Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-05-29 15:30
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Pracownia Planowania Przestrzennego » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o pozwolenie na przygotowanie i realizację inwestycji mieszkaniowej, polegającej na budowie na działkach o nr ewid. 194/7; 194/8, 194/9, 194/10, 194/11, 194/12, 194/13, 194/14, 194/15 obręb 29 przy ulicy Kasztanowej w Piotrkowie Trybunalskim - zespołu 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych .
Dodatkowy opis redaktora: Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2020-05-29 15:29
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Pracownia Planowania Przestrzennego » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o pozwolenie na przygotowanie i realizację inwestycji mieszkaniowej, polegającej na budowie na działkach o nr ewid. 194/7; 194/8, 194/9, 194/10, 194/11, 194/12, 194/13, 194/14, 194/15 obręb 29 przy ulicy Kasztanowej w Piotrkowie Trybunalskim - zespołu 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych .
Dodatkowy opis redaktora: Wniosek z załącznikami
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2020-05-29 15:29
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Pracownia Planowania Przestrzennego » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o pozwolenie na przygotowanie i realizację inwestycji mieszkaniowej, polegającej na budowie na działkach o nr ewid. 194/7; 194/8, 194/9, 194/10, 194/11, 194/12, 194/13, 194/14, 194/15 obręb 29 przy ulicy Kasztanowej w Piotrkowie Trybunalskim - zespołu 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych .
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2020-05-29 15:28
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Pracownia Planowania Przestrzennego » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek o pozwolenie na przygotowanie i realizację inwestycji mieszkaniowej, polegającej na budowie na działkach o nr ewid. 194/7; 194/8, 194/9, 194/10, 194/11, 194/12, 194/13, 194/14, 194/15 obręb 29 przy ulicy Kasztanowej w Piotrkowie Trybunalskim - zespołu 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2020-05-29 15:03
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - 2020 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację z dn. 26.05.2020r. - radnego Łukasza Janika - dot. programu dofinansowania instalacji do zbieranie wody opadowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu "Deszczówka ? gromadzenie wód opadowych"
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-05-29 14:58
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - 2020 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację z dn. 19.05.2020r. - radnego Łukasza Janika dot. wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr XIV/212/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-05-29 14:55
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2020 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne znajdującej się w lokalizacji: 97-300 Piotrków Trybunalski, Sienkiewicza 21, gm. Piotrków Trybunalski, pow. Piotrków Trybunalski.
Dodatkowy opis redaktora: SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROZKŁADU PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH (OŚ)
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-05-29 14:54
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2020 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne znajdującej się w lokalizacji: 97-300 Piotrków Trybunalski, Sienkiewicza 21, gm. Piotrków Trybunalski, pow. Piotrków Trybunalski.
Dodatkowy opis redaktora: Zgłoszenie instalacji
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-05-29 14:54
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2020 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne znajdującej się w lokalizacji: 97-300 Piotrków Trybunalski, Sienkiewicza 21, gm. Piotrków Trybunalski, pow. Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-05-29 14:49
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2020 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informują o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 830 (88967N!) GROTA zlokalizowanej w miejscowości PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, ul. NARUTOWICZA 35.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-05-29 14:48
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2020 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informują o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 830 (88967N!) GROTA zlokalizowanej w miejscowości PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, ul. NARUTOWICZA 35
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-05-29 13:00
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany w budżecie Miasta - 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 159 z dn. 28.05.2020 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-05-29 12:59
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany w budżecie Miasta - 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 158 z dn. 28.05.2020 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2020
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-05-29 12:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2020 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 159 z dn. 28 maja 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 159
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-05-29 12:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2020 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 159 z dn. 28 maja 2020 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-05-29 12:52
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2020 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 158 z dn. 28 maja 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 158
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-05-29 12:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2020 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 158 z dn. 28 maja 2020 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-05-29 12:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2020 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 157 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-05-29 12:30
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2020 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 156 z dn. 27 maja 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 156
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-05-29 12:29
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2020 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 156 z dn. 27 maja 2020 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-05-29 11:16
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - 2020 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację z dn. 20.05.2020r. - radnej Marleny Wężyk-Głowackiej - dot. zniesienia lub obniżenia stawek opłaty targowej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-05-29 10:56
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - 2020 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja radnego Sergiusza Stachaczyka z dn. 27.05.2020r. - dot. poprawy widoczności na skrzyżowaniu ul. Belzackiej z ul. Dworską
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-05-29 10:52
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - 2020 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja radnego Sergiusza Stachaczyka z dn. 27.05.2020r. - dot. ponownego uruchomienia oświetlenia nocnego w ciągu ulic: Kostromska, Polna, Łódzka szczególnie w godzinach od 3:00 rano
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-05-29 10:01
Dział: Urząd » Podstawowe informacje o Piotrkowie Trybunalskim
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podstawowe informacje o Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Izabela Stawarz
Data: 2020-05-29 09:58
Dział: Urząd » Podstawowe informacje o Piotrkowie Trybunalskim
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja dla mieszkańców o możliwości zgłaszania do debaty nad Raportem o stanie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Wykonanie: Izabela Stawarz
Data: 2020-05-29 09:56
Dział: Urząd » Podstawowe informacje o Piotrkowie Trybunalskim
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dla mieszkańców o możliwości zgłaszania do debaty nad Raportem o stanie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Wykonanie: Izabela Stawarz
Data: 2020-05-29 09:36
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2020 » XXI Sesja z dn. 27.05.2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXI Sesja z dn. 27.05.2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-05-29 09:35
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2020 » XXI Sesja z dn. 27.05.2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXI Sesja z dn. 27.05.2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania projektu uchwały w/s przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2020-2023"
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-05-29 09:33
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2020 » XXI Sesja z dn. 27.05.2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXI Sesja z dn. 27.05.2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania projektu uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Koralowej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-05-29 09:31
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2020 » XXI Sesja z dn. 27.05.2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXI Sesja z dn. 27.05.2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Folwarcznej, al. Concordii, Al. Sikorskiego, Belzackiej oraz Dworskiej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka