Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2022-12-02 15:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 419 z dn. 02 grudnia 2022 r
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-02 14:53
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia.
Dodatkowy opis redaktora: edycja tekstu
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-02 14:53
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-02 14:50
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-02 14:47
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-02 14:45
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-02 14:31
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono pozycje: 177-179
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-02 12:40
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Biuro Rzeczy Znalezionych » Wykaz rzeczy oddanych do Biura Rzeczy Znalezionych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz rzeczy .
Dodatkowy opis redaktora: Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej: pieniądze w walucie polskiej
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-02 12:34
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-02 12:15
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady » Zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Budżetu, Finansów i Planowania.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 8 grudnia 2022 roku
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-02 11:05
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-02 10:27
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-02 10:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 409 z dn. 22 listopada 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Nr 409 z dn. 22 listopada 2022 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-02 10:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 416 z dn. 01 grudnia 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Nr 416 z dn. 01 grudnia 2022 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-02 09:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 418 z dn. 01 grudnia 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik - plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących z funduszu pomocy
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-02 09:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 418 z dn. 01 grudnia 2022 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-02 09:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 417 z dn. 01 grudnia 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki do zarządzenia cz. I
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-02 09:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 417 z dn. 01 grudnia 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki do zarządzenia cz. II
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-02 09:39
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 417 z dn. 01 grudnia 2022 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-02 09:35
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 416 z dn.
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-02 08:39
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgromadzenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgromadzenie publiczne w dniu 7 grudnia 2022 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-01 14:06
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych.
Dodatkowy opis redaktora: edycja
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-01 13:35
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-01 10:09
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Topolowej 1.
Dodatkowy opis redaktora: Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-01 10:08
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Topolowej 1.
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko nr 112/11/OŚ/2022? P4-W
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-01 10:07
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Topolowej 1
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-01 10:00
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2022 » LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do uchwały w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-01 09:58
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2022 » LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/458/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-01 09:57
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2022 » LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Śląskiej, Wiślanej, Krakowskie Przedmieście oraz Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-01 09:56
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2022 » LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do uchwały uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-01 09:46
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2022 » LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/620/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2022
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-01 09:45
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2022 » LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-01 09:34
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2022 » LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/613/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2022 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-01 09:33
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2022 » LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu Równe na Ukrainie
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-01 09:32
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2022 » LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XXVIII/390/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zmienionej Uchwałą Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XLV/561/21 z dnia 24 listopada 2021 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-01 09:11
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2022 » LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-01 09:10
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2022 » LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-01 09:09
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2022 » LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Wynik głosowania do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-01 09:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 415 z dn. 30 listopada 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: edycja tekstu
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-01 08:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 415 z dn. 30 listopada 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki do zarządzenia cz. I
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-01 08:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 415 z dn. 30 listopada 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki do zarządzenia cz. III
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-01 08:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 415 z dn. 30 listopada 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki do zarządzenia cz. III
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-12-01 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 415 z dn. 30 listopada 2022 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-30 13:38
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach ustnych przetargów ograniczonych przeprowadzonych w dniu 18 listopada 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-30 13:37
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach ustnych przetargów ograniczonych przeprowadzonych w dniu 18 listopada 2022 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-30 13:34
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach ustnych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 18 listopada 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-30 13:33
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Informacja o wynikach przetargów » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach ustnych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 18 listopada 2022 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-30 12:08
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10: AUDYTOR WEWNĘTRZNY.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wynikach naboru
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-30 08:33
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2022 » LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu Równe na Ukrainie
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-30 08:28
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2022 » LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Autopoprawka -Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-30 08:23
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2022 » LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Autopoprawka - zmiany budżetu miasta na 2022 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-30 08:20
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2022 » LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Autopoprawka - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-30 08:15
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2022 » LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono Autopoprawkę - Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-29 13:53
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ W REFERACIE DOCHODÓW.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie dla kandydata
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-29 13:53
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ W REFERACIE DOCHODÓW.
Dodatkowy opis redaktora: Kwestionariusz osobowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-29 13:45
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ W REFERACIE DOCHODÓW.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o naborze
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-29 13:45
Dział: Praca » Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ W REFERACIE DOCHODÓW
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-29 13:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 414 z dn. 28 listopada 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o naborze
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-29 13:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 414 z dn. 28 listopada 2022 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-29 13:21
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-29 13:07
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-29 13:07
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-29 08:55
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie na przetarg ofertowy, pisemny, na sprzedaż samochodu ciężarowego marki LUBLIN, stanowiącego własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie o wyborze oferty
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-28 14:58
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o wynikach konkursu
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-28 14:54
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-28 14:16
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2022 » II półrocze
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej/Błotnej.
Dodatkowy opis redaktora: usunięto artykuł
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-28 14:15
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2022 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej/Błotnej
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-28 14:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 412 z dn. 24 listopada 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik - Wykaz nieruchomości
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-28 14:10
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 412 z dn. 24 listopada 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Nr 412 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej/Błotnej.
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-28 13:22
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-28 13:21
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-28 13:09
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
Dodatkowy opis redaktora: Decyzja Nr 239/2022
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-28 13:08
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-28 12:56
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej.
Dodatkowy opis redaktora: Formularz zgłoszenia kandydata
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-28 12:54
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia i aktualności » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-28 12:25
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-28 12:22
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-28 12:21
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-28 11:59
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 118, polegającej na demontażu anteny radiolinii..
