artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i inżynieryjnych dla kontraktu - Modernizacja oczyszczalni ścieków - Kontrakt nr I, w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, nr POIS.01.01.00-00-003/07

Załączniki:
Sprostowanie do ogłoszeniaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 21,002 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty917 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiana treści subklauzuli 22.4894 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiana treści STWiORB878 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Pytania i odpowiedziMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
PW-część ściekowa-kolejna zmiana29 MB
PW-część osadowa-kolejna zmiana24 MB
Instrukcja eksploatacji, projekt rozruchu, STWiORBMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiana załącznika nr 1aMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiana treści subklauzuli 14.7721 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Pytania i odpowiedziMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uwaga!! Uwaga!!Zmiana terminu skladania ofertMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiana treści ogłoszenia!!MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Pytania i odpowiedzi 6646 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiana treści SIWZ338 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie dodatkowych informacjiMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uwaga!! Uwaga!!Zmiana terminu skladania ofert243 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Pytania i odpowiedzi 5553 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja techniczna, ST-09 Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe i powłoki zabezpieczające169 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Pytania i odpowiedzi 4MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiana treści subklauzuli11.10 Warunków Szczególnych Kontraktu343 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie dodatkowych informacji84 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzupełnienie dokumentacjiMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Pytania i odpowiedzi 3MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzupełnienie dokumentacji w nawiązaniu do udzielanych odpowiedziMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Pytania i odpowiedzi 2MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiana informacji dodatkowych212 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie dodatkowych informacji214 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja techniczna - Instalacje technologiczne524 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Pytania i odpowiedziMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dokumentacja geotechnicznaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w dokumentacji184 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Decyzja - pozwolenie wodnoprawne oczyszczalni scieków 2008MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 1 a do oferty - zmieniony278 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
STWiORB - zmienionyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci branża elektryczna - zmienionyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - wodociąg - zmienionyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - woda technologiczna - zmienionyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - tłuszcze_powietrze_PIX_piasek cz. 4 - zmienionyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - sieci węzła osadowego - zmienionyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - sieci technologiczne osadowe - zmienionyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - ścieki (sur_desz_oczysz) grawitacyjne cz. 1 - zmienionyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - osad wstępny recycyrkulowany cz. 2 - zmienionyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - odc_os_desz_cz_pływ cz. 3 - zmienionyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - kanalizacja sanitarna - zmienionyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - kanalizacja deszczowa - zmienionyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - CO - zmienionyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Kosztorys-przedmiar zagregowany - zmieniony171 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Drogi - zmienionyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - zbiornik retencyjny 2 st - zmienionyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - zbiornik retencyjny 1 st - zmienionyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - stacja pomiaru ścieków oczyszczonych - zmieniony338 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - stacja dozowania PIX - zmienionyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - reaktor - zmienionyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - pompownia wysokich ciśnień - zmieniony12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - pompownia scieków i osadów - zmieniony16 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - piaskownik PROJ - zmienionyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - piaskownik ISTN - zmienionyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - osadnik wtórny - zmienionyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - osadnik wstępny - zmienionyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - kanały otwarte i kanał awaryjny - zmiany339 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - budynek krat i wiata - zmieniony11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - budynek energetyczny - zmienionyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - budynek dmuchaw - zmienionyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - biofiltr - zmienionyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - zbiornik osadu przefermentowanego - zmienionyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - zbiornik osadów zmieszanych 21B biofiltr - zmianyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - stacja zagęszczania osadu nadmiernego - zmieniony12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - stacja polielektrolitu - zmieniony692 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - stacja odwadniania i higienizacji osadu - zmieniony21 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - rozbiórki - zmienionyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - pompownia osadu wstępnego zagęszczonego - zmienionego12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - osadnik pokoagulacyjny, pompownia ścieków i osadów - zmienionyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - magazyn osadu odwodnionego - zmieniony21 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - likwidacja OBF i poletek - zmienionyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - kotłownia - zmieniony30 MB
Część osadowa - komory WKF z budynkiem obsługowym - zmieniony15 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - dyspozytornia MD-2 - zmienionyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - budynek warsztatowy - zmieniony11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - budynek administracyjno-laboratoryjny - zminieniony22 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - biogaz-zmienionyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - zagęszczacz, 21A Biofiltr, KZ1 Kom zasuw-zmienionyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
AKPiA cz. 2b-zmieniony13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
AKPiA cz. 2-zmieniony23 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
AKPiA cz. 1-zmienionyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ostatnia strona odpowiedzi na pytania wykonawców45 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania wykonawców421 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SprostowanieMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uwaga!! Zmiana terminu składania ofert263 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ890 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt budowlany - projekt zagospodarowaniaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt budowlany - cz. ściekowa III25 MB
Projekt budowlany - cz. ściekowa II29 MB
Projekt budowlany - cz. ściekowa IMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt budowlany - cz. osadowa IV21 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt budowlany - cz. osadowa III28 MB
Projekt budowlany - cz. osadowa II23 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt budowlany - cz. osadowa I16 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt budowlany - BIOZ214 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
STWiORBMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - woda technologicznaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - sieci węzła osadowegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - sieci technologiczne osadoweMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - tłuszcze_powietrze_PIX_piasek cz. 4MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - odc_os_desz_cz_pływ cz. 3MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - osad wstępny recycyrkulowany cz. 2MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - ścieki (sur_desz_oczysz) grawitacyjne cz. 1MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - kanalizacja sanitarnaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - kanalizacja deszczowaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - COMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - wodociągiMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt rozruchuMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt oznaczeń rurociągówMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Instrukcja eksploatacji w trakcie pracMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
IDW i kontraktMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - kanały otwarte i kanał awaryjny339 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - budynek energetycznyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - biofiltrMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - stacja dozowania PIXMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - budynek dmuchawMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - zbiornik retencyjny 2 stMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - zbiornik retencyjny 1 stMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - pompownia wysokich ciśnień12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - stacja pomiaru ścieków oczyszczonych338 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - osadnik wtórnyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - reaktorMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - osadnik wstępnyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - pompownia scieków i osadów16 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - piaskownik PROJMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - piaskownik ISTNMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - budynek krat i wiata11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - rozbiórkiMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - dyspozytornia MD-2MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - budynek warsztatowy11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - budynek administracyjno-laboratoryjny20 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - biogazMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - kotłownia cz. 214 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - kotłownia cz. 125 MB
Część osadowa - magazyn osadu odwodnionego21 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - osadnik pokoagulacyjny, pompownia ścieków i osadówMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - stacja odwadniania i higienizacji osadu21 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - zbiornik osadu przefermentowanegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - komory WKF z budynkiem obsługowym19 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - pompownia osadu wstępnego zagęszczonego10 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - zagęszczacz, 21A Biofiltr, KZ1 Kom zasuwMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - stacja polielektrolitu692 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - stacja zagęszczania osadu nadmiernego 12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - likwidacja OBF i poletekMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
AKPiA cz. 2b (zip)13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
AKPiA cz. 2a (zip)23 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
AKPiA cz.1 (zip)MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci branża elektryczna (zip)MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Kosztorys-przedmiar zagregowany182 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Drogi (zip)MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie dodatkowe88 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ - str. 1254 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu157 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na strzeżenie obiektów Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego znajdujących się przy ul. Dąbrowskiego 7 i w budynku położonym na nieruchomości w Uszczynie - stacja ujęcia wody w Uszczynie

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w latach 2012-2013 (z wyłączeniem dostaw aparatów telefonicznych)

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi dzierżawy łącza cyfrowego do transmisji danych pomiędzy 2 sieciami LAN Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim oraz świadczenie usług stałego dostępu do sieci Internet

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim