Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 1399608
   Nr rachunków bankowych, NIP i REGON 76132
   Struktura organizacyjna i schemat organizacyjny 51645
   Wykaz numerów telefonów 78649
   Podstawowe informacje o Piotrkowie Trybunalskim 16382
Organy
   Prezydent Miasta 28354
     Kompetencje 4621
     Kontakt, dyżur 6305
     Komisje 2868
   Z-cy Prezydenta Miasta 23828
     Kompetencje 3011
     Kontakt i Dyżury 3996
   Sekretarz Miasta 15637
   Skarbnik Miasta 13216
   Rada Miasta 23576
     Komisja Budżetu, Finansów i Planowania 2438
     Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego 2237
     Komisja Oświaty i Nauki 2310
     Komisja Rewizyjna 2019
     Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych 2333
     Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych 2168
     Komisja Kultury i Kultury Fizycznej 2079
   Komórki organizacyjne 54889
     Komórki podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta 21490
    ›    Biuro Prawne 3645
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 2808
    ›    Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony 7929
    ›    Urząd Stanu Cywilnego 15336
    ›    Miejski Rzecznik Konsumentów 8744
    ›    Biuro Prasowe 5085
    ›    Biuro Kontroli 3798
    ›    Audytor Wewnętrzny 875
    ›    Inspektor Ochrony Danych 77
     Komórki podległe bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Prezydenta 17725
    ›    Referat Edukacji 10076
    ›    Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 6878
    ›    Referat Zamówień Publicznych 3924
    ›    Referat Spraw Społecznych 4932
    ›    Referat Gospodarki Nieruchomościami 9442
     Komórki podległe bezpośrednio Drugiemu Zastępcy Prezydenta 15049
    ›    Biuro Inwestycji i Remontów 6964
    ›    Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 18107
    ›    Referat Architektury i Budownictwa 11174
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 12250
    ›    Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - IGO 4219
     Komórki podległe Skarbnikowi Miasta 9304
    ›    Referat Podatków i Opłat Lokalnych 4774
    ›    Referat Budżetu i Analiz Finansowych 3607
    ›    Referat Księgowości 3744
    ›    Referat Dochodów 3908
     Komórki podległe Sekretarzowi Miasta 12722
    ›    Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi 5253
    ›    Referat Administracji i Majątku 3551
    ›    Biuro Obsługi Mieszkańców 4654
    ›    Referat Informatyki 3791
    ›    Referat Ewidencji Ludności 7943
    ›    Referat Komunikacji 4704
    ›    Biuro Planowania Rozwoju Miasta 4128
    ›    Biuro Rady Miasta 3106
    ›    Biuro Partnerstwa i Funduszy 3506
    ›    Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji 3149
    ›    Centrum Informacji Turystycznej 2842
    ›    Archiwum Zakładowe 80
     Miejski Rzecznik Konsumentów 4461
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych 3094
Rada Miasta
   Kadencja 2018-2023 8851
     Prezydium Rady 1611
     Skład Rady 3450
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1816
    ›    Informacje o Radnych 1272
     Komisje Rady 4271
    ›    Zawiadomienia 1023
    ›    Regulamin 261
    ›    Plan pracy 594
     Interpelacje i zapytania radnych-rejestr 12662
     Dyżury radnych 2040
     Kodeks etyczny Radnego Rady Miasta 99
     Druki do pobrania/interpelacja/zapytanie 659
     INFORMATOR 358
   Sesje Rady 8628
     Rok 2022 1295
    ›    XLVII Sesja z dn. 26.01.2022 r. 263
    ›    XLVIII Sesja z dn. 23.02.2022 r. 219
    ›    XLIX Sesja z dn. 30.03.2022 r. 352
    ›    L Sesja z dn. 27.04.2022 r. 293
    ›    LI Sesja z dn. 25.05.2022 r. 195
    ›    LII Nadzwyczajna Sesja z dn. 26.05.2022 r. 101
    ›    LIII Sesja z dn. 29.06.2022 r. 190
    ›    LIV Sesja z dn. 31.08.2022 r. 170
    ›    LV Sesja z dn. 26.09.2022 r. 187
     Rok 2021 1950
    ›    XXXII Sesja z dn. 27.01.2021 r. 466
    ›    XXXIII Sesja z dn. 24.02.2021 r. 438
    ›    XXXIV Sesja z dn. 31.03.2021 r. 376
    ›    XXXV Sesja z dn. 28.04.2021 r. 416
    ›    XXXVI Sesja z dn. 26.05.2021 r. 281
    ›    XXXVII Sesja z dn. 7.06.2021 r. 256
    ›    XXXVIII Sesja z dn. 28.06.2021 r. 296
    ›    XXXIX Sesja z dn. 7.07.2021 r. 221
    ›    XL Nadzwyczajna Sesja z dn. 28.07.2021 r. 244
    ›    XLI Sesja z dn. 25.08.2021 r. 274
    ›    XLII Nadzwyczajna Sesja z dn. 3.09.2021 r. 174
    ›    XLIII Sesja z dn. 29.09.2021 r. 214
    ›    XLIV Sesja z dn. 27.10.2021 r. 340
    ›    XLV Sesja z dn. 24.11.2021 r. 332
    ›    XLVI Sesja z dn. 22.12.2021 r. 251
     Rok 2020 1797
    ›    XVI Sesja z dn. 29.01.2020 r. 434
    ›    XVII Sesja z dn. 26.02.2020 r. 506
    ›    XVIII Sesja z dn. 18.03.2020 r. 450
    ›    XIX Sesja z dn. 29.04.2020 r. 562
    ›    XX Nadzwyczajna Sesja z dn. 6.05.2020 r. 393
    ›    XXI Sesja z dn. 27.05.2020 r. 354
    ›    XXII Sesja z dn. 10.06.2020 r. 446
    ›    XXIII Sesja z dn. 24.06.2020 r. 462
    ›    XXIV Sesja z dn. 15.07.2020r. 440
    ›    XXV Nadzwyczajna Sesja z dn. 5.08.2020 r. 305
    ›    XXVI Sesja z dn. 26.08.2020 r. 363
    ›    XXVII Sesja z dn. 30.09.2020 r. 461
    ›    XXVIII Sesja z dn. 29.10.2020 r. 524
    ›    XXIX Sesja z dn. 25.11.2020 r. 417
    ›    XXX Nadzwyczaja Sesja z dn. 2.12.2020 r. 279
    ›    XXXI Sesja z dn. 21.12.2020 r. 409
    ›    IV Sesja z dn. 30.01.2019 r. 1106
     Rok 2019 1942
    ›    V Sesja z dn. 27.02.2019 r. 511
    ›    VI Sesja z dn. 27.03.2019 r. 533
    ›    VII Sesja z dn. 17.04.2019 r. 513
    ›    VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r. 538
    ›    IX Sesja z dn. 26.06.2019 r. 613
    ›    X Sesja z dn. 28.08.2019 r. 583
    ›    XI Sesja z dn. 25.09.2019 r. 563
    ›    XII Nadzwyczajna Sesja z dn. 27.09.2019 r. 409
    ›     XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r. 508
    ›    XIV Sesja z dn. 27.11.2019 r. 612
    ›    XV Sesja z dn. 18.12.2019 r. 477
     Rok 2018 966
    ›    Sesja I 853
    ›    Sesja II 498
    ›    Sesja III 808
   Projekty Uchwał (lata 2011-2018) 12304
     Rok 2018 2104
    ›    I kwartał 1165
    ›    II kwartał 1056
    ›    III kwartał 910
    ›    IV kwartał 1093
     Rok 2017 1874
    ›    I kwartał 1269
    ›    II kwartał 1150
    ›    III kwartał 1008
    ›    IV kwartał 1340
     Rok 2016 1516
    ›    I kwartał 1166
    ›    II kwartał 1394
    ›    III kwartał 1133
    ›    IV kwartał 1486
     Rok 2015 1709
    ›    I kwartał 2582
    ›    II kwartał 1640
    ›    III kwartał 1426
    ›    IV kwartał 1989
     Rok 2014 1464
    ›    I kwartał 1598
    ›    II kwartał 1522
    ›    III kwartał 1217
    ›    IV kwartał 1462
     Rok 2013 1785
    ›    I kwartał 2099
    ›    II kwartał 1586
    ›    III kwartał 1594
    ›    IV kwartał 1934
     Rok 2012 2037
    ›    I kwartał 2243
    ›    II kwartał 2000
    ›    III kwartał 1730
    ›    IV kwartał 2030
     Rok 2011 1555
    ›    III kwartał 1429
    ›    IV kwartał 3210
   Uchwały 52959
     Rok 2022 725
    ›    I kwartał 541
    ›    II kwartał 481
    ›    III kwartał 4
     Rok 2021 2303
    ›    I kwartał 1276
    ›    II kwartał 1048
    ›    III kwartał 771
    ›    IV kwartał 662
     Rok 2020 3082
    ›    I kwartał 1204
    ›    II kwartał 1350
    ›    III kwartał 1048
    ›    IV kwartał 1144
     Rok 2019 3180
    ›    I kwartał 2139
    ›    II kwartał 1763
    ›    III kwartał 1523
    ›    IV kwartał 1694
     Rok 2018 4052
    ›    I kwartał 1958
    ›    II kwartał 2138
    ›    III kwartał 1456
    ›    IV kwartał 2586
     Rok 2017 3849
    ›    I kwartał 3349
    ›    II kwartał 2159
    ›    III kwartał 1910
    ›    IV kwartał 2733
     Rok 2016 3712
    ›    I kwartał 2667
    ›    II kwartał 2322
    ›    III kwartał 1842
    ›    IV kwartał 4707
     Rok 2015 4150
    ›    I kwartał 3197
    ›    II kwartał 2523
    ›    III kwartał 2161
    ›    IV kwartał 4106
     Rok 2014 3804
    ›    I kwartał 2898
    ›    II kwartał 2698
    ›    III kwartał 2213
    ›    IV kwartał 2758
     Rok 2013 4012
    ›    I kwartał 3965
    ›    II kwartał 2604
    ›    III kwartał 2193
    ›    IV kwartał 2745
     Rok 2012 5560
    ›    I kwartał 3431
    ›    II kwartał 3356
    ›    III kwartał 3072
    ›    IV kwartał 3826
     Rok 2011 5301
    ›    I kwartał 4472
    ›    II kwartał 3083
    ›    III kwartał 3120
    ›    IV kwartał 4213
     Rok 2010 4802
    ›    I kwartał 3119
    ›    II kwartał 3366
    ›    III kwartał 2690
    ›    IV kwartał 4358
     Rok 2009 4963
    ›    I kwartał 4638
    ›    II kwartał 4195
    ›    III kwartał 3217
    ›    IV kwartał 4466
     Rok 2008 5525
    ›    I kwartał 4079
    ›    II kwartał 4421
    ›    III kwartał 3751
    ›    IV kwartał 4443
     Rok 2007 5026
    ›    I kwartał 4021
    ›    II kwartał 3689
    ›    III kwartał 2966
    ›    IV kwartał 3933
     Rok 2006 5040
    ›    I kwartał 3806
    ›    II kwartał 3788
    ›    III kwartał 3515
    ›    IV kwartał 3208
     Rok 2005 4478
    ›    I kwartał 3759
    ›    II kwartał 4785
    ›    III kwartał 2940
    ›    IV kwartał 4810
     Rok 2004 2186
    ›    IV kwartał - projekty 1583
    ›    III kwartał - projekty 1434
    ›    II kwartał - projekty 1623
    ›    I kwartał - projekty 2054
     Rok 2004 3870
    ›    IV kwartał 4581
    ›    III kwartał 2408
    ›    II kwartał 3660
    ›    I kwartał 3636
     Rok 2003 3167
    ›    I Kwartał 2371
    ›    II Kwartał 2037
    ›    III Kwartał 1931
    ›    IV Kwartał 3459
     Rok 2002 2869
    ›    IV Kwartał 2212
   Protokoły z sesji Rady Miasta 4614
     Kadencja 2018-2023 2470
     Kadencja 2014-2018 4726
     Kadencja 2010-2014 3421
   Petycje do Rady Miasta 1175
     Kadencja 2014 - 2018 250
     Kadencja 2018 - 2023 991
     Zbiorcza Informacja o PETYCJACH rozpatrzonych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 386
   Oświadczenia majątkowe 3239
     Rok 2021 485
     Rok 2020 1755
     Rok 2019 2185
     Rok 2018 4708
   Transmisja online sesji 20440
   Młodzieżowa Rada Miasta 1728
   Jednostki pomocnicze 9894
     Jednostka pomocnicza Osiedle "Centrum" 364
     Jednostka pomocnicza "Osiedle Piastowskie" 302
     Jednostka pomocnicza "Armii Krajowej" 249
     Jednostka pomocnicza "Południe" 225
     Jednostka pomocnicza Osiedle "Wronia" 225
     Jednostka pomocnicza Osiedle "Leśna" 194
     Jednostka Pomocnicza Osiedla "Słowackiego Północ" 231
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Wierzeje" 231
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Wyzwolenia" 230
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Krakowskie Przedmieście-Sulejowska" 223
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Przyszłość" 213
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Belzacka" 246
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Łódzka-Wysoka-Sadowa" 265
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Szczekanica" 248
     Mapa Piotrkowa Trybunalskiego z podziałem na jednostki 123
Prawo Lokalne
   Statut 11279
   Regulamin 15757
   Budżet 23754
     Budżet Miasta - 2022 r. 659
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2022 r. 90
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2022 r. 26
     Budżet Miasta - 2021 r. 2004
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2021 r. 192
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2021 r. 222
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2021 r. 108
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. 133
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2021 r. 102
    ›    Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta za 2021 rok 76
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2021 r. 88
     Budżet Miasta - 2020 r. 2709
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2020 r. 459
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2020 r. 341
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2020 r. 308
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2020 r. 295
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2020 r. 243
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2020 r. 489
    ›    Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta za 2020 rok 370
     Budżet Miasta - 2019 r. 2762
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r. 484
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2019 r. 473
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2019 r. 555
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2019 r. 519
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2019 r. 582
    ›    Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta za 2019 rok 553
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2019 r. 1012
     Budżet Miasta - 2018 r. 3215
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r. 547
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2018 r. 440
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2018 r. 529
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2018 r. 447
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r. 597
    ›    Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Miasta za 2018 r. 597
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2018 r. 897
     Budżet Miasta - 2017 r. 3061
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2017 r. 778
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2017 r. 671
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 r. 628
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2017 r. 517
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2017 r. 1062
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r. 968
     Budżet Miasta - 2016 r. 3889
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2016 r. 914
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2016 r. 827
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 r. 1002
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2016 r. 893
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2016 r. 738
    ›    Sprawozdanie finansowe Miasta za 2016 r. 1023
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 r. 1459
     Budżet Miasta - 2015 r. 3232
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. 2512
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 2578
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 r. 1659
     Budżet Miasta - 2014 r. 3417
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2014 r. 2880
     Budżet Miasta - 2013 r. 3635
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2013 r. 2460
     Budżet Miasta - 2012 r. 3760
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2012 r. 2232
     Budżet Miasta - 2011 r. 3485
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2011 roku 1513
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2011 r. 1942
    ›    Budżet Miasta - 2002 r. 1743
    ›    Budżet Miasta - 2003 r. 2356
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2003 r. 1419
    ›    Budżet Miasta - 2004 r. 2443
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2004 r. 1481
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2003 r. 1735
    ›    Budżet Miasta - 2005 r. 3023
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2004 rok 2012
    ›    Informator budżetowy 1460
    ›    Budżet Miasta - 2006 r. 2763
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2005 rok 1707
    ›     Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2005 r. 1529
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2006 r. 1604
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2006 rok 2493
    ›    Wykonanie budżetu 1893
    ›    Projekt Budżetu Miasta na 2007 r. 1764
    ›    Budżet Miasta na 2007 r. 2107
    ›    Wykonanie budżetu 1482