Dodatkowy opis redaktora: Przedłożenie informacji o demontażu anteny radiolinii instalacji
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-28 11:59
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 118, polegającej na demontażu anteny radiolinii.
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-28 11:50
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź do poz. 170
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-28 11:45
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź do poz. 166
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-28 10:01
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono poz. 176
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-25 15:21
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-25 15:18
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-25 15:16
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-25 13:57
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady » Zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Rewizyjna.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 1 grudnia 2022 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-25 13:49
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-25 13:23
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu, położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Narutowicza 19/ Sienkiewicza 15.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-11-25 13:22
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu, położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Narutowicza 19/ Sienkiewicza 15
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-11-25 13:21
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej: montaż zbiorników do magazynowania pali płynnych i wiaty nad dystrybutorami na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kleszcz 6/8 (dz. nr ewid.: 307/15, 316/3 obr. 36) w Piotrkowie Trybunalskim..
Dodatkowy opis redaktora: edycja tekstu
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-25 13:20
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu, położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Bugajskiej 17/Wyzwolenia 3.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-11-25 13:20
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wolborskiej 55.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o zmianie danych
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-25 13:19
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wolborskiej 55.
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-25 13:15
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wolborskiej 55
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-25 13:12
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź do poz 165
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-25 13:02
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu, położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Bugajskiej 17/Wyzwolenia 3
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-11-25 12:59
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Wojska Polskiego 64.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-11-25 12:59
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Wojska Polskiego 64
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-11-25 12:50
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Narutowicza 19/Sienkiewicza 15.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-11-25 12:49
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Narutowicza 19/Sienkiewicza 15
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-11-25 12:44
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Narutowicza 19/Sienkiewicza 15 (22,91 m2).
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-11-25 12:43
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Narutowicza 19/Sienkiewicza 15 (22,91 m2)
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-11-25 11:53
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Krasickiego 3.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-11-25 11:52
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Krasickiego 3
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-11-25 10:41
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-25 10:36
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-25 10:23
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych-rejestr
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: dod. poz. 173-175
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-11-25 10:16
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-25 10:10
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 413 z dn. 24 listopada 2022 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-11-25 10:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 412 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-11-25 10:06
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2022 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej/Błotnej
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-11-25 09:40
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2022 » LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s skargi na działanie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-25 09:39
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2022 » LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXV/458/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-25 09:38
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2022 » LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załącznik graficzny do projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Śląskiej, Wiślanej, Krakowskie Przedmieście oraz Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-25 09:38
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2022 » LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Śląskiej, Wiślanej, Krakowskie Przedmieście oraz Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-25 09:35
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2022 » LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-25 09:34
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2022 » LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-25 09:33
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2022 » LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s zmiany uchwały nr XLIX/620/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2022
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-25 09:31
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2022 » LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-25 09:26
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2022 » LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XLIX/613/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2022 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-25 09:25
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2022 » LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Uzasadnienie do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XXVIII/390/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zmienionej Uchwałą Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XLV/561/21 z dnia 24 listopada 2021
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-25 09:24
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2022 » LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XXVIII/390/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zmienionej Uchwałą Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XLV/561/21 z dnia 24 listopada 2021
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-25 09:24
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2022 » LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-25 09:23
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2022 » LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2022 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-25 09:22
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2022 » LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2022 rok
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-25 09:22
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2022 » LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: *Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-25 09:20
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2022 » LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-24 13:14
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej: montaż zbiorników do magazynowania pali płynnych i wiaty nad dystrybutorami na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kleszcz 6/8 (dz. nr ewid.: 307/15, 316/3 obr. 36) w Piotrkowie Trybunalskim..
Dodatkowy opis redaktora: Decyzja
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-24 13:13
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej: montaż zbiorników do magazynowania pali płynnych i wiaty nad dystrybutorami na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kleszcz 6/8 (dz. nr ewid.: 307/15, 316/3 obr. 36) w Piotrkowie Trybunalskim.
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-24 13:03
Dział: Rada Miasta » Sesje Rady » Rok 2022 » LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: LVII Sesja z dn. 30.11.2022 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-24 08:58
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2022 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. Armii Krajowej.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik graficzny do wykazu
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-11-24 08:58
Dział: Gospodarka nieruchomościami » Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa » Rok 2022 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. Armii Krajowej
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-11-24 08:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 408 z dn. 22 listopada 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik do zarządzenia
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-11-24 08:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 408 z dn. 22 listopada 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik graficzny do wykazu
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-11-23 15:03
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-23 15:01
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-23 14:58
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-23 12:52
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady » Zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Kultury i Kultury Fizycznej.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 29 listopada 2022 roku
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-23 12:47
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-23 12:42
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2022-11-23 12:39
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady » Zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 24 listopada 2022 roku
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-11-23 12:34
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady » Zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych.
Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 25 października 2022 roku
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-11-23 12:29
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 411 z dn. 22 listopada 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik do zarządzenia
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-11-23 12:28
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 411 z dn. 22 listopada 2022 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-11-23 12:24
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 410 z dn. 22 listopada 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki do zarządzenia
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-11-23 12:22
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 410 z dn. 22 listopada 2022 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-11-23 12:15
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 409 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-11-23 12:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2022 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 408 z dn.
Wykonanie: Paulina Budkowska
Data: 2022-11-23 12:11
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Zgłoszenia robót budowlanych » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych
Wykonanie: Paulina Budkowska
Łączna liczba wpisów w Rejestrze zmian: 93175