Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 1274313
   Nr rachunków bankowych, NIP i REGON 59121
   Struktura organizacyjna i schemat organizacyjny 46035
   Wykaz numerów telefonów 57966
   Podstawowe informacje o Piotrkowie Trybunalskim 14115
Organy
   Prezydent Miasta 24213
     Kompetencje 3988
     Kontakt, dyżur 4648
     Komisje 2561
   Z-cy Prezydenta Miasta 20802
     Kompetencje 2618
     Kontakt i Dyżury 3218
   Sekretarz Miasta 13957
   Skarbnik Miasta 11461
   Rada Miasta 21387
     Komisja Budżetu, Finansów i Planowania 2279
     Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego 2027
     Komisja Oświaty i Nauki 2165
     Komisja Rewizyjna 1870
     Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych 2075
     Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych 1988
     Komisja Kultury i Kultury Fizycznej 1935
   Komórki organizacyjne 50607
     Komórki podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta 19663
    ›    Biuro Prawne 2953
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 2376
    ›    Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony 5996
    ›    Urząd Stanu Cywilnego 8672
    ›    Miejski Rzecznik Konsumentów 6285
    ›    Biuro Prasowe 4044
    ›    Biuro Kontroli 3159
    ›    Audytor Wewnętrzny 327
     Komórki podległe bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Prezydenta 16206
    ›    Referat Edukacji 7847
    ›    Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 5363
    ›    Referat Zamówień Publicznych 2821
    ›    Referat Spraw Społecznych 3892
    ›    Referat Gospodarki Nieruchomościami 6662
     Komórki podległe bezpośrednio Drugiemu Zastępcy Prezydenta 13710
    ›    Biuro Inwestycji i Remontów 5149
    ›    Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 11428
    ›    Referat Architektury i Budownictwa 6350
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 7742
    ›    Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - IGO 1293
     Komórki podległe Skarbnikowi Miasta 8384
    ›    Referat Podatków i Opłat Lokalnych 3233
    ›    Referat Budżetu i Analiz Finansowych 2961
    ›    Referat Księgowości 3047
    ›    Referat Dochodów 3113
    ›    Radca Prawny ds obsługi pionu Skarbnika 1312
     Komórki podległe Sekretarzowi Miasta 11703
    ›    Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi 4140
    ›    Referat Administracji i Majątku 2936
    ›    Biuro Obsługi Mieszkańców 3048
    ›    Referat Informatyki 3064
    ›    Referat Ewidencji Ludności 4601
    ›    Referat Komunikacji 3591
    ›    Biuro Planowania Rozwoju Miasta 3190
    ›    Biuro Rady Miasta 2357
    ›    Biuro Partnerstwa i Funduszy 2976
    ›    Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji 2481
    ›    Centrum Informacji Turystycznej 2318
     Miejski Rzecznik Konsumentów 3939
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2872
Rada Miasta
   Kadencja 2018-2023 4208
     Prezydium Rady 895
     Skład Rady 1210
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 49
    ›    Informacje o Radnych 42
     Komisje Rady 1975
    ›    Zawiadomienia 55
    ›    Regulamin 24
    ›    Plan pracy 36
     Interpelacje i zapytania radnych-rejestr 7909
     Dyżury radnych 701
   Sesje Rady 3095
     Rok 2020 899
    ›    XVI Sesja z dn. 29.01.2020 r. 180
    ›    XVII Sesja z dn. 26.02.2020 r. 225
    ›    XVIII Sesja z dn. 18.03.2020 r. 195
    ›    XIX Sesja z dn. 29.04.2020 r. 236
    ›    XX Nadzwyczajna Sesja z dn. 6.05.2020 r. 118
    ›    XXI Sesja z dn. 27.05.2020 r. 129
    ›    XXII Sesja z dn. 10.06.2020 r. 187
    ›    XXIII Sesja z dn. 24.06.2020 r. 184
    ›    XXIV Sesja z dn. 15.07.2020r. 137
    ›    XXV Nadzwyczajna Sesja z dn. 5.08.2020 r. 46
    ›    XXVI Sesja z dn. 26.08.2020 r. 114
    ›    XXVII Sesja z dn. 30.09.2020 r. 160
    ›    IV Sesja z dn. 30.01.2019 r. 689
     Rok 2019 1629
    ›    V Sesja z dn. 27.02.2019 r. 273
    ›    VI Sesja z dn. 27.03.2019 r. 269
    ›    VII Sesja z dn. 17.04.2019 r. 295
    ›    VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r. 295
    ›    IX Sesja z dn. 26.06.2019 r. 351
    ›    X Sesja z dn. 28.08.2019 r. 273
    ›    XI Sesja z dn. 25.09.2019 r. 320
    ›    XII Nadzwyczajna Sesja z dn. 27.09.2019 r. 183
    ›     XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r. 275
    ›    XIV Sesja z dn. 27.11.2019 r. 241
    ›    XV Sesja z dn. 18.12.2019 r. 221
     Rok 2018 708
    ›    Sesja I 595
    ›    Sesja II 270
    ›    Sesja III 378
   Projekty Uchwał (lata 2011-2018) 11112
     Rok 2018 1836
    ›    I kwartał 884
    ›    II kwartał 762
    ›    III kwartał 576
    ›    IV kwartał 816
     Rok 2017 1651
