Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2021

Wykazy lokali użytkowych i garaży przeznaczonych do najmu w drodze ustnego przetargu...

Utworzony: 2021-03-05 | Zmodyfikowany: 2021-03-05 13:22

2. Rok 2021

Lokale użytkowe do wynajęcia w trybie bezprzetargowym położone na terenie „Pod...

Utworzony: 2021-03-05 | Zmodyfikowany: 2021-03-05 12:54

3. Rok 2021

Lokale użytkowe do wynajęcia w trybie bezprzetargowym

Utworzony: 2021-03-05 | Zmodyfikowany: 2021-03-05 12:52

4. I kwartał

Informacja

Znak sprawy: IMA.6743.1.29.2021 INFORMACJA Na podstawie art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) Referat Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 28, podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 03.03.2021 r. wpłynął wniosek: Pana Ignacego Pisiałek dotyczący zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w istniejącym budynku mie...

Utworzony: 2021-03-05 | Zmodyfikowany: 2021-03-05 11:08

5. I kwartał

Informacja

Znak sprawy: IMA.6743.1.28.2021 INFORMACJA Na podstawie art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) Referat Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 28, podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 03.03.2021 r. wpłynął wniosek: Barbara Mielczarek dotyczący zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu w istniejącym budynku mieszkalnym jednor...

Utworzony: 2021-03-05 | Zmodyfikowany: 2021-03-05 11:00

6. I kwartał

Zgłoszenie

Utworzony: 2021-03-05 | Zmodyfikowany: 2021-03-05 09:47

7. Kadencja 2018 - 2023

Petycja nr 3/2021

Data wpływu petycji: 02.03.2021 r. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie dyskryminacji rodzin wielodzietnych będących mieszkańcami miasta Piotrkowa Trybunalskiego w związku z brakiem możliwości korzystania przez te rodziny z programu Piotrkowska Karta Mieszkańca. Dane podmiotu wnoszącego petycję*: brak zgody na publikację danych osobowych. Przewidywany termin oraz sposób załatwienia sprawy: 02.06.2021 r. Informacje dotyczące przebiegu rozpatrywania petycji: - Opinie zasięgnięte w przedmiocie p...

Utworzony: 2021-03-04 | Zmodyfikowany: 2021-03-04 14:52

8. Kadencja 2018 - 2023

Petycja nr 2/2021

Data wpływu petycji: 24.02.2021 r. Przedmiot petycji: Petycja do tutejszej Rady Gminy o opinię w sprawie przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO Dane podmiotu wnoszącego petycję*: Teresa Garland Przewidywany termin oraz sposób załatwienia sprawy: 24.05.2021 r. Informacje dotyczące przebiegu rozpatrywania petycji: - Opinie zasięgnięte w przedmiocie petycji: - Wezwanie/ Ogłoszenia: - Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji: * w przypadku wyrażenia zgody na publikację danych osobowych na stroni...

Utworzony: 2021-03-04 | Zmodyfikowany: 2021-03-04 14:51

9. Kadencja 2018 - 2023

Petycja nr 1/2021

Data wpływu petycji: 11.12.2020 r. Przedmiot petycji: Petycja w sprawie podjęcia uchwały dot. podejmowanych przez Rząd działań w zakresie zwalczania COVID-19 Dane podmiotu wnoszącego petycję*: Piotr Korzeniowski Przewidywany termin oraz sposób załatwienia sprawy: 11.03.2021 r. Informacje dotyczące przebiegu rozpatrywania petycji: - Opinie zasięgnięte w przedmiocie petycji: - Wezwanie/ Ogłoszenia: - Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji: Zawiadomienie z dnia 27.01.2021 r. * w przypadku ...

Utworzony: 2021-01-19 | Zmodyfikowany: 2021-03-04 14:50

10. Rok 2021

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3...

Utworzony: 2021-03-04 | Zmodyfikowany: 2021-03-04 12:48

11. I kwartał

Zarządzenie nr 50 z dnia 3 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 50 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zarządza, co następuje: § 1. Uwzględniając zmiany budżetu Miasta wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr 49 z dnia 3 marca 2021 r. dokonuje się zmian w planie finans...

Utworzony: 2021-03-04 | Zmodyfikowany: 2021-03-04 11:19

12. Budżet Miasta - 2021 r.

Zmiany w budżecie Miasta - 2021 r.

Utworzony: 2021-01-08 | Zmodyfikowany: 2021-03-04 10:54

13. I kwartał

Zarządzenie nr 49 z dnia 3 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 49 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2021 Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn.zm.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 27 Uchwały Nr XXXI/426/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchw...

Utworzony: 2021-03-03 | Zmodyfikowany: 2021-03-04 10:31

14. I kwartał

XXXIII Sesja Rady Miasta z dnia 24 lutego 2021 r.

Utworzony: 2021-03-03 | Zmodyfikowany: 2021-03-04 08:42

15. Interpelacje i zapytania radnych-rejestr

Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2021 r.

Lp. Radny zgłaszający interpelację Data zgłoszenia Data przekazania do Prezydenta Miasta Temat interpelacji Dokument 1. J. Dziemdziora DRM.0003.1.2021 4.01.2021r. 7.01.2021 r. zapytanie złożone w nawiązaniu do odpowiedzi ZDiUM na zapytanie z dn. 7.12.2020 r. w/s umieszczenia koszy na śmieci przy ul. Wojska Polskiego, na odcinku od wiaduktu PKP do ul. Armii Krajowej oraz koło parkingu przy Strawie pomiędzy ul. Szeroką i ul. 1 Maja, z prośbą o udzielenie informacji czy możliwe jest zainstalowa...

Utworzony: 2021-01-05 | Zmodyfikowany: 2021-03-03 14:24

16. I kwartał

Zarządzenie nr 47 z dnia 25 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 47 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmian w planach finansowych Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zarządza, co następuje: § 1. Uwzględniając zmiany budżetu Miasta wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr 46 z dnia 25 lutego 2021 r. dokonuje się zmian w ...

Utworzony: 2021-03-01 | Zmodyfikowany: 2021-03-03 14:15

17. I kwartał

Informacja

Znak sprawy: IMA.6740.73.2021 INFORMACJA Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami) Referat Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 28 podaje do publicznej wiadomości informację, że wnioskiem z dnia 01.03.2021 r. zostało wszczęte postępowanie na żądanie inwestora: POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 4 02-673 Warszawa w sprawie pozwo...

Utworzony: 2021-03-03 | Zmodyfikowany: 2021-03-03 14:10

18. Rok 2021

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WA.ZUZ.3...

Utworzony: 2021-03-03 | Zmodyfikowany: 2021-03-03 13:29

19. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2036

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2021-2036

Utworzony: 2021-02-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-03 12:51

20. I kwartał

Zarządzenie nr 46 z dnia 25 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 46 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2021 Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: ( Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn.zm.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 27 Uchwały Nr XXXI/426/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w spra...

Utworzony: 2021-03-01 | Zmodyfikowany: 2021-03-03 12:44