Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2023-03-29 11:16
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach pierwszych ustnych przetargów ograniczonych przeprowadzonych w dniu 17 marca 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wynikach pierwszych ustnych przetargów ograniczonych przeprowadzonych w dniu 17 marca 2023 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2023-03-29 11:15
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach pierwszych ustnych przetargów ograniczonych przeprowadzonych w dniu 17 marca 2023 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2023-03-29 08:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 76 z dn. 28 marca 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 76
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-29 08:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 76 z dn. 28 marca 2023 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-29 08:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 76 z dn. 28 marca 2023 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-29 07:47
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2023 » LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-29 07:46
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2023 » LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-28 14:02
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2023-03-28 13:41
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. nadzoru nad robotami budowlanymi w Biurze Rozwoju Miasta i Inwestycji.
Dodatkowy opis redaktora: Kwestionariusz osobowy
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-28 13:40
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. nadzoru nad robotami budowlanymi w Biurze Rozwoju Miasta i Inwestycji.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie kandydata
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-28 13:39
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. nadzoru nad robotami budowlanymi w Biurze Rozwoju Miasta i Inwestycji.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o naborze
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-28 13:38
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. nadzoru nad robotami budowlanymi w Biurze Rozwoju Miasta i Inwestycji
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-28 13:28
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 75 z dn. 27 marca 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 75
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-28 13:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 75 z dn. 27 marca 2023 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-28 13:24
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 75 z dn. 27 marca 2023 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-28 13:23
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 75 z dn. 27 marca 2023 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-28 12:39
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2023 » LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/122/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-28 12:38
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2023 » LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-28 12:34
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2023 » LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2023
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-28 12:33
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2023 » LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie użytku ekologicznego "Nad Bugajem"
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-28 12:32
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2023 » LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych instytucjonalnej pieczy zastępczej zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-28 12:30
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2023 » LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-28 12:29
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2023 » LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Dom Dziecka Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim i nadania statutu
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-28 12:28
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2023 » LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/338/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-28 12:27
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2023 » LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/672/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz górnych stawek dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-28 12:26
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2023 » LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-28 12:25
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2023 » LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-28 12:23
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2023 » LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik graficzny do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-28 12:22
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2023 » LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-28 12:21
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2023 » LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-28 12:20
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2023 » LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Poleśnej 5
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-28 12:18
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2023 » LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Poleśnej 5
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-28 12:17
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2023 » LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ronalda Reagana
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-28 12:16
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2023 » LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ronalda Reagana
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-28 12:15
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2023 » LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeglarskiej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-28 12:14
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2023 » LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeglarskiej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-28 12:13
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2023 » LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-28 12:10
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2023 » LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2023 rok
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-28 12:09
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2023 » LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-28 12:08
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2023 » LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-28 12:06
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2023 » LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: załącznik do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-28 12:05
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2023 » LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-28 11:42
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2023-03-28 11:41
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa łódzkiego
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2023-03-27 13:07
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2023-03-27 13:02
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2023-03-27 13:01
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2023-03-27 12:59
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2023-03-27 12:28
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Prezydenta » Referat Spraw Społecznych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Spraw Społecznych.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2023-03-27 12:18
Dział: Inne » Koordynatorzy d/s Dostępności w Urzędzie Miasta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Koordynatorzy do spraw Dostępności w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2023-03-27 10:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 73 z dn. 27 marca 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: opis
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-27 10:24
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 73 z dn. 27 marca 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 73
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-27 10:23
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 73 z dn. 27 marca 2023 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-27 10:20
Dział: Prawo Lokalne » Regulamin
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Nr 74 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-27 10:14
Dział: Prawo Lokalne » Regulamin
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Nr 39 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-27 10:08
Dział: Prawo Lokalne » Regulamin
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Nr 74 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-27 10:07
Dział: Prawo Lokalne » Regulamin
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-27 10:07
Dział: Prawo Lokalne » Regulamin
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-27 10:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 74 z dn. 27 marca 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 74
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-27 10:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 74 z dn. 27 marca 2023 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-27 09:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 74 z dn. 27 marca 2023 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-27 09:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 73 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-24 14:25
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2023-03-24 14:23
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2023-03-24 14:21
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2023-03-24 14:20
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2023-03-24 14:17
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2023-03-24 13:32
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach ustnych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 17 marca 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2023-03-24 13:32
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach ustnych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 17 marca 2023 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2023-03-24 13:29
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach pisemnych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 17 marca 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2023-03-24 13:29
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach pisemnych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 17 marca 2023 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2023-03-24 10:49
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2023 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Myśliwskiej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik graficzny - mapka
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-24 10:47
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2023 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Myśliwskiej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-24 10:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 72 z dn. 23 marca 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 72 wraz z załącznikiem (wykazem nieruchomości)
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-24 10:39
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2023 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wolborskiej 22, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik graficzny - mapka
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-24 10:36
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 71 z dn. 23 marca 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik graficzny - mapka
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-24 10:35
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 72 z dn. 23 marca 2023 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-24 10:33
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 72 z dn. 23 marca 2023 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-24 10:29
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2023 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wolborskiej 22, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wolborskiej 22, przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-24 10:28
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2023 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wolborskiej 22, przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-24 10:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 71 z dn. 23 marca 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 71 wraz z wykazem
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-24 10:24
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 71 z dn. 23 marca 2023 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-24 10:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 71 z dn. 23 marca 2023 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-24 10:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 71 z dn. 23 marca 2023 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-24 10:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 71 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-24 10:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 72 z dn. 23 marca 2023 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-24 10:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 72 z dn. 23 marca 2023 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-24 10:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 71 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-24 08:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 70 z dn. 22 marca 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 70 wraz z załącznikami nr 1 i 2
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-24 08:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 70 z dn. 22 marca 2023 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-24 08:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 70 z dn. 22 marca 2023 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-24 08:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 70 z dn. 22 marca 2023 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-24 08:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 70 z dn. 22 marca 2023 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-24 08:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 70 z dn. 22 marca 2023 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-24 08:32
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 69 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-24 08:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 68 z dn. .
Dodatkowy opis redaktora: opis
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-24 08:30
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 70 z dn. 22 marca 2023 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-24 08:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 67 z dn. 23 marca 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 67
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-24 08:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 70 z dn. 23 marca 2023 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-24 08:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 70 z dn. 23 marca 2023 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-24 08:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 70 z dn. 23 marca 2023 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-23 15:02
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono odp. do poz. 36-38
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2023-03-23 14:55
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2023-03-23 14:19
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2023 » LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: LXII Sesja z dn. 29.03.2023 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2023-03-23 10:41
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady » Zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 27 marca 2023 roku
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2023-03-23 10:23
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: akt.
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2023-03-23 10:14
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: dod. poz. 54
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2023-03-23 10:00
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2023-03-23 09:59
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2023-03-22 12:27
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: edycja tekstu
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2023-03-22 12:25
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2023-03-22 10:00
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono poz. 52 i 53 do wykazu interpelacji
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2023-03-22 09:01
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: dod. poz. 49-51
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2023-03-22 08:56
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: dod. poz. 46-48
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2023-03-22 08:22
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady » Zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Budżetu, Finansów i Planowania.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 28 marca 2023 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2023-03-21 13:39
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2023-03-21 08:58
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Biuro Rzeczy Znalezionych » Wykaz rzeczy oddanych do Biura Rzeczy Znalezionych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz rzeczy .
Dodatkowy opis redaktora: Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej: TELEFON SAMSUNG A536B/DS
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2023-03-21 08:52
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady » Zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 27 marca 2023 roku - wspólne posiedzenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2023-03-21 08:50
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady » Zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Oświaty i Nauki.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 27 marca 2023 roku - wspólne posiedzenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2023-03-20 13:13
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych.
Dodatkowy opis redaktora: Konsultacje - podsumowanie
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2023-03-20 11:45
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgromadzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgromadzenie publicznej w dniu 2 kwietnia 2023 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2023-03-17 14:58
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady » Zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 24 marca 2023 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2023-03-17 14:57
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady » Zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Kultury i Kultury Fizycznej.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 24 marca 2023 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2023-03-17 12:30
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2023-03-17 09:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 66 z dn. 16 marca 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 66
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-17 09:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 66 z dn. 16 marca 2023 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-17 09:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zarządzenie Nr 65 z dn..
Dodatkowy opis redaktora: dodatkowa zakładka
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-17 09:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 66 z dn. 16 marca 2023 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-17 08:46
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2023-03-16 14:57
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacji bazowej PIO 10124A, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Dzieci Polskich 8.
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko nr 32/03/OŚ/2023-P4-W
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2023-03-16 14:57
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacji bazowej PIO 10124A, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Dzieci Polskich 8.
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko nr 13/03/OŚ/2023-P4-W
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2023-03-16 14:56
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacji bazowej PIO 10124A, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Dzieci Polskich 8.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na wezwanie z dnia 03.03.2023 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2023-03-16 14:29
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2023-03-16 14:17
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2023-03-16 13:40
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2023-03-16 13:27
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji i uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu przy ul. Glinianej 10 i 10a.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2023-03-16 13:26
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji i uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu przy ul. Glinianej 10 i 10a
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2023-03-16 13:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 65 z dn. 15 marca 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 65
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-16 12:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 65 z dn. 15 marca 2023 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-16 09:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 65 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-16 08:25
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: akt.
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2023-03-15 13:36
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2023-03-15 13:34
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2023-03-15 13:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 64 z dn. 14 marca 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik graficzny - mapka
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-15 13:08
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2023 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ul. Wierzejskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik graficzny - mapka
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-15 12:52
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2023 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ul. Wierzejskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ul. Wierzejskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-15 12:50
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2023 » I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ul. Wierzejskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-15 12:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 64 z dn. 14 marca 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 64 wraz z wykazem
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-15 12:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 64 z dn. 14 marca 2023 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2023-03-15 12:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2023 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 64 z dn. 14 marca 2023 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Łączna liczba wpisów w Rejestrze zmian: 94564