Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. I kwartał

Zarządzenie nr 99 z dn. 27 marca 2020 r.

Utworzony: 2020-03-27 | Zmodyfikowany: 2020-03-27 15:51

2. I kwartał

Zarządzenie nr 98 z dn. 27 marca 2020 r.

Utworzony: 2020-03-27 | Zmodyfikowany: 2020-03-27 15:49

3. I kwartał

Zarządzenie nr 97 z dn.

Utworzony: 2020-03-27 | Zmodyfikowany: 2020-03-27 15:30

4. Interpelacje i zapytania radnych

Interpelacje i zapytania radnych - 2020 r.

Nr Radny zgłaszający interpelację Data zgłoszenia Data przekazania do Prezydenta Miasta Temat interpelacji Dokument 1. A. Piekarski 3.01.2020 r. 3.01.2020 r. dot. pozyskania zewnętrznych środków finansowych na inwestycję polegającą na podłączeniu mieszkańców ul. Żwirki do kanalizacji miejskiej. Pan radny Andrzej Piekarski zwraca się również z prośbą o przedstawienie informacji na temat zewnętrznych środków finansowych pozyskanych przez miasto na inwestycje w roku 2020 Zapytanie Odpowiedź 2. ...

Utworzony: 2020-01-28 | Zmodyfikowany: 2020-03-27 11:11

5. Rok 2020

Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzony...

Utworzony: 2020-03-27 | Zmodyfikowany: 2020-03-27 11:07

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialne...

Utworzony: 2020-02-20 | Zmodyfikowany: 2020-03-26 11:40

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r.

Utworzony: 2019-02-20 | Zmodyfikowany: 2020-03-26 11:34

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2017 r.

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od poc...

Utworzony: 2018-02-21 | Zmodyfikowany: 2020-03-26 11:29

9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2017 r.

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Utworzony: 2018-02-21 | Zmodyfikowany: 2020-03-26 11:22

10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialne...

Utworzony: 2018-02-21 | Zmodyfikowany: 2020-03-26 11:21

11. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialne...

Utworzony: 2018-02-21 | Zmodyfikowany: 2020-03-26 11:17

12. Rok 2020

Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, któr...

X 1. Uchwała Uchwała nr XIV/213/19 w/s ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim Rocznik 2020, poz. 17, ogłoszona w dn. 3.01.2020 r. http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2020&poz=17 2. Uchwała Uchwała Nr XIV/215/19 z dn. 27.11.2019 r. w/s planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rolniczej, Topolowej i Szymanows...

Utworzony: 2020-01-10 | Zmodyfikowany: 2020-03-25 14:10

13. I kwartał

Zarządzenie nr 96 z dn. 24 marca 2020 r.

Utworzony: 2020-03-25 | Zmodyfikowany: 2020-03-25 13:33

14. I kwartał

Zarządzenie nr 95 z dn. 20 marca 2020 r.

Utworzony: 2020-03-25 | Zmodyfikowany: 2020-03-25 10:15

15. I kwartał

Zarządzenie nr 94 z dn.

Utworzony: 2020-03-25 | Zmodyfikowany: 2020-03-25 10:12

16. Rok 2020

SPZ.271.7.2020 - Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłąc...

Utworzony: 2020-03-25 | Zmodyfikowany: 2020-03-25 10:09

17. Rok 2020

SPZ.271.6.2020 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Je...

Utworzony: 2020-03-11 | Zmodyfikowany: 2020-03-24 14:28

18. Rok 2020

SPZ.271.5.2020 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 9K...

Utworzony: 2020-03-11 | Zmodyfikowany: 2020-03-24 14:22

19. I kwartał

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowi...

Utworzony: 2020-03-23 | Zmodyfikowany: 2020-03-24 12:25

20. I kwartał

XVIII Sesja Rady Miasta z dnia 18 marca 2020 r.

Utworzony: 2020-03-24 | Zmodyfikowany: 2020-03-24 11:40