Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 1234182
   Nr rachunków bankowych, NIP i REGON 53623
   Struktura organizacyjna i schemat organizacyjny 44342
   Wykaz numerów telefonów 51094
   Podstawowe informacje o Piotrkowie Trybunalskim 13532
Organy
   Prezydent Miasta 23005
     Kompetencje 3716
     Kontakt, dyżur 4196
     Komisje 2392
   Z-cy Prezydenta Miasta 19963
     Kompetencje 2471
     Kontakt i Dyżury 2960
   Sekretarz Miasta 13400
   Skarbnik Miasta 10813
   Rada Miasta 20704
     Komisja Budżetu, Finansów i Planowania 2200
     Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego 1926
     Komisja Oświaty i Nauki 2099
     Komisja Rewizyjna 1806
     Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych 1939
     Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych 1902
     Komisja Kultury i Kultury Fizycznej 1848
   Komórki organizacyjne 49450
     Komórki podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta 19109
    ›    Biuro Prawne 2748
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 2202
    ›    Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony 5354
    ›    Urząd Stanu Cywilnego 7464
    ›    Miejski Rzecznik Konsumentów 5753
    ›    Biuro Prasowe 3665
    ›    Biuro Kontroli 2947
    ›    Audytor Wewnętrzny 84
     Komórki podległe bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Prezydenta 15790
    ›    Referat Edukacji 7148
    ›    Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 4936
    ›    Referat Zamówień Publicznych 2596
    ›    Referat Spraw Społecznych 3577
    ›    Referat Gospodarki Nieruchomościami 6148
     Komórki podległe bezpośrednio Drugiemu Zastępcy Prezydenta 13285
    ›    Biuro Inwestycji i Remontów 4629
    ›    Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 9933
    ›    Referat Architektury i Budownictwa 5878
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 6929
    ›    Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - IGO 931
     Komórki podległe Skarbnikowi Miasta 8110
    ›    Referat Podatków i Opłat Lokalnych 2991
    ›    Referat Budżetu i Analiz Finansowych 2646
    ›    Referat Księgowości 2799
    ›    Referat Dochodów 2851
    ›    Radca Prawny ds obsługi pionu Skarbnika 1147
     Komórki podległe Sekretarzowi Miasta 11351
    ›    Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi 3817
    ›    Referat Administracji i Majątku 2709
    ›    Biuro Obsługi Mieszkańców 2747
    ›    Referat Informatyki 2792
    ›    Referat Ewidencji Ludności 4052
    ›    Referat Komunikacji 3326
    ›    Biuro Planowania Rozwoju Miasta 2863
    ›    Biuro Rady Miasta 2126
    ›    Biuro Partnerstwa i Funduszy 2743
    ›    Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji 2216
    ›    Centrum Informacji Turystycznej 2092
     Miejski Rzecznik Konsumentów 3726
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2777
Rada Miasta
   Kadencja 2018-2023 3147
     Prezydium Rady 673
     Skład Rady 951
     Komisje Rady 1368
     Interpelacje i zapytania radnych 4326
     Dyżury radnych 480
   Sesje Rady 2262
     Rok 2020 245
    ›    XVI Sesja z dn. 29.01.2020 r. 98
    ›    XVII Sesja z dn. 26.02.2020 r. 110
    ›    XVIII Sesja z dn. 18.03.2020 r. 92
    ›    IV Sesja z dn. 30.01.2019 r. 604
     Rok 2019 1503
    ›    V Sesja z dn. 27.02.2019 r. 183
    ›    VI Sesja z dn. 27.03.2019 r. 180
    ›    VII Sesja z dn. 17.04.2019 r. 222
    ›    VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r. 178
    ›    IX Sesja z dn. 26.06.2019 r. 239
    ›    X Sesja z dn. 28.08.2019 r. 193
    ›    XI Sesja z dn. 25.09.2019 r. 196
    ›    XII Nadzwyczajna Sesja z dn. 27.09.2019 r. 102
    ›     XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r. 194
    ›    XIV Sesja z dn. 27.11.2019 r. 110
    ›    XV Sesja z dn. 18.12.2019 r. 141
     Rok 2018 626
    ›    Sesja I 449
    ›    Sesja II 192
    ›    Sesja III 264
   Uchwały 45386
     Rok 2020 186
    ›    I kwartał 200
     Rok 2019 2258
    ›    I kwartał 1132
    ›    II kwartał 1029
    ›    III kwartał 881
    ›    IV kwartał 987
     Rok 2018 3446
    ›    I kwartał 1512
    ›    II kwartał 1370
    ›    III kwartał 1025
    ›    IV kwartał 1595
     Rok 2017 3277
    ›    I kwartał 2382
    ›    II kwartał 1606
    ›    III kwartał 1320
    ›    IV kwartał 1798
     Rok 2016 3234
    ›    I kwartał 2117
    ›    II kwartał 1888
    ›    III kwartał 1379
    ›    IV kwartał 3889
     Rok 2015 3678
    ›    I kwartał 2665
    ›    II kwartał 2038
    ›    III kwartał 1704
    ›    IV kwartał 3368
     Rok 2014 3364
    ›    I kwartał 2439
    ›    II kwartał 2144
    ›    III kwartał 1788
    ›    IV kwartał 2302
     Rok 2013 3621
    ›    I kwartał 3131
    ›    II kwartał 2171
    ›    III kwartał 1844
    ›    IV kwartał 2381
     Rok 2012 5066
    ›    I kwartał 2922
    ›    II kwartał 2816
    ›    III kwartał 2398
    ›    IV kwartał 3265
     Rok 2011 4767
    ›    I kwartał 3462
    ›    II kwartał 2577
    ›    III kwartał 2553
    ›    IV kwartał 3752
     Rok 2010 4322
    ›    I kwartał 2665
    ›    II kwartał 2689
    ›    III kwartał 2247
    ›    IV kwartał 3458
     Rok 2009 4552
    ›    I kwartał 3529
    ›    II kwartał 3144
    ›    III kwartał 2413
    ›    IV kwartał 3390
     Rok 2008 5056
    ›    I kwartał 3353
    ›    II kwartał 3331
    ›    III kwartał 2759
    ›    IV kwartał 3399
     Rok 2007 4613
    ›    I kwartał 3199
    ›    II kwartał 2829
    ›    III kwartał 2418
    ›    IV kwartał 3293
     Rok 2006 4608
    ›    I kwartał 3287
    ›    II kwartał 3122
    ›    III kwartał 2985
    ›    IV kwartał 2870
     Rok 2005 4032
    ›    I kwartał 3060
    ›    II kwartał 3682
    ›    III kwartał 2151
    ›    IV kwartał 3870
     Rok 2004 1779
    ›    IV kwartał - projekty 1264
    ›    III kwartał - projekty 1122
    ›    II kwartał - projekty 1301
    ›    I kwartał - projekty 1495
     Rok 2004 3437
    ›    IV kwartał 3602
    ›    III kwartał 2022
    ›    II kwartał 2715
    ›    I kwartał 2304
     Rok 2003 2794
    ›    I Kwartał 1779
    ›    II Kwartał 1712
    ›    III Kwartał 1545
    ›    IV Kwartał 2891
     Rok 2002 2325
    ›    IV Kwartał 1890
   Protokoły z sesji Rady Miasta 2987
     Kadencja 2018-2023 1034
     Kadencja 2014-2018 4064
     Kadencja 2010-2014 2982
   Oświadczenia majątkowe 1421
     Rok 2019 210
     Rok 2018 3019
   Transmisja online sesji 9338
   Młodzieżowa Rada Miasta 144
Prawo Lokalne
   Statut 9486
   Regulamin 13780
   Budżet 20222
     Budżet Miasta - 2020 r. 499
     Budżet Miasta - 2019 r. 1534
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r. 162
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2019 r. 177
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2019 r. 106
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2019 r. 134
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2019 r. 118
     Budżet Miasta - 2018 r. 2388
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r. 219
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2018 r. 160
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2018 r. 195
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2018 r. 174
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r. 189
    ›    Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Miasta za 2018 r. 218
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2018 r. 296
     Budżet Miasta - 2017 r. 2555
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2017 r. 410
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2017 r. 369
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 r. 308
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2017 r. 247
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2017 r. 719
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r. 460
     Budżet Miasta - 2016 r. 3192
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2016 r. 610
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2016 r. 529
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 r. 660
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2016 r. 587
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2016 r. 463
    ›    Sprawozdanie finansowe Miasta za 2016 r. 668
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 r. 964
     Budżet Miasta - 2015 r. 2719
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. 1666
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 2077
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 r. 1166
     Budżet Miasta - 2014 r. 2859
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2014 r. 1831
     Budżet Miasta - 2013 r. 3104
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2013 r. 1652
     Budżet Miasta - 2012 r. 3001
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2012 r. 1468
     Budżet Miasta - 2011 r. 3132
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2011 roku 1226
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2011 r. 1567
    ›    Budżet Miasta - 2002 r. 1436
    ›    Budżet Miasta - 2003 r. 1970
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2003 r. 1069
    ›    Budżet Miasta - 2004 r. 2113
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2004 r. 1220
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2003 r. 1413
    ›    Budżet Miasta - 2005 r. 2417
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2004 rok 1531
    ›    Informator budżetowy 1171
    ›    Budżet Miasta - 2006 r. 2422
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2005 rok 1374
    ›     Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2005 r. 1201
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2006 r. 1272
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2006 rok 2127
    ›    Wykonanie budżetu 1561
    ›    Projekt Budżetu Miasta na 2007 r. 1456
    ›    Budżet Miasta na 2007 r. 1803
    ›    Wykonanie budżetu 1147
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków 1253
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2007 rok 1247
    ›    Budżet Miasta - 2008 r. 1945
    ›    Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2007 r. 1659
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2008 roku 1369
    ›    Budżet Miasta na 2009 r. 1946
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. 1690
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2009 roku 1166
     Budżet Miasta - lata 2002-2010 2608
    ›    Budżet Miasta - 2010 r. 2119
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. 1696
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2010 roku 1290
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2010 r. 1563
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 2386
     Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2036 92
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036 379
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2019 r. 62
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2018-2036 695
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 r. 110
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2018 r. 55
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2011-2017 5401
    ›    Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć WPF 1213
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2016 r. 345
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 r. 415
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2017 r. 118
   Projekty Uchwał 10662
     Rok 2018 1692
    ›    I kwartał 756
    ›    II kwartał 625
    ›    III kwartał 449
    ›    IV kwartał 710
     Rok 2017 1555
    ›    I kwartał 932
    ›    II kwartał 698
    ›    III kwartał 695
    ›    IV kwartał 946
     Rok 2016 1225
    ›    I kwartał 792
    ›    II kwartał 973
    ›    III kwartał 726
    ›    IV kwartał 1035
     Rok 2015 1393
    ›    I kwartał 1410
    ›    II kwartał 1258
    ›    III kwartał 1088
    ›    IV kwartał 1139
     Rok 2014 1169
    ›    I kwartał 1224
    ›    II kwartał 1134
    ›    III kwartał 880
    ›    IV kwartał 1081
     Rok 2013 1521
    ›    I kwartał 1736
    ›    II kwartał 1208
    ›    III kwartał 1228
    ›    IV kwartał 1584
     Rok 2012 1770
    ›    I kwartał 1809
    ›    II kwartał 1594
    ›    III kwartał 1373
    ›    IV kwartał 1500
     Rok 2011 1250
    ›    III kwartał 1079
    ›    IV kwartał 2093
   Zarządzenia Prezydenta Miasta 123447
     Rok 2020 2872
    ›    I kwartał 5690
    ›    II kwartał 67
    ›    III kwartał 43
    ›    IV kwartał 64
     Rok 2019 11375
    ›    I kwartał 18607
    ›    II kwartał 7402
    ›    III kwartał 5562
    ›    IV kwartał 4107
     Rok 2018 11654
    ›    I kwartał 8839
    ›    II kwartał 7268
    ›    III kwartał 6675
    ›    IV kwartał 7686
     Rok 2017 12377
    ›    I kwartał 8150
    ›    II kwartał 11423
    ›    III kwartał 5232
    ›    IV kwartał 4444
     Rok 2016 13236
    ›    I kwartał 7371
    ›    II kwartał 9697
    ›    III kwartał 5553
    ›    IV kwartał 7946
     Rok 2015 14325
    ›    I kwartał 9670
    ›    II kwartał 8264
    ›    III kwartał 7103
    ›    IV kwartał 7063
     Rok 2014 11631
    ›    I kwartał 7118
    ›    II kwartał 8822
    ›    III kwartał 8976
    ›    IV kwartał 7977
     Rok 2013 9521
    ›    I kwartał 9303
    ›    II kwartał 8717
    ›    III kwartał 9253
    ›    IV kwartał 6896
     Rok 2012 10150
    ›    I kwartał 12137
    ›    II kwartał 11756
    ›    III kwartał 10438
    ›    IV kwartał 9033
     Rok 2011 9429
    ›    I kwartał 11238
    ›    II kwartał 9795
    ›    III kwartał 9746
    ›    IV kwartał 9161
     Rok 2010 7685
    ›    I kwartał 8374
    ›    II kwartał 6557
    ›    III kwartał 8596
    ›    IV kwartał 7447
     Rok 2009 7771
    ›    I kwartał 8873
    ›    II kwartał 9111
    ›    III kwartał 8511
    ›    IV kwartał 7295
     Rok 2008 6725
    ›    I kwartał 8161
    ›    II kwartał 7741
    ›    III kwartał 7612
    ›    IV kwartał 7825
     Rok 2007 5629
    ›    I kwartał 8619
    ›    II kwartał 7326
    ›    III kwartał 7798
    ›    IV kwartał 5976
     Rok 2006 4269
    ›    I kwartał 7827
    ›    II kwartał 4285
    ›    III kwartał 7486
    ›    IV kwartał 8578
     Rok 2005 3190
    ›    I kwartał 6052
    ›    II kwatrał 4982
    ›    III kwartał 7826
    ›    IV kwartał 6983
     Rok 2004 2481
    ›    I półrocze 2004 8770
    ›    II półrocze 2004 10842
     Rok 2003 - rejestr 12628
     Rok 2002 - rejestr 4033
   Podatki i opłaty lokalne 24997
     Podatek od nieruchomości 27770
     Podatek od środków transportowych 7662
     Podatek rolny 4171
    ›    Zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 1778
     Podatek leśny 2215
     Opłata posiadania psów 3298
     Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2016
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 110
     Opłata targowa 2403
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 2653
     Indywidualna interpretacja prawa podatkowego 1750
     Należności cywilnoprawne 2111
     Opłata prolongacyjna 568
     Informacje o udzielonych umorzeniach należności niepodatkowych 204
   Pomoc publiczna 5336
   Zbiór aktów prawa miejscowego 5919
     Rok 2020 80
     Rok 2019 854
     Rok 2018 1048
     Rok 2017 1231
     Rok 2016 1042
     Rok 2015 1453
     Rok 2014 1487
     Rok 2013 1821
     Rok 2012 2838
   Programy i strategie 5925
     Strategia Rozwoju Miasta 6655
     Analiza możliwości modernizacji i restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim 1639
     Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi 1629
     Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3910
     Miejski Program przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1685
     Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1056
     Aktualizacja Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 761
     Program pomocy dla rodzin wielodzietnych "Rodzina +4" 1201
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2786
     Powiatowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1134
     Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim 980
     Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020 4645
     Program "Bezpieczne Miasto" 1906
     Gminny Program Wspierania Rodziny w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2016-2018 1348
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2019 239
     Program Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku. 1971
     Program Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 1728
     Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021 384
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 1182
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 735
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 339
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o z 318
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) 252
Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY
   Wstępne ogłoszenia informacyjne 2936
     Rok 2019 3630
     Rok 2018 1617
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 8091
     Rok 2020 602
     Rok 2019 2006
     Rok 2018 1822
     Rok 2017 4544
   Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY 29740
     Rok 2020 5009
     Rok 2019 30716
     Rok 2018 52132
   Postepowania w trybie: ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 27806
     Rok 2020 2675
     Rok 2019 15979
     Rok 2018 18118
   Postępowania w trybie: PRZETARG OGRANICZONY 14305
   Postępowania w pozostałych trybach ustawowych 11799
   Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 215980
     Rok 2020 1307
     Rok 2019 4975
     Rok 2018 5430
     Rok 2017 4840
   Konkursy 7551
     Rok 2017 3637
   Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku 68007
     Rok 2020 179
    ›    Ogłoszenia 344
    ›    Platforma zakupowa 47
    ›    Baza konkurencyjności 15
    ›    Rozeznanie rynku 228
     Rok 2019 2289
    ›    Ogłoszenia 6043
    ›     Platforma zakupowa 665
    ›    Baza konkurencyjności 266
    ›    Rozeznanie rynku 3824
     Rok 2018 15086
    ›    Ogłoszenia 15704
    ›    Platforma zakupowa 1077
    ›    Baza konkurencyjności 615
    ›    Rozeznanie rynku 9731
     Rok 2017 4398
    ›    I półrocze 22667
    ›    II półrocze 43898
    ›    Platforma zakupowa 1411
    ›    Baza konkurencyjności 556
     Rok 2016 12132
    ›    I półrocze 32430
    ›    II półrocze 19159
     Rok 2015 24733
    ›    I półrocze 46751
    ›    II półrocze 24800
     Rok 2014 5418
    ›    I półrocze 15734
    ›    II półrocze 27475
     Rok 2013 5691
    ›    I półrocze 11049
    ›    II półrocze 9557
     Rok 2012 5523
    ›    I półrocze 9134
    ›    II półrocze 12401
     Rok 2011 5471
    ›    I półrocze 14660
    ›    II półrocze 14065
     Rok 2010 6420
    ›    I półrocze 49702
    ›    II półrocze 16845
     2009 - II półrocze 48777
   Archiwum - Przetarg nieograniczony 9599
     Rok 2003 15654
     Rok 2004 - I półrocze 21557
     Rok 2004 - II półrocze 32147
     Rok 2005 - I półrocze 35817
     Rok 2005 - II półrocze 44869
     Rok 2006 - I półrocze 39421
     Rok 2006 - II półrocze 36667
     Rok 2007 - I półrocze 25488
     Rok 2007 - II półrocze 53040
     Rok 2008 - I półrocze 21425
     Rok 2008 - II półrocze 22607
     Rok 2009 - I półrocze 32167
     Rok 2009 - II półrocze 28296
     Rok 2010 - I półrocze 60266
     Rok 2010 - II półrocze 21518
     Rok 2011 - I półrocze 22160
     Rok 2011 - II półrocze 37640
     Rok 2012 - I półrocze 24583
     Rok 2012 - II półrocze 26820
     Rok 2013 - I półrocze 23295
     Rok 2013 - II półrocze 21067
     Rok 2014 - I półrocze 27156
     Rok 2014 - II półrocze 29260
     Rok 2015 - I półrocze 45926
     Rok 2015 - II półrocze 723797
     Rok 2016 - I półrocze 22427
     Rok 2016 - II półrocze 27197
     Rok 2017 - I półrocze 31990
     Rok 2017 - II półrocze 20126
   Archiwum - Zapytania o cenę 7873
     Rok 2015 40376
     Rok 2014 1049
   Archiwum - Wstępne ogłoszenia informacyjne 592
     Rok 2017 2430
   Archiwum - Zamówienia z wolnej ręki 663
     Rok 2017 13636
     Rok 2016 13903
     Rok 2015 19885
     Rok 2014 7485
     Rok 2013 1095
     Rok 2012 5325
     Rok 2011 6382
     Rok 2010 38319
     Rok 2009 5155
     Rok 2008 2619
Rejestry i Ewidencje
   Rejestry i ewidencje 12506
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna skrzynka podawcza 5439
   Udostępnianie informacji publicznej 9260
   Ponowne wykorzystywanie informacji 2771
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 18767
     Biuro Obsługi Mieszkańców 976
     Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 1995
     Referat Spraw Społecznych 4543
     Referat Ewidencji Ludności 4720
     Urząd Stanu Cywilnego 3098
     Referat Podatków i Opłat Lokalnych 3270
     Referat Dochodów 1538
     Referat Administracji i Majatku 1880
     Referat Gospodarki Nieruchomościami 2812
     Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 3210
     Referat Architektury i Budownictwa 9616
     Referat Komunikacji 6226
     Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 3240
     Biuro Planowania Rozwoju Miasta 1810
     Referat Zarządzania Krzyzysowego i Obrony 1489
     Referat Edukacji 2696
     Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji 519
     Centrum Informacji Turystycznej 419
   Lobbing 309
   Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 3529
   Wzór formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 1482
Gospodarka nieruchomościami
   Komunikaty, ogłoszenia 3877
   Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa 13216
     Rok 2020 843
    ›    I półrocze 1435
    ›    II półrocze 262
     Rok 2019 2656
    ›    I półrocze 4120
    ›    II półrocze 3840
     Rok 2018 3437
    ›    I półrocze 3243
    ›    II półrocze 3374
     Rok 2017 2661
    ›    I półrocze 2695
    ›    II półrocze 2731
     Rok 2016 3490
    ›    II półrocze 2731
    ›    I półrocze 3833
   Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa 57326
     Rok 2020 575
    ›    I półrocze 1703
     Rok 2019 2788
    ›    I półrocze 14135
    ›    II półrocze 2666
     Rok 2018 3651
    ›    I półrocze 9657
    ›    II półrocze 9452
   Informacja o wynikach przetargów 5836
     Rok 2020 143
     Rok 2019 1868
     Rok 2018 2706
     Rok 2017 2250
     Rok 2016 3362
   Ogłoszenia najem lokali 2661
     Rok 2018 1251
     Rok 2017 902
     Rok 2016 1325
   Konkursy 2267
     2014 2486
   Archiwum ogłoszeń 1523
     Rok 2017 - I półrocze 6919
     Rok 2017 - II półrocze 7579
     Rok 2016 - I półrocze 9851
     Rok 2016 - II półrocze 7627
     Rok 2015 - I półrocze 6415
     Rok 2015 - II półrocze 19805
     Rok 2014 - I półrocze 5899
     Rok 2014 - II półrocze 5361
     Rok 2013 - I półrocze 5200
     Rok 2013 - II półrocze 6383
     Rok 2012 - I półrocze 4304
     Rok 2012 - II półrocze 8092
     Rok 2011 - I półrocze 8700
     Rok 2011 - II półrocze 6758
     Rok 2010 - I półrocze 7874
     Rok 2010 - II półrocze 7596
     Rok 2009 - II półrocze 33583
     Rok 2009 - I półrocze 24079
     Rok 2008 - II półrocze 13921
     Rok 2008 - I półrocze 10120
     Rok 2007 - II półrocze 14610
     Rok 2007 - I półrocze 10366
Oświata
   Oświata w Piotrkowie Trybunalskim 14012
     Zmiana ustroju oświaty 440
     Szkoły i placówki niepubliczne 984
      Wpis do ewidencji 442
     Dotacje 904
    ›    2018 rok 180
    ›    2019 rok 461
     Wykaz publicznych placówek oświatowych 730
Ogłoszenia i obwieszczenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta 53389
     Rok 2020 844
    ›    I kwartał 1344
    ›    II kwartał 177
    ›    III kwartał 81
    ›    IV kwartał 105
     Rok 2019 2937
    ›    I kwartał 1902
    ›    II kwartał 1241
    ›    III kwartał 1577
    ›    IV kwartał 1452
     Rok 2018 3451
    ›    I kwartał 2291
    ›    II kwartał 1588
    ›    III kwartał 1508
    ›    IV kwartał 1907
     Rok 2017 4316
    ›    I kwartał 3484
    ›    II kwartał 3248
    ›    III kwartał 1638
    ›    IV kwartał 2037
     Rok 2016 4072
    ›    II kwartał 2792
    ›    III kwartał 3051
    ›    IV kwartał 5738
    ›    I kwartał 3579
    ›    Rok 2003 15626
    ›    Rok 2004 28403
    ›    Rok 2005 43359
    ›    Rok 2006 40248
    ›    Rok 2007 23914
    ›    Rok 2008 34043
    ›    Rok 2009 32313
     Archiwum 1753
    ›    Rok 2010 33549
    ›    Rok 2011 17805
    ›    Rok 2012 23074
    ›    Rok 2013 15805
    ›    Rok 2014 10009
    ›    Rok 2015 24884
   Ogłoszenia innych organów 14229
     Rok 2020 408
     Rok 2019 1661
     Rok 2018 1386
     Rok 2017 1923
     Rok 2016 3469
     Rok 2015 21338
     Rok 2014 4297
     Rok 2013 4592
     Rok 2012 6112
     Rok 2011 4911
     Rok 2010 4415
     Rok 2009 3955
   Pracownia Planowania Przestrzennego 1008
     Rok 2019 1033
   Biuro Rzeczy Znalezionych 4854
     Wykaz rzeczy oddanych do Biura Rzeczy Znalezionych 3348
Oświadczenia majątkowe
   Oświadczenia majątkowe 40023
     Oświadczenia majątkowe - 2019 r. 416
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 323
    ›    Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta 269
    ›    Kierownicy podległych jednostek 341
    ›    Oświadczenia cząstkowe 296
     Oświadczenia majątkowe - 2018 r. 5909
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2699
    ›    Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta 6198
    ›    Kierownicy podległych jednostek 8567
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018 3445
    ›    Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018 735
     Oświadczenia majątkowe - 2017 r. 4716
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1565
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 4338
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3155
    ›    Kierownicy podległych jednostek 7296
     Oświadczenia majątkowe - 2016 r. 4156
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1796
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3452
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2673
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5390
     Oświadczenia majątkowe - 2015 r. 4506
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2058
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3683
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3968
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5584
     Oświadczenia majątkowe - 2014 r. 4384
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2223
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 4898
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3339
    ›    Kierownicy podległych jednostek 6531
     Oświadczenia majątkowe - 2013 r. 4178
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1983
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3190
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2658
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5035
Praca
   Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze 482663
     Rok 2020 6763
    ›    I kwartał 7318
     Rok 2019 36220
    ›    I kwartał 16716
    ›    II kwartał 12120
    ›    III kwartał 13605
    ›    IV kwartał 16127
     Rok 2018 39345
    ›    I kwartał 22985
    ›    II kwartał 12031
    ›    III kwartał 17619
    ›    IV kwartał 16955
     Rok 2017 54404
    ›    I kwartał 10476
    ›    II kwartał 13569
    ›    III kwartał 9977
    ›    IV kwartał 15505
    ›    I kwartał 18937
    ›    II kwartał 11565
    ›    III kwartał 10197
    ›    IV kwartał 10611
     Rok 2016 1796
     Rok 2015 27958
    ›    I kwartał 11919
    ›    II kwartał 12212
    ›    III kwartał 15894
    ›    IV kwartał 13646
     Rok 2014 31474
    ›    I kwartał 14201
    ›    II kwartał 15681
    ›    III kwartał 20356
    ›    IV kwartał 14568
     Rok 2013 36053
    ›    I kwartał 15540
    ›    II kwartał 18488
    ›    III kwartał 17887
    ›    IV kwartał 15702
     Rok 2012 40907
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 17755
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 18755
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 18335
    ›    IV kwartał 20779
   Nabory z poprzednich lat 6013
     2005 r. 8504
    ›    III kwartał 3731
    ›    IV kwartał 17393
     2006 r. 39583
    ›    I kwartał 16152
    ›    II kwartał 16808
    ›    III kwartał 13867
    ›    IV kwartał 22478
     2007 r. 63313
    ›    I kwartał 25472
    ›    II kwartał 23825
    ›    III kwartał 22730
    ›    IV kwartał 20618
     2008 r. 51138
    ›    I kwartał 13587
    ›    II kwartał 17405
    ›    III kwartał 22304
    ›    IV kwartał 27490
     2009 r. 61060
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 22795
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 19459
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 28819
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 21039
     2010 r. 53597
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 19722
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 25820
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 24292
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 22254
     2011 r. 44854
    ›    IV kwartał-zakończone procedury naboru 19372
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 20746
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 18966
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 24203
   System zatrudniania 16274
Wybory
   Wybory, referenda 14549
   Wybory ławników 15922
Inne
   Wykaz jednostek realizujących zadania miasta 21030
     Pracownia Planowania Przestrzennego 4583
     Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 13492
     Miejski Ośrodek Kultury 3316
     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 12914
     Ośrodek Sportu i Rekreacji 3597
     Miejski Żłobek Dzienny 3263
     Centrum Usług Wspólnych 4790
     Ośrodek Działań Artystycznych 2261
     Muzeum 2717
     Miejska Biblioteka Publiczna 2358
     Straż Miejska 8668
     Dom Pomocy Społecznej 3275
     Dzienny Dom Pomocy Społecznej 3882
     Pogotowie Opiekuńcze w Piotrkowie Trybunaklskim 3338
     Środowiskowy Dom Samopomocy 2720
     Dom Dziecka 3076
     Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna 'Bartek' 2937
     Instytut Badań nd Parlamentaryzmem 2519
     Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 377
     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 299
     Centrum Kształcenia Praktycznego 309
   Jednostki pomocnicze 8245
   Zgromadzenia 3210
   Organizacje pozarządowe 8257
     Ogłoszenia i aktualności 4562
    ›    Rok 2019 880
    ›    Rok 2020 204
     Organizacje pozarządowe działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego 8346
    ›    Lata 2010-2012 7482
    ›    Rok 2013 2122
    ›    Rok 2014 2174
    ›    Rok 2015 18764
    ›    Rok 2016 6641
    ›    Rok 2017 9833
     Archiwum 317
    ›    Rok 2018 11043
   Spółki z udziałem Gminy i Powiatu Piotrków Trybunalski 9516
   Oferty inwestycyjne 6112
    ›    Stan elektryfikacji 679
    ›    Stan gospodarki komunalnej 546
    ›    Stan telefonizacji 385
     Oferta inwestycyjna miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4465
   Audyt wewnętrzny 5939
     Procedury audytu wewnętrznego 2318
     Plan Audytu 325
     Sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego 30
   Kontrole 19190
    ›    ROK 2014 1636
    ›    ROK 2015 1763
     PLANY KONTROLI 4968
    ›    ROK 2016 1516
    ›    ROK 2017 1186
    ›    ROK 2018 1039
    ›    ROK 2019 1115
    ›    ROK 2020 182
    ›    ROK 2014 1990
    ›    ROK 2015 2561
     KONTROLE WEWNĘTRZNE 5164
    ›    ROK 2016 2751
    ›    ROK 2017 2140
    ›    ROK 2018 1158
    ›    ROK 2019 772
    ›    ROK 2020 462
    ›    ROK 2014 1482
    ›    ROK 2015 1593
     KONTROLE ZEWNĘTRZNE 1669
    ›    ROK 2016 1006
    ›    ROK 2017 690
    ›    ROK 2018 516
    ›    ROK 2019 117
    ›    ROK 2020 24
     KONTROLE PODM. SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBL. DOTOWANYCH PRZEZ MIASTO 1349
    ›    ROK 2016 774
    ›    ROK 2015 653
    ›    ROK 2017 663
    ›    ROK 2018 312
    ›    ROK 2019 131
     KONTROLE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 646
    ›    ROK 2016 516
    ›    ROK 2015 543
    ›    ROK 2017 351
    ›    ROK 2018 91
    ›    ROK 2019 7
    ›    Kontrole sprzed 2006 r. 8530
    ›    Kontrole wewnętrzne-2007 r. 2452
    ›    Kontrole finansowe-2007 r. 1995
    ›    Kontrole wewnętrzne-2008 r. 2745
    ›    Kontrole finansowe-2008 r. 2257
    ›    Kontrole zewnętrzne-2008 r. 2106
    ›    Kontrole wewnętrzne-2009 r. 2018
    ›    Kontrole finansowe-2009 r. 2455
    ›    Kontrole zewnętrzne-2009 r. 2153
    ›    Kontrole wewnętrzne-2010 r. 2179
    ›    Kontrole finansowe-2010 r. 3073
    ›    Kontrole zewnętrzne-2011 r. 2026
    ›    Kontrole wewnętrzne-2011 r. 2955
    ›    Kontrole wewnętrzne-2012 r. 1949
    ›    Kontrole zewnętrzne-2012 r. 1960
    ›    Kontrole wewnętrzne-2013 r. 2229
    ›    Kontrole zewnętrzne-2013 r. 2153
     ARCHIWUM 709
   Informacja o stanie mienia komunalnego 4880
      Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2018 r. 138
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2017 r. 299
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2016 r. 348
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2015 r. 429
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2014 r. 623
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2013 r. 729
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2012 r. 981
    ›    Informacja o stanie mienia gminy Piotrków Trybunalski 2003 r. - 2005 r. 1966
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego od dnia 30.09.2006 r. 970
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2007 r. 914
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2008 r. 870
     INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Z POPRZEDNICH LAT 1098
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2009 r. 901
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2010 r. 1062
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2011 1127
   Informacje o środowisku i jego ochronie 6338
   Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim 4335
   Analiza zdawalności OSK 1105
    ›    Rok 2016 1125
    ›    Rok 2017 412
    ›    Rok 2018 301
     Wykaz zdawalności OSK 358
    ›    Rok 2019 296
    ›    Rok 2020 81
    ›    Procedura postępowania podczas przeprowadzania kontroli 302
    ›    Ogólny schemat procedur kontroli 360
     Procedura postępowania 138
     Wykaz OSK i wykaz SKP 486
   Informacje o stanie gospodarki odpadami komunalnymi 2489
   Konsultacje społeczne 133
     Rok 2020 14
    ›    Konsultacje 13
    ›    Konsultacje 393
     Rok 2018 795
     Rok 2017 1173
    ›    Konsultacje 574
   Redakcja Biuletynu 5719
KORONAWIRUS SARS CoV-2 - KOMUNIKATY
   Komunikaty 191
Łączna liczba odwiedzin:9894426