi Miasta 12601
    ›    Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi 5128
    ›    Referat Administracji i Majątku 3472
    ›    Biuro Obsługi Mieszkańców 4533
    ›    Referat Informatyki 3699
    ›    Referat Ewidencji Ludności 7631
    ›    Referat Komunikacji 4468
    ›    Biuro Planowania Rozwoju Miasta 3994
    ›    Biuro Rady Miasta 3010
    ›    Biuro Partnerstwa i Funduszy 3437
    ›    Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji 3053
    ›    Centrum Informacji Turystycznej 2733
    ›    Archiwum Zakładowe 34
     Miejski Rzecznik Konsumentów 4420
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych 3051
Rada Miasta
   Kadencja 2018-2023 8086
     Prezydium Rady 1498
     Skład Rady 3056
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1490
    ›    Informacje o Radnych 1091
     Komisje Rady 3945
    ›    Zawiadomienia 906
    ›    Regulamin 223
    ›    Plan pracy 489
     Interpelacje i zapytania radnych-rejestr 11979
     Dyżury radnych 1722
     Kodeks etyczny Radnego Rady Miasta 58
     Druki do pobrania/interpelacja/zapytanie 553
     INFORMATOR 290
   Sesje Rady 7649
     Rok 2022 752
    ›    XLVII Sesja z dn. 26.01.2022 r. 209
    ›    XLVIII Sesja z dn. 23.02.2022 r. 156
    ›    XLIX Sesja z dn. 30.03.2022 r. 275
    ›    L Sesja z dn. 27.04.2022 r. 192
    ›    LI Sesja z dn. 25.05.2022 r. 109
    ›    LII Nadzwyczajna Sesja z dn. 26.05.2022 r. 8
     Rok 2021 1873
    ›    XXXII Sesja z dn. 27.01.2021 r. 423
    ›    XXXIII Sesja z dn. 24.02.2021 r. 387
    ›    XXXIV Sesja z dn. 31.03.2021 r. 327
    ›    XXXV Sesja z dn. 28.04.2021 r. 368
    ›    XXXVI Sesja z dn. 26.05.2021 r. 244
    ›    XXXVII Sesja z dn. 7.06.2021 r. 213
    ›    XXXVIII Sesja z dn. 28.06.2021 r. 248
    ›    XXXIX Sesja z dn. 7.07.2021 r. 179
    ›    XL Nadzwyczajna Sesja z dn. 28.07.2021 r. 193
    ›    XLI Sesja z dn. 25.08.2021 r. 229
    ›    XLII Nadzwyczajna Sesja z dn. 3.09.2021 r. 143
    ›    XLIII Sesja z dn. 29.09.2021 r. 172
    ›    XLIV Sesja z dn. 27.10.2021 r. 288
    ›    XLV Sesja z dn. 24.11.2021 r. 281
    ›    XLVI Sesja z dn. 22.12.2021 r. 207
     Rok 2020 1735
    ›    XVI Sesja z dn. 29.01.2020 r. 389
    ›    XVII Sesja z dn. 26.02.2020 r. 461
    ›    XVIII Sesja z dn. 18.03.2020 r. 408
    ›    XIX Sesja z dn. 29.04.2020 r. 509
    ›    XX Nadzwyczajna Sesja z dn. 6.05.2020 r. 354
    ›    XXI Sesja z dn. 27.05.2020 r. 323
    ›    XXII Sesja z dn. 10.06.2020 r. 404
    ›    XXIII Sesja z dn. 24.06.2020 r. 411
    ›    XXIV Sesja z dn. 15.07.2020r. 389
    ›    XXV Nadzwyczajna Sesja z dn. 5.08.2020 r. 265
    ›    XXVI Sesja z dn. 26.08.2020 r. 321
    ›    XXVII Sesja z dn. 30.09.2020 r. 422
    ›    XXVIII Sesja z dn. 29.10.2020 r. 476
    ›    XXIX Sesja z dn. 25.11.2020 r. 369
    ›    XXX Nadzwyczaja Sesja z dn. 2.12.2020 r. 238
    ›    XXXI Sesja z dn. 21.12.2020 r. 370
    ›    IV Sesja z dn. 30.01.2019 r. 1020
     Rok 2019 1882
    ›    V Sesja z dn. 27.02.2019 r. 470
    ›    VI Sesja z dn. 27.03.2019 r. 497
    ›    VII Sesja z dn. 17.04.2019 r. 474
    ›    VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r. 493
    ›    IX Sesja z dn. 26.06.2019 r. 570
    ›    X Sesja z dn. 28.08.2019 r. 537
    ›    XI Sesja z dn. 25.09.2019 r. 518
    ›    XII Nadzwyczajna Sesja z dn. 27.09.2019 r. 370
    ›     XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r. 465
    ›    XIV Sesja z dn. 27.11.2019 r. 565
    ›    XV Sesja z dn. 18.12.2019 r. 428
     Rok 2018 919
    ›    Sesja I 812
    ›    Sesja II 457
    ›    Sesja III 663
   Projekty Uchwał (lata 2011-2018) 12137
     Rok 2018 2068
    ›    I kwartał 1125
    ›    II kwartał 1014
    ›    III kwartał 814
    ›    IV kwartał 1056
     Rok 2017 1840
    ›    I kwartał 1228
    ›    II kwartał 1056
    ›    III kwartał 973
    ›    IV kwartał 1300
     Rok 2016 1485
    ›    I kwartał 1132
    ›    II kwartał 1354
    ›    III kwartał 1094
    ›    IV kwartał 1444
     Rok 2015 1668
    ›    I kwartał 2459
    ›    II kwartał 1600
    ›    III kwartał 1383
    ›    IV kwartał 1789
     Rok 2014 1419
    ›    I kwartał 1560
    ›    II kwartał 1476
    ›    III kwartał 1177
    ›    IV kwartał 1420
     Rok 2013 1757
    ›    I kwartał 2064
    ›    II kwartał 1545
    ›    III kwartał 1547
    ›    IV kwartał 1898
     Rok 2012 2008
    ›    I kwartał 2200
    ›    II kwartał 1957
    ›    III kwartał 1693
    ›    IV kwartał 1981
     Rok 2011 1509
    ›    III kwartał 1390
    ›    IV kwartał 3046
   Uchwały 52137
     Rok 2022 347
    ›    I kwartał 393
    ›    II kwartał 119
     Rok 2021 2146
    ›    I kwartał 1098
    ›    II kwartał 885
    ›    III kwartał 698
    ›    IV kwartał 546
     Rok 2020 2939
    ›    I kwartał 1149
    ›    II kwartał 1281
    ›    III kwartał 990
    ›    IV kwartał 1081
     Rok 2019 3106
    ›    I kwartał 2055
    ›    II kwartał 1672
