artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i inżynieryjnych dla kontraktu - Modernizacja oczyszczalni ścieków - Kontrakt nr I, w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, nr POIS.01.01.00-00-003/07

Załączniki:
Sprostowanie do ogłoszenia MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2 1,002 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 917 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiana treści subklauzuli 22.4 894 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiana treści STWiORB 878 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Pytania i odpowiedzi MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
PW-część ściekowa-kolejna zmiana 29 MB
PW-część osadowa-kolejna zmiana 24 MB
Instrukcja eksploatacji, projekt rozruchu, STWiORB MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiana załącznika nr 1a MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiana treści subklauzuli 14.7 721 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Pytania i odpowiedzi MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uwaga!! Uwaga!!Zmiana terminu skladania ofert MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiana treści ogłoszenia!! MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Pytania i odpowiedzi 6 646 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiana treści SIWZ 338 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie dodatkowych informacji MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uwaga!! Uwaga!!Zmiana terminu skladania ofert 243 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Pytania i odpowiedzi 5 553 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja techniczna, ST-09 Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe i powłoki zabezpieczające 169 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Pytania i odpowiedzi 4 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiana treści subklauzuli11.10 Warunków Szczególnych Kontraktu 343 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie dodatkowych informacji 84 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzupełnienie dokumentacji MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Pytania i odpowiedzi 3 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzupełnienie dokumentacji w nawiązaniu do udzielanych odpowiedzi MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Pytania i odpowiedzi 2 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiana informacji dodatkowych 212 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie dodatkowych informacji 214 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja techniczna - Instalacje technologiczne 524 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Pytania i odpowiedzi MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dokumentacja geotechniczna MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w dokumentacji 184 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Decyzja - pozwolenie wodnoprawne oczyszczalni scieków 2008 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 1 a do oferty - zmieniony 278 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
STWiORB - zmieniony MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci branża elektryczna - zmieniony MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - wodociąg - zmieniony MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - woda technologiczna - zmieniony MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - tłuszcze_powietrze_PIX_piasek cz. 4 - zmieniony MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - sieci węzła osadowego - zmieniony MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - sieci technologiczne osadowe - zmieniony MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - ścieki (sur_desz_oczysz) grawitacyjne cz. 1 - zmieniony MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - osad wstępny recycyrkulowany cz. 2 - zmieniony MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - odc_os_desz_cz_pływ cz. 3 - zmieniony MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - kanalizacja sanitarna - zmieniony MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - kanalizacja deszczowa - zmieniony MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - CO - zmieniony MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kosztorys-przedmiar zagregowany - zmieniony 171 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Drogi - zmieniony MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - zbiornik retencyjny 2 st - zmieniony MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - zbiornik retencyjny 1 st - zmieniony MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - stacja pomiaru ścieków oczyszczonych - zmieniony 338 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - stacja dozowania PIX - zmieniony MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - reaktor - zmieniony MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - pompownia wysokich ciśnień - zmieniony 12 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - pompownia scieków i osadów - zmieniony 16 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - piaskownik PROJ - zmieniony MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - piaskownik ISTN - zmieniony MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - osadnik wtórny - zmieniony MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - osadnik wstępny - zmieniony MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - kanały otwarte i kanał awaryjny - zmiany 339 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - budynek krat i wiata - zmieniony 11 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - budynek energetyczny - zmieniony MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - budynek dmuchaw - zmieniony MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - biofiltr - zmieniony MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - zbiornik osadu przefermentowanego - zmieniony MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - zbiornik osadów zmieszanych 21B biofiltr - zmiany MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - stacja zagęszczania osadu nadmiernego - zmieniony 12 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - stacja polielektrolitu - zmieniony 692 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - stacja odwadniania i higienizacji osadu - zmieniony 21 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - rozbiórki - zmieniony MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - pompownia osadu wstępnego zagęszczonego - zmienionego 12 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - osadnik pokoagulacyjny, pompownia ścieków i osadów - zmieniony MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - magazyn osadu odwodnionego - zmieniony 21 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - likwidacja OBF i poletek - zmieniony MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - kotłownia - zmieniony 30 MB
