Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2021-09-24 15:21
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2021-09-24 15:20
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacka
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2021-09-24 13:33
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2021-09-24 13:30
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2021-09-24 09:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2021 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 258 z dnia 23 weśnia 2021 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 258
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-09-24 09:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2021 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 258 z dnia 23 weśnia 2021 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-09-24 08:32
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazu średniego ciśnienia w ulicy Dmowskiego i Częstochowskiej (działki nr ewid.: 353, 386/14, 384/2, 383/2 obręb 23 oraz działki nr ewid. 1/30, 1/26 obręb 22) w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-09-24 08:31
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-09-24 08:27
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb nowobudowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kasztanowej 8 (dz. nr ewid. 141/1 obr. 29) w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-09-24 08:23
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-09-23 15:00
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2021 » XLIII Sesja z dn. 29.09.2021 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XLIII Sesja z dn. 29.09.2021 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s ?Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Priorytet IX ?Włączenie społeczne?, Działanie 9.2 ?Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym?, Poddziałanie 9.2.1. ?Usługi społeczne i zdrowotne?;
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2021-09-23 10:55
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo- pomiarowymi w ulicy Witosa (dz. nr ewid. 45/17, 80/1, 45/36 obręb 46) w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-09-23 10:53
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-09-23 10:18
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2021-09-23 09:48
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazu średniego ciśnienia w ulicy Michałowskiej (działki nr ewid.: 90/1, 91/1 obręb 9; 36, 27/3 obręb 5) w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-09-23 09:48
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-09-23 09:45
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-09-23 09:43
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazu średniego ciśnienia w ulicy F. Roosevelta (działki nr ewid.: 44/1, 48/15 obręb 41) w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-09-23 09:32
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2021-09-23 08:51
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-09-23 08:46
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2021 » XLIII Sesja z dn. 29.09.2021 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XLIII Sesja z dn. 29.09.2021 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik do projektu uchwały - "Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021 - 2030"
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-09-23 08:36
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2021 » XLIII Sesja z dn. 29.09.2021 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XLIII Sesja z dn. 29.09.2021 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s uchwalenia "Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021 - 2030"
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2021-09-22 13:43
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2021-09-22 13:40
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2021-09-22 12:19
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2021 r..
Dodatkowy opis redaktora: interpelacja dot. placu zabaw na oś. Łódzka, (nawiązanie do interpelacji z dn.23.08.2019 r.)
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2021-09-22 12:02
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2021-09-22 12:00
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2021 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2021-09-22 10:19
Dział: Rada Miasta » Oświadczenia majątkowe » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Piotr Masiarek.
Dodatkowy opis redaktora: Korekta oświadczenia majątkowego
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2021-09-22 10:18
Dział: Rada Miasta » Oświadczenia majątkowe » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Piotr Gajda.
Dodatkowy opis redaktora: Korekta oświadczenia majątkowego
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2021-09-22 10:18
Dział: Rada Miasta » Oświadczenia majątkowe » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Mariusz Staszek.
Dodatkowy opis redaktora: Korekta oświadczenia majątkowego
Wykonanie: Monika Jarzębska