Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-03-27 15:52
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 99 z dn. 27 marca 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 99
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-03-27 15:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 99 z dn. 27 marca 2020 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-03-27 15:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 98 z dn. 27 marca 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: opis pliku
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-03-27 15:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 98 z dn. 27 marca 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 98
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-03-27 15:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 98 z dn. 27 marca 2020 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-03-27 15:30
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 97 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-03-27 11:12
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - 2020 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację radnego Jana Dziemdziory z dn. 10.03.2020r. - dot. ponownego podjęcia działań zmierzających do utworzenia nowych miejsc parkingowych zlokalizowanych po wschodniej stronie nieruchomości przy ul. Polnej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-03-27 11:08
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 20 marca 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-03-27 11:07
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 20 marca 2020 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-03-26 11:40
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2019 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: Rb-27 - IV kwartał 2019 II korekta
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-03-26 11:39
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-03-26 11:36
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2018 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Rb-28s - IV kwartał 2018 korekta I.
Dodatkowy opis redaktora: Rb-28s - IV kwartał 2018 korekta I
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-03-26 11:30
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2017 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017.
Dodatkowy opis redaktora: Rb-NDS - IV kwartał 2017 III korekta
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-03-26 11:23
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2017 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
Dodatkowy opis redaktora: Rb-N - IV kwartał 2017 I korekta
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-03-26 11:21
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2017 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 .
Dodatkowy opis redaktora: Rb-28S - IV kwartał 2017 I korekta
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-03-26 11:18
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2017 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017.
Dodatkowy opis redaktora: RB-27s IV kwartał 2017 II korekta
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-03-26 10:43
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - 2020 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację radnego Jana Dziemdziory z dn. 19.03.2020r. - dot. podjęcia stosownych działań zapobiegawczych dotyczących koronawirusa według sugestii mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego załączonych w interpelacji
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-03-26 10:30
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - 2020 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację radnej Sylwii Więcławskiej z dn. 10.03.2020r. - dot. naprawy jezdni na skrzyżowaniu ul. Moryca i ul. Krakowskie Przedmieście
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-03-25 14:27
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - 2020 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja radnego Jana Dziemdziory z dn. 23.03.2020r. - dot. wyremontowania chodnika położonego po południowej stronie placówki pocztowej a prowadzącego do przejścia dla pieszych na wysokości ul. Łódzkiej 35
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-03-25 14:24
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2020-03-25 14:18
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - 2020 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację radnego Jana Dziemdziory z dn. 2.03.2020r. - dot. likwidacji zastoju wody po zachodniej stronie hali balonowej przy ul. Belzackiej na chodniku pomiędzy ul. Belzacką a al. Sikorskiego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-03-25 14:14
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - 2020 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na wniosek radnego Jana Dziemdziory z dn. 4.03.2020r. - dot. spowodowania, aby podjęto działania zmierzające do realizacji pkt 5 odpowiedzi na wniosek z dnia 18.02.2020 r. w sprawie uwzględnienia w projekcie koncepcji budowy drogi gminnej w osiedlu Łódzka, chodnika prowadzącego od bloku ul. Topolowej 20A do śmietnika
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-03-25 14:08
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - 2020 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na interpelację radnej Sylwii Więcławskiej z dn. 10.03.2020r. - dot. naprawy chodnika na odcinku od ul. Przedborskiej do ronda Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-03-25 13:36
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 96 z dn. 24 marca 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 96
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-03-25 13:32
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 96 z dn. 24 marca 2020 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-03-25 10:15
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 95 z dn. 20 marca 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 95
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-03-25 10:15
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 95 z dn. 20 marca 2020 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-03-25 10:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 94 z dn.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-03-25 10:10
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.7.2020 - Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w pasie drogowym ul. Staszica w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicy Staszica".
Dodatkowy opis redaktora: link do platformy zakupowej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-03-25 10:09
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271..2020 - Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w pasie drogowym ul. Staszica w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicy Staszica"
Wykonanie: Beata Grabowiecka