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków 1567
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2007 rok 1682
    ›    Budżet Miasta - 2008 r. 2283
    ›    Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2007 r. 2022
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2008 roku 1706
    ›    Budżet Miasta na 2009 r. 2561
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. 2167
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2009 roku 1523
     Budżet Miasta - lata 2002-2010 3023
    ›    Budżet Miasta - 2010 r. 2650
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. 2105
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2010 roku 1604
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2010 r. 1898
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 2838
     Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2044 188
     Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2036 453
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2021 r. 83
     Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2036 735
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2020 r. 163
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2020 rok 110
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036 868
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2019 r. 405
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2019 rok 245
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2018-2036 1097
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 r. 371
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2018 r. 314
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2011-2017 6811
    ›    Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć WPF 1755
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2016 r. 639
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 r. 748
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2017 r. 395
   Zarządzenia Prezydenta Miasta 145541
     Rok 2022 4306
    ›    I kwartał 6317
    ›    II kwartał 5001
    ›    III kwartał 3198
     Rok 2021 9602
    ›    I kwartał 33211
    ›    II kwartał 8687
    ›    III kwartał 8026
    ›    IV kwartał 7798
     Rok 2020 12342
    ›    I kwartał 13723
    ›    II kwartał 17280
    ›    III kwartał 11682
    ›    IV kwartał 10987
     Rok 2019 12523
    ›    I kwartał 23846
    ›    II kwartał 13236
    ›    III kwartał 10582
    ›    IV kwartał 10109
     Rok 2018 12432
    ›    I kwartał 14425
    ›    II kwartał 12878
    ›    III kwartał 10912
    ›    IV kwartał 12813
     Rok 2017 12983
    ›    I kwartał 12950
    ›    II kwartał 16872
    ›    III kwartał 9750
    ›    IV kwartał 8299
     Rok 2016 13754
    ›    I kwartał 11908
    ›    II kwartał 13914
    ›    III kwartał 9803
    ›    IV kwartał 13252
     Rok 2015 14852
    ›    I kwartał 14887
    ›    II kwartał 13194
    ›    III kwartał 11984
    ›    IV kwartał 11985
     Rok 2014 12194
    ›    I kwartał 11078
    ›    II kwartał 13910
    ›    III kwartał 13887
    ›    IV kwartał 11838
     Rok 2013 10069
    ›    I kwartał 14073
    ›    II kwartał 13359
    ›    III kwartał 13946
    ›    IV kwartał 10722
     Rok 2012 10567
    ›    I kwartał 16884
    ›    II kwartał 17212
    ›    III kwartał 15392
    ›    IV kwartał 13375
     Rok 2011 9800
    ›    I kwartał 15511
    ›    II kwartał 14404
    ›    III kwartał 14157
    ›    IV kwartał 13547
     Rok 2010 8101
    ›    I kwartał 12962
    ›    II kwartał 9904
    ›    III kwartał 13264
    ›    IV kwartał 11098
     Rok 2009 8207
    ›    I kwartał 13824
    ›    II kwartał 13685
    ›    III kwartał 13387
    ›    IV kwartał 11433
     Rok 2008 7137
    ›    I kwartał 12977
    ›    II kwartał 11999
    ›    III kwartał 11375
    ›    IV kwartał 12342
     Rok 2007 5972
    ›    I kwartał 13073
    ›    II kwartał 11594
    ›    III kwartał 12132
    ›    IV kwartał 9014
     Rok 2006 4680
    ›    I kwartał 12565
    ›    II kwartał 6384
    ›    III kwartał 12111
    ›    IV kwartał 13182
     Rok 2005 3551
    ›    I kwartał 9638
    ›    II kwatrał 7307
    ›    III kwartał 12158
    ›    IV kwartał 10772
     Rok 2004 2829
    ›    I półrocze 2004 15962
    ›    II półrocze 2004 16034
     Rok 2003 - rejestr 14135
     Rok 2002 - rejestr 4593
   Podatki i opłaty lokalne 30476
     Podatek od nieruchomości 37880
     Podatek od środków transportowych 9730
     Podatek rolny 6067
    ›    Zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 2175
     Podatek leśny 2954
     Opłata posiadania psów 4143
     Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2672
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 647
     Opłata targowa 4387
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 3558
     Indywidualna interpretacja prawa podatkowego 2188
     Należności cywilnoprawne 2714
     Opłata prolongacyjna 1001
     Informacje o udzielonych umorzeniach należności niepodatkowych 574
   Pomoc publiczna 7085
   Zbiór aktów prawa miejscowego 8064
     Rok 2022 279
     Rok 2021 769
     Rok 2020 1904
     Rok 2022 83
     Rok 2019 2049
     Rok 2018 2034
     Rok 2017 1980
     Rok 2016 1441
     Rok 2015 1854
     Rok 2014 1940
     Rok 2013 2207
     Rok 2012 3313
   Programy i strategie 7898
     Strategia Rozwoju Miasta 7964
     Analiza możliwości modernizacji i restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim 2188
     Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi 2233
     Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5026
     Miejski Program przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2157
     Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1685
     Aktualizacja Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1421
     Program pomocy dla rodzin wielodzietnych "Rodzina +4" 1585
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego 5195
     Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim 1319
     Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2025 5585
     Program "Bezpieczne Miasto" 2471
     Gminny Program Wspierania Rodziny w Piotrkowie Trybunalskim 1799
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim 712
     Program Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku. 3500
     Program Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2028 2705
     Gminny program opieki nad zabytkami Miasta Piotrków Trybunalski na lata 2020 - 2023 457
     Programu "Piotrkowska Karta Mieszkańca" 481
     Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2030 176
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 2548
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1570
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 657
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o z 703
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) 542
     Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - MONITORING 14
Zamówienia Publiczne
   POSTĘPOWANIA 6422
   Wstępne ogłoszenia informacyjne 5881
     Rok 2022 558
     Rok 2021 1278
     Rok 2020 231
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 14617
     Rok 2022 594
     Rok 2021 1793
     Rok 2020 2400
     Rok 2019 2865
     Rok 2018 2141
     Rok 2017 4864
   Archiwum - Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 220887
     Rok 2020 18346
     Rok 2019 5646
     Rok 2018 7926
     Rok 2017 5237
   Archiwum - Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku 74809
     Rok 2020 1784
    ›    Ogłoszenia 11461
    ›    Platforma zakupowa 958
    ›    Baza konkurencyjności 450
    ›    Rozeznanie rynku 9065
     Rok 2019 2747
    ›    Ogłoszenia 8370
    ›     Platforma zakupowa 990
    ›    Baza konkurencyjności 599
    ›    Rozeznanie rynku 4134
     Rok 2018 15720
    ›    Ogłoszenia 18650
    ›    Platforma zakupowa 1382
    ›    Baza konkurencyjności 960
    ›    Rozeznanie rynku 12143
     Rok 2017 4751
    ›    I półrocze 23483
    ›    II półrocze 60934
    ›    Platforma zakupowa 2660
    ›    Baza konkurencyjności 881
     Rok 2016 14001
    ›    I półrocze 36459
    ›    II półrocze 20633
     Rok 2015 28496
    ›    I półrocze 50815
    ›    II półrocze 30163
     Rok 2014 5715
    ›    I półrocze 17667
    ›    II półrocze 31335
     Rok 2013 6004
    ›    I półrocze 12959
    ›    II półrocze 12109
     Rok 2012 5844
    ›    I półrocze 10087
    ›    II półrocze 16790
     Rok 2011 5746
    ›    I półrocze 15744
    ›    II półrocze 16520
     Rok 2010 6765
    ›    I półrocze 51667
    ›    II półrocze 18576
     2009 - II półrocze 49876
   Archiwum - Przetarg nieograniczony 12350
     Rok 2003 17337
     Rok 2004 - I półrocze 23687
     Rok 2004 - II półrocze 36025
     Rok 2005 - I półrocze 39211
     Rok 2005 - II półrocze 49340
     Rok 2006 - I półrocze 42393
     Rok 2006 - II półrocze 39728
     Rok 2007 - I półrocze 27752
     Rok 2007 - II półrocze 55456
     Rok 2008 - I półrocze 23432
     Rok 2008 - II półrocze 24137
     Rok 2009 - I półrocze 34980
     Rok 2009 - II półrocze 30935
     Rok 2010 - I półrocze 63054
     Rok 2010 - II półrocze 24700
     Rok 2011 - I półrocze 27746
     Rok 2011 - II półrocze 40142
     Rok 2012 - I półrocze 26787
     Rok 2012 - II półrocze 29753
     Rok 2013 - I półrocze 25465
     Rok 2013 - II półrocze 23833
     Rok 2014 - I półrocze 29414
     Rok 2014 - II półrocze 30660
     Rok 2015 - I półrocze 50706
     Rok 2015 - II półrocze 728927
     Rok 2016 - I półrocze 23986
     Rok 2016 - II półrocze 29382
     Rok 2017 - I półrocze 34354
     Rok 2017 - II półrocze 21783
     Rok 2018 63956
     Rok 2019 37091
     Rok 2020 25721
     Rok 2021 3544
   Archiwum - Zapytania o cenę/konkursy 9076
     Rok 2019 4119
     Rok 2018 2005
     Konkursy - Rok 2017 4475
     Zapytania o cenę - Rok 2015 44149
     Zapytania o cenę - Rok 2014 1326
   Archiwum - Wstępne ogłoszenia informacyjne 1435
     Rok 2017 2803
   Archiwum - Zamówienia z wolnej ręki 1763
     Rok 2020 15206
     Rok 2019 17715
     Rok 2018 20700
     Rok 2017 13986
     Rok 2016 14294
     Rok 2015 22326
     Rok 2014 8344
     Rok 2013 1346
     Rok 2012 5609
     Rok 2011 7592
     Rok 2010 39318
     Rok 2009 5707
     Rok 2008 3128
Rejestry i Ewidencje
   Rejestry i ewidencje 18288
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna skrzynka podawcza 8824
   Miejski Rzecznik Konsumentów 1451
   Udostępnianie informacji publicznej 11222
   Ponowne wykorzystywanie informacji 3637
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 24961
   Lobbing 1210
   Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 6107
   Wzór formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 2677
Gospodarka nieruchomościami
   Komunikaty, ogłoszenia 8094
   Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa 22781
     Rok 2022 1090
    ›    I półrocze 2519
    ›    II półrocze 881
     Rok 2021 3920
    ›    I półrocze 6364
    ›    II półrocze 7159
     Rok 2020 4645
    ›    I półrocze 7429
    ›    II półrocze 7007
    ›    II półrocze 2401
     Rok 2019 3054
    ›    I półrocze 6983
    ›    II półrocze 7892
     Rok 2018 3735
    ›    I półrocze 5469
    ›    II półrocze 5969
     Rok 2017 2959
    ›    I półrocze 5238
    ›    II półrocze 4291
     Rok 2016 3782
    ›    II półrocze 3424
    ›    I półrocze 4643
   Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa 63813
     Rok 2022 1073
    ›    I półrocze 2012
    ›    II półrocze 534
     Rok 2021 2788
    ›    I półrocze 16794
    ›    II półrocze 2888
     Rok 2020 3401
    ›    I półrocze 5255
    ›    II półrocze 9324
     Rok 2019 3224
    ›    I półrocze 16066
    ›    II półrocze 3832
     Rok 2018 4043
    ›    I półrocze 10844
    ›    II półrocze 10624
   Informacja o wynikach przetargów 9213
     Rok 2022 585
     Rok 2021 2393
     Rok 2020 2053
     Rok 2019 3272
     Rok 2018 3809
     Rok 2017 3318
     Rok 2016 4544
   Ogłoszenia najem lokali 4127
     Rok 2018 1696
     Rok 2017 1293
     Rok 2016 1566
   Konkursy 3481
     2014 2787
   Archiwum ogłoszeń 2655
     Rok 2017 - I półrocze 7922
     Rok 2017 - II półrocze 8500
     Rok 2016 - I półrocze 11431
     Rok 2016 - II półrocze 8520
     Rok 2015 - I półrocze 8390
     Rok 2015 - II półrocze 25171
     Rok 2014 - I półrocze 6946
     Rok 2014 - II półrocze 6184
     Rok 2013 - I półrocze 5901
     Rok 2013 - II półrocze 7615
     Rok 2012 - I półrocze 4903
     Rok 2012 - II półrocze 9568
     Rok 2011 - I półrocze 9544
     Rok 2011 - II półrocze 7496
     Rok 2010 - I półrocze 8661
     Rok 2010 - II półrocze 8688
     Rok 2009 - II półrocze 34327
     Rok 2009 - I półrocze 24969
     Rok 2008 - II półrocze 14789
     Rok 2008 - I półrocze 10666
     Rok 2007 - II półrocze 15051
     Rok 2007 - I półrocze 10903
Oświata
   Oświata w Piotrkowie Trybunalskim 17784
     Zmiana ustroju oświaty 1115
     Szkoły i placówki niepubliczne 2558
      Wpis do ewidencji 1222
     Dotacje 2266
    ›    2018 rok 577
    ›    2019 rok 1116
    ›    2020 rok 786
    ›    2021 rok 751
    ›    2022 rok 286
     Wykaz publicznych placówek oświatowych 2183
Ogłoszenia i obwieszczenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta 59134
     Rok 2022 823
    ›    I kwartał 826
    ›    II kwartał 626
    ›    III kwartał 431
     Rok 2021 2516
    ›    I kwartał 5034
    ›    II kwartał 4395
    ›    III kwartał 4088
    ›    IV kwartał 3855
     Rok 2020 3120
    ›    I kwartał 3833
    ›    II kwartał 3684
    ›    III kwartał 2808
    ›    IV kwartał 5428
     Rok 2019 3364
    ›    I kwartał 2806
    ›    II kwartał 2465
    ›    III kwartał 3749
    ›    IV kwartał 3388
     Rok 2018 3808
    ›    I kwartał 2960
    ›    II kwartał 2395
    ›    III kwartał 2265
    ›    IV kwartał 2658
     Rok 2017 4583
    ›    I kwartał 4415
    ›    II kwartał 4079
    ›    III kwartał 2435
    ›    IV kwartał 3010
     Rok 2016 4402
    ›    II kwartał 4215
    ›    III kwartał 4497
    ›    IV kwartał 8133
    ›    I kwartał 5190
    ›    Rok 2003 17843
    ›    Rok 2004 32250
    ›    Rok 2005 49010
    ›    Rok 2006 44572
    ›    Rok 2007 26871
    ›    Rok 2008 39002
    ›    Rok 2009 38125
     Archiwum 2156
    ›    Rok 2010 40596
    ›    Rok 2011 22893
    ›    Rok 2012 28183
    ›    Rok 2013 23126
    ›    Rok 2014 11923
    ›    Rok 2015 31427
   Ogłoszenia innych organów 16496
     Rok 2022 755
     Rok 2021 2943
     Rok 2020 4531
     Rok 2019 4710
     Rok 2018 3016
     Rok 2017 3411
     Rok 2016 5832
     Rok 2015 26090
     Rok 2014 5354
     Rok 2013 5528
     Rok 2012 7227
     Rok 2011 5746
     Rok 2010 5229
     Rok 2009 4682
   Zgłoszenia robót budowlanych 458
     Rok 2022 1354
   Biuro Rzeczy Znalezionych 7690
     Wykaz rzeczy oddanych do Biura Rzeczy Znalezionych 6245
   Zgromadzenia 8385
   Konsultacje społeczne 1090
     Rok 2022 95
    ›    Konsultacje 84
     Rok 2021 197
    ›    Konsultacje 179
     Rok 2020 265
    ›    Konsultacje 281
    ›    Konsultacje 626
     Rok 2018 1103
     Rok 2017 1488
    ›    Konsultacje 821
   Pracownia Planowania Przestrzennego 2730
     Rok 2019 1676
     Rok 2020 936
Oświadczenia majątkowe
   Oświadczenia majątkowe 57609
     Wzór oświadczenia majątkowego 495
     Oświadczenia majątkowe - 2021 r. 997
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 409
    ›    Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta 2463
    ›    Kierownicy podległych jednostek 3755
     Oświadczenia majątkowe - 2020 r. 3093
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1149
    ›    Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta 4992
    ›    Kierownicy podległych jednostek 10115
    ›    Oświadczenia cząstkowe 613
     Oświadczenia majątkowe - 2019 r. 6600
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 3879
    ›    Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta 9714
    ›    Kierownicy podległych jednostek 17532
    ›    Oświadczenia cząstkowe 3511
     Oświadczenia majątkowe - 2018 r. 7280
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 3650
    ›    Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta 8938
    ›    Kierownicy podległych jednostek 13807
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018 5417
    ›    Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018 1144
     Oświadczenia majątkowe - 2017 r. 5355
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1916
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 6188
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4509
    ›    Kierownicy podległych jednostek 12462
     Oświadczenia majątkowe - 2016 r. 4734
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2202
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 5610
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4020
    ›    Kierownicy podległych jednostek 10603
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2400
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 5363
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 5954
    ›    Kierownicy podległych jednostek 8542
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2509
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 6852
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4344
    ›    Kierownicy podległych jednostek 11125
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2388
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 4442
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3704
    ›    Kierownicy podległych jednostek 7234
Praca
   Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze 532847
     Rok 2022 7070
    ›    I kwartał 2709
    ›    II kwartał 7353
    ›    III kwartał 2027
     Rok 2021 21952
    ›    I kwartał 6731
    ›    II kwartał 9997
    ›    III kwartał 10452
    ›    IV kwartał 9180
    ›    I kwartał 118
    ›    I kwartał 103
     Rok 2020 25540
    ›    I kwartał 14211
    ›    II kwartał 2651
    ›    III kwartał 7739
    ›    IV kwartał 6479
     Rok 2019 37432
    ›    I kwartał 17913
    ›    II kwartał 13304
    ›    III kwartał 14893
    ›    IV kwartał 17740
     Rok 2018 39883
    ›    I kwartał 23987
    ›    II kwartał 12445
    ›    III kwartał 18726
    ›    IV kwartał 17841
     Rok 2017 54925
    ›    I kwartał 10918
    ›    II kwartał 14010
    ›    III kwartał 10355
    ›    IV kwartał 16382
    ›    I kwartał 19548
    ›    II kwartał 11883
    ›    III kwartał 10539
    ›    IV kwartał 11023
     Rok 2016 2255
     Rok 2015 28464
    ›    I kwartał 12297
    ›    II kwartał 12566
    ›    III kwartał 16444
    ›    IV kwartał 15176
     Rok 2014 31919
    ›    I kwartał 14597
    ›    II kwartał 15976
    ›    III kwartał 20678
    ›    IV kwartał 14892
     Rok 2013 36497
    ›    I kwartał 15852
    ›    II kwartał 19023
    ›    III kwartał 18209
    ›    IV kwartał 15988
     Rok 2012 41378
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 18045
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 19100
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 18884
    ›    IV kwartał 21417
   Nabory z poprzednich lat 7149
     2005 r. 8759
    ›    III kwartał 3989
    ›    IV kwartał 18100
     2006 r. 39844
    ›    I kwartał 16760
    ›    II kwartał 17455
    ›    III kwartał 14309
    ›    IV kwartał 23252
     2007 r. 63561
    ›    I kwartał 26231
    ›    II kwartał 24395
    ›    III kwartał 23161
    ›    IV kwartał 21058
     2008 r. 51398
    ›    I kwartał 14020
    ›    II kwartał 18018
    ›    III kwartał 22836
    ›    IV kwartał 28080
     2009 r. 61314
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 23252
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 20088
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 29537
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 21461
     2010 r. 53834
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 20107
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 26041
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 24706
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 22479
     2011 r. 45168
    ›    IV kwartał-zakończone procedury naboru 19695
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 20998
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 19212
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 24441
   System zatrudniania 17970
Wybory
   Wybory, referenda 21751
   Wybory ławników 16863
   Spisy powszechne 1328
Inne
   Jednostki realizujące zadania Miasta 23592
     Pracownia Planowania Przestrzennego 5838
     Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 16278
     Miejski Ośrodek Kultury 4395
     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 18061
     Ośrodek Sportu i Rekreacji 5404
     Miejski Żłobek Dzienny 4134
     Centrum Usług Wspólnych 6787
     Ośrodek Działań Artystycznych 3229
     Muzeum 3661
     Miejska Biblioteka Publiczna 3246
     Straż Miejska 10285