Część osadowa - komory WKF z budynkiem obsługowym - zmieniony 15 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - dyspozytornia MD-2 - zmieniony MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - budynek warsztatowy - zmieniony 11 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - budynek administracyjno-laboratoryjny - zminieniony 22 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - biogaz-zmieniony MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - zagęszczacz, 21A Biofiltr, KZ1 Kom zasuw-zmieniony MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
AKPiA cz. 2b-zmieniony 13 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
AKPiA cz. 2-zmieniony 23 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
AKPiA cz. 1-zmieniony MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ostatnia strona odpowiedzi na pytania wykonawców 45 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania wykonawców 421 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprostowanie MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uwaga!! Zmiana terminu składania ofert 263 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ 890 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt budowlany - projekt zagospodarowania MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt budowlany - cz. ściekowa III 25 MB
Projekt budowlany - cz. ściekowa II 29 MB
Projekt budowlany - cz. ściekowa I MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt budowlany - cz. osadowa IV 21 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt budowlany - cz. osadowa III 28 MB
Projekt budowlany - cz. osadowa II 23 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt budowlany - cz. osadowa I 16 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt budowlany - BIOZ 214 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
STWiORB MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - woda technologiczna MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - sieci węzła osadowego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - sieci technologiczne osadowe MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - tłuszcze_powietrze_PIX_piasek cz. 4 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - odc_os_desz_cz_pływ cz. 3 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - osad wstępny recycyrkulowany cz. 2 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - ścieki (sur_desz_oczysz) grawitacyjne cz. 1 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - kanalizacja sanitarna MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - kanalizacja deszczowa MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - CO MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci międzyobiektowe - wodociągi MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt rozruchu MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt oznaczeń rurociągów MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Instrukcja eksploatacji w trakcie prac MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
IDW i kontrakt MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - kanały otwarte i kanał awaryjny 339 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - budynek energetyczny MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - biofiltr MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - stacja dozowania PIX MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - budynek dmuchaw MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - zbiornik retencyjny 2 st MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - zbiornik retencyjny 1 st MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - pompownia wysokich ciśnień 12 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - stacja pomiaru ścieków oczyszczonych 338 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - osadnik wtórny MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - reaktor MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - osadnik wstępny MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - pompownia scieków i osadów 16 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - piaskownik PROJ MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - piaskownik ISTN MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część ściekowa - budynek krat i wiata 11 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - rozbiórki MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - dyspozytornia MD-2 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - budynek warsztatowy 11 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - budynek administracyjno-laboratoryjny 20 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - biogaz MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - kotłownia cz. 2 14 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - kotłownia cz. 1 25 MB
Część osadowa - magazyn osadu odwodnionego 21 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - osadnik pokoagulacyjny, pompownia ścieków i osadów MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - stacja odwadniania i higienizacji osadu 21 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - zbiornik osadu przefermentowanego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - komory WKF z budynkiem obsługowym 19 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - pompownia osadu wstępnego zagęszczonego 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - zagęszczacz, 21A Biofiltr, KZ1 Kom zasuw MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - stacja polielektrolitu 692 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - stacja zagęszczania osadu nadmiernego 12 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Część osadowa - likwidacja OBF i poletek MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
AKPiA cz. 2b (zip) 13 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
AKPiA cz. 2a (zip) 23 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
AKPiA cz.1 (zip) MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sieci branża elektryczna (zip) MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kosztorys-przedmiar zagregowany 182 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Drogi (zip) MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie dodatkowe 88 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ - str. 1 254 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu 157 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na strzeżenie obiektów Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego znajdujących się przy ul. Dąbrowskiego 7 i w budynku położonym na nieruchomości w Uszczynie - stacja ujęcia wody w Uszczynie

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w latach 2012-2013 (z wyłączeniem dostaw aparatów telefonicznych)

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi dzierżawy łącza cyfrowego do transmisji danych pomiędzy 2 sieciami LAN Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim oraz świadczenie usług stałego dostępu do sieci Internet

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim