Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 1443136
   Nr rachunków bankowych, NIP i REGON 85784
   Struktura organizacyjna i schemat organizacyjny 54324
   Wykaz numerów telefonów 87188
   Podstawowe informacje o Piotrkowie Trybunalskim 18125
Organy
   Prezydent Miasta 35129
     Kompetencje 5055
     Kontakt, dyżur 7315
     Komisje 3115
   Z-cy Prezydenta Miasta 25529
     Kompetencje 3266
     Kontakt i Dyżury 4475
   Sekretarz Miasta 16569
   Skarbnik Miasta 13947
   Rada Miasta 24428
     Komisja Budżetu, Finansów i Planowania 2488
     Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego 2354
     Komisja Oświaty i Nauki 2397
     Komisja Rewizyjna 2093
     Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych 2417
     Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych 2257
     Komisja Kultury i Kultury Fizycznej 2148
   Komórki organizacyjne 56329
     Komórki podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta 22300
    ›    Biuro Prawne 4010
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 3060
    ›    Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony 8793
    ›    Urząd Stanu Cywilnego 18801
    ›    Miejski Rzecznik Konsumentów 10728
    ›    Biuro Prasowe 5766
    ›    Biuro Kontroli 4113
    ›    Audytor Wewnętrzny 1086
    ›    Inspektor Ochrony Danych 330
     Komórki podległe bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Prezydenta 18325
    ›    Referat Edukacji 10903
    ›    Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 7682
    ›    Referat Zamówień Publicznych 4436
    ›    Referat Spraw Społecznych 5361
    ›    Referat Gospodarki Nieruchomościami 10532
     Komórki podległe bezpośrednio Drugiemu Zastępcy Prezydenta 15602
    ›    Biuro Rozwoju Miasta i Inwestycji 7892
    ›    Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 20731
    ›    Referat Architektury i Budownictwa 13460
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 14539
    ›    Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - IGO 5695
     Komórki podległe Skarbnikowi Miasta 9653
    ›    Referat Podatków i Opłat Lokalnych 5921
    ›    Referat Budżetu i Analiz Finansowych 3995
    ›    Referat Księgowości 4068
    ›    Referat Dochodów 4406
     Komórki podległe Sekretarzowi Miasta 13116
    ›    Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi 5698
    ›    Referat Administracji i Majątku 3912
    ›    Biuro Obsługi Mieszkańców 5301
    ›    Referat Informatyki 4143
    ›    Referat Ewidencji Ludności 9038
    ›    Referat Komunikacji 5710
    ›    Biuro Rady Miasta 3427
    ›    Biuro Partnerstwa i Funduszy 3873
    ›    Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji 3474
    ›    Centrum Informacji Turystycznej 3137
    ›    Archiwum Zakładowe 374
     Miejski Rzecznik Konsumentów 4674
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych 3181
Rada Miasta
   Kadencja 2018-2023 11499
     Prezydium Rady 2046
     Skład Rady 5145
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3258
    ›    Informacje o Radnych 1985
     Komisje Rady 5634
    ›    Zawiadomienia 1495
    ›    Regulamin 394
    ›    Plan pracy 946
     Interpelacje i zapytania radnych-rejestr 14975
     Dyżury radnych 3087
     Kodeks etyczny Radnego Rady Miasta 314
     Druki do pobrania/interpelacja/zapytanie 1192
     INFORMATOR 644
   Sesje Rady 11692
     Rok 2023 1359
    ›    LX Sesja z dn. 25.01.2023 r. 430
    ›    LIX Nadzwyczajna Sesja z dn. 24.01.2023 r. 282
    ›    LXI Sesja z dn. 22.02.2023 r. 207
    ›    LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r. 311
    ›    LXIII Sesja z dn. 26.04.2023 r. 263
    ›    LXIV Sesja z dn. 31.05.2023 r. 188
    ›    LXV Sesja z dn. 28.06.2023 r. 268
    ›    LXVI Sesja z dn. 30.08.2023 r. 170
    ›    LXVII Sesja z dn. 27.09.2023 r. 14
     Rok 2022 2028
    ›    XLVII Sesja z dn. 26.01.2022 r. 433
    ›    XLVIII Sesja z dn. 23.02.2022 r. 361
    ›    XLIX Sesja z dn. 30.03.2022 r. 479
    ›    L Sesja z dn. 27.04.2022 r. 438
    ›    LI Sesja z dn. 25.05.2022 r. 309
    ›    LII Nadzwyczajna Sesja z dn. 26.05.2022 r. 274
    ›    LIII Sesja z dn. 29.06.2022 r. 375
    ›    LIV Sesja z dn. 31.08.2022 r. 353
    ›    LV Sesja z dn. 26.09.2022 r. 338
    ›    LVI Sesja z dn. 26.10.2022 r. 245
    ›    LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r. 305
    ›    LVIII Sesja z dn. 21.12.2022 r. 220
     Rok 2021 2107
    ›    XXXII Sesja z dn. 27.01.2021 r. 574
    ›    XXXIII Sesja z dn. 24.02.2021 r. 529
    ›    XXXIV Sesja z dn. 31.03.2021 r. 471
    ›    XXXV Sesja z dn. 28.04.2021 r. 535
    ›    XXXVI Sesja z dn. 26.05.2021 r. 355
    ›    XXXVII Sesja z dn. 7.06.2021 r. 353
    ›    XXXVIII Sesja z dn. 28.06.2021 r. 393
    ›    XXXIX Sesja z dn. 7.07.2021 r. 304
    ›    XL Nadzwyczajna Sesja z dn. 28.07.2021 r. 359
    ›    XLI Sesja z dn. 25.08.2021 r. 356
    ›    XLII Nadzwyczajna Sesja z dn. 3.09.2021 r. 249
    ›    XLIII Sesja z dn. 29.09.2021 r. 306
    ›    XLIV Sesja z dn. 27.10.2021 r. 453
    ›    XLV Sesja z dn. 24.11.2021 r. 444
    ›    XLVI Sesja z dn. 22.12.2021 r. 380
     Rok 2020 1966
    ›    XVI Sesja z dn. 29.01.2020 r. 528
    ›    XVII Sesja z dn. 26.02.2020 r. 619
    ›    XVIII Sesja z dn. 18.03.2020 r. 552
    ›    XIX Sesja z dn. 29.04.2020 r. 674
    ›    XX Nadzwyczajna Sesja z dn. 6.05.2020 r. 499
    ›    XXI Sesja z dn. 27.05.2020 r. 447
    ›    XXII Sesja z dn. 10.06.2020 r. 557
    ›    XXIII Sesja z dn. 24.06.2020 r. 569
    ›    XXIV Sesja z dn. 15.07.2020r. 554
    ›    XXV Nadzwyczajna Sesja z dn. 5.08.2020 r. 474
    ›    XXVI Sesja z dn. 26.08.2020 r. 509
    ›    XXVII Sesja z dn. 30.09.2020 r. 558
    ›    XXVIII Sesja z dn. 29.10.2020 r. 614
    ›    XXIX Sesja z dn. 25.11.2020 r. 606
    ›    XXX Nadzwyczaja Sesja z dn. 2.12.2020 r. 380
    ›    XXXI Sesja z dn. 21.12.2020 r. 499
    ›    IV Sesja z dn. 30.01.2019 r. 1221
     Rok 2019 2102
    ›    V Sesja z dn. 27.02.2019 r. 624
    ›    VI Sesja z dn. 27.03.2019 r. 647
    ›    VII Sesja z dn. 17.04.2019 r. 622
    ›    VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r. 665
    ›    IX Sesja z dn. 26.06.2019 r. 732
    ›    X Sesja z dn. 28.08.2019 r. 709
    ›    XI Sesja z dn. 25.09.2019 r. 662
    ›    XII Nadzwyczajna Sesja z dn. 27.09.2019 r. 530
    ›     XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r. 625
    ›    XIV Sesja z dn. 27.11.2019 r. 842
    ›    XV Sesja z dn. 18.12.2019 r. 590
     Rok 2018 1153
    ›    Sesja I 971
    ›    Sesja II 607
    ›    Sesja III 1034
   ARCHIWUM - Projekty Uchwał (lata 2011-2018) 12763
     Rok 2018 2267
    ›    I kwartał 1316
    ›    II kwartał 1202
    ›    III kwartał 1070
    ›    IV kwartał 1217
     Rok 2017 2016
    ›    I kwartał 1381
    ›    II kwartał 1289
    ›    III kwartał 1181
    ›    IV kwartał 1475
     Rok 2016 1648
    ›    I kwartał 1413
    ›    II kwartał 1550
    ›    III kwartał 1283
    ›    IV kwartał 1675
     Rok 2015 1849
    ›    I kwartał 2749
    ›    II kwartał 1783
    ›    III kwartał 1559
    ›    IV kwartał 2253
     Rok 2014 1600
    ›    I kwartał 1747
    ›    II kwartał 1678
    ›    III kwartał 1353
    ›    IV kwartał 1598
     Rok 2013 1906
    ›    I kwartał 2219
    ›    II kwartał 1723
    ›    III kwartał 1705
    ›    IV kwartał 2051
     Rok 2012 2173
    ›    I kwartał 2373
    ›    II kwartał 2128
    ›    III kwartał 1873
    ›    IV kwartał 2163
     Rok 2011 1688
    ›    III kwartał 1584
    ›    IV kwartał 3336
   Uchwały 55462
     Rok 2023 739
    ›    I kwartał 623
    ›    II kwartał 359
    ›    III kwartał 75
     Rok 2022 1652
    ›    I kwartał 896
    ›    II kwartał 812
    ›    III kwartał 371
    ›    IV kwartał 625
     Rok 2021 2674
    ›    I kwartał 1493
    ›    II kwartał 1288
    ›    III kwartał 957
    ›    IV kwartał 1006
     Rok 2020 3300
    ›    I kwartał 1413
    ›    II kwartał 1698
    ›    III kwartał 1260
    ›    IV kwartał 1356
     Rok 2019 3407
    ›    I kwartał 2386
    ›    II kwartał 2015
    ›    III kwartał 1790
    ›    IV kwartał 1904
     Rok 2018 4221
    ›    I kwartał 2174
    ›    II kwartał 2429
    ›    III kwartał 1600
    ›    IV kwartał 2867
     Rok 2017 4005
    ›    I kwartał 3620
    ›    II kwartał 2310
    ›    III kwartał 2051
    ›    IV kwartał 2997
     Rok 2016 3886
    ›    I kwartał 2945
    ›    II kwartał 2451
    ›    III kwartał 1986
    ›    IV kwartał 4945
     Rok 2015 4308
    ›    I kwartał 3417
    ›    II kwartał 2663
    ›    III kwartał 2302
    ›    IV kwartał 4235
     Rok 2014 3947
    ›    I kwartał 3080
    ›    II kwartał 2865
    ›    III kwartał 2323
    ›    IV kwartał 2903
     Rok 2013 4155
    ›    I kwartał 4134
    ›    II kwartał 2758
    ›    III kwartał 2332
    ›    IV kwartał 2889
     Rok 2012 5708
    ›    I kwartał 3561
    ›    II kwartał 3537
    ›    III kwartał 3217
    ›    IV kwartał 3982
     Rok 2011 5438
    ›    I kwartał 4725
    ›    II kwartał 3328
    ›    III kwartał 3279
    ›    IV kwartał 4366
     Rok 2010 4951
    ›    I kwartał 3257
    ›    II kwartał 3494
    ›    III kwartał 2827
    ›    IV kwartał 4577
     Rok 2009 5118
    ›    I kwartał 4872
    ›    II kwartał 4382
    ›    III kwartał 3368
    ›    IV kwartał 4764
     Rok 2008 5682
    ›    I kwartał 4466
    ›    II kwartał 4737
    ›    III kwartał 3937
    ›    IV kwartał 4685
     Rok 2007 5165
    ›    I kwartał 4137
    ›    II kwartał 4050
    ›    III kwartał 3118
    ›    IV kwartał 4085
     Rok 2006 5192
    ›    I kwartał 4001
    ›    II kwartał 4013
    ›    III kwartał 3661
    ›    IV kwartał 3342
     Rok 2005 4623
    ›    I kwartał 3893
    ›    II kwartał 5031
    ›    III kwartał 3114
    ›    IV kwartał 5056
     Rok 2004 2400
    ›    IV kwartał - projekty 1737
    ›    III kwartał - projekty 1534
    ›    II kwartał - projekty 1736
    ›    I kwartał - projekty 2201
     Rok 2004 4033
    ›    IV kwartał 4886
    ›    III kwartał 2560
    ›    II kwartał 3884
    ›    I kwartał 3839
     Rok 2003 3301
    ›    I Kwartał 2517
    ›    II Kwartał 2137
    ›    III Kwartał 2064
    ›    IV Kwartał 3602
     Rok 2002 3025
    ›    IV Kwartał 2373
   Protokoły z sesji Rady Miasta 5263
     Kadencja 2018-2023 2970
     Kadencja 2014-2018 4916
     Kadencja 2010-2014 3540
   Petycje do Rady Miasta 1601
     Kadencja 2014 - 2018 381
     Kadencja 2018 - 2023 1419
     Zbiorcza Informacja o PETYCJACH rozpatrzonych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 610
   Oświadczenia majątkowe 3992
     Rok 2022 655
     Rok 2021 1994
     Rok 2020 2277
     Rok 2019 2728
     Rok 2018 5294
   Transmisja online sesji 28469
   Młodzieżowa Rada Miasta 2400
   Jednostki pomocnicze 10586
     Jednostka pomocnicza Osiedle "Centrum" 643
     Jednostka pomocnicza "Osiedle Piastowskie" 508
     Jednostka pomocnicza "Armii Krajowej" 444
     Jednostka pomocnicza "Południe" 399
     Jednostka pomocnicza Osiedle "Wronia" 380
     Jednostka pomocnicza Osiedle "Leśna" 334
     Jednostka Pomocnicza Osiedla "Słowackiego Północ" 412
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Wierzeje" 376
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Wyzwolenia" 425
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Krakowskie Przedmieście-Sulejowska" 434
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Przyszłość" 378
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Belzacka" 397
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Łódzka-Wysoka-Sadowa" 409
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Szczekanica" 389
     Mapa Piotrkowa Trybunalskiego z podziałem na jednostki 579
Prawo Lokalne
   Statut 12420
   Regulamin 16340
   Budżet 24987
     Budżet Miasta - 2023 r. 749
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2023 r. 117
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2023 r. 43
     Budżet Miasta - 2022 r. 1380
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2022 r. 189
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2022 r. 146
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2022 r. 108
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. 81
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2022 r. 126
    ›    Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta za 2022 rok 109
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2022 r. 169
     Budżet Miasta - 2021 r. 2327
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2021 r. 247
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2021 r. 277
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2021 r. 161
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. 204
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2021 r. 194
    ›    Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta za 2021 rok 193
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2021 r. 288
     Budżet Miasta - 2020 r. 3059
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2020 r. 695
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2020 r. 413
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2020 r. 394
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2020 r. 363
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2020 r. 512
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2020 r. 675
    ›    Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta za 2020 rok 503
     Budżet Miasta - 2019 r. 3042
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r. 568
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2019 r. 541
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2019 r. 698
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2019 r. 678
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2019 r. 738
    ›    Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta za 2019 rok 710
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2019 r. 1127
     Budżet Miasta - 2018 r. 3391
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r. 638
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2018 r. 551
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2018 r. 629
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2018 r. 555
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r. 695
    ›    Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Miasta za 2018 r. 683
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2018 r. 1004
     Budżet Miasta - 2017 r. 3207
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2017 r. 861
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2017 r. 749
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 r. 728
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2017 r. 595
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2017 r. 1147
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r. 1098
     Budżet Miasta - 2016 r. 4039
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2016 r. 984
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2016 r. 910
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 r. 1065
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2016 r. 981
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2016 r. 815
    ›    Sprawozdanie finansowe Miasta za 2016 r. 1107
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 r. 1567
     Budżet Miasta - 2015 r. 3427
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. 2676
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 2716
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 r. 1760
     Budżet Miasta - 2014 r. 3570
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2014 r. 3066
     Budżet Miasta - 2013 r. 3757
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2013 r. 2535
     Budżet Miasta - 2012 r. 3910
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2012 r. 2405
     Budżet Miasta - 2011 r. 3610
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2011 roku 1740
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2011 r. 2047
    ›    Budżet Miasta - 2002 r. 1864
    ›    Budżet Miasta - 2003 r. 2452
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2003 r. 1489
    ›    Budżet Miasta - 2004 r. 2545
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2004 r. 1564
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2003 r. 1870
    ›    Budżet Miasta - 2005 r. 3099
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2004 rok 2096
    ›    Informator budżetowy 1561
    ›    Budżet Miasta - 2006 r. 2855
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2005 rok 1807
    ›     Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2005 r. 1618
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2006 r. 1687
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2006 rok 2570
    ›    Wykonanie budżetu 1980
    ›    Projekt Budżetu Miasta na 2007 r. 1867
    ›    Budżet Miasta na 2007 r. 2176
    ›    Wykonanie budżetu 1649
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków 1715
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2007 rok 1773
    ›    Budżet Miasta - 2008 r. 2385
    ›    Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2007 r. 2109
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2008 roku 1824
    ›    Budżet Miasta na 2009 r. 2647
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. 2264
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2009 roku 1620
     Budżet Miasta - lata 2002-2010 3161
    ›    Budżet Miasta - 2010 r. 2733
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. 2190
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2010 roku 1701
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2010 r. 1986
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 2986
     Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2044 202
     Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2044 475
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2022 r. 47
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2022 rok 32
     Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2036 604
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2021 r. 150
     Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2036 954
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2020 r. 222
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2020 rok 169
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036 985
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2019 r. 496
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2019 rok 313
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2018-2036 1214
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 r. 444
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2018 r. 399
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2011-2017 7232
    ›    Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć WPF 1933
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2016 r. 722
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 r. 851
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2017 r. 483
   Zarządzenia Prezydenta Miasta 151347
     Rok 2023 3666
    ›    I kwartał 5638
    ›    II kwartał 5412
    ›    III kwartał 3482
     Rok 2022 6400
    ›    I kwartał 8711
    ›    II kwartał 7567
    ›    III kwartał 6910
    ›    IV kwartał 5639
     Rok 2021 9899
    ›    I kwartał 35343
    ›    II kwartał 9716
    ›    III kwartał 9733
    ›    IV kwartał 9593
     Rok 2020 12577
    ›    I kwartał 14925
    ›    II kwartał 18538
    ›    III kwartał 13234
    ›    IV kwartał 12253
     Rok 2019 12889
    ›    I kwartał 25098
    ›    II kwartał 14681
    ›    III kwartał 11732
    ›    IV kwartał 11238
     Rok 2018 12602
    ›    I kwartał 15759
    ›    II kwartał 14107
    ›    III kwartał 11874
    ›    IV kwartał 13956
     Rok 2017 13139
    ›    I kwartał 14112
    ›    II kwartał 18299
    ›    III kwartał 10765
    ›    IV kwartał 9350
     Rok 2016 13896
    ›    I kwartał 13124
    ›    II kwartał 15060
    ›    III kwartał 11035
    ›    IV kwartał 14438
     Rok 2015 15065
    ›    I kwartał 16260
    ›    II kwartał 14331
    ›    III kwartał 12995
    ›    IV kwartał 13022
     Rok 2014 12333
    ›    I kwartał 12085
    ›    II kwartał 15179
    ›    III kwartał 15086
    ›    IV kwartał 12708
     Rok 2013 10193
    ›    I kwartał 15087
    ›    II kwartał 14445
    ›    III kwartał 15118
    ›    IV kwartał 11484
     Rok 2012 10691
    ›    I kwartał 17781
    ›    II kwartał 18380
    ›    III kwartał 16519
    ›    IV kwartał 14285
     Rok 2011 9938
    ›    I kwartał 16521
    ›    II kwartał 15583
    ›    III kwartał 15145
    ›    IV kwartał 14590
     Rok 2010 8220
    ›    I kwartał 13908
    ›    II kwartał 10578
    ›    III kwartał 14439
    ›    IV kwartał 11907
     Rok 2009 8333
    ›    I kwartał 14852
    ›    II kwartał 14728
    ›    III kwartał 14377
    ›    IV kwartał 12408
     Rok 2008 7269
    ›    I kwartał 14235
    ›    II kwartał 12985
    ›    III kwartał 12174
    ›    IV kwartał 13348
     Rok 2007 6276
    ›    I kwartał 14270
    ›    II kwartał 12649
    ›    III kwartał 13229
    ›    IV kwartał 9707
     Rok 2006 4810
    ›    I kwartał 13725
    ›    II kwartał 6880
    ›    III kwartał 13403
    ›    IV kwartał 14423
     Rok 2005 3676
    ›    I kwartał 10617
    ›    II kwatrał 7938
    ›    III kwartał 13302
    ›    IV kwartał 11878
     Rok 2004 2943
    ›    I półrocze 2004 18144
    ›    II półrocze 2004 17373
     Rok 2003 - rejestr 14676
     Rok 2002 - rejestr 4739
   Podatki i opłaty lokalne 31860
     Podatek od nieruchomości 40290
     Podatek od środków transportowych 10432
     Podatek rolny 6543
    ›    Zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 2356
     Podatek leśny 3247
     Opłata posiadania psów 4460
     Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2900
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 820
     Opłata targowa 4603
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 3834
     Indywidualna interpretacja prawa podatkowego 2366
     Należności cywilnoprawne 2860
     Opłata prolongacyjna 1134
     Informacje o udzielonych umorzeniach należności niepodatkowych 722
   Pomoc publiczna 7566
   Zbiór aktów prawa miejscowego 8685
     Rok 2023 373
     Rok 2022 761
     Rok 2021 1070
     Rok 2020 2505
     Rok 2022 195
     Rok 2019 2338
     Rok 2018 2215
     Rok 2017 2149
     Rok 2016 1578
     Rok 2015 1970
     Rok 2014 2143
     Rok 2013 2334
     Rok 2012 3450
   Programy i strategie 8454
     Strategia Rozwoju Miasta 8417
     Analiza możliwości modernizacji i restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim 2403
     Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi 2409
     Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2023 rok 5561
     Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1856
     Aktualizacja Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1675
     Program pomocy dla rodzin wielodzietnych "Rodzina +4" 1751
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego 5721
     Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim 1517
     Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2025 5801
     Program "Bezpieczne Miasto" 2912
     Gminny Program Wspierania Rodziny w Piotrkowie Trybunalskim 1951
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim 938
     Program Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku. 3976
     Program Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2028 3184
     Gminny program opieki nad zabytkami Miasta Piotrków Trybunalski na lata 2020 - 2023 628
     Programu "Piotrkowska Karta Mieszkańca" 831
     Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2030 341
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 2910
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1811
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 791
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o z 838
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) 675
     Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - MONITORING 177
Zamówienia Publiczne
   Postępowania o udzielenie zamówień publicznych 9669
   Wstępne ogłoszenia informacyjne 6719
     Rok 2023 495
     Rok 2022 1042
     Rok 2021 1458
     Rok 2020 354
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 17538
     Rok 2023 635
     Rok 2022 970
     Rok 2021 1943
     Rok 2020 2529
     Rok 2019 2967
     Rok 2018 2258
     Rok 2017 5004
   Archiwum - Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 221404
     Rok 2020 18523
     Rok 2019 5826
     Rok 2018 8060
     Rok 2017 5370
   Archiwum - Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku 75331
     Rok 2020 1961
    ›    Ogłoszenia 12154
    ›    Platforma zakupowa 1082
    ›    Baza konkurencyjności 550
    ›    Rozeznanie rynku 9171
     Rok 2019 2876
    ›    Ogłoszenia 8702
    ›     Platforma zakupowa 1067
    ›    Baza konkurencyjności 978
    ›    Rozeznanie rynku 4205
     Rok 2018 15869
    ›    Ogłoszenia 18886
    ›    Platforma zakupowa 1542
    ›    Baza konkurencyjności 1115
    ›    Rozeznanie rynku 12269
     Rok 2017 4882
    ›    I półrocze 23844
    ›    II półrocze 64043
    ›    Platforma zakupowa 3990
    ›    Baza konkurencyjności 1031
     Rok 2016 14120
    ›    I półrocze 36915
    ›    II półrocze 20973
     Rok 2015 28618
    ›    I półrocze 51255
    ›    II półrocze 30923
     Rok 2014 5850
    ›    I półrocze 18075
    ›    II półrocze 31801
     Rok 2013 6183
    ›    I półrocze 13534
    ›    II półrocze 12781
     Rok 2012 5949
    ›    I półrocze 10300
    ›    II półrocze 17621
     Rok 2011 5864
    ›    I półrocze 16050
    ›    II półrocze 17265
     Rok 2010 6880
    ›    I półrocze 52156
    ›    II półrocze 18943
     2009 - II półrocze 50207
   Archiwum - Przetarg nieograniczony 13034
     Rok 2003 18289
     Rok 2004 - I półrocze 24332
     Rok 2004 - II półrocze 37038
     Rok 2005 - I półrocze 40069
     Rok 2005 - II półrocze 50597
     Rok 2006 - I półrocze 43215
     Rok 2006 - II półrocze 40634
     Rok 2007 - I półrocze 28463
     Rok 2007 - II półrocze 56292
     Rok 2008 - I półrocze 24029
     Rok 2008 - II półrocze 24582
     Rok 2009 - I półrocze 35743
     Rok 2009 - II półrocze 31650
     Rok 2010 - I półrocze 63705
     Rok 2010 - II półrocze 25482
     Rok 2011 - I półrocze 28584
     Rok 2011 - II półrocze 40860
     Rok 2012 - I półrocze 27490
     Rok 2012 - II półrocze 30601
     Rok 2013 - I półrocze 26098
     Rok 2013 - II półrocze 24577
     Rok 2014 - I półrocze 29976
     Rok 2014 - II półrocze 31174
     Rok 2015 - I półrocze 51022
     Rok 2015 - II półrocze 729416
     Rok 2016 - I półrocze 24437
     Rok 2016 - II półrocze 29947
     Rok 2017 - I półrocze 34666
     Rok 2017 - II półrocze 22218
     Rok 2018 64787
     Rok 2019 37997
     Rok 2020 26586
     Rok 2021 3872
   Archiwum - Zapytania o cenę/konkursy 9458
     Rok 2019 4266
     Rok 2018 2129
     Konkursy - Rok 2017 4623
     Zapytania o cenę - Rok 2015 44266
     Zapytania o cenę - Rok 2014 1450
   Archiwum - Wstępne ogłoszenia informacyjne 1730
     Rok 2017 2939
   Archiwum - Zamówienia z wolnej ręki 2100
     Rok 2020 15367
     Rok 2019 17857
     Rok 2018 20888
     Rok 2017 14118
     Rok 2016 14464
     Rok 2015 22612
     Rok 2014 8679
     Rok 2013 1465
     Rok 2012 5755
     Rok 2011 7981
     Rok 2010 39658
     Rok 2009 5899
     Rok 2008 3336
Rejestry i Ewidencje
   Rejestry i ewidencje 20400
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna skrzynka podawcza 9897
   Miejski Rzecznik Konsumentów 1827
   Udostępnianie informacji publicznej 11720
   Ponowne wykorzystywanie informacji 4005
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 25681
   Lobbing 1499
   Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 7502
   Wzór formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 3041
Gospodarka nieruchomościami
   Komunikaty, ogłoszenia 9315
   Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa 24858
     Rok 2023 1250
    ›    I półrocze 2575
    ›    II półrocze 585
     Rok 2022 1754
    ›    I półrocze 3492
    ›    II półrocze 4256
     Rok 2021 4048
    ›    I półrocze 6796
    ›    II półrocze 8055
     Rok 2020 4777
    ›    I półrocze 7925
    ›    II półrocze 7536
    ›    II półrocze 2534
     Rok 2019 3176
    ›    I półrocze 7570
    ›    II półrocze 8608
     Rok 2018 3841
    ›    I półrocze 5881
    ›    II półrocze 6589
     Rok 2017 3067
    ›    I półrocze 5821
    ›    II półrocze 4644
     Rok 2016 3908
    ›    II półrocze 3564
    ›    I półrocze 4872
   Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa 65337
     Rok 2023 965
    ›    I półrocze 2710
    ›    II półrocze 655
     Rok 2022 1620
    ›    I półrocze 2641
    ›    II półrocze 2806
     Rok 2021 2907
    ›    I półrocze 19960
    ›    II półrocze 3250
     Rok 2020 3499
    ›    I półrocze 5444
    ›    II półrocze 9684
     Rok 2019 3338
    ›    I półrocze 16394
    ›    II półrocze 4046
     Rok 2018 4153
    ›    I półrocze 11077
    ›    II półrocze 10853
   Informacja o wynikach przetargów 10179
     Rok 2023 521
     Rok 2022 1307
     Rok 2021 2677
     Rok 2020 2243
     Rok 2019 3543
     Rok 2018 4064
     Rok 2017 3590
     Rok 2016 4852
   Ogłoszenia najem lokali 5321
     Rok 2018 1887
     Rok 2017 1471
     Rok 2016 1660
   Konkursy 3865
     2014 2906
   Archiwum ogłoszeń 2888
     Rok 2017 - I półrocze 8243
     Rok 2017 - II półrocze 8770
     Rok 2016 - I półrocze 11995
     Rok 2016 - II półrocze 8829
     Rok 2015 - I półrocze 8966
     Rok 2015 - II półrocze 26215
     Rok 2014 - I półrocze 7281
     Rok 2014 - II półrocze 6426
     Rok 2013 - I półrocze 6211
     Rok 2013 - II półrocze 8109
     Rok 2012 - I półrocze 5103
     Rok 2012 - II półrocze 10047
     Rok 2011 - I półrocze 9862
     Rok 2011 - II półrocze 7861
     Rok 2010 - I półrocze 8947
     Rok 2010 - II półrocze 9041
     Rok 2009 - II półrocze 34600
     Rok 2009 - I półrocze 25304
     Rok 2008 - II półrocze 15129
     Rok 2008 - I półrocze 10863
     Rok 2007 - II półrocze 15211
     Rok 2007 - I półrocze 11135
Oświata
   Oświata w Piotrkowie Trybunalskim 18936
     Zmiana ustroju oświaty 1344
     Szkoły i placówki niepubliczne 3157
      Wpis do ewidencji 15666
     Dotacje 2814
    ›    2018 rok 696
    ›    2019 rok 1360
    ›    2020 rok 939
    ›    2021 rok 856
    ›    2022 rok 542
    ›    2023 rok 153
     Wykaz publicznych placówek oświatowych 2735
Ogłoszenia i obwieszczenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta 61174
     Rok 2023 1276
    ›    I kwartał 1509
    ›    II kwartał 952
    ›    III kwartał 603
     Rok 2022 1480
    ›    I kwartał 1099
    ›    II kwartał 982
    ›    III kwartał 937
    ›    IV kwartał 1935
     Rok 2021 2662
    ›    I kwartał 5996
    ›    II kwartał 5961
    ›    III kwartał 5691
    ›    IV kwartał 5225
     Rok 2020 3233
    ›    I kwartał 4249
    ›    II kwartał 4204
    ›    III kwartał 3412
    ›    IV kwartał 6515
     Rok 2019 3493
    ›    I kwartał 3086
    ›    II kwartał 2824
    ›    III kwartał 4342
    ›    IV kwartał 3876
     Rok 2018 3937
    ›    I kwartał 3162
    ›    II kwartał 2681
    ›    III kwartał 2524
    ›    IV kwartał 2933
     Rok 2017 4702
    ›    I kwartał 4743
    ›    II kwartał 4371
    ›    III kwartał 2752
    ›    IV kwartał 3267
     Rok 2016 4520
    ›    II kwartał 4659
    ›    III kwartał 5045
    ›    IV kwartał 9225
    ›    I kwartał 5725
    ›    Rok 2003 18583
    ›    Rok 2004 33549
    ›    Rok 2005 51094
    ›    Rok 2006 46471
    ›    Rok 2007 28059
    ›    Rok 2008 41087
    ›    Rok 2009 40735
     Archiwum 2346
    ›    Rok 2010 43035
    ›    Rok 2011 25393
    ›    Rok 2012 30307
    ›    Rok 2013 24788
    ›    Rok 2014 12602
    ›    Rok 2015 32485
   Ogłoszenia innych organów 17222
     Rok 2023 1170
     Rok 2022 2020
     Rok 2021 4109
     Rok 2020 5576
     Rok 2019 5685
     Rok 2018 3688
     Rok 2017 3953
     Rok 2016 6747
     Rok 2015 26468
     Rok 2014 5723
     Rok 2013 5982
     Rok 2012 7639
     Rok 2011 6098
     Rok 2010 5604
     Rok 2009 4955
   Zgłoszenia robót budowlanych 1051
     Rok 2022 4750
     Rok 2023 1555
   Biuro Rzeczy Znalezionych 8886
     Wykaz rzeczy oddanych do Biura Rzeczy Znalezionych 8088
   Zgromadzenia 11233
   Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne 139
     Ogłoszenia 53
   Konsultacje społeczne 1459
     Rok 2023 134
    ›    Konsultacje 94
     Rok 2022 228
    ›    Konsultacje 180
     Rok 2021 307
    ›    Konsultacje 254
     Rok 2020 383
    ›    Konsultacje 352
    ›    Konsultacje 736
     Rok 2018 1225
     Rok 2017 1650
    ›    Konsultacje 922
   Pracownia Planowania Przestrzennego 3168
     Rok 2019 1791
     Rok 2020 1072
     Rok 2023 175
Oświadczenia majątkowe
   Oświadczenia majątkowe 60889
     Wzór oświadczenia majątkowego 775
     Oświadczenia majątkowe - 2022 r. 851
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 351
    ›    Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta 1974
    ›    Kierownicy podległych jednostek 3917
    ›    Oświadczenia cząstkowe 179
     Oświadczenia majątkowe - 2021 r. 3032
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1032
