Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 1330235
   Nr rachunków bankowych, NIP i REGON 67385
   Struktura organizacyjna i schemat organizacyjny 48798
   Wykaz numerów telefonów 68351
   Podstawowe informacje o Piotrkowie Trybunalskim 15210
Organy
   Prezydent Miasta 25763
     Kompetencje 4307
     Kontakt, dyżur 5217
     Komisje 2691
   Z-cy Prezydenta Miasta 22085
     Kompetencje 2798
     Kontakt i Dyżury 3543
   Sekretarz Miasta 14646
   Skarbnik Miasta 12238
   Rada Miasta 22444
     Komisja Budżetu, Finansów i Planowania 2354
     Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego 2130
     Komisja Oświaty i Nauki 2231
     Komisja Rewizyjna 1927
     Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych 2208
     Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych 2067
     Komisja Kultury i Kultury Fizycznej 2009
   Komórki organizacyjne 52744
     Komórki podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta 20575
    ›    Biuro Prawne 3287
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 2576
    ›    Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony 6868
    ›    Urząd Stanu Cywilnego 12180
    ›    Miejski Rzecznik Konsumentów 7414
    ›    Biuro Prasowe 4520
    ›    Biuro Kontroli 3523
    ›    Audytor Wewnętrzny 633
     Komórki podległe bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Prezydenta 16939
    ›    Referat Edukacji 8906
    ›    Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 6094
    ›    Referat Zamówień Publicznych 3344
    ›    Referat Spraw Społecznych 4394
    ›    Referat Gospodarki Nieruchomościami 8070
     Komórki podległe bezpośrednio Drugiemu Zastępcy Prezydenta 14367
    ›    Biuro Inwestycji i Remontów 6009
    ›    Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 15015
    ›    Referat Architektury i Budownictwa 8232
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 9904
    ›    Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - IGO 2404
     Komórki podległe Skarbnikowi Miasta 8853
    ›    Referat Podatków i Opłat Lokalnych 3797
    ›    Referat Budżetu i Analiz Finansowych 3285
    ›    Referat Księgowości 3402
    ›    Referat Dochodów 3563
     Komórki podległe Sekretarzowi Miasta 12234
    ›    Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi 4617
    ›    Referat Administracji i Majątku 3233
    ›    Biuro Obsługi Mieszkańców 4028
    ›    Referat Informatyki 3422
    ›    Referat Ewidencji Ludności 6302
    ›    Referat Komunikacji 4022
    ›    Biuro Planowania Rozwoju Miasta 3597
    ›    Biuro Rady Miasta 2709
    ›    Biuro Partnerstwa i Funduszy 3231
    ›    Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji 2835
    ›    Centrum Informacji Turystycznej 2537
     Miejski Rzecznik Konsumentów 4175
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2952
Rada Miasta
   Kadencja 2018-2023 6127
     Prezydium Rady 1216
     Skład Rady 1953
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 630
    ›    Informacje o Radnych 507
     Komisje Rady 3040
    ›    Zawiadomienia 526
    ›    Regulamin 123
    ›    Plan pracy 271
     Interpelacje i zapytania radnych-rejestr 10200
     Dyżury radnych 1114
     Druki do pobrania/interpelacja/zapytanie 251
     INFORMATOR 103
   Sesje Rady 5088
     Rok 2021 982
    ›    XXXII Sesja z dn. 27.01.2021 r. 307
    ›    XXXIII Sesja z dn. 24.02.2021 r. 295
    ›    XXXIV Sesja z dn. 31.03.2021 r. 220
    ›    XXXV Sesja z dn. 28.04.2021 r. 234
    ›    XXXVI Sesja z dn. 26.05.2021 r. 131
    ›    XXXVII Sesja z dn. 7.06.2021 r. 95
    ›    XXXVIII Sesja z dn. 28.06.2021 r. 122
    ›    XXXIX Sesja z dn. 7.07.2021 r. 54
    ›    XL Nadzwyczajna Sesja z dn. 28.07.2021 r. 60
     Rok 2020 1582
    ›    XVI Sesja z dn. 29.01.2020 r. 289
    ›    XVII Sesja z dn. 26.02.2020 r. 357
    ›    XVIII Sesja z dn. 18.03.2020 r. 332
    ›    XIX Sesja z dn. 29.04.2020 r. 379
    ›    XX Nadzwyczajna Sesja z dn. 6.05.2020 r. 260
    ›    XXI Sesja z dn. 27.05.2020 r. 250
    ›    XXII Sesja z dn. 10.06.2020 r. 314
    ›    XXIII Sesja z dn. 24.06.2020 r. 315
    ›    XXIV Sesja z dn. 15.07.2020r. 289
    ›    XXV Nadzwyczajna Sesja z dn. 5.08.2020 r. 180
    ›    XXVI Sesja z dn. 26.08.2020 r. 232
    ›    XXVII Sesja z dn. 30.09.2020 r. 329
    ›    XXVIII Sesja z dn. 29.10.2020 r. 287
    ›    XXIX Sesja z dn. 25.11.2020 r. 217
    ›    XXX Nadzwyczaja Sesja z dn. 2.12.2020 r. 148
    ›    XXXI Sesja z dn. 21.12.2020 r. 268
    ›    IV Sesja z dn. 30.01.2019 r. 791
     Rok 2019 1757
    ›    V Sesja z dn. 27.02.2019 r. 371
    ›    VI Sesja z dn. 27.03.2019 r. 387
    ›    VII Sesja z dn. 17.04.2019 r. 388
    ›    VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r. 399
    ›    IX Sesja z dn. 26.06.2019 r. 462
    ›    X Sesja z dn. 28.08.2019 r. 441
    ›    XI Sesja z dn. 25.09.2019 r. 423
    ›    XII Nadzwyczajna Sesja z dn. 27.09.2019 r. 280
    ›     XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r. 369
    ›    XIV Sesja z dn. 27.11.2019 r. 346
    ›    XV Sesja z dn. 18.12.2019 r. 317
     Rok 2018 814
    ›    Sesja I 711
    ›    Sesja II 374
    ›    Sesja III 487
   Projekty Uchwał (lata 2011-2018) 11538
     Rok 2018 1957
    ›    I kwartał 1030
    ›    II kwartał 913
    ›    III kwartał 697
    ›    IV kwartał 961
     Rok 2017 1757
    ›    I kwartał 1144
    ›    II kwartał 929
    ›    III kwartał 887
    ›    IV kwartał 1210
     Rok 2016 1409
    ›    I kwartał 1029
    ›    II kwartał 1225
    ›    III kwartał 996
    ›    IV kwartał 1277
     Rok 2015 1587
    ›    I kwartał 1904
    ›    II kwartał 1507
    ›    III kwartał 1281
    ›    IV kwartał 1577
     Rok 2014 1341
    ›    I kwartał 1460
    ›    II kwartał 1377
    ›    III kwartał 1090
    ›    IV kwartał 1345
     Rok 2013 1688
    ›    I kwartał 1969
    ›    II kwartał 1459
    ›    III kwartał 1445
    ›    IV kwartał 1814
     Rok 2012 1943
    ›    I kwartał 2057
    ›    II kwartał 1863
    ›    III kwartał 1621
    ›    IV kwartał 1766
     Rok 2011 1417
    ›    III kwartał 1288
    ›    IV kwartał 2706
   Uchwały 49677
     Rok 2021 881
    ›    I kwartał 665
    ›    II kwartał 477
    ›    III kwartał 94
     Rok 2020 2538
    ›    I kwartał 977
    ›    II kwartał 1014
    ›    III kwartał 817
    ›    IV kwartał 869
     Rok 2019 2936
    ›    I kwartał 1806
    ›    II kwartał 1520
    ›    III kwartał 1329
    ›    IV kwartał 1511
     Rok 2018 3852
    ›    I kwartał 1758
    ›    II kwartał 1824
    ›    III kwartał 1271
    ›    IV kwartał 2254
     Rok 2017 3658
    ›    I kwartał 3011
    ›    II kwartał 1927
    ›    III kwartał 1720
    ›    IV kwartał 2305
     Rok 2016 3540
    ›    I kwartał 2469
    ›    II kwartał 2170
    ›    III kwartał 1687
    ›    IV kwartał 4450
     Rok 2015 3993
    ›    I kwartał 2973
    ›    II kwartał 2351
    ›    III kwartał 2003
    ›    IV kwartał 3900
     Rok 2014 3656
    ›    I kwartał 2743
    ›    II kwartał 2490
    ›    III kwartał 2068
    ›    IV kwartał 2566
     Rok 2013 3863
    ›    I kwartał 3552
    ›    II kwartał 2400
    ›    III kwartał 2060
    ›    IV kwartał 2602
     Rok 2012 5391
    ›    I kwartał 3259
    ›    II kwartał 3166
    ›    III kwartał 2792
    ›    IV kwartał 3641
     Rok 2011 5150
    ›    I kwartał 3861
    ›    II kwartał 2910
    ›    III kwartał 2933
    ›    IV kwartał 4037
     Rok 2010 4573
    ›    I kwartał 2932
    ›    II kwartał 3095
    ›    III kwartał 2538
    ›    IV kwartał 4021
     Rok 2009 4791
    ›    I kwartał 4046
    ›    II kwartał 3674
    ›    III kwartał 2814
    ›    IV kwartał 4154
     Rok 2008 5350
    ›    I kwartał 3830
    ›    II kwartał 3852
    ›    III kwartał 3222
    ›    IV kwartał 3955
     Rok 2007 4883
    ›    I kwartał 3599
    ›    II kwartał 3247
    ›    III kwartał 2742
    ›    IV kwartał 3696
     Rok 2006 4876
    ›    I kwartał 3597
    ›    II kwartał 3477
    ›    III kwartał 3285
    ›    IV kwartał 3080
     Rok 2005 4299
    ›    I kwartał 3453
    ›    II kwartał 4281
    ›    III kwartał 2588
    ›    IV kwartał 4416
     Rok 2004 2042
    ›    IV kwartał - projekty 1471
    ›    III kwartał - projekty 1324
    ›    II kwartał - projekty 1499
    ›    I kwartał - projekty 1874
     Rok 2004 3712
    ›    IV kwartał 4207
    ›    III kwartał 2256
    ›    II kwartał 3094
    ›    I kwartał 2826
     Rok 2003 3051
    ›    I Kwartał 2054
    ›    II Kwartał 1917
    ›    III Kwartał 1803
    ›    IV Kwartał 3209
     Rok 2002 2624
    ›    IV Kwartał 2090
   Protokoły z sesji Rady Miasta 3840
     Kadencja 2018-2023 1786
     Kadencja 2014-2018 4414
     Kadencja 2010-2014 3311
   Petycje do Rady Miasta 558
     Kadencja 2014 - 2018 140
     Kadencja 2018 - 2023 579
     Zbiorcza Informacja o PETYCJACH rozpatrzonych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 181
   Oświadczenia majątkowe 2436
     Rok 2020 401
     Rok 2019 1728
     Rok 2018 4191
   Transmisja online sesji 15482
   Młodzieżowa Rada Miasta 743
   Jednostki pomocnicze 8962
     Jednostka pomocnicza Osiedle "Centrum" 123
     Jednostka pomocnicza "Osiedle Piastowskie" 104
     Jednostka pomocnicza "Armii Krajowej" 87
     Jednostka pomocnicza "Południe" 92
     Jednostka pomocnicza Osiedle "Wronia" 85
     Jednostka pomocnicza Osiedle "Leśna" 77
     Jednostka Pomocnicza Osiedla "Słowackiego Północ" 83
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Wierzeje" 83
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Wyzwolenia" 67
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Krakowskie Przedmieście-Sulejowska" 77
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Przyszłość" 85
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Belzacka" 93
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Łódzka-Wysoka-Sadowa" 100
     Jednostka Pomocnicza Osiedle "Szczekanica" 84
Prawo Lokalne
   Statut 10509
   Regulamin 14946
   Budżet 22389
     Budżet Miasta - 2021 r. 1031
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2021 r. 65
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2021 r. 24
     Budżet Miasta - 2020 r. 2330
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2020 r. 336
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2020 r. 209
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2020 r. 149
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2020 r. 183
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2020 r. 107
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2020 r. 194
    ›    Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta za 2020 rok 164
     Budżet Miasta - 2019 r. 2513
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r. 380
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2019 r. 368
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2019 r. 403
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2019 r. 415
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2019 r. 454
    ›    Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta za 2019 rok 420
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2019 r. 762
     Budżet Miasta - 2018 r. 2966
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r. 427
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2018 r. 329
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2018 r. 398
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2018 r. 338
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r. 451
    ›    Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Miasta za 2018 r. 481
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2018 r. 701
     Budżet Miasta - 2017 r. 2853
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2017 r. 660
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2017 r. 545
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 r. 516
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2017 r. 408
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2017 r. 947
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r. 811
     Budżet Miasta - 2016 r. 3616
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2016 r. 804
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2016 r. 713
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 r. 895
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2016 r. 763
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2016 r. 633
    ›    Sprawozdanie finansowe Miasta za 2016 r. 886
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 r. 1295
     Budżet Miasta - 2015 r. 3067
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. 2230
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 2418
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 r. 1521
     Budżet Miasta - 2014 r. 3176
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2014 r. 2357
     Budżet Miasta - 2013 r. 3464
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2013 r. 1970
     Budżet Miasta - 2012 r. 3375
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2012 r. 1824
     Budżet Miasta - 2011 r. 3345
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2011 roku 1396
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2011 r. 1811
    ›    Budżet Miasta - 2002 r. 1611
    ›    Budżet Miasta - 2003 r. 2182
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2003 r. 1319
    ›    Budżet Miasta - 2004 r. 2317
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2004 r. 1367
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2003 r. 1604
    ›    Budżet Miasta - 2005 r. 2739
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2004 rok 1882
    ›    Informator budżetowy 1351
    ›    Budżet Miasta - 2006 r. 2647
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2005 rok 1578
    ›     Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2005 r. 1365
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2006 r. 1493
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2006 rok 2370
    ›    Wykonanie budżetu 1769
    ›    Projekt Budżetu Miasta na 2007 r. 1648
    ›    Budżet Miasta na 2007 r. 1987
    ›    Wykonanie budżetu 1356
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków 1432
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2007 rok 1550
    ›    Budżet Miasta - 2008 r. 2154
    ›    Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2007 r. 1875
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2008 roku 1572
    ›    Budżet Miasta na 2009 r. 2319
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. 2033
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2009 roku 1398
     Budżet Miasta - lata 2002-2010 2890
    ›    Budżet Miasta - 2010 r. 2440
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. 1990
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2010 roku 1487
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2010 r. 1781
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 2671
     Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2036 184
     Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2036 549
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2020 r. 76
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2020 rok 10
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036 717
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2019 r. 298
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2019 rok 149
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2018-2036 971
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 r. 274
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2018 r. 220
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2011-2017 6401
    ›    Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć WPF 1531
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2016 r. 534
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 r. 624
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2017 r. 283
   Zarządzenia Prezydenta Miasta 137769
     Rok 2021 5916
    ›    I kwartał 23198
    ›    II kwartał 5879
    ›    III kwartał 1931
    ›    IV kwartał 155
     Rok 2020 11611
    ›    I kwartał 11814
    ›    II kwartał 15224
    ›    III kwartał 9115
    ›    IV kwartał 8634
     Rok 2019 12083
    ›    I kwartał 21759
    ›    II kwartał 10943
    ›    III kwartał 8784
    ›    IV kwartał 8013
     Rok 2018 12133
    ›    I kwartał 12094
    ›    II kwartał 10849
    ›    III kwartał 9251
    ›    IV kwartał 10871
     Rok 2017 12712
    ›    I kwartał 10916
    ›    II kwartał 14582
    ›    III kwartał 8033
    ›    IV kwartał 6794
     Rok 2016 13543
    ›    I kwartał 10227
    ›    II kwartał 12276
    ›    III kwartał 8331
    ›    IV kwartał 11326
     Rok 2015 14638
    ›    I kwartał 13040
    ›    II kwartał 11314
    ›    III kwartał 10207
    ›    IV kwartał 10144
     Rok 2014 11965
    ›    I kwartał 9626
    ›    II kwartał 11798
    ›    III kwartał 11962
    ›    IV kwartał 10483
     Rok 2013 9837
    ›    I kwartał 12221
    ›    II kwartał 11525
    ›    III kwartał 12021
    ›    IV kwartał 9133
     Rok 2012 10385
    ›    I kwartał 15330
    ›    II kwartał 15491
    ›    III kwartał 13669
    ›    IV kwartał 11852
     Rok 2011 9646
    ›    I kwartał 13944
    ›    II kwartał 12689
    ›    III kwartał 12484
    ›    IV kwartał 11888
     Rok 2010 7910
    ›    I kwartał 11179
    ›    II kwartał 8630
    ›    III kwartał 11613
    ›    IV kwartał 9733
     Rok 2009 8043
    ›    I kwartał 12005
    ›    II kwartał 12045
    ›    III kwartał 11458
    ›    IV kwartał 9855
     Rok 2008 6946
    ›    I kwartał 11111
    ›    II kwartał 10488
    ›    III kwartał 10100
    ›    IV kwartał 10777
     Rok 2007 5821
    ›    I kwartał 11347
    ›    II kwartał 10063
    ›    III kwartał 10510
    ›    IV kwartał 7837
     Rok 2006 4477
    ›    I kwartał 10768
    ›    II kwartał 5603
    ›    III kwartał 10293
    ›    IV kwartał 11368
     Rok 2005 3400
    ›    I kwartał 8162
    ›    II kwatrał 6431
    ›    III kwartał 10503
    ›    IV kwartał 9315
     Rok 2004 2693
    ›    I półrocze 2004 13203
    ›    II półrocze 2004 14223
     Rok 2003 - rejestr 13533
     Rok 2002 - rejestr 4369
   Podatki i opłaty lokalne 28613
     Podatek od nieruchomości 34745
     Podatek od środków transportowych 9092
     Podatek rolny 5542
    ›    Zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 2030
     Podatek leśny 2649
     Opłata posiadania psów 3770
     Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2456
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 451
     Opłata targowa 4105
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 3211
     Indywidualna interpretacja prawa podatkowego 2026
     Należności cywilnoprawne 2510
     Opłata prolongacyjna 819
     Informacje o udzielonych umorzeniach należności niepodatkowych 436
   Pomoc publiczna 6504
   Zbiór aktów prawa miejscowego 7091
     Rok 2021 328
     Rok 2020 1276
     Rok 2019 1684
     Rok 2018 1703
     Rok 2017 1749
     Rok 2016 1290
     Rok 2015 1701
     Rok 2014 1771
     Rok 2013 2064
     Rok 2012 3121
   Programy i strategie 7023
     Strategia Rozwoju Miasta 7464
     Analiza możliwości modernizacji i restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim 1965
     Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi 1946
     Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4527
     Miejski Program przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1923
     Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1408
     Aktualizacja Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1118
     Program pomocy dla rodzin wielodzietnych "Rodzina +4" 1424
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4440
     Powiatowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1488
     Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim 1199
     Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2025 5188
     Program "Bezpieczne Miasto" 2250
     Gminny Program Wspierania Rodziny w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2016-2018 1590
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2019 578
     Program Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku. 2988
     Program Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2028 2351
     Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021 741
     Gminny program opieki nad zabytkami Miasta Piotrków Trybunalski na lata 2020 - 2023 265
     Programu "Piotrkowska Karta Mieszkańca" 179
     Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2030 50
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 1850
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1264
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 534
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o z 547
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) 406
Zamówienia Publiczne
   POSTĘPOWANIA 2186
   Wstępne ogłoszenia informacyjne 4627
     Rok 2021 619
     Rok 2020 111
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 11405
     Rok 2021 1094
     Rok 2020 2175
     Rok 2019 2687
     Rok 2018 2039
     Rok 2017 4744
   Archiwum - Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 220069
     Rok 2020 14341
     Rok 2019 5462
     Rok 2018 7755
     Rok 2017 5090
   Archiwum - Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku 74160
     Rok 2020 1572
    ›    Ogłoszenia 8512
    ›    Platforma zakupowa 766
    ›    Baza konkurencyjności 337
    ›    Rozeznanie rynku 6736
     Rok 2019 2592
    ›    Ogłoszenia 7755
    ›     Platforma zakupowa 892
    ›    Baza konkurencyjności 470
    ›    Rozeznanie rynku 4033
     Rok 2018 15468
    ›    Ogłoszenia 18361
    ›    Platforma zakupowa 1256
    ›    Baza konkurencyjności 810
    ›    Rozeznanie rynku 11996
     Rok 2017 4615
    ›    I półrocze 23166
    ›    II półrocze 56617
    ›    Platforma zakupowa 1831
    ›    Baza konkurencyjności 766
     Rok 2016 13883
    ›    I półrocze 35800
    ›    II półrocze 20229
     Rok 2015 28360
    ›    I półrocze 50110
    ›    II półrocze 28943
     Rok 2014 5602
    ›    I półrocze 16979
    ›    II półrocze 30804
     Rok 2013 5904
    ›    I półrocze 12297
    ›    II półrocze 11360
     Rok 2012 5726
    ›    I półrocze 9789
    ›    II półrocze 16048
     Rok 2011 5627
    ›    I półrocze 15346
    ›    II półrocze 15628
     Rok 2010 6652
    ›    I półrocze 51005
    ›    II półrocze 17960
     2009 - II półrocze 49493
   Archiwum - Przetarg nieograniczony 11031
     Rok 2003 16727
     Rok 2004 - I półrocze 23045
     Rok 2004 - II półrocze 34713
     Rok 2005 - I półrocze 38039
     Rok 2005 - II półrocze 47811
     Rok 2006 - I półrocze 41460
     Rok 2006 - II półrocze 38649
     Rok 2007 - I półrocze 26970
     Rok 2007 - II półrocze 54664
     Rok 2008 - I półrocze 22723
     Rok 2008 - II półrocze 23582
     Rok 2009 - I półrocze 34091
     Rok 2009 - II półrocze 30085
     Rok 2010 - I półrocze 62032
     Rok 2010 - II półrocze 23612
     Rok 2011 - I półrocze 26931
     Rok 2011 - II półrocze 39270
     Rok 2012 - I półrocze 26015
     Rok 2012 - II półrocze 28728
     Rok 2013 - I półrocze 24809
     Rok 2013 - II półrocze 22938
     Rok 2014 - I półrocze 28750
     Rok 2014 - II półrocze 30202
     Rok 2015 - I półrocze 50324
     Rok 2015 - II półrocze 728379
     Rok 2016 - I półrocze 23486
     Rok 2016 - II półrocze 28776
     Rok 2017 - I półrocze 34039
     Rok 2017 - II półrocze 21254
     Rok 2018 62980
     Rok 2019 35680
     Rok 2020 23799
     Rok 2021 2216
   Archiwum - Zapytania o cenę/konkursy 8536
     Rok 2019 3973
     Rok 2018 1862
     Konkursy - Rok 2017 4177
     Zapytania o cenę - Rok 2015 44038
     Zapytania o cenę - Rok 2014 1225
   Archiwum - Wstępne ogłoszenia informacyjne 1047
     Rok 2017 2684
   Archiwum - Zamówienia z wolnej ręki 1210
     Rok 2020 14925
     Rok 2019 17350
     Rok 2018 20517
     Rok 2017 13855
     Rok 2016 14167
     Rok 2015 21996
     Rok 2014 8029
     Rok 2013 1250
     Rok 2012 5490
     Rok 2011 7170
     Rok 2010 38954
     Rok 2009 5484
     Rok 2008 2949
Rejestry i Ewidencje
   Rejestry i ewidencje 16129
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna skrzynka podawcza 7313
   Miejski Rzecznik Konsumentów 592
   Udostępnianie informacji publicznej 10649
   Ponowne wykorzystywanie informacji 3189
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 23364
   Lobbing 771
   Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 5040
   Wzór formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 2079
Gospodarka nieruchomościami
   Komunikaty, ogłoszenia 6719
   Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa 19707
     Rok 2021 2413
    ›    I półrocze 5058
    ›    II półrocze 1955
     Rok 2020 4511
    ›    I półrocze 6598
    ›    II półrocze 6223
    ›    II półrocze 2176
     Rok 2019 2926
    ›    I półrocze 6156
    ›    II półrocze 6573
     Rok 2018 3624
    ›    I półrocze 4863
    ›    II półrocze 5361
     Rok 2017 2850
    ›    I półrocze 4654
    ›    II półrocze 3922
     Rok 2016 3663
    ›    II półrocze 3200
    ›    I półrocze 4426
   Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa 61675
     Rok 2021 1761
    ›    I półrocze 9504
    ›    II półrocze 200
     Rok 2020 3204
    ›    I półrocze 4963
    ›    II półrocze 8688
     Rok 2019 3099
    ›    I półrocze 15374
    ›    II półrocze 3490
     Rok 2018 3897
    ›    I półrocze 10475
    ›    II półrocze 10252
   Informacja o wynikach przetargów 7812
     Rok 2021 1204
     Rok 2020 1753
     Rok 2019 2883
     Rok 2018 3506
     Rok 2017 2989
     Rok 2016 4202
   Ogłoszenia najem lokali 3616
     Rok 2018 1545
     Rok 2017 1146
     Rok 2016 1486
   Konkursy 2913
     2014 2668
   Archiwum ogłoszeń 2085
     Rok 2017 - I półrocze 7499
     Rok 2017 - II półrocze 8145
     Rok 2016 - I półrocze 10789
     Rok 2016 - II półrocze 8173
     Rok 2015 - I półrocze 7788
     Rok 2015 - II półrocze 23747
     Rok 2014 - I półrocze 6534
     Rok 2014 - II półrocze 5867
     Rok 2013 - I półrocze 5612
     Rok 2013 - II półrocze 7124
     Rok 2012 - I półrocze 4676
     Rok 2012 - II półrocze 9016
     Rok 2011 - I półrocze 9195
     Rok 2011 - II półrocze 7182
     Rok 2010 - I półrocze 8324
     Rok 2010 - II półrocze 8254
     Rok 2009 - II półrocze 34014
     Rok 2009 - I półrocze 24597
     Rok 2008 - II półrocze 14422
     Rok 2008 - I półrocze 10419
     Rok 2007 - II półrocze 14882
     Rok 2007 - I półrocze 10680
Oświata
   Oświata w Piotrkowie Trybunalskim 16318
     Zmiana ustroju oświaty 902
     Szkoły i placówki niepubliczne 1823
      Wpis do ewidencji 941
     Dotacje 1796
    ›    2018 rok 446
    ›    2019 rok 932
    ›    2020 rok 533
    ›    2021 rok 276
     Wykaz publicznych placówek oświatowych 1586
Ogłoszenia i obwieszczenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta 57068
     Rok 2021 1550
    ›    I kwartał 3601
    ›    II kwartał 2440
    ›    III kwartał 508
    ›    IV kwartał 193
     Rok 2020 2968
    ›    I kwartał 3304
    ›    II kwartał 2938
    ›    III kwartał 2184
    ›    IV kwartał 3955
     Rok 2019 3232
    ›    I kwartał 2467
    ›    II kwartał 1957
    ›    III kwartał 2971
    ›    IV kwartał 2700
     Rok 2018 3640
    ›    I kwartał 2697
    ›    II kwartał 2101
    ›    III kwartał 1965
    ›    IV kwartał 2367
     Rok 2017 4469
    ›    I kwartał 4132
    ›    II kwartał 3809
    ›    III kwartał 2141
    ›    IV kwartał 2671
     Rok 2016 4254
    ›    II kwartał 3750
    ›    III kwartał 3963
    ›    IV kwartał 7373
    ›    I kwartał 4652
    ›    Rok 2003 16973
    ›    Rok 2004 30837
    ›    Rok 2005 46475
    ›    Rok 2006 42728
    ›    Rok 2007 25766
    ›    Rok 2008 36881
    ›    Rok 2009 35645
     Archiwum 1989
    ›    Rok 2010 37722
    ›    Rok 2011 20708
    ›    Rok 2012 26234
    ›    Rok 2013 20153
    ›    Rok 2014 11296
    ›    Rok 2015 30102
   Ogłoszenia innych organów 15583
     Rok 2021 1228
     Rok 2020 3427
     Rok 2019 3607
     Rok 2018 2411
     Rok 2017 2870
     Rok 2016 4867
     Rok 2015 25591
     Rok 2014 4924
     Rok 2013 5138
     Rok 2012 6827
     Rok 2011 5405
     Rok 2010 4931
     Rok 2009 4400
   Pracownia Planowania Przestrzennego 2046
     Rok 2019 1512
     Rok 2020 720
   Biuro Rzeczy Znalezionych 6506
     Wykaz rzeczy oddanych do Biura Rzeczy Znalezionych 4982
Oświadczenia majątkowe
   Oświadczenia majątkowe 53979
     Wzór oświadczenia majątkowego 240
     Oświadczenia majątkowe - 2020 r. 1079
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 445
    ›    Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta 1907
    ›    Kierownicy podległych jednostek 3402
    ›    Oświadczenia cząstkowe 127
     Oświadczenia majątkowe - 2019 r. 5969
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 3605
    ›    Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta 8833
    ›    Kierownicy podległych jednostek 15385
    ›    Oświadczenia cząstkowe 3034
     Oświadczenia majątkowe - 2018 r. 7051
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 3385
    ›    Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta 8112
    ›    Kierownicy podległych jednostek 12410
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018 4842
    ›    Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018 957
