Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2024-07-23 11:09
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe Sekretarzowi Miasta » Centrum Kontaktów z Mieszkańcami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Centrum Kontaktów z Mieszkańcami.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-23 10:56
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Prezydenta » Referat Spraw Społecznych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referat Spraw Społecznych.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-23 10:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 263 z dn. 22 lipca 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 263
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-23 10:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 263 z dn. 22 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-23 10:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 263 z dn. 22 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-23 10:42
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Prezydenta » Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy Zagranicznej .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-23 08:08
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2024 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Piwnej.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Piwnej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-23 08:07
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2024 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Piwnej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-23 07:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 266 z dn. 22 lipca 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 266 z zał.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-23 07:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 266 z dn. 22 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-23 07:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 266 z dn. 22 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-23 07:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 266 z dn. 22 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-22 14:23
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z dn. 16.07.2024 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-22 14:22
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z dn. 16.07.2024 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-22 14:11
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-22 14:01
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2024 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Łódzkiej 30d.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Łódzkiej 30d
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-22 14:00
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2024 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Łódzkiej 30d
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-22 13:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 265 z dn. 22 lipca 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 265 z zał.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-22 13:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 265 z dn. 22 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-22 13:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 265 z dn. 22 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-22 13:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 265 z dn. 22 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-22 13:54
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-22 13:52
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-22 13:45
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2024 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej w trybie art. 198g ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej w trybie art. 198g ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz jej użytkownika wieczystego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-22 13:44
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2024 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej w trybie art. 198g ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz jej użytkownika wieczystego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-22 13:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 264 z dn. 22 lipca 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 264 z zał.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-22 13:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 264 z dn. 22 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-22 13:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 264 z dn. 22 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-22 13:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 264 z dn. 22 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-22 13:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 263 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-22 12:46
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-22 12:41
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-22 12:31
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-22 12:24
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-22 12:20
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-22 11:52
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2024-2029 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja poz. 33
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-22 10:33
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2024-2029 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja poz. 37
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-22 10:04
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IV/63/24 Rady Miasta z dn. 27.06.2024r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-22 09:56
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IV/54/24 Rady Miasta z dn. 27.06.2024r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-22 09:51
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała IV/64/24 z dn. 27.06.2024 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-19 13:17
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2024 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IV Sesja Rady Miasta z dn. 27.06.2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IV/50/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zaniechania inwestycji
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-19 13:16
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2024 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IV Sesja Rady Miasta z dn. 27.06.2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-19 12:13
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-19 12:08
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-19 11:58
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-19 11:42
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2024-2029 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2024 r.
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-19 11:04
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2024-2029 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja poz. 44
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-19 11:02
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2024-2029 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja poz. 13
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-19 10:51
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2024-2029 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja poz. 38
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-19 10:46
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2024-2029 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodanie poz. 44
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-19 10:27
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2024 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-19 10:27
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2024 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-19 10:25
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2024-2029 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodanie poz. 43
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-19 10:22
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 262 z dn. 18 lipca 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 262 z zał.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-19 10:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 262 z dn. 18 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-19 10:19
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 262 z dn. 18 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-19 10:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 262 z dn. 18 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-19 09:28
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Komórki podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta » Biuro Prasowe i Komunikacji Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Biuro Prasowe i Komunikacji Społecznej.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2024-07-19 08:28
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2024 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Sadowej.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik graficzny do wykazu
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-19 08:25
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2024 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Sadowej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-18 15:24
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-18 15:16
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2024-2029 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja poz. 40
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-18 15:11
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2024-2029 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodanie poz. 42
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-18 14:29
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2024 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Sadowej.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Sadowej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-18 14:28
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2024 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Sadowej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-18 14:28
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2024 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Sadowej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-18 14:22
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 261 z dn. 18 lipca 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 261 z zał.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-18 14:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 261 z dn. 18 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-18 14:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 261 z dn. 18 lipca 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja poz. 39
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-18 14:18
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2024-2029 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2024 r.
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-18 14:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 261 z dn. 18 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-18 14:08
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2024-2029 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja poz. 30
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-18 12:46
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2024-2029 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja poz. 31
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-18 12:32
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2024-2029 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja poz. 32
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-18 12:25
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2024-2029 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja poz. 33
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-18 12:06
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2024-2029 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja poz. 34
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-18 11:55
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2024-2029 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja poz. 36
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-18 11:32
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-18 11:26
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-18 10:54
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2024-2029 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja poz. 34
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-18 08:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 241 z dn. 2 lipca 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 241
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-18 08:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 241 z dn. 2 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-18 08:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 241 z dn. 2 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-17 15:04
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-17 14:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 251 z dn. 10 lipca 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 251
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-17 14:15
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 251 z dn. 10 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-17 14:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 251 z dn. 10 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-17 14:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 251 z dn. 10 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-17 13:40
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-17 11:22
Dział: Urząd » Wykaz numerów telefonów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz numerów telefonów.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-17 11:05
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2024 » I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. obsługi punktu informacyjnego.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-17 10:51
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach ustnych przetargów ograniczonych przeprowadzonych w dniu 05 lipca 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-17 10:49
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach ustnych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 05 lipca 2024 r.
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-17 10:05
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach ustnych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 05 lipca 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-17 10:04
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach ustnych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 05 lipca 2024 r.
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-17 08:40
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2024 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-17 08:40
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2024 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-17 08:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 258 z dn. 15 lipca 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 258 z zał.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-17 08:30
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 258 z dn. 15 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-17 08:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 258 z dn. 15 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-17 08:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 258 z dn. 15 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-17 08:17
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2024 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Próchnika 21.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Próchnika 21
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-17 08:17
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2024 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Próchnika 21
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-17 08:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 246 z dn. 16 lipca 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 246 z zał.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-17 08:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 246 z dn. 16 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-17 08:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 246 z dn. 16 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-17 08:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 246 z dn. 16 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-17 07:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 260 z dn. 16 lipca 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 260
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-17 07:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 260 z dn. 16 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-17 07:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 260 z dn. 16 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-16 16:06
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Biuro Rzeczy Znalezionych » Wykaz rzeczy oddanych do Biura Rzeczy Znalezionych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz rzeczy .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-16 15:11
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn. "Budowa gazociągu Kalisz - Sieradz - Meszcze wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw łódzkiego i wielkopolskiego".
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-16 15:09
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z dn. 10.07.2024 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-16 15:07
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z dn. 10.07.2024 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-16 14:34
Dział: Załatwianie Spraw » Udostępnianie informacji publicznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udostępnianie informacji publicznej.
Dodatkowy opis redaktora: aktulizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2024-07-16 14:25
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oferta w tryb. 19 a Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego - HUFIEC ZHP.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-16 14:25
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Oferta w tryb. 19 a Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego - HUFIEC ZHP
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-16 14:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 259 z dn. 16 lipca 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 259 z zał. 1,2 i 3
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-16 14:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 259 z dn. 16 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-16 14:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 259 z dn. 16 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-16 14:19
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 259 z dn. 16 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-16 14:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 259 z dn. 16 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-16 14:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 259 z dn. 16 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-16 14:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 258 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-16 14:12
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oferta w tryb. 19 a Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego - UKS Piotrcovia.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-16 14:09
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Oferta w tryb. 19 a Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego - UKS Piotrcovia
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-16 13:09
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-16 12:04
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgromadzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 20 lipca 2024 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2024-07-16 11:31
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-16 11:29
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-16 11:21
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-16 11:14
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2024 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę .
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-16 11:14
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2024 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-16 11:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 257 z dn. 15 lipca 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 257 z zał.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-16 11:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 257 z dn. 15 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-16 11:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 257 z dn. 15 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-16 11:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 257 z dn. 15 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-16 10:29
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2024-2029 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodanie poz. 41
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-16 10:19
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2024-2029 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja poz. 35
Wykonanie: Marlena Baryła
Data: 2024-07-16 09:59
Dział: Urząd » Wykaz numerów telefonów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz numerów telefonów.
Dodatkowy opis redaktora: AKTUALIZACJA DANYCH
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2024-07-16 09:01
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2024 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany w budżecie Miasta - 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IV/52/2024 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2024 rok
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-16 08:57
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 - 2044
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024 - 2044.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik do Uchwały Nr IV/51/24 z dn. 27.06.2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-16 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 - 2044
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024 - 2044.
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IV/51/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-16 08:28
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2024 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Żwirki, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Żwirki, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-16 08:28
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2024 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Żwirki, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-16 08:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 256 z dn. 15 lipca 2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 256 z zał.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-16 08:24
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 256 z dn. 15 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-16 08:23
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 256 z dn. 15 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-16 08:22
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2024 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 256 z dn. 15 lipca 2024 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2024-07-15 14:36
Dział: Rada Miasta » Uchwały » Rok 2024 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IV Sesja z dn. 27.06.2024 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uchwała Nr IV/71/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Łączna liczba wpisów w Rejestrze zmian: 102815