Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2021-11-26 15:09
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2021-11-26 15:01
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2021 r..
Dodatkowy opis redaktora: zapytanie dot. uprzątnięcia odpadów zalegających na odcinku od ul. Młynarskiej do ul. Armii Krajowej oraz na placu zabaw przy ul. Niecałej
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2021-11-26 12:24
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2021 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 334 z dnia 26 listopada 2021 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 334
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-11-26 12:22
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2021 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 334 z dnia 26 listopada 2021 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-11-26 12:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2021 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 334 z dnia 26 listopada 2021 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-11-26 12:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2021 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 333 z dnia
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-11-26 11:31
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2021 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej/Wierzeje, oznaczonej nr działki 380/14 obręb 19, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej/Wierzeje, oznaczonej nr działki 380/14 obręb 19, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-11-26 11:30
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2021 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej/Wierzeje, oznaczonej nr działki 380/14 obręb 19, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-11-26 11:29
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2021 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej/Wierzeje, oznaczonej nr działki 380/9 obręb 19, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej/Wierzeje, oznaczonej nr działki 380/9 obręb 19, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-11-26 11:29
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2021 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej/Wierzeje, oznaczonej nr działki 380/9 obręb 19, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-11-26 11:28
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2021 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej/Wierzeje, oznaczonej nr działki 380/8 obręb 19, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej/Wierzeje, oznaczonej nr działki 380/8 obręb 19, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-11-26 11:26
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2021 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej/Wierzeje, oznaczonej nr działki 380/8 obręb 19, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej/Wierzeje, oznaczonej nr działki 380/8 obręb 19, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-11-26 11:25
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2021 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej/Wierzeje, oznaczonej nr działki 380/8 obręb 19, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-11-26 11:25
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2021 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej/Wierzeje, oznaczonej nr działki 380/8 obręb 19, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-11-26 11:24
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2021 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej/Wierzeje, oznaczonej nr działki 380/7 obręb 19, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej/Wierzeje, oznaczonej nr działki 380/7 obręb 19, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-11-26 11:20
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2021 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej/Wierzeje, oznaczonej nr działki 380/7 obręb 19, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-11-26 11:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2021 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 330 z dnia 25 listopada 2021 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 330 wraz z załącznikami (wykazami od nr 1-4)
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-11-26 11:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2021 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 330 z dnia 25 listopada 2021 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-11-26 11:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2021 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 330 z dnia 25 listopada 2021 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-11-26 11:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2021 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 330 z dnia 25 listopada 2021 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-11-26 10:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2021 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 330 z dnia 25 listopada 2021 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-11-26 10:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2021 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 330 z dnia 25 listopada 2021 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-11-26 10:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2021 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 330 z dnia 25 listopada 2021 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-11-26 10:07
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2021 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. w rejonie ul. Piwnej/Palmowej.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz nieruchomości niezabudowanej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. w rejonie ul. Piwnej/Palmowej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-11-26 10:07
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2021 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. w rejonie ul. Piwnej/Palmowej
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-11-26 10:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2021 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 329 z dnia 25 listopada 2021 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 329 wraz z załącznikiem (wykaz nieruchomości)
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-11-26 10:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2021 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 329 z dnia 25 listopada 2021 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-11-26 10:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2021 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 329 z dnia 25 listopada 2021 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-11-26 09:52
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2021 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego , położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 185 - ul. Dworskiej 6.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego , położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 185 ? ul. Dworskiej 6
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-11-26 09:51
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2021 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego , położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 185 - ul. Dworskiej 6
Wykonanie: Beata Grabowiecka