     Oświadczenia majątkowe - 2017 r. 5124
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1804
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 5469
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3957
    ›    Kierownicy podległych jednostek 10852
     Oświadczenia majątkowe - 2016 r. 4530
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2042
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 4667
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3358
    ›    Kierownicy podległych jednostek 8649
     Oświadczenia majątkowe - 2015 r. 5090
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2266
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 4657
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4913
    ›    Kierownicy podległych jednostek 7344
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2419
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 6336
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4084
    ›    Kierownicy podległych jednostek 10096
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2283
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 4008
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3305
    ›    Kierownicy podległych jednostek 6504
Praca
   Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze 513454
     Rok 2021 11336
    ›    I kwartał 5781
    ›    II kwartał 8080
    ›    III kwartał 3810
    ›    IV kwartał 742
     Rok 2020 24871
    ›    I kwartał 13935
    ›    II kwartał 2453
    ›    III kwartał 7497
    ›    IV kwartał 6089
     Rok 2019 37135
    ›    I kwartał 17515
    ›    II kwartał 12977
    ›    III kwartał 14515
    ›    IV kwartał 17404
     Rok 2018 39704
    ›    I kwartał 23642
    ›    II kwartał 12308
    ›    III kwartał 18383
    ›    IV kwartał 17564
     Rok 2017 54712
    ›    I kwartał 10731
    ›    II kwartał 13841
    ›    III kwartał 10212
    ›    IV kwartał 16059
    ›    I kwartał 19353
    ›    II kwartał 11776
    ›    III kwartał 10409
    ›    IV kwartał 10896
     Rok 2016 2073
     Rok 2015 28248
    ›    I kwartał 12168
    ›    II kwartał 12457
    ›    III kwartał 16205
    ›    IV kwartał 14476
     Rok 2014 31746
    ›    I kwartał 14463
    ›    II kwartał 15878
    ›    III kwartał 20553
    ›    IV kwartał 14766
     Rok 2013 36313
    ›    I kwartał 15725
    ›    II kwartał 18824
    ›    III kwartał 18090
    ›    IV kwartał 15876
     Rok 2012 41183
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 17930
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 18983
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 18683
    ›    IV kwartał 21208
   Nabory z poprzednich lat 6561
     2005 r. 8651
    ›    III kwartał 3900
    ›    IV kwartał 17820
     2006 r. 39758
    ›    I kwartał 16543
    ›    II kwartał 17238
    ›    III kwartał 14158
    ›    IV kwartał 22971
     2007 r. 63460
    ›    I kwartał 25927
    ›    II kwartał 24175
    ›    III kwartał 22987
    ›    IV kwartał 20873
     2008 r. 51299
    ›    I kwartał 13844
    ›    II kwartał 17787
    ›    III kwartał 22630
    ›    IV kwartał 27868
     2009 r. 61204
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 23066
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 19856
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 29247
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 21302
     2010 r. 53731
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 19954
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 25947
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 24544
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 22382
     2011 r. 45047
    ›    IV kwartał-zakończone procedury naboru 19571
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 20896
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 19124
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 24342
   System zatrudniania 17295
Wybory
   Wybory, referenda 20660
   Wybory ławników 16491
   Spisy powszechne 727
Inne
   Wykaz jednostek realizujących zadania miasta 22491
     Pracownia Planowania Przestrzennego 5365
     Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 15162
     Miejski Ośrodek Kultury 3978
     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 16148
     Ośrodek Sportu i Rekreacji 4535
     Miejski Żłobek Dzienny 3842
     Centrum Usług Wspólnych 6025
     Ośrodek Działań Artystycznych 2840
     Muzeum 3243
     Miejska Biblioteka Publiczna 2819
     Straż Miejska 9681
     Dom Pomocy Społecznej 3928
     Dzienny Dom Pomocy Społecznej 4960
     Pogotowie Opiekuńcze w Piotrkowie Trybunaklskim 4594
     Środowiskowy Dom Samopomocy 3242
     Dom Dziecka 4093
     Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna 'Bartek' 3606
     Instytut Badań nd Parlamentaryzmem 2882
     Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 752
     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 633
     Centrum Kształcenia Zawodowego 944
   Zgromadzenia 5656
   Organizacje pozarządowe 9408
     Ogłoszenia i aktualności 5548
    ›    Rok 2019 1718
    ›    Rok 2020 1045
    ›    Rok 2021 489
     Organizacje pozarządowe działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego 9211
    ›    Lata 2010-2012 7954
    ›    Rok 2013 2272
    ›    Rok 2014 2625
    ›    Rok 2015 22571
    ›    Rok 2016 7117
    ›    Rok 2017 10348
     Archiwum 497
    ›    Rok 2018 11629
   Spółki z udziałem Gminy i Powiatu Piotrków Trybunalski 10195
   Oferty inwestycyjne 6483
    ›    Stan elektryfikacji 770
    ›    Stan gospodarki komunalnej 658
    ›    Stan telefonizacji 468
     Oferta inwestycyjna miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4644
   Audyt wewnętrzny 6709
     Procedury audytu wewnętrznego 2693
     Plan Audytu 913
     Sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego 372
   Kontrole 21434
    ›    ROK 2014 1809
    ›    ROK 2015 1948
     PLANY KONTROLI 5857
    ›    ROK 2016 1705
    ›    ROK 2017 1362
    ›    ROK 2018 1285
    ›    ROK 2019 1361
    ›    ROK 2020 719
    ›    ROK 2021 471
    ›    ROK 2014 2169
    ›    ROK 2015 2841
     KONTROLE WEWNĘTRZNE 6635
    ›    ROK 2016 3008
    ›    ROK 2017 2463
    ›    ROK 2018 1533
    ›    ROK 2019 1258
    ›    ROK 2020 1775
    ›    ROK 2014 1775
    ›    ROK 2015 1859
     KONTROLE ZEWNĘTRZNE 2091
    ›    ROK 2016 1168
    ›    ROK 2017 971
    ›    ROK 2018 946
    ›    ROK 2019 351
    ›    ROK 2020 365
     KONTROLE PODM. SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBL. DOTOWANYCH PRZEZ MIASTO 1656
    ›    ROK 2016 917
    ›    ROK 2015 785
    ›    ROK 2017 793
    ›    ROK 2018 459
    ›    ROK 2019 389
    ›    ROK 2020 71
     KONTROLE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 861
    ›    ROK 2016 663
    ›    ROK 2015 670
    ›    ROK 2017 478
    ›    ROK 2018 300
    ›    ROK 2019 138
    ›    ROK 2020 28
    ›    Kontrole sprzed 2006 r. 9487
    ›    Kontrole wewnętrzne-2007 r. 2769
    ›    Kontrole finansowe-2007 r. 2147
    ›    Kontrole wewnętrzne-2008 r. 3176
    ›    Kontrole finansowe-2008 r. 2597
    ›    Kontrole zewnętrzne-2008 r. 2223
    ›    Kontrole wewnętrzne-2009 r. 2384
    ›    Kontrole finansowe-2009 r. 2796
    ›    Kontrole zewnętrzne-2009 r. 2301
    ›    Kontrole wewnętrzne-2010 r. 2323
    ›    Kontrole finansowe-2010 r. 3483
    ›    Kontrole zewnętrzne-2011 r. 2261
    ›    Kontrole wewnętrzne-2011 r. 3310
    ›    Kontrole wewnętrzne-2012 r. 2146
    ›    Kontrole zewnętrzne-2012 r. 2220
    ›    Kontrole wewnętrzne-2013 r. 2498
    ›    Kontrole zewnętrzne-2013 r. 2518
     ARCHIWUM 917
   Informacja o stanie mienia komunalnego 5513
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2020 roku 23
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2019 r. 185
      Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2018 r. 313
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2017 r. 456
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2016 r. 519
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2015 r. 573
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2014 r. 747
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2013 r. 876
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2012 r. 1118
    ›    Informacja o stanie mienia gminy Piotrków Trybunalski 2003 r. - 2005 r. 2129
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego od dnia 30.09.2006 r. 1093
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2007 r. 1049
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2008 r. 988
     INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Z POPRZEDNICH LAT 1232
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2009 r. 1061
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2010 r. 1192
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2011 1249
   Informacje o środowisku i jego ochronie 6804
   Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim 4852
   Analiza zdawalności OSK 2327
    ›    Rok 2016 1315
    ›    Rok 2017 594
    ›    Rok 2018 470
     Wykaz zdawalności OSK 1078
    ›    Rok 2019 545
    ›    Rok 2020 682
    ›    Rok 2021 201
    ›    Procedura postępowania podczas przeprowadzania kontroli 466
    ›    Ogólny schemat procedur kontroli 513
     Procedura postępowania 273
   Wykaz OSK i wykaz SKP 15
   Informacje o stanie gospodarki odpadami komunalnymi 3054
   Konsultacje społeczne 576
     Rok 2021 55
    ›    Konsultacje 52
     Rok 2020 176
    ›    Konsultacje 171
    ›    Konsultacje 518
     Rok 2018 977
     Rok 2017 1369
    ›    Konsultacje 708
   Redakcja Biuletynu 6165
   Koordynatorzy d/s Dostępności w Urzędzie Miasta 490
KORONAWIRUS SARS CoV-2 - KOMUNIKATY
   Komunikaty 1307
Łączna liczba odwiedzin:11162100