    ›    I kwartał 1023
    ›    II kwartał 805
    ›    III kwartał 771
    ›    IV kwartał 1066
     Rok 2016 1323
    ›    I kwartał 900
    ›    II kwartał 1094
    ›    III kwartał 866
    ›    IV kwartał 1141
     Rok 2015 1503
    ›    I kwartał 1517
    ›    II kwartał 1378
    ›    III kwartał 1176
    ›    IV kwartał 1274
     Rok 2014 1255
    ›    I kwartał 1334
    ›    II kwartał 1246
    ›    III kwartał 965
    ›    IV kwartał 1212
     Rok 2013 1600
    ›    I kwartał 1843
    ›    II kwartał 1321
    ›    III kwartał 1324
    ›    IV kwartał 1695
     Rok 2012 1860
    ›    I kwartał 1917
    ›    II kwartał 1738
    ›    III kwartał 1501
    ›    IV kwartał 1629
     Rok 2011 1322
    ›    III kwartał 1166
    ›    IV kwartał 2223
   Uchwały 47125
     Rok 2020 1282
    ›    I kwartał 686
    ›    II kwartał 683
    ›    III kwartał 487
     Rok 2019 2612
    ›    I kwartał 1384
    ›    II kwartał 1271
    ›    III kwartał 1120
    ›    IV kwartał 1252
     Rok 2018 3674
    ›    I kwartał 1640
    ›    II kwartał 1580
    ›    III kwartał 1152
    ›    IV kwartał 1950
     Rok 2017 3471
    ›    I kwartał 2685
    ›    II kwartał 1754
    ›    III kwartał 1522
    ›    IV kwartał 2063
     Rok 2016 3386
    ›    I kwartał 2300
    ›    II kwartał 2036
    ›    III kwartał 1491
    ›    IV kwartał 4193
     Rok 2015 3847
    ›    I kwartał 2819
    ›    II kwartał 2212
    ›    III kwartał 1873
    ›    IV kwartał 3625
     Rok 2014 3510
    ›    I kwartał 2602
    ›    II kwartał 2301
    ›    III kwartał 1946
    ›    IV kwartał 2439
     Rok 2013 3750
    ›    I kwartał 3304
    ›    II kwartał 2277
    ›    III kwartał 1955
    ›    IV kwartał 2498
     Rok 2012 5260
    ›    I kwartał 3100
    ›    II kwartał 3002
    ›    III kwartał 2571
    ›    IV kwartał 3442
     Rok 2011 4929
    ›    I kwartał 3610
    ›    II kwartał 2768
    ›    III kwartał 2741
    ›    IV kwartał 3905
     Rok 2010 4461
    ›    I kwartał 2800
    ›    II kwartał 2820
    ›    III kwartał 2425
    ›    IV kwartał 3685
     Rok 2009 4695
    ›    I kwartał 3687
    ›    II kwartał 3304
    ›    III kwartał 2578
    ›    IV kwartał 3762
     Rok 2008 5233
    ›    I kwartał 3633
    ›    II kwartał 3527
    ›    III kwartał 2936
    ›    IV kwartał 3640
     Rok 2007 4762
    ›    I kwartał 3366
    ›    II kwartał 2994
    ›    III kwartał 2602
    ›    IV kwartał 3452
     Rok 2006 4750
    ›    I kwartał 3441
    ›    II kwartał 3251
    ›    III kwartał 3162
    ›    IV kwartał 2983
     Rok 2005 4206
    ›    I kwartał 3174
    ›    II kwartał 3929
    ›    III kwartał 2305
    ›    IV kwartał 4072
     Rok 2004 1919
    ›    IV kwartał - projekty 1372
    ›    III kwartał - projekty 1227
    ›    II kwartał - projekty 1405
    ›    I kwartał - projekty 1669
     Rok 2004 3578
    ›    IV kwartał 3875
    ›    III kwartał 2129
    ›    II kwartał 2867
    ›    I kwartał 2476
     Rok 2003 2952
    ›    I Kwartał 1892
    ›    II Kwartał 1820
    ›    III Kwartał 1679
    ›    IV Kwartał 3019
     Rok 2002 2489
    ›    IV Kwartał 1989
   Protokoły z sesji Rady Miasta 3398
     Kadencja 2018-2023 1341
     Kadencja 2014-2018 4210
     Kadencja 2010-2014 3111
   Petycje do Rady Miasta 73
     Kadencja 2014 - 2018 38
     Kadencja 2018 - 2023 55
   Oświadczenia majątkowe 1897
     Rok 2019 821
     Rok 2018 3615
   Transmisja online sesji 12446
   Młodzieżowa Rada Miasta 414
   Jednostki pomocnicze 8623
     Jednostka pomocnicza Osiedle "Centrum" 38
     Jednostka pomocnicza "Osiedle Piastowskie" 21
     Jednostka pomocnicza "Armii Krajowej" 16
     Jednostka pomocnicza "Południe" 25
     Jednostka pomocnicza Osiedle "Wronia" 12
     Jednostka pomocnicza Osiedle "Leśna" 12
     Jednostka Pomocnicza Osiedla "Słowackiego Północ" 10
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Wierzeje" 7
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Wyzwolenia" 11
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Krakowskie Przedmieście-Sulejowska" 13
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Przyszłość" 12
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Belzacka" 8
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Łódzka-Wysoka-Sadowa" 6
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Szczekanica" 8
Prawo Lokalne
   Statut 9964
   Regulamin 14241
   Budżet 21055
     Budżet Miasta - 2020 r. 1402
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2020 r. 183
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2020 r. 77
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2020 r. 6
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2020 r. 22
     Budżet Miasta - 2019 r. 2026
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r. 268
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2019 r. 274
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2019 r. 267
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2019 r. 304
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2019 r. 318
    ›    Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta za 2019 rok 181
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2019 r. 239
     Budżet Miasta - 2018 r. 2590
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r. 332
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2018 r. 237
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2018 r. 306
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2018 r. 255
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r. 316
    ›    Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Miasta za 2018 r. 347
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2018 r. 500
     Budżet Miasta - 2017 r. 2712
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2017 r. 548
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2017 r. 447
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 r. 422
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2017 r. 321
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2017 r. 854
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r. 630
     Budżet Miasta - 2016 r. 3367
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2016 r. 703
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2016 r. 605
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 r. 796
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2016 r. 666
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2016 r. 546
    ›    Sprawozdanie finansowe Miasta za 2016 r. 779
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 r. 1106
     Budżet Miasta - 2015 r. 2898
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. 1908
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 2244
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 r. 1326
     Budżet Miasta - 2014 r. 2983
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2014 r. 1993
     Budżet Miasta - 2013 r. 3250
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2013 r. 1756
     Budżet Miasta - 2012 r. 3151
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2012 r. 1583
     Budżet Miasta - 2011 r. 3243
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2011 roku 1309
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2011 r. 1677
    ›    Budżet Miasta - 2002 r. 1516
    ›    Budżet Miasta - 2003 r. 2080
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2003 r. 1196
    ›    Budżet Miasta - 2004 r. 2221
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2004 r. 1283
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2003 r. 1509
    ›    Budżet Miasta - 2005 r. 2514
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2004 rok 1664
    ›    Informator budżetowy 1256
    ›    Budżet Miasta - 2006 r. 2536
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2005 rok 1482
    ›     Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2005 r. 1273
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2006 r. 1367
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2006 rok 2222
    ›    Wykonanie budżetu 1667
    ›    Projekt Budżetu Miasta na 2007 r. 1541
    ›    Budżet Miasta na 2007 r. 1898
    ›    Wykonanie budżetu 1242
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków 1327
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2007 rok 1332
    ›    Budżet Miasta - 2008 r. 2056
    ›    Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2007 r. 1746
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2008 roku 1460
    ›    Budżet Miasta na 2009 r. 2043
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. 1812
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2009 roku 1291
     Budżet Miasta - lata 2002-2010 2739
    ›    Budżet Miasta - 2010 r. 2218
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. 1804
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2010 roku 1383
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2010 r. 1670
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 2520
     Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2036 351
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2020 r. 2
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036 536
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2019 r. 186
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2019 rok 62
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2018-2036 847
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 r. 186
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2018 r. 132
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2011-2017 5910
    ›    Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć WPF 1337
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2016 r. 434
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 r. 521
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2017 r. 186
   Zarządzenia Prezydenta Miasta 129355
     Rok 2020 8786
    ›    I kwartał 9377
    ›    II kwartał 10977
    ›    III kwartał 6351
    ›    IV kwartał 1110
     Rok 2019 11721
    ›    I kwartał 19960
    ›    II kwartał 8871
    ›    III kwartał 6964
    ›    IV kwartał 5791
     Rok 2018 11871
    ›    I kwartał 10076
    ›    II kwartał 8701
    ›    III kwartał 7705
    ›    IV kwartał 9182
     Rok 2017 12570
    ›    I kwartał 9280
    ›    II kwartał 12695
    ›    III kwartał 6415
    ›    IV kwartał 5403
     Rok 2016 13405
    ›    I kwartał 8584
    ›    II kwartał 10795
    ›    III kwartał 6792
    ›    IV kwartał 9358
     Rok 2015 14505
    ›    I kwartał 11087
    ›    II kwartał 9483
    ›    III kwartał 8498
    ›    IV kwartał 8362
     Rok 2014 11834
    ›    I kwartał 8187
    ›    II kwartał 10152
    ›    III kwartał 10216
    ›    IV kwartał 9087
     Rok 2013 9691
    ›    I kwartał 10625
    ›    II kwartał 9916
    ›    III kwartał 10382
    ›    IV kwartał 7870
     Rok 2012 10284
    ›    I kwartał 13560
    ›    II kwartał 13422
    ›    III kwartał 11729
    ›    IV kwartał 10212
     Rok 2011 9563
    ›    I kwartał 12354
    ›    II kwartał 11017
    ›    III kwartał 10882
    ›    IV kwartał 10285
     Rok 2010 7820
    ›    I kwartał 9595
    ›    II kwartał 7443
    ›    III kwartał 9933
    ›    IV kwartał 8412
     Rok 2009 7909
    ›    I kwartał 10093
    ›    II kwartał 10299
    ›    III kwartał 9784
    ›    IV kwartał 8447
     Rok 2008 6855
    ›    I kwartał 9403
    ›    II kwartał 8942
    ›    III kwartał 8725
    ›    IV kwartał 9038
     Rok 2007 5736
    ›    I kwartał 9803
    ›    II kwartał 8536
    ›    III kwartał 9034
    ›    IV kwartał 6790
     Rok 2006 4387
    ›    I kwartał 9064
    ›    II kwartał 4925
    ›    III kwartał 8588
    ›    IV kwartał 9675
     Rok 2005 3321
    ›    I kwartał 6852
    ›    II kwatrał 5508
    ›    III kwartał 8850
    ›    IV kwartał 7993
     Rok 2004 2604
    ›    I półrocze 2004 10578
    ›    II półrocze 2004 12424
     Rok 2003 - rejestr 13082
     Rok 2002 - rejestr 4219
   Podatki i opłaty lokalne 26300
     Podatek od nieruchomości 30088
     Podatek od środków transportowych 8149
     Podatek rolny 4738
    ›    Zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 1889
     Podatek leśny 2430
     Opłata posiadania psów 3504
     Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2181
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 242
     Opłata targowa 3817
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 2957
     Indywidualna interpretacja prawa podatkowego 1886
     Należności cywilnoprawne 2290
     Opłata prolongacyjna 698
     Informacje o udzielonych umorzeniach należności niepodatkowych 335
   Pomoc publiczna 6043
   Zbiór aktów prawa miejscowego 6440
     Rok 2020 460
     Rok 2019 1196
     Rok 2018 1342
     Rok 2017 1502
     Rok 2016 1170
     Rok 2015 1588
     Rok 2014 1645
     Rok 2013 1955
     Rok 2012 2980
   Programy i strategie 6313
     Strategia Rozwoju Miasta 6984
     Analiza możliwości modernizacji i restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim 1809
     Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi 1779
     Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4117
     Miejski Program przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1812
     Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1237
     Aktualizacja Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 901
     Program pomocy dla rodzin wielodzietnych "Rodzina +4" 1317
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3457
     Powiatowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1265
     Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim 1092
     Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020 4822
     Program "Bezpieczne Miasto" 2067
     Gminny Program Wspierania Rodziny w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2016-2018 1468
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2019 372
     Program Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku. 2384
     Program Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 1998
     Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021 547
     Gminny program opieki nad zabytkami Miasta Piotrków Trybunalski na lata 2020 - 2023 100
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 1492
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 950
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 452
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o z 445
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) 321
Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY
   Wstępne ogłoszenia informacyjne 3540
     Rok 2019 3807
     Rok 2018 1763
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 8967
     Rok 2020 1387
     Rok 2019 2362
     Rok 2018 1932
     Rok 2017 4645
   Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY 36414
     Rok 2020 15836
     Rok 2019 33483
     Rok 2018 58730
   Postepowania w trybie: ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 30222
     Rok 2020 10145
     Rok 2019 16581
     Rok 2018 19740
   Postępowania w trybie: PRZETARG OGRANICZONY 19445
   Postępowania w pozostałych trybach ustawowych 16722
   Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 218449
     Rok 2020 7446
     Rok 2019 5207
     Rok 2018 7030
     Rok 2017 4968
   Konkursy 10513
     Rok 2017 3944
   Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku 72001
     Rok 2020 1005
    ›    Ogłoszenia 3996
    ›    Platforma zakupowa 435
    ›    Baza konkurencyjności 191
    ›    Rozeznanie rynku 2980
     Rok 2019 2467
    ›    Ogłoszenia 6691
    ›     Platforma zakupowa 786
    ›    Baza konkurencyjności 370
    ›    Rozeznanie rynku 3936
     Rok 2018 15255
    ›    Ogłoszenia 17422
    ›    Platforma zakupowa 1160
    ›    Baza konkurencyjności 718
    ›    Rozeznanie rynku 11285
     Rok 2017 4516
    ›    I półrocze 22895
    ›    II półrocze 47884
    ›    Platforma zakupowa 1592
    ›    Baza konkurencyjności 662
     Rok 2016 13068
    ›    I półrocze 34557
    ›    II półrocze 19704
     Rok 2015 26695
    ›    I półrocze 48761
    ›    II półrocze 26998
     Rok 2014 5521
    ›    I półrocze 16291
    ›    II półrocze 29504
     Rok 2013 5815
    ›    I półrocze 11581
    ›    II półrocze 10355
     Rok 2012 5648
    ›    I półrocze 9446
    ›    II półrocze 14533
     Rok 2011 5550
    ›    I półrocze 14967
    ›    II półrocze 14776
     Rok 2010 6552
    ›    I półrocze 50228
    ›    II półrocze 17347
     2009 - II półrocze 49162
   Archiwum - Przetarg nieograniczony 10061
     Rok 2003 16145
     Rok 2004 - I półrocze 22280
     Rok 2004 - II półrocze 33315
     Rok 2005 - I półrocze 36870
     Rok 2005 - II półrocze 46226
     Rok 2006 - I półrocze 40340
     Rok 2006 - II półrocze 37622
     Rok 2007 - I półrocze 26199
     Rok 2007 - II półrocze 53902
     Rok 2008 - I półrocze 22061
     Rok 2008 - II półrocze 23087
     Rok 2009 - I półrocze 33156
     Rok 2009 - II półrocze 29233
     Rok 2010 - I półrocze 61037
     Rok 2010 - II półrocze 22628
     Rok 2011 - I półrocze 24942
     Rok 2011 - II półrocze 38493
     Rok 2012 - I półrocze 25383
     Rok 2012 - II półrocze 27854
     Rok 2013 - I półrocze 24109
     Rok 2013 - II półrocze 22083
     Rok 2014 - I półrocze 28028
     Rok 2014 - II półrocze 29762
     Rok 2015 - I półrocze 48301
     Rok 2015 - II półrocze 726233
     Rok 2016 - I półrocze 23050
     Rok 2016 - II półrocze 28023
     Rok 2017 - I półrocze 32939
     Rok 2017 - II półrocze 20760
   Archiwum - Zapytania o cenę 8173
     Rok 2015 42328
     Rok 2014 1150
   Archiwum - Wstępne ogłoszenia informacyjne 802
     Rok 2017 2577
   Archiwum - Zamówienia z wolnej ręki 908
     Rok 2017 13744
     Rok 2016 14017
     Rok 2015 21003
     Rok 2014 7767
     Rok 2013 1183
     Rok 2012 5415
     Rok 2011 6753
     Rok 2010 38631
     Rok 2009 5325
     Rok 2008 2782
Rejestry i Ewidencje
   Rejestry i ewidencje 13998
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna skrzynka podawcza 6154
   Udostępnianie informacji publicznej 10030
   Ponowne wykorzystywanie informacji 2983
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 20124
     Biuro Obsługi Mieszkańców 1256
     Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 2119
     Referat Spraw Społecznych 4752
     Referat Ewidencji Ludności 5132
     Urząd Stanu Cywilnego 3387
     Referat Podatków i Opłat Lokalnych 3773
     Referat Dochodów 1641
     Referat Administracji i Majatku 2071
     Referat Gospodarki Nieruchomościami 3150
     Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 3785
     Referat Architektury i Budownictwa 12049
     Referat Komunikacji 10088
     Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 3606
     Biuro Planowania Rozwoju Miasta 1952
     Referat Zarządzania Krzyzysowego i Obrony 1596
     Referat Edukacji 2860
     Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji 633
     Centrum Informacji Turystycznej 539
   Lobbing 516
   Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 4102
   Wzór formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 1716
Gospodarka nieruchomościami
   Komunikaty, ogłoszenia 4824
   Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa 15773
     Rok 2020 3191
    ›    I półrocze 5256
    ›    II półrocze 3828
    ›    II półrocze 720
     Rok 2019 2804
    ›    I półrocze 5032
    ›    II półrocze 5166
     Rok 2018 3529
    ›    I półrocze 3943
    ›    II półrocze 4356
     Rok 2017 2764
    ›    I półrocze 3694
    ›    II półrocze 3313
     Rok 2016 3579
    ›    II półrocze 2955
    ›    I półrocze 4095
   Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa 58802
     Rok 2020 2091
    ›    I półrocze 4527
    ›    II półrocze 3977
     Rok 2019 2943
    ›    I półrocze 14748
    ›    II półrocze 3120
     Rok 2018 3770
    ›    I półrocze 10027
    ›    II półrocze 9824
   Informacja o wynikach przetargów 6499
     Rok 2020 792
     Rok 2019 2357
     Rok 2018 3068
     Rok 2017 2597
     Rok 2016 3733
   Ogłoszenia najem lokali 3122
     Rok 2018 1386
     Rok 2017 1024
     Rok 2016 1420
   Konkursy 2494
     2014 2576
   Archiwum ogłoszeń 1741
     Rok 2017 - I półrocze 7167
     Rok 2017 - II półrocze 7855
     Rok 2016 - I półrocze 10271
     Rok 2016 - II półrocze 7888
     Rok 2015 - I półrocze 7114
     Rok 2015 - II półrocze 21840
     Rok 2014 - I półrocze 6172
     Rok 2014 - II półrocze 5569
     Rok 2013 - I półrocze 5381
     Rok 2013 - II półrocze 6666
     Rok 2012 - I półrocze 4449
     Rok 2012 - II półrocze 8503
     Rok 2011 - I półrocze 8894
     Rok 2011 - II półrocze 6939
     Rok 2010 - I półrocze 8058
     Rok 2010 - II półrocze 7875
     Rok 2009 - II półrocze 33755
     Rok 2009 - I półrocze 24292
     Rok 2008 - II półrocze 14133
     Rok 2008 - I półrocze 10257
     Rok 2007 - II półrocze 14725
     Rok 2007 - I półrocze 10500
Oświata
   Oświata w Piotrkowie Trybunalskim 15144
     Zmiana ustroju oświaty 673
     Szkoły i placówki niepubliczne 1291
      Wpis do ewidencji 670
     Dotacje 1306
    ›    2018 rok 329
    ›    2019 rok 737
    ›    2020 rok 137
     Wykaz publicznych placówek oświatowych 1053
Ogłoszenia i obwieszczenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta 54875
     Rok 2020 2210
    ›    I kwartał 2476
    ›    II kwartał 1964
    ›    III kwartał 1366
    ›    IV kwartał 692
     Rok 2019 3092
    ›    I kwartał 2136
    ›    II kwartał 1561
    ›    III kwartał 2115
    ›    IV kwartał 2052
     Rok 2018 3539
    ›    I kwartał 2448
    ›    II kwartał 1797
    ›    III kwartał 1706
    ›    IV kwartał 2091
     Rok 2017 4391
    ›    I kwartał 3769
    ›    II kwartał 3487
    ›    III kwartał 1844
    ›    IV kwartał 2323
     Rok 2016 4167
    ›    II kwartał 3189
    ›    III kwartał 3418
    ›    IV kwartał 6410
    ›    I kwartał 3997
    ›    Rok 2003 16147
    ›    Rok 2004 29253
    ›    Rok 2005 44514
    ›    Rok 2006 41234
    ›    Rok 2007 24694
    ›    Rok 2008 35196
    ›    Rok 2009 33444
     Archiwum 1865
    ›    Rok 2010 35656
    ›    Rok 2011 18879
    ›    Rok 2012 24182
    ›    Rok 2013 17888
    ›    Rok 2014 10497
    ›    Rok 2015 27450
   Ogłoszenia innych organów 14797
     Rok 2020 1826
     Rok 2019 2426
     Rok 2018 1837
     Rok 2017 2319
     Rok 2016 4084
     Rok 2015 23535
     Rok 2014 4573
     Rok 2013 4827
     Rok 2012 6470
     Rok 2011 5121
     Rok 2010 4635
     Rok 2009 4145
   Pracownia Planowania Przestrzennego 1446
     Rok 2019 1278
     Rok 2020 314
   Biuro Rzeczy Znalezionych 5530
     Wykaz rzeczy oddanych do Biura Rzeczy Znalezionych 3964
Oświadczenia majątkowe
   Oświadczenia majątkowe 43793
     Oświadczenia majątkowe - 2019 r. 3407
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2616
    ›    Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta 4681
    ›    Kierownicy podległych jednostek 7121
    ›    Oświadczenia cząstkowe 1553
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - kadencja 2018-2021 296
     Oświadczenia majątkowe - 2018 r. 6701
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 3130
    ›    Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta 7362
    ›    Kierownicy podległych jednostek 10957
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018 4099
    ›    Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018 850
     Oświadczenia majątkowe - 2017 r. 4943
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1670
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 4844
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3492
    ›    Kierownicy podległych jednostek 9075
     Oświadczenia majątkowe - 2016 r. 4366
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1914
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3941
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2971
    ›    Kierownicy podległych jednostek 6837
     Oświadczenia majątkowe - 2015 r. 4809
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2153
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 4033
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4355
    ›    Kierownicy podległych jednostek 6256
     Oświadczenia majątkowe - 2014 r. 4541
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2330
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 5578
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3662
    ›    Kierownicy podległych jednostek 8433
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2156
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3560
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2922
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5786
Praca
   Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze 495694
     Rok 2020 18499
    ›    I kwartał 12954
    ›    II kwartał 1688
    ›    III kwartał 6036
     Rok 2019 36724
    ›    I kwartał 17174
    ›    II kwartał 12597
    ›    III kwartał 14098
    ›    IV kwartał 16938
     Rok 2018 39538
    ›    I kwartał 23315
    ›    II kwartał 12174
    ›    III kwartał 18005
    ›    IV kwartał 17303
     Rok 2017 54569
    ›    I kwartał 10603
    ›    II kwartał 13709
    ›    III kwartał 10105
    ›    IV kwartał 15801
    ›    I kwartał 19158
    ›    II kwartał 11683
    ›    III kwartał 10314
    ›    IV kwartał 10742
     Rok 2016 1964
     Rok 2015 28131
    ›    I kwartał 12050
    ›    II kwartał 12348
    ›    III kwartał 16065
    ›    IV kwartał 14020
     Rok 2014 31624
    ›    I kwartał 14302
    ›    II kwartał 15778
    ›    III kwartał 20461
    ›    IV kwartał 14666
     Rok 2013 36195
    ›    I kwartał 15627
    ›    II kwartał 18636
    ›    III kwartał 17996
    ›    IV kwartał 15786
     Rok 2012 41074
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 17848
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 18887
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 18500
    ›    IV kwartał 20975
   Nabory z poprzednich lat 6245
     2005 r. 8584
    ›    III kwartał 3815
    ›    IV kwartał 17592
     2006 r. 39694
    ›    I kwartał 16328
    ›    II kwartał 17032
    ›    III kwartał 14016
    ›    IV kwartał 22728
     2007 r. 63400
    ›    I kwartał 25664
    ›    II kwartał 23981
    ›    III kwartał 22853
    ›    IV kwartał 20737
     2008 r. 51236
    ›    I kwartał 13701
    ›    II kwartał 17591
    ›    III kwartał 22452
    ›    IV kwartał 27663
     2009 r. 61133
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 22930
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 19653
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 28996
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 21161
     2010 r. 53668
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 19828
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 25883
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 24409
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 22321
     2011 r. 44967
    ›    IV kwartał-zakończone procedury naboru 19478
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 20824
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 19051
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 24270
   System zatrudniania 16709
Wybory
   Wybory, referenda 19683
   Wybory ławników 16240
   Spisy powrzechne 236
Inne
   Wykaz jednostek realizujących zadania miasta 21537
     Pracownia Planowania Przestrzennego 4933
     Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 14082
     Miejski Ośrodek Kultury 3581
     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 14033
     Ośrodek Sportu i Rekreacji 3939
     Miejski Żłobek Dzienny 3533
     Centrum Usług Wspólnych 5494
     Ośrodek Działań Artystycznych 2482
     Muzeum 2958
     Miejska Biblioteka Publiczna 2600
     Straż Miejska 9137
     Dom Pomocy Społecznej 3491
     Dzienny Dom Pomocy Społecznej 4302
     Pogotowie Opiekuńcze w Piotrkowie Trybunaklskim 3814
     Środowiskowy Dom Samopomocy 2971
     Dom Dziecka 3400
     Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna 'Bartek' 3196
     Instytut Badań nd Parlamentaryzmem 2727
     Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 523
     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 463
     Centrum Kształcenia Zawodowego 621
   Zgromadzenia 4266
   Organizacje pozarządowe 8550
     Ogłoszenia i aktualności 4774
    ›    Rok 2019 1284
    ›    Rok 2020 410
     Organizacje pozarządowe działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego 8708
    ›    Lata 2010-2012 7699
    ›    Rok 2013 2199
    ›    Rok 2014 2398
    ›    Rok 2015 20798
    ›    Rok 2016 6874
    ›    Rok 2017 10085
     Archiwum 410
    ›    Rok 2018 11326
   Spółki z udziałem Gminy i Powiatu Piotrków Trybunalski 9804
   Oferty inwestycyjne 6278
    ›    Stan elektryfikacji 730
    ›    Stan gospodarki komunalnej 597
    ›    Stan telefonizacji 429
     Oferta inwestycyjna miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4542
   Audyt wewnętrzny 6234
     Procedury audytu wewnętrznego 2450
     Plan Audytu 476
     Sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego 141
   Kontrole 19867
    ›    ROK 2014 1720
    ›    ROK 2015 1844
     PLANY KONTROLI 5237
    ›    ROK 2016 1622
    ›    ROK 2017 1273
    ›    ROK 2018 1176
    ›    ROK 2019 1245
    ›    ROK 2020 445
    ›    ROK 2014 2075
    ›    ROK 2015 2673
     KONTROLE WEWNĘTRZNE 5599
    ›    ROK 2016 2858
    ›    ROK 2017 2270
    ›    ROK 2018 1316
    ›    ROK 2019 997
    ›    ROK 2020 862
    ›    ROK 2014 1612
    ›    ROK 2015 1703
     KONTROLE ZEWNĘTRZNE 1850
    ›    ROK 2016 1081
    ›    ROK 2017 816
    ›    ROK 2018 690
    ›    ROK 2019 228
    ›    ROK 2020 156
     KONTROLE PODM. SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBL. DOTOWANYCH PRZEZ MIASTO 1488
    ›    ROK 2016 846
    ›    ROK 2015 713
    ›    ROK 2017 722
    ›    ROK 2018 384
    ›    ROK 2019 273
     KONTROLE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 751
    ›    ROK 2016 583
    ›    ROK 2015 606
    ›    ROK 2017 406
    ›    ROK 2018 175
    ›    ROK 2019 65
    ›    Kontrole sprzed 2006 r. 8899
    ›    Kontrole wewnętrzne-2007 r. 2562
    ›    Kontrole finansowe-2007 r. 2067
    ›    Kontrole wewnętrzne-2008 r. 2919
    ›    Kontrole finansowe-2008 r. 2398
    ›    Kontrole zewnętrzne-2008 r. 2158
    ›    Kontrole wewnętrzne-2009 r. 2158
    ›    Kontrole finansowe-2009 r. 2565
    ›    Kontrole zewnętrzne-2009 r. 2231
    ›    Kontrole wewnętrzne-2010 r. 2242
    ›    Kontrole finansowe-2010 r. 3246
    ›    Kontrole zewnętrzne-2011 r. 2119
    ›    Kontrole wewnętrzne-2011 r. 3098
    ›    Kontrole wewnętrzne-2012 r. 2032
    ›    Kontrole zewnętrzne-2012 r. 2053
    ›    Kontrole wewnętrzne-2013 r. 2337
    ›    Kontrole zewnętrzne-2013 r. 2302
     ARCHIWUM 809
   Informacja o stanie mienia komunalnego 5178
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2019 r. 44
      Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2018 r. 247
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2017 r. 379
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2016 r. 427
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2015 r. 504
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2014 r. 682
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2013 r. 802
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2012 r. 1061
    ›    Informacja o stanie mienia gminy Piotrków Trybunalski 2003 r. - 2005 r. 2060
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego od dnia 30.09.2006 r. 1030
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2007 r. 983
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2008 r. 924
     INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Z POPRZEDNICH LAT 1172
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2009 r. 964
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2010 r. 1120
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2011 1182
   Informacje o środowisku i jego ochronie 6557
   Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim 4539
   Analiza zdawalności OSK 1471
    ›    Rok 2016 1228
    ›    Rok 2017 505
    ›    Rok 2018 396
     Wykaz zdawalności OSK 558
    ›    Rok 2019 418
    ›    Rok 2020 305
    ›    Procedura postępowania podczas przeprowadzania kontroli 363
    ›    Ogólny schemat procedur kontroli 427
     Procedura postępowania 200
     Wykaz OSK i wykaz SKP 769
   Informacje o stanie gospodarki odpadami komunalnymi 2767
   Konsultacje społeczne 341
     Rok 2020 101
    ›    Konsultacje 90
    ›    Konsultacje 453
     Rok 2018 893
     Rok 2017 1269
    ›    Konsultacje 642
   Redakcja Biuletynu 5911
   Koordynatorzy d/s Dostępności w Urzędzie Miasta 56
KORONAWIRUS SARS CoV-2 - KOMUNIKATY
   Komunikaty 880
Łączna liczba odwiedzin:10523570