    ›    Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta 5094
    ›    Kierownicy podległych jednostek 9807
    ›    Oświadczenia cząstkowe 326
     Oświadczenia majątkowe - 2020 r. 3464
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1300
    ›    Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta 5858
    ›    Kierownicy podległych jednostek 11450
    ›    Oświadczenia cząstkowe 729
     Oświadczenia majątkowe - 2019 r. 6876
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 4114
    ›    Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta 10254
    ›    Kierownicy podległych jednostek 18919
    ›    Oświadczenia cząstkowe 3856
     Oświadczenia majątkowe - 2018 r. 7490
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 3837
    ›    Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta 9557
    ›    Kierownicy podległych jednostek 15016
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018 5881
    ›    Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018 1284
     Oświadczenia majątkowe - 2017 r. 5526
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2017
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 6662
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4996
    ›    Kierownicy podległych jednostek 13888
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2351
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 6187
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4391
    ›    Kierownicy podległych jednostek 12144
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2505
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 5678
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 6411
    ›    Kierownicy podległych jednostek 9128
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2584
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 7273
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4579
    ›    Kierownicy podległych jednostek 12021
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2488
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 4717
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4076
    ›    Kierownicy podległych jednostek 7690
Praca
   Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze 545673
     Rok 2023 5431
    ›    I półrocze 4102
    ›    II półrocze 4452
     Rok 2022 11942
    ›    I kwartał 3289
    ›    II kwartał 8692
    ›    III kwartał 3520
    ›    IV kwartał 4258
     Rok 2021 22239
    ›    I kwartał 6948
    ›    II kwartał 10157
    ›    III kwartał 10591
    ›    IV kwartał 9534
    ›    I kwartał 230
    ›    I kwartał 220
     Rok 2020 25790
    ›    I kwartał 14362
    ›    II kwartał 2787
    ›    III kwartał 7932
    ›    IV kwartał 6744
     Rok 2019 37644
    ›    I kwartał 18144
    ›    II kwartał 13594
    ›    III kwartał 15203
    ›    IV kwartał 17945
     Rok 2018 40054
    ›    I kwartał 24287
    ›    II kwartał 12581
    ›    III kwartał 18994
    ›    IV kwartał 18045
     Rok 2017 55102
    ›    I kwartał 11051
    ›    II kwartał 14142
    ›    III kwartał 10454
    ›    IV kwartał 16601
    ›    I kwartał 19705
    ›    II kwartał 11981
    ›    III kwartał 10651
    ›    IV kwartał 11140
     Rok 2016 2399
     Rok 2015 28654
    ›    I kwartał 12411
    ›    II kwartał 12672
    ›    III kwartał 16568
    ›    IV kwartał 15916
     Rok 2014 32059
    ›    I kwartał 14713
    ›    II kwartał 16073
    ›    III kwartał 20777
    ›    IV kwartał 14999
     Rok 2013 36655
    ›    I kwartał 15963
    ›    II kwartał 19156
    ›    III kwartał 18313
    ›    IV kwartał 16120
     Rok 2012 41556
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 18127
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 19199
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 19027
    ›    IV kwartał 21567
   Nabory z poprzednich lat 7540
     2005 r. 8882
    ›    III kwartał 4051
    ›    IV kwartał 18267
     2006 r. 39959
    ›    I kwartał 16944
    ›    II kwartał 17631
    ›    III kwartał 14417
    ›    IV kwartał 23420
     2007 r. 63677
    ›    I kwartał 26475
    ›    II kwartał 24541
    ›    III kwartał 23276
    ›    IV kwartał 21172
     2008 r. 51516
    ›    I kwartał 14163
    ›    II kwartał 18184
    ›    III kwartał 22993
    ›    IV kwartał 28226
     2009 r. 61432
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 23372
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 20244
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 29753
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 21597
     2010 r. 53948
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 20264
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 26103
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 24814
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 22542
     2011 r. 45287
    ›    IV kwartał-zakończone procedury naboru 19768
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 21058
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 19268
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 24594
   System zatrudniania 18362
Wybory
   Wybory, referenda 23047
   Wybory ławników 17533
   Spisy powszechne 1588
Inne
   Jednostki realizujące zadania Miasta 24272
     Pracownia Planowania Przestrzennego 6251
     Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 17577
     Miejski Ośrodek Kultury 4757
     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 20082
     Ośrodek Sportu i Rekreacji 6551
     Miejski Żłobek Dzienny 4718
     Centrum Usług Wspólnych 7453
     Ośrodek Działań Artystycznych 3516
     Muzeum 3999
     Miejska Biblioteka Publiczna 3669
     Straż Miejska 11041
     Dom Pomocy Społecznej 5134
     Dzienny Dom Pomocy Społecznej 6341
     Pogotowie Opiekuńcze w Piotrkowie Trybunaklskim 6015
     Środowiskowy Dom Samopomocy 3908
     Dom Dziecka 5162
     Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna 'Bartek' 4497
     Instytut Badań nd Parlamentaryzmem 3406
     Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 1689
     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 1457
     Centrum Kształcenia Zawodowego 1641
   Organizacje pozarządowe 10766
     Ogłoszenia i aktualności 6524
    ›    Rok 2019 2387
    ›    Rok 2020 1652
    ›    Rok 2021 1113
    ›    Rok 2022 3175
    ›    Rok 2023 1465
     Organizacje pozarządowe działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego 10477
    ›    Lata 2010-2012 8567
    ›    Rok 2013 2470
    ›    Rok 2014 3043
    ›    Rok 2015 22944
    ›    Rok 2016 7585
    ›    Rok 2017 10926
     Archiwum 759
    ›    Rok 2018 12219
   Spółki z udziałem Gminy i Powiatu Piotrków Trybunalski 11081
   Oferty inwestycyjne 7176
    ›    Stan elektryfikacji 906
    ›    Stan gospodarki komunalnej 778
    ›    Stan telefonizacji 623
     Oferta inwestycyjna miasta Piotrkowa Trybunalskiego 5105
   Audyt wewnętrzny 7840
     Procedury audytu wewnętrznego 3087
     Plan Audytu 1513
     Sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego 1092
   Kontrole 23514
    ›    ROK 2014 1997
    ›    ROK 2015 2189
     PLANY KONTROLI 7074
    ›    ROK 2016 1875
    ›    ROK 2017 1544
    ›    ROK 2018 1479
    ›    ROK 2019 1577
    ›    ROK 2020 962
    ›    ROK 2021 852
    ›    ROK 2022 562
    ›    ROK 2023 429
    ›    ROK 2014 2367
    ›    ROK 2015 3212
     KONTROLE WEWNĘTRZNE 7631
    ›    ROK 2016 3353
    ›    ROK 2017 2807
    ›    ROK 2018 1947
    ›    ROK 2019 1700
    ›    ROK 2020 2488
    ›    ROK 2021 447
    ›    ROK 2022 333
    ›    ROK 2014 2128
    ›    ROK 2015 2206
     KONTROLE ZEWNĘTRZNE 2697
    ›    ROK 2016 1346
    ›    ROK 2017 1292
    ›    ROK 2018 1395
    ›    ROK 2019 588
    ›    ROK 2020 615
    ›    ROK 2021 524
    ›    ROK 2022 211
    ›    ROK 2023 73
     KONTROLE PODM. SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBL. DOTOWANYCH PRZEZ MIASTO 2158
    ›    ROK 2016 1074
    ›    ROK 2015 942
    ›    ROK 2017 983
    ›    ROK 2018 664
    ›    ROK 2019 590
    ›    ROK 2020 374
    ›    ROK 2021 169
    ›    ROK 2022 130
    ›    ROK 2023 39
     KONTROLE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 1211
    ›    ROK 2016 806
    ›    ROK 2015 816
    ›    ROK 2017 646
    ›    ROK 2018 456
    ›    ROK 2019 322
    ›    ROK 2020 220
    ›    ROK 2021 147
    ›    ROK 2022 66
    ›    ROK 2023 55
    ›    Kontrole sprzed 2006 r. 10774
    ›    Kontrole wewnętrzne-2007 r. 3147
    ›    Kontrole finansowe-2007 r. 2358
    ›    Kontrole wewnętrzne-2008 r. 3761
    ›    Kontrole finansowe-2008 r. 3008
    ›    Kontrole zewnętrzne-2008 r. 2397
    ›    Kontrole wewnętrzne-2009 r. 2787
    ›    Kontrole finansowe-2009 r. 3266
    ›    Kontrole zewnętrzne-2009 r. 2488
    ›    Kontrole wewnętrzne-2010 r. 2532
    ›    Kontrole finansowe-2010 r. 4023
    ›    Kontrole zewnętrzne-2011 r. 2566
    ›    Kontrole wewnętrzne-2011 r. 3780
    ›    Kontrole wewnętrzne-2012 r. 2352
    ›    Kontrole zewnętrzne-2012 r. 2557
    ›    Kontrole wewnętrzne-2013 r. 2857
    ›    Kontrole zewnętrzne-2013 r. 2865
     ARCHIWUM 1178
   Informacja o stanie mienia komunalnego 6463
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2022 roku 90
      Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2021 roku 265
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2020 roku 260
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2019 r. 375
      Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2018 r. 520
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2017 r. 653
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2016 r. 753
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2015 r. 776
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2014 r. 960
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2013 r. 1094
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2012 r. 1343
    ›    Informacja o stanie mienia gminy Piotrków Trybunalski 2003 r. - 2005 r. 2288
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego od dnia 30.09.2006 r. 1265
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2007 r. 1210
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2008 r. 1137
     INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Z POPRZEDNICH LAT 1457
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2009 r. 1236
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2010 r. 1364
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2011 1389
   Informacje o środowisku i jego ochronie 7631
   Analiza zdawalności OSK 4960
    ›    Rok 2016 1515
    ›    Rok 2017 893
    ›    Rok 2018 619
     Wykaz zdawalności OSK 2551
    ›    Rok 2019 714
    ›    Rok 2020 924
    ›    Rok 2021 815
    ›    Rok 2022 685
    ›    Rok 2023 224
    ›    Procedura postępowania podczas przeprowadzania kontroli 715
    ›    Ogólny schemat procedur kontroli 807
     Procedura postępowania 570
   Informacje o stanie gospodarki odpadami komunalnymi 4004
   Poradnik cyberbezpieczeństwa 289
   Redakcja Biuletynu 7075
   Koordynatorzy d/s Dostępności w Urzędzie Miasta 1623
Zakup preferencyjny węgla
   Komunikaty 657
Łączna liczba odwiedzin:12687844