     Dom Pomocy Społecznej 4514
     Dzienny Dom Pomocy Społecznej 5675
     Pogotowie Opiekuńcze w Piotrkowie Trybunaklskim 5524
     Środowiskowy Dom Samopomocy 3600
     Dom Dziecka 4670
     Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna 'Bartek' 4069
     Instytut Badań nd Parlamentaryzmem 3106
     Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 1193
     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 979
     Centrum Kształcenia Zawodowego 1306
   Organizacje pozarządowe 10167
     Ogłoszenia i aktualności 6072
    ›    Rok 2019 2085
    ›    Rok 2020 1399
    ›    Rok 2021 907
    ›    Rok 2022 1882
     Organizacje pozarządowe działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego 9821
    ›    Lata 2010-2012 8258
    ›    Rok 2013 2389
    ›    Rok 2014 2873
    ›    Rok 2015 22757
    ›    Rok 2016 7385
    ›    Rok 2017 10660
     Archiwum 622
    ›    Rok 2018 11976
   Spółki z udziałem Gminy i Powiatu Piotrków Trybunalski 10683
   Oferty inwestycyjne 6868
    ›    Stan elektryfikacji 831
    ›    Stan gospodarki komunalnej 721
    ›    Stan telefonizacji 546
     Oferta inwestycyjna miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4780
   Audyt wewnętrzny 7355
     Procedury audytu wewnętrznego 2897
     Plan Audytu 1183
     Sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego 677
   Kontrole 22616
    ›    ROK 2014 1925
    ›    ROK 2015 2099
     PLANY KONTROLI 6452
    ›    ROK 2016 1813
    ›    ROK 2017 1480
    ›    ROK 2018 1394
    ›    ROK 2019 1489
    ›    ROK 2020 879
    ›    ROK 2021 764
    ›    ROK 2022 290
    ›    ROK 2014 2294
    ›    ROK 2015 3059
     KONTROLE WEWNĘTRZNE 7254
    ›    ROK 2016 3221
    ›    ROK 2017 2677
    ›    ROK 2018 1781
    ›    ROK 2019 1517
    ›    ROK 2020 2251
    ›    ROK 2021 327
    ›    ROK 2022 61
    ›    ROK 2014 1999
    ›    ROK 2015 2067
     KONTROLE ZEWNĘTRZNE 2379
    ›    ROK 2016 1274
    ›    ROK 2017 1168
    ›    ROK 2018 1210
    ›    ROK 2019 481
    ›    ROK 2020 527
    ›    ROK 2021 328
    ›    ROK 2022 36
     KONTROLE PODM. SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBL. DOTOWANYCH PRZEZ MIASTO 1895
    ›    ROK 2016 1011
    ›    ROK 2015 878
    ›    ROK 2017 894
    ›    ROK 2018 586
    ›    ROK 2019 507
    ›    ROK 2020 241
    ›    ROK 2021 95
     KONTROLE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 1052
    ›    ROK 2016 756
    ›    ROK 2015 753
    ›    ROK 2017 581
    ›    ROK 2018 392
    ›    ROK 2019 257
    ›    ROK 2020 165
    ›    ROK 2021 73
    ›    Kontrole sprzed 2006 r. 10249
    ›    Kontrole wewnętrzne-2007 r. 2976
    ›    Kontrole finansowe-2007 r. 2280
    ›    Kontrole wewnętrzne-2008 r. 3508
    ›    Kontrole finansowe-2008 r. 2838
    ›    Kontrole zewnętrzne-2008 r. 2329
    ›    Kontrole wewnętrzne-2009 r. 2618
    ›    Kontrole finansowe-2009 r. 3079
    ›    Kontrole zewnętrzne-2009 r. 2416
    ›    Kontrole wewnętrzne-2010 r. 2449
    ›    Kontrole finansowe-2010 r. 3754
    ›    Kontrole zewnętrzne-2011 r. 2441
    ›    Kontrole wewnętrzne-2011 r. 3587
    ›    Kontrole wewnętrzne-2012 r. 2265
    ›    Kontrole zewnętrzne-2012 r. 2396
    ›    Kontrole wewnętrzne-2013 r. 2710
    ›    Kontrole zewnętrzne-2013 r. 2701
     ARCHIWUM 1053
   Informacja o stanie mienia komunalnego 5972
      Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2021 roku 31
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2020 roku 140
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2019 r. 265
      Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2018 r. 401
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2017 r. 545
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2016 r. 624
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2015 r. 665
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2014 r. 844
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2013 r. 971
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2012 r. 1214
    ›    Informacja o stanie mienia gminy Piotrków Trybunalski 2003 r. - 2005 r. 2217
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego od dnia 30.09.2006 r. 1182
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2007 r. 1137
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2008 r. 1068
     INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Z POPRZEDNICH LAT 1329
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2009 r. 1145
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2010 r. 1285
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2011 1332
   Informacje o środowisku i jego ochronie 7228
   Analiza zdawalności OSK 3661
    ›    Rok 2016 1409
    ›    Rok 2017 747
    ›    Rok 2018 562
     Wykaz zdawalności OSK 1813
    ›    Rok 2019 654
    ›    Rok 2020 844
    ›    Rok 2021 690
    ›    Rok 2022 225
    ›    Procedura postępowania podczas przeprowadzania kontroli 599
    ›    Ogólny schemat procedur kontroli 623
     Procedura postępowania 413
   Informacje o stanie gospodarki odpadami komunalnymi 3588
   Redakcja Biuletynu 6682
   Koordynatorzy d/s Dostępności w Urzędzie Miasta 1155
KORONAWIRUS SARS CoV-2 - KOMUNIKATY
   Komunikaty 1739
Łączna liczba odwiedzin:11998938