Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-10-22 13:11
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2020 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie Rb-27s
Wykonanie: Izabela Stawarz
Data: 2020-10-22 13:10
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2020 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2020 r.
Wykonanie: Izabela Stawarz
Data: 2020-10-22 13:09
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2020 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie Rb-28S
Wykonanie: Izabela Stawarz
Data: 2020-10-22 13:07
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2020 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2020 r.
Wykonanie: Izabela Stawarz
Data: 2020-10-22 13:04
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2020 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie Rb-N
Wykonanie: Izabela Stawarz
Data: 2020-10-22 13:03
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2020 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Wykonanie: Izabela Stawarz
Data: 2020-10-22 12:59
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2020 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie Rb-NDS
Wykonanie: Izabela Stawarz
Data: 2020-10-22 12:58
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2020 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie Rb-NDS
Wykonanie: Izabela Stawarz
Data: 2020-10-22 12:55
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2020 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2020 r.
Wykonanie: Izabela Stawarz
Data: 2020-10-22 12:52
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2020 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Wykonanie: Izabela Stawarz
Data: 2020-10-22 12:49
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2020 r. » Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2020 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Wykonanie: Izabela Stawarz
Data: 2020-10-22 10:33
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2020 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja
Wykonanie: Izabela Stawarz
Data: 2020-10-22 10:28
Dział: Inne » Analiza zdawalności OSK » Wykaz zdawalności OSK » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Średnia zdawalność osób szkolonych, w OSK wpisanych do "Rejestru Przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców" prowadzonego przez Prezydenta Miasta sprawującego funkcję Starosty.
Dodatkowy opis redaktora: III kwartał
Wykonanie: Izabela Stawarz
Data: 2020-10-22 09:30
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2020 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja
Wykonanie: Izabela Stawarz
Data: 2020-10-22 08:43
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady » Zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Izabela Stawarz
Data: 2020-10-22 08:08
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady » Zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Izabela Stawarz
Data: 2020-10-22 08:05
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady » Zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Izabela Stawarz
Data: 2020-10-22 08:00
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady » Zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Izabela Stawarz
Data: 2020-10-22 07:57
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady » Zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Izabela Stawarz
Data: 2020-10-21 14:41
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady » Zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Budżetu, Finansów i Planowania.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 28 października 2020 roku
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2020-10-21 14:36
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr XXVII/20 z dnia 25.08.2020 roku
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2020-10-21 13:12
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o konsultacjach w sprawie Programu współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o konsultacjach w sprawie Programu współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi+ zał
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-10-21 13:11
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o konsultacjach w sprawie Programu współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-10-21 13:08
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o konsultacjach w sprawie Programu współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-10-21 13:07
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o konsultacjach w sprawie Programu współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-10-21 12:38
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2020 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-10-21 12:36
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2020 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-10-21 11:25
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2020 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-10-21 11:20
Dział: Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe » Oświadczenia majątkowe - 2019 r. » Kierownicy podległych jednostek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Iwona Czechowska-Trajdos
Wykonanie: Izabela Stawarz
Data: 2020-10-21 11:20
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2020 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka