Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2021-06-18 15:28
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2021 roku pod nazwą "Organizacja wypoczynku letniego - kolonii oraz obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego" .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-06-18 15:27
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2021 roku pod nazwą "Organizacja wypoczynku letniego - kolonii oraz obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego"
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-06-18 15:26
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2021 roku pod nazwą "Organizacja wypoczynku letniego - kolonii oraz obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego"
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-06-18 15:25
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2021 roku pod nazwą "Organizacja wypoczynku letniego - kolonii oraz obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego"
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-06-18 15:13
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2021 roku pod nazwą "Organizacja wypoczynku letniego - kolonii oraz obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego" .
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie wyników konkursu
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-06-18 15:12
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2021 roku pod nazwą "Organizacja wypoczynku letniego - kolonii oraz obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego"
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-06-18 14:21
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. częściową likwidację istniejącej sieci drenarskiej na działkach o numerach ewid. 180/4, 180/7, 181/4 i 181/7 obręb 0029 Piotrków Trybunalski.
Dodatkowy opis redaktora: zawiadomienie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-06-18 14:21
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. częściową likwidację istniejącej sieci drenarskiej na działkach o numerach ewid. 180/4, 180/7, 181/4 i 181/7 obręb 0029 Piotrków Trybunalski
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-06-18 14:15
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego nr 18 w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Roosevelta 9 (dz. nr ewid. 17/17 obr. 32) w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-06-18 14:13
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-06-18 14:13
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-06-18 14:09
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-06-18 14:09
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-06-18 14:09
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-06-18 14:05
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Cisowej 25A w Piotrkowie Trybunalskim (dz. nr ewid. 177/4 obręb 13).
Dodatkowy opis redaktora: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Cisowej 25A w Piotrkowie Trybunalskim (dz. nr ewid. 177/4 obręb 13)
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-06-18 14:04
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-06-18 13:59
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-06-18 11:56
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2021-06-18 11:50
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady » Zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 25 czerwca 2021 roku, w trybie korespondencyjnym
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2021-06-18 11:48
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2021 » XXXVIII Sesja z dn. 28.06.2021 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XXXVIII Sesja z dn. 28.06.2021 r..
Dodatkowy opis redaktora: zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII Sesja z dn. 28.06.2021 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-06-18 11:45
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady » Zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 25 czerwca 2021 roku, w trybie korespondencyjnym
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2021-06-18 11:42
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2021 » XXXVIII Sesja z dn. 28.06.2021 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: XXXVIII Sesja z dn. 28.06.2021 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-06-18 11:17
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady » Zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 25 czerwca 2021 roku - w trybie korespondencyjnym
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2021-06-18 11:06
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady » Zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Rewizyjna.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 25 czerwca 2021 r., w trybie korespondencyjnym
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2021-06-18 10:30
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych w granicy pasa drogowego, odtworzeniu nawierzchni po wykonanych robotach budowlanych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi na terenie działki nr ewid. 45 obręb 7 (ul. Życzliwa) w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-06-18 10:25
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-06-18 10:23
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie podziemnej i wewnętrznej instalacji gazu dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Wypoczynkowej 15A (dz. nr ewid. 138/1 obr. 36) w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-06-18 10:22
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-06-18 09:09
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-06-18 09:02
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Ślusarskiej 3 (działka nr ewid. 439 obręb 34) w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka