Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-08-11 13:27
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2020 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 266 z dn. 5 sierpnia 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-08-11 13:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2020 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 267 z dn. 5 sierpnia 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 267
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-08-11 13:23
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2020 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 267 z dn. 5 sierpnia 2020 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-08-10 15:24
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - 2020 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Interpelacja dot.   budowy nowych oraz modernizacji dotychczasowych ciągów pieszo ? rowerowych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2020-08-10 14:31
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Biuro Rzeczy Znalezionych » Wykaz rzeczy oddanych do Biura Rzeczy Znalezionych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz rzeczy .
Dodatkowy opis redaktora: Rower dziecięcy
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2020-08-10 11:45
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany w budżecie Miasta - 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-08-10 10:29
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-08-10 08:22
Dział: Prawo Lokalne » Zbiór aktów prawa miejscowego » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o publikacji uchwał Nr XXIV/350, 351, 352, 357 z dn. 15.07.2020r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-08-07 14:24
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2020 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 266 z dn. 05 sierpnia 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: korekta opisu
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-08-07 14:22
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - 2020 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na zapytanie z dn. 23.07.2020r. - radnego Jana Dziemdziory w sprawie poprawy wyglądu skorodowanego ogrodzenia po południowej stronie al. Józefa Piłsudskiego w pobliżu wiaduktu PKP (nawiązanie do interpelacji z dn. 18.03.2016 r.)
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-08-07 13:20
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2020 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie Street Workout przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 przy ul. Dmowskiego 38 w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze oferty
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2020-08-07 13:18
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2020 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie strefy relaksu i mini placu zabaw - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze oferty
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2020-08-07 13:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2020 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 263 z dn. 31 lipca 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarzadzenie 263
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2020-08-07 11:19
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2020 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie skweru dzikich róż - strefa przyjazna mieszkańcom Osiedla Wyzwolenia w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Działkowej, na działce o nr ewidencyjnym 162/33 w obrębie 20 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-08-07 11:14
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku » Rok 2020 » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na placu zabaw przy ulicy Czarnej w Piotrkowie Trybunalskim, na działce o nr ewidencyjnym 261/21- zadanie w ramach budżetu obywatelskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-08-07 08:21
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet Miasta - 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany w budżecie Miasta - 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie nr 266 z dn. 05 sierpnia 2020 r. w/s zmian w planach finansowych
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-08-07 08:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2020 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 66 z dn. 05 sierpnia 2020 r..
Dodatkowy opis redaktora: zarządzenie nr 266
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-08-07 08:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Prezydenta Miasta » Rok 2020 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 66 z dn. 05 sierpnia 2020 r.
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-08-06 15:07
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Sieradz-Piotrków Trybunalski" w ramach inwestycji pn.: "Budowa gazociągu Kalisz-Sieradz-Meszcze wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw łódzkiego i wielkopolskiego".
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-08-06 15:07
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Sieradz-Piotrków Trybunalski" w ramach inwestycji pn.: "Budowa gazociągu Kalisz-Sieradz-Meszcze wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw łódzkiego i wielkopolskiego"
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-08-06 15:05
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2020
Opis zmian: usunięcie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Sieradz-Piotrków Trybunalski" w ramach inwestycji pn.: "Budowa gazociągu Kalisz-Sieradz-Meszcze wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw łódzkiego i wielkopolskiego"
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-08-06 15:04
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Sieradz-Piotrków Trybunalski" w ramach inwestycji pn.: "Budowa gazociągu Kalisz-Sieradz-Meszcze wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw łódzkiego i wielkopolskiego" .
Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-08-06 15:03
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Sieradz-Piotrków Trybunalski" w ramach inwestycji pn.: "Budowa gazociągu Kalisz-Sieradz-Meszcze wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw łódzkiego i wielkopolskiego"
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-08-06 12:25
Dział: Rada Miasta » Kadencja 2018-2023 » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje i zapytania radnych - 2020 r. .
Dodatkowy opis redaktora: odpowiedź na interpelację dot. udzielenia informacji, czy planowane jest uruchomienie bezpłatnej linii komunikacji miejskiej, którą można by dojechać w rejon kąpieliska "Słoneczko" i z niego wrócić
Wykonanie: Monika Jarzębska
Data: 2020-08-06 11:56
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2020 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w rejonie jeziora Bugaj.
Dodatkowy opis redaktora: obwieszczenie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-08-06 11:54
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta » Rok 2020 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w rejonie jeziora Bugaj
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-08-06 11:47
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony, lokalu użytkowego, położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Jerozolimskiej 10.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-08-06 11:47
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony, lokalu użytkowego, położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Jerozolimskiej 10
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-08-06 11:45
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony, lokalu użytkowego, położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Szewskiej 8.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Beata Grabowiecka
Data: 2020-08-06 11:45
Dział: Ogłoszenia i obwieszczenia » Ogłoszenia innych organów » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony, lokalu użytkowego, położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Szewskiej 8
Wykonanie: Beata Grabowiecka