    ›    III kwartał 1462
    ›    IV kwartał 1636
     Rok 2018 3986
    ›    I kwartał 1898
    ›    II kwartał 2052
    ›    III kwartał 1398
    ›    IV kwartał 2473
     Rok 2017 3793
    ›    I kwartał 3241
    ›    II kwartał 2100
    ›    III kwartał 1852
    ›    IV kwartał 2617
     Rok 2016 3649
    ›    I kwartał 2616
    ›    II kwartał 2282
    ›    III kwartał 1797
    ›    IV kwartał 4620
     Rok 2015 4105
    ›    I kwartał 3134
    ›    II kwartał 2479
    ›    III kwartał 2117
    ›    IV kwartał 4051
     Rok 2014 3756
    ›    I kwartał 2850
    ›    II kwartał 2643
    ›    III kwartał 2170
    ›    IV kwartał 2697
     Rok 2013 3971
    ›    I kwartał 3877
    ›    II kwartał 2552
    ›    III kwartał 2145
    ›    IV kwartał 2693
     Rok 2012 5518
    ›    I kwartał 3385
    ›    II kwartał 3302
    ›    III kwartał 2922
    ›    IV kwartał 3777
     Rok 2011 5253
    ›    I kwartał 4235
    ›    II kwartał 3039
    ›    III kwartał 3060
    ›    IV kwartał 4163
     Rok 2010 4732
    ›    I kwartał 3076
    ›    II kwartał 3293
    ›    III kwartał 2641
    ›    IV kwartał 4232
     Rok 2009 4910
    ›    I kwartał 4537
    ›    II kwartał 4110
    ›    III kwartał 3064
    ›    IV kwartał 4345
     Rok 2008 5475
    ›    I kwartał 3987
    ›    II kwartał 4244
    ›    III kwartał 3585
    ›    IV kwartał 4267
     Rok 2007 4986
    ›    I kwartał 3928
    ›    II kwartał 3532
    ›    III kwartał 2918
    ›    IV kwartał 3861
     Rok 2006 4987
    ›    I kwartał 3745
    ›    II kwartał 3693
    ›    III kwartał 3476
    ›    IV kwartał 3166
     Rok 2005 4424
    ›    I kwartał 3698
    ›    II kwartał 4677
    ›    III kwartał 2856
    ›    IV kwartał 4688
     Rok 2004 2148
    ›    IV kwartał - projekty 1548
    ›    III kwartał - projekty 1397
    ›    II kwartał - projekty 1592
    ›    I kwartał - projekty 2004
     Rok 2004 3826
    ›    IV kwartał 4492
    ›    III kwartał 2372
    ›    II kwartał 3521
    ›    I kwartał 3387
     Rok 2003 3139
    ›    I Kwartał 2246
    ›    II Kwartał 2006
    ›    III Kwartał 1900
    ›    IV Kwartał 3421
     Rok 2002 2816
    ›    IV Kwartał 2179
   Protokoły z sesji Rady Miasta 4405
     Kadencja 2018-2023 2270
     Kadencja 2014-2018 4680
     Kadencja 2010-2014 3390
   Petycje do Rady Miasta 1024
     Kadencja 2014 - 2018 213
     Kadencja 2018 - 2023 872
     Zbiorcza Informacja o PETYCJACH rozpatrzonych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 310
   Oświadczenia majątkowe 2962
     Rok 2020 1521
     Rok 2019 2037
     Rok 2018 4519
   Transmisja online sesji 18780
   Młodzieżowa Rada Miasta 1510
   Jednostki pomocnicze 9647
     Jednostka pomocnicza Osiedle "Centrum" 266
     Jednostka pomocnicza "Osiedle Piastowskie" 241
     Jednostka pomocnicza "Armii Krajowej" 199
     Jednostka pomocnicza "Południe" 181
     Jednostka pomocnicza Osiedle "Wronia" 175
     Jednostka pomocnicza Osiedle "Leśna" 153
     Jednostka Pomocnicza Osiedla "Słowackiego Północ" 186
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Wierzeje" 181
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Wyzwolenia" 161
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Krakowskie Przedmieście-Sulejowska" 175
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Przyszłość" 171
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Belzacka" 200
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Łódzka-Wysoka-Sadowa" 199
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Szczekanica" 197
     Mapa Piotrkowa Trybunalskiego z podziałem na jednostki 59
Prawo Lokalne
   Statut 11079
   Regulamin 15529
   Budżet 23447
     Budżet Miasta - 2022 r. 460
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2022 r. 44
     Budżet Miasta - 2021 r. 1887
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2021 r. 157
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2021 r. 189
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2021 r. 82
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. 90
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2021 r. 66
    ›    Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta za 2021 rok 48
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2021 r. 24
     Budżet Miasta - 2020 r. 2647
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2020 r. 420
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2020 r. 302
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2020 r. 258
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2020 r. 265
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2020 r. 214
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2020 r. 433
    ›    Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta za 2020 rok 317
     Budżet Miasta - 2019 r. 2700
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r. 449
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2019 r. 440
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2019 r. 513
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2019 r. 496
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2019 r. 558
    ›    Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta za 2019 rok 516
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2019 r. 965
     Budżet Miasta - 2018 r. 3169
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r. 508
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2018 r. 404
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2018 r. 490
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2018 r. 417
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r. 564
    ›    Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Miasta za 2018 r. 567
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2018 r. 838
     Budżet Miasta - 2017 r. 2965
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2017 r. 741
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2017 r. 638
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 r. 596
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2017 r. 486
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2017 r. 1032
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r. 932
     Budżet Miasta - 2016 r. 3801
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2016 r. 886
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2016 r. 791
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 r. 969
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2016 r. 855
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2016 r. 705
    ›    Sprawozdanie finansowe Miasta za 2016 r. 983
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 r. 1420
     Budżet Miasta - 2015 r. 3195
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. 2417
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 2536
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 r. 1627
     Budżet Miasta - 2014 r. 3372
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2014 r. 2804
     Budżet Miasta - 2013 r. 3594
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2013 r. 2395
     Budżet Miasta - 2012 r. 3648
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2012 r. 2145
     Budżet Miasta - 2011 r. 3433
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2011 roku 1478
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2011 r. 1910
    ›    Budżet Miasta - 2002 r. 1704
    ›    Budżet Miasta - 2003 r. 2262
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2003 r. 1391
    ›    Budżet Miasta - 2004 r. 2404
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2004 r. 1448
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2003 r. 1700
    ›    Budżet Miasta - 2005 r. 2921
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2004 rok 1978
    ›    Informator budżetowy 1426
    ›    Budżet Miasta - 2006 r. 2725
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2005 rok 1666
    ›     Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2005 r. 1497
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2006 r. 1571
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2006 rok 2464
    ›    Wykonanie budżetu 1858
    ›    Projekt Budżetu Miasta na 2007 r. 1731
    ›    Budżet Miasta na 2007 r. 2072
    ›    Wykonanie budżetu 1444
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków 1527
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2007 rok 1646
    ›    Budżet Miasta - 2008 r. 2253
    ›    Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2007 r. 1985
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2008 roku 1668
    ›    Budżet Miasta na 2009 r. 2517
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. 2125
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2009 roku 1487
     Budżet Miasta - lata 2002-2010 2980
    ›    Budżet Miasta - 2010 r. 2549
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. 2074
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2010 roku 1568
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2010 r. 1862
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 2795
     Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2044 120
     Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2036 395
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2021 r. 42
     Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2036 690
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2020 r. 135
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2020 rok 81
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036 822
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2019 r. 377
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2019 rok 220
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2018-2036 1057
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 r. 343
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2018 r. 287
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2011-2017 6684
    ›    Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć WPF 1708
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2016 r. 607
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 r. 715
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2017 r. 362
   Zarządzenia Prezydenta Miasta 143679
     Rok 2022 2619
    ›    I kwartał 5338
    ›    II kwartał 2302
     Rok 2021 9373
    ›    I kwartał 30433
    ›    II kwartał 8081
    ›    III kwartał 7310
    ›    IV kwartał 6955
     Rok 2020 12184
    ›    I kwartał 13297
    ›    II kwartał 16796
    ›    III kwartał 11107
    ›    IV kwartał 10374
     Rok 2019 12410
    ›    I kwartał 23252
    ›    II kwartał 12492
    ›    III kwartał 10058
    ›    IV kwartał 9510
     Rok 2018 12358
    ›    I kwartał 13689
    ›    II kwartał 12258
    ›    III kwartał 10388
    ›    IV kwartał 12198
     Rok 2017 12927
    ›    I kwartał 12398
    ›    II kwartał 16203
    ›    III kwartał 9201
    ›    IV kwartał 7831
     Rok 2016 13701
    ›    I kwartał 11351
    ›    II kwartał 13344
    ›    III kwartał 9263
    ›    IV kwartał 12721
     Rok 2015 14797
    ›    I kwartał 14324
    ›    II kwartał 12595
    ›    III kwartał 11457
    ›    IV kwartał 11399
     Rok 2014 12140
    ›    I kwartał 10606
    ›    II kwartał 13104
    ›    III kwartał 13246
    ›    IV kwartał 11401
     Rok 2013 10011
    ›    I kwartał 13533
    ›    II kwartał 12892
    ›    III kwartał 13373
    ›    IV kwartał 10218
     Rok 2012 10524
    ›    I kwartał 16406
    ›    II kwartał 16714
    ›    III kwartał 14829
    ›    IV kwartał 12894
     Rok 2011 9752
    ›    I kwartał 15042
    ›    II kwartał 13909
    ›    III kwartał 13621
    ›    IV kwartał 13017
     Rok 2010 8050
    ›    I kwartał 12415
    ›    II kwartał 9561
    ›    III kwartał 12706
    ›    IV kwartał 10674
     Rok 2009 8160
    ›    I kwartał 13252
    ›    II kwartał 13181
    ›    III kwartał 12738
    ›    IV kwartał 10921
     Rok 2008 7087
    ›    I kwartał 12311
    ›    II kwartał 11549
    ›    III kwartał 10956
    ›    IV kwartał 11836
     Rok 2007 5935
    ›    I kwartał 12587
    ›    II kwartał 11150
    ›    III kwartał 11656
    ›    IV kwartał 8712
     Rok 2006 4628
    ›    I kwartał 12012
    ›    II kwartał 6151
    ›    III kwartał 11555
    ›    IV kwartał 12654
     Rok 2005 3519
    ›    I kwartał 9200
    ›    II kwatrał 7075
    ›    III kwartał 11623
    ›    IV kwartał 10332
     Rok 2004 2792
    ›    I półrocze 2004 15084
    ›    II półrocze 2004 15403
     Rok 2003 - rejestr 13986
     Rok 2002 - rejestr 4546
   Podatki i opłaty lokalne 30094
     Podatek od nieruchomości 37348
     Podatek od środków transportowych 9632
     Podatek rolny 5973
    ›    Zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 2139
     Podatek leśny 2885
     Opłata posiadania psów 4039
     Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2617
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 605
     Opłata targowa 4309
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 3476
     Indywidualna interpretacja prawa podatkowego 2138
     Należności cywilnoprawne 2661
     Opłata prolongacyjna 950
     Informacje o udzielonych umorzeniach należności niepodatkowych 536
   Pomoc publiczna 6927
   Zbiór aktów prawa miejscowego 7808
     Rok 2022 145
     Rok 2021 628
     Rok 2020 1789
     Rok 2022 46
     Rok 2019 1997
     Rok 2018 1927
     Rok 2017 1923
     Rok 2016 1398
     Rok 2015 1809
     Rok 2014 1890
     Rok 2013 2166
     Rok 2012 3258
   Programy i strategie 7699
     Strategia Rozwoju Miasta 7842
     Analiza możliwości modernizacji i restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim 2123
     Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi 2114
     Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4902
     Miejski Program przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2116
     Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1629
     Aktualizacja Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1354
     Program pomocy dla rodzin wielodzietnych "Rodzina +4" 1537
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego 5034
     Powiatowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1602
     Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim 1279
     Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2025 5510
     Program "Bezpieczne Miasto" 2409
     Gminny Program Wspierania Rodziny w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2016-2018 1742
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2019 663
     Program Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku. 3386
     Program Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2028 2627
     Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021 3236
     Gminny program opieki nad zabytkami Miasta Piotrków Trybunalski na lata 2020 - 2023 404
     Programu "Piotrkowska Karta Mieszkańca" 379
     Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2030 133
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 2329
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1462
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 616
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o z 631
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) 496
Zamówienia Publiczne
   POSTĘPOWANIA 5123
   Wstępne ogłoszenia informacyjne 5577
     Rok 2022 310
     Rok 2021 1214
     Rok 2020 194
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 13658
     Rok 2022 338
     Rok 2021 1747
     Rok 2020 2365
     Rok 2019 2831
     Rok 2018 2109
     Rok 2017 4823
   Archiwum - Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 220680
     Rok 2020 18282
     Rok 2019 5605
     Rok 2018 7886
     Rok 2017 5194
   Archiwum - Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku 74655
     Rok 2020 1739
    ›    Ogłoszenia 11263
    ›    Platforma zakupowa 915
    ›    Baza konkurencyjności 418
    ›    Rozeznanie rynku 9030
     Rok 2019 2707
    ›    Ogłoszenia 8277
    ›     Platforma zakupowa 963
    ›    Baza konkurencyjności 561
    ›    Rozeznanie rynku 4105
     Rok 2018 15668
    ›    Ogłoszenia 18593
    ›    Platforma zakupowa 1344
    ›    Baza konkurencyjności 928
    ›    Rozeznanie rynku 12108
     Rok 2017 4711
    ›    I półrocze 23362
    ›    II półrocze 58620
    ›    Platforma zakupowa 2330
    ›    Baza konkurencyjności 845
     Rok 2016 13963
    ›    I półrocze 36250
    ›    II półrocze 20503
     Rok 2015 28459
    ›    I półrocze 50599
    ›    II półrocze 29778
     Rok 2014 5681
    ›    I półrocze 17469
    ›    II półrocze 31200
     Rok 2013 5978
    ›    I półrocze 12718
    ›    II półrocze 11839
     Rok 2012 5813
    ›    I półrocze 9999
    ›    II półrocze 16508
     Rok 2011 5707
    ›    I półrocze 15604
    ›    II półrocze 16227
     Rok 2010 6728
    ›    I półrocze 51463
    ›    II półrocze 18372
     2009 - II półrocze 49738
   Archiwum - Przetarg nieograniczony 12067
     Rok 2003 17150
     Rok 2004 - I półrocze 23526
     Rok 2004 - II półrocze 35593
     Rok 2005 - I półrocze 38854
     Rok 2005 - II półrocze 48846
     Rok 2006 - I półrocze 42107
     Rok 2006 - II półrocze 39417
     Rok 2007 - I półrocze 27535
     Rok 2007 - II półrocze 55201
     Rok 2008 - I półrocze 23219
     Rok 2008 - II półrocze 23966
     Rok 2009 - I półrocze 34688
     Rok 2009 - II półrocze 30673
     Rok 2010 - I półrocze 62760
     Rok 2010 - II półrocze 24359
     Rok 2011 - I półrocze 27484
     Rok 2011 - II półrocze 39902
     Rok 2012 - I półrocze 26523
     Rok 2012 - II półrocze 29408
     Rok 2013 - I półrocze 25252
     Rok 2013 - II półrocze 23567
     Rok 2014 - I półrocze 29200
     Rok 2014 - II półrocze 30530
     Rok 2015 - I półrocze 50609
     Rok 2015 - II półrocze 728769
     Rok 2016 - I półrocze 23836
     Rok 2016 - II półrocze 29181
     Rok 2017 - I półrocze 34275
     Rok 2017 - II półrocze 21649
     Rok 2018 63726
     Rok 2019 36748
     Rok 2020 25479
     Rok 2021 3463
   Archiwum - Zapytania o cenę/konkursy 8927
     Rok 2019 4081
     Rok 2018 1953
     Konkursy - Rok 2017 4387
     Zapytania o cenę - Rok 2015 44108
     Zapytania o cenę - Rok 2014 1292
   Archiwum - Wstępne ogłoszenia informacyjne 1312
     Rok 2017 2771
   Archiwum - Zamówienia z wolnej ręki 1630
     Rok 2020 15156
     Rok 2019 17672
     Rok 2018 20656
     Rok 2017 13945
     Rok 2016 14258
     Rok 2015 22238
     Rok 2014 8243
     Rok 2013 1313
     Rok 2012 5573
     Rok 2011 7455
     Rok 2010 39217
     Rok 2009 5640
     Rok 2008 3074
Rejestry i Ewidencje
   Rejestry i ewidencje 17665
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna skrzynka podawcza 8436
   Miejski Rzecznik Konsumentów 1262
   Udostępnianie informacji publicznej 11046
   Ponowne wykorzystywanie informacji 3497
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 24628
   Lobbing 1085
   Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 5723
   Wzór formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 2509
Gospodarka nieruchomościami
   Komunikaty, ogłoszenia 7706
   Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa 22184
     Rok 2022 598
    ›    I półrocze 1793
     Rok 2021 3876
    ›    I półrocze 6204
    ›    II półrocze 6794
     Rok 2020 4610
    ›    I półrocze 7224
    ›    II półrocze 6816
    ›    II półrocze 2345
     Rok 2019 3017
    ›    I półrocze 6763
    ›    II półrocze 7531
     Rok 2018 3704
    ›    I półrocze 5330
    ›    II półrocze 5779
     Rok 2017 2924
    ›    I półrocze 5090
    ›    II półrocze 4191
     Rok 2016 3742
    ›    II półrocze 3346
    ›    I półrocze 4575
   Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa 63335
     Rok 2022 604
    ›    I półrocze 1310
     Rok 2021 2739
    ›    I półrocze 14436
    ›    II półrocze 2728
     Rok 2020 3360
    ›    I półrocze 5177
    ›    II półrocze 9186
     Rok 2019 3192
    ›    I półrocze 15886
    ›    II półrocze 3750
     Rok 2018 4000
    ›    I półrocze 10734
    ›    II półrocze 10510
   Informacja o wynikach przetargów 8886
     Rok 2022 262
     Rok 2021 2313
     Rok 2020 1992
     Rok 2019 3186
     Rok 2018 3730
     Rok 2017 3226
     Rok 2016 4433
   Ogłoszenia najem lokali 4003
     Rok 2018 1635
     Rok 2017 1260
     Rok 2016 1545
   Konkursy 3345
     2014 2753
   Archiwum ogłoszeń 2510
     Rok 2017 - I półrocze 7785
     Rok 2017 - II półrocze 8410
     Rok 2016 - I półrocze 11223
     Rok 2016 - II półrocze 8423
     Rok 2015 - I półrocze 8225
     Rok 2015 - II półrocze 24712
     Rok 2014 - I półrocze 6838
     Rok 2014 - II półrocze 6093
     Rok 2013 - I półrocze 5813
     Rok 2013 - II półrocze 7468
     Rok 2012 - I półrocze 4833
     Rok 2012 - II półrocze 9404
     Rok 2011 - I półrocze 9440
     Rok 2011 - II półrocze 7404
     Rok 2010 - I półrocze 8576
     Rok 2010 - II półrocze 8567
     Rok 2009 - II półrocze 34232
     Rok 2009 - I półrocze 24875
     Rok 2008 - II półrocze 14688
     Rok 2008 - I półrocze 10595
     Rok 2007 - II półrocze 15011
     Rok 2007 - I półrocze 10841
Oświata
   Oświata w Piotrkowie Trybunalskim 17390
     Zmiana ustroju oświaty 1042
     Szkoły i placówki niepubliczne 2351
      Wpis do ewidencji 1135
     Dotacje 2126
    ›    2018 rok 537
    ›    2019 rok 1066
    ›    2020 rok 733
    ›    2021 rok 681
    ›    2022 rok 119
     Wykaz publicznych placówek oświatowych 1999
Ogłoszenia i obwieszczenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta 58669
     Rok 2022 459
    ›    I kwartał 660
    ›    II kwartał 238
     Rok 2021 2465
    ›    I kwartał 4651
    ›    II kwartał 3826
    ›    III kwartał 3195
    ›    IV kwartał 3251
     Rok 2020 3083
    ›    I kwartał 3691
    ›    II kwartał 3511
    ›    III kwartał 2644
    ›    IV kwartał 5004
     Rok 2019 3320
    ›    I kwartał 2697
    ›    II kwartał 2330
    ›    III kwartał 3503
    ›    IV kwartał 3189
     Rok 2018 3771
    ›    I kwartał 2888
    ›    II kwartał 2295
    ›    III kwartał 2195
    ›    IV kwartał 2560
     Rok 2017 4546
    ›    I kwartał 4324
    ›    II kwartał 4000
    ›    III kwartał 2342
    ›    IV kwartał 2887
     Rok 2016 4371
    ›    II kwartał 4074
    ›    III kwartał 4337
    ›    IV kwartał 7881
    ›    I kwartał 4997
    ›    Rok 2003 17544
    ›    Rok 2004 31708
    ›    Rok 2005 48083
    ›    Rok 2006 43865
    ›    Rok 2007 26466
    ›    Rok 2008 38209
    ›    Rok 2009 37234
     Archiwum 2108
    ›    Rok 2010 39458
    ›    Rok 2011 22084
    ›    Rok 2012 27474
    ›    Rok 2013 22013
    ›    Rok 2014 11697
    ›    Rok 2015 31008
   Ogłoszenia innych organów 16295
     Rok 2022 397
     Rok 2021 2647
     Rok 2020 4198
     Rok 2019 4403
     Rok 2018 2852
     Rok 2017 3263
     Rok 2016 5532
     Rok 2015 25962
     Rok 2014 5230
     Rok 2013 5413
     Rok 2012 7109
     Rok 2011 5638
     Rok 2010 5168
     Rok 2009 4602
   Zgłoszenia robót budowlanych 270
     Rok 2022 570
   Biuro Rzeczy Znalezionych 7319
     Wykaz rzeczy oddanych do Biura Rzeczy Znalezionych 5902
   Zgromadzenia 7483
   Konsultacje społeczne 970
     Rok 2022 53
    ›    Konsultacje 50
     Rok 2021 169
    ›    Konsultacje 153
     Rok 2020 239
    ›    Konsultacje 255
    ›    Konsultacje 593
     Rok 2018 1064
     Rok 2017 1450
    ›    Konsultacje 794
   Pracownia Planowania Przestrzennego 2571
     Rok 2019 1638
     Rok 2020 895
Oświadczenia majątkowe
   Oświadczenia majątkowe 56444
     Wzór oświadczenia majątkowego 417
     Oświadczenia majątkowe - 2021 r. 28
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 22
    ›    Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta 122
     Oświadczenia majątkowe - 2020 r. 2765
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1060
    ›    Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta 4663
    ›    Kierownicy podległych jednostek 9199
    ›    Oświadczenia cząstkowe 524
     Oświadczenia majątkowe - 2019 r. 6470
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 3805
    ›    Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta 9469
    ›    Kierownicy podległych jednostek 16965
    ›    Oświadczenia cząstkowe 3361
     Oświadczenia majątkowe - 2018 r. 7213
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 3572
    ›    Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta 8701
    ›    Kierownicy podległych jednostek 13368
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018 5226
    ›    Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018 1082
     Oświadczenia majątkowe - 2017 r. 5282
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1884
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 5955
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4301
    ›    Kierownicy podległych jednostek 11993
     Oświadczenia majątkowe - 2016 r. 4666
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2147
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 5373
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3791
    ›    Kierownicy podległych jednostek 9923
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2366
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 5199
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 5649
    ›    Kierownicy podległych jednostek 8201
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2477
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 6733
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4253
    ›    Kierownicy podległych jednostek 10734
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2349
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 4311
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3591
    ›    Kierownicy podległych jednostek 6976
Praca
   Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze 528042
     Rok 2022 2788
    ›    I kwartał 2169
    ›    II kwartał 2054
     Rok 2021 21799
    ›    I kwartał 6632
    ›    II kwartał 9922
    ›    III kwartał 10393
    ›    IV kwartał 8967
    ›    I kwartał 67
    ›    I kwartał 56
     Rok 2020 25454
    ›    I kwartał 14159
    ›    II kwartał 2598
    ›    III kwartał 7681
    ›    IV kwartał 6376
     Rok 2019 37356
    ›    I kwartał 17768
    ›    II kwartał 13200
    ›    III kwartał 14803
    ›    IV kwartał 17653
     Rok 2018 39831
    ›    I kwartał 23882
    ›    II kwartał 12409
    ›    III kwartał 18621
    ›    IV kwartał 17741
     Rok 2017 54861
    ›    I kwartał 10857
    ›    II kwartał 13959
    ›    III kwartał 10307
    ›    IV kwartał 16297
    ›    I kwartał 19498
    ›    II kwartał 11847
    ›    III kwartał 10497
    ›    IV kwartał 10980
     Rok 2016 2201
     Rok 2015 28374
    ›    I kwartał 12255
    ›    II kwartał 12535
    ›    III kwartał 16395
    ›    IV kwartał 14930
     Rok 2014 31862
    ›    I kwartał 14556
    ›    II kwartał 15952
    ›    III kwartał 20635
    ›    IV kwartał 14859
     Rok 2013 36444
    ›    I kwartał 15815
    ›    II kwartał 18969
    ›    III kwartał 18172
    ›    IV kwartał 15947
     Rok 2012 41325
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 18013
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 19066
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 18812
    ›    IV kwartał 21350
   Nabory z poprzednich lat 6997
     2005 r. 8729
    ›    III kwartał 3963
    ›    IV kwartał 18016
     2006 r. 39825
    ›    I kwartał 16690
    ›    II kwartał 17386
    ›    III kwartał 14260
    ›    IV kwartał 23164
     2007 r. 63528
    ›    I kwartał 26131
    ›    II kwartał 24325
    ›    III kwartał 23103
    ›    IV kwartał 21003
     2008 r. 51368
    ›    I kwartał 13960
    ›    II kwartał 17943
    ›    III kwartał 22762
    ›    IV kwartał 28011
     2009 r. 61284
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 23189
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 20006
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 29441
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 21412
     2010 r. 53802
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 20057
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 26017
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 24652
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 22452
     2011 r. 45127
    ›    IV kwartał-zakończone procedury naboru 19666
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 20969
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 19186
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 24407
   System zatrudniania 17796
Wybory
   Wybory, referenda 21485
   Wybory ławników 16769
   Spisy powszechne 1232
Inne
   Wykaz jednostek realizujących zadania miasta 23308
     Pracownia Planowania Przestrzennego 5691
     Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 15997
     Miejski Ośrodek Kultury 4312
     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 17407
     Ośrodek Sportu i Rekreacji 5067
     Miejski Żłobek Dzienny 4063
     Centrum Usług Wspólnych 6577
     Ośrodek Działań Artystycznych 3131
     Muzeum 3540
     Miejska Biblioteka Publiczna 3166
     Straż Miejska 10052
     Dom Pomocy Społecznej 4357
     Dzienny Dom Pomocy Społecznej 5479
     Pogotowie Opiekuńcze w Piotrkowie Trybunaklskim 5295
     Środowiskowy Dom Samopomocy 3522
     Dom Dziecka 4524
     Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna 'Bartek' 3875
     Instytut Badań nd Parlamentaryzmem 3048
     Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 1018
     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 837
     Centrum Kształcenia Zawodowego 1213
   Organizacje pozarządowe 9987
     Ogłoszenia i aktualności 5942
    ›    Rok 2019 1974
    ›    Rok 2020 1292
    ›    Rok 2021 828
    ›    Rok 2022 1005
     Organizacje pozarządowe działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego 9632
    ›    Lata 2010-2012 8151
    ›    Rok 2013 2355
    ›    Rok 2014 2781
    ›    Rok 2015 22692
    ›    Rok 2016 7291
    ›    Rok 2017 10522
     Archiwum 583
    ›    Rok 2018 11854
   Spółki z udziałem Gminy i Powiatu Piotrków Trybunalski 10568
   Oferty inwestycyjne 6756
    ›    Stan elektryfikacji 816
    ›    Stan gospodarki komunalnej 706
    ›    Stan telefonizacji 522
     Oferta inwestycyjna miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4735
   Audyt wewnętrzny 7218
     Procedury audytu wewnętrznego 2855
     Plan Audytu 1142
     Sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego 601
   Kontrole 22340
    ›    ROK 2014 1893
    ›    ROK 2015 2053
     PLANY KONTROLI 6354
    ›    ROK 2016 1779
    ›    ROK 2017 1444
    ›    ROK 2018 1364
    ›    ROK 2019 1456
    ›    ROK 2020 841
    ›    ROK 2021 727
    ›    ROK 2022 215
    ›    ROK 2014 2256
    ›    ROK 2015 2987
     KONTROLE WEWNĘTRZNE 7095
    ›    ROK 2016 3150
    ›    ROK 2017 2611
    ›    ROK 2018 1684
    ›    ROK 2019 1443
    ›    ROK 2020 2154
    ›    ROK 2021 203
    ›    ROK 2014 1922
    ›    ROK 2015 1998
     KONTROLE ZEWNĘTRZNE 2310
    ›    ROK 2016 1243
    ›    ROK 2017 1104
    ›    ROK 2018 1134
    ›    ROK 2019 442
    ›    ROK 2020 494
    ›    ROK 2021 217
     KONTROLE PODM. SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBL. DOTOWANYCH PRZEZ MIASTO 1836
    ›    ROK 2016 982
    ›    ROK 2015 853
    ›    ROK 2017 864
    ›    ROK 2018 552
    ›    ROK 2019 473
    ›    ROK 2020 181
    ›    ROK 2021 61
     KONTROLE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 994
    ›    ROK 2016 724
    ›    ROK 2015 727
    ›    ROK 2017 549
    ›    ROK 2018 366
    ›    ROK 2019 223
    ›    ROK 2020 136
    ›    ROK 2021 40
    ›    Kontrole sprzed 2006 r. 9999
    ›    Kontrole wewnętrzne-2007 r. 2900
    ›    Kontrole finansowe-2007 r. 2242
    ›    Kontrole wewnętrzne-2008 r. 3392
    ›    Kontrole finansowe-2008 r. 2757
    ›    Kontrole zewnętrzne-2008 r. 2293
    ›    Kontrole wewnętrzne-2009 r. 2529
    ›    Kontrole finansowe-2009 r. 2977
    ›    Kontrole zewnętrzne-2009 r. 2385
    ›    Kontrole wewnętrzne-2010 r. 2409
    ›    Kontrole finansowe-2010 r. 3656
    ›    Kontrole zewnętrzne-2011 r. 2377
    ›    Kontrole wewnętrzne-2011 r. 3493
    ›    Kontrole wewnętrzne-2012 r. 2228
    ›    Kontrole zewnętrzne-2012 r. 2337
    ›    Kontrole wewnętrzne-2013 r. 2637
    ›    Kontrole zewnętrzne-2013 r. 2646
     ARCHIWUM 1011
   Informacja o stanie mienia komunalnego 5833
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2020 roku 112
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2019 r. 237
      Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2018 r. 371
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2017 r. 519
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2016 r. 593
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2015 r. 636
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2014 r. 812
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2013 r. 940
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2012 r. 1181
    ›    Informacja o stanie mienia gminy Piotrków Trybunalski 2003 r. - 2005 r. 2190
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego od dnia 30.09.2006 r. 1155
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2007 r. 1108
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2008 r. 1047
     INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Z POPRZEDNICH LAT 1299
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2009 r. 1120
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2010 r. 1260
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2011 1313
   Informacje o środowisku i jego ochronie 7100
   Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim 5162
   Analiza zdawalności OSK 3302
    ›    Rok 2016 1387
    ›    Rok 2017 714
    ›    Rok 2018 536
     Wykaz zdawalności OSK 1625
    ›    Rok 2019 620
    ›    Rok 2020 812
    ›    Rok 2021 638
    ›    Rok 2022 44
    ›    Procedura postępowania podczas przeprowadzania kontroli 559
    ›    Ogólny schemat procedur kontroli 590
     Procedura postępowania 368
   Wykaz OSK i wykaz SKP 371
   Informacje o stanie gospodarki odpadami komunalnymi 3440
   Redakcja Biuletynu 6560
   Koordynatorzy d/s Dostępności w Urzędzie Miasta 1014
KORONAWIRUS SARS CoV-2 - KOMUNIKATY
   Komunikaty 1628
Łączna liczba odwiedzin:11768249