Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2022-08-11 09:15
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: akt.
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-08-11 08:17
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-08-10 14:23
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: dod. poz. 130
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-08-10 14:20
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: akt. poz. 128 i 129
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-08-10 14:18
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: akt. poz. 124 i 125
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-08-10 14:14
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: akt. poz. 115, 117, 120
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-08-10 13:41
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wystąpienie pokontrolne NIK - Realizacja Programu Sportowa Polska.
Dodatkowy opis redaktora: Wystąpienie pokontrolne
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-08-10 13:40
Dział: Inne » Kontrole » KONTROLE ZEWNĘTRZNE » ROK 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Wystąpienie pokontrolne NIK - Realizacja Programu Sportowa Polska
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-08-10 12:39
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zmianie konfiguracji stacji bazowej znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim, dz. o nr ewid. 231/39 obręb 21.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-08-10 12:39
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o zmianie konfiguracji stacji bazowej znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim, dz. o nr ewid. 231/39 obręb 21
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-08-10 12:35
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zmianie konfiguracji stacji bazowej znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 186/188.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-08-10 12:35
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o zmianie konfiguracji stacji bazowej znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 186/188
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-08-10 11:35
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-08-10 11:04
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych.
Dodatkowy opis redaktora: akt.
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-08-10 11:04
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych.
Dodatkowy opis redaktora: akt.
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-08-10 11:04
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia.
Dodatkowy opis redaktora: akt.
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-08-10 11:03
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-08-10 10:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 296 z dn. 4 sierpnia 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: akt.
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-08-10 10:49
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2022 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 26 stanowiącego własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Pawlikowskiego 12, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-08-10 10:42
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2022 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 18 stanowiącego własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Pawlikowskiego 9, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-08-10 10:40
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2022 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz lokalu mieszkalnego nr 5 stanowiącego własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Żeromskiego 7, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-08-10 10:39
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 297 z dn. 4 sierpnia 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik Nr 3 do zarządzenia
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-08-10 10:39
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 297 z dn. 4 sierpnia 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-08-10 10:38
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 297 z dn. 4 sierpnia 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-08-10 10:38
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 297 z dn. 4 sierpnia 2022 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-08-10 10:36
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 296 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-08-10 10:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 295 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-08-10 09:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 294 z dn. .
Dodatkowy opis redaktora: akt.
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-08-10 09:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 294 z dn. 4 sierpnia 2022 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-08-10 09:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 293 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska