artykuł nr 1

Uchwały - Rok 2004

Załączniki:
Załącznik Nr 5 do uchwały XXI/353/04 - Plan pracy Komisji Inwentaryzacji Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na II półrocze 2004 r.12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/353/04 - Plan pracy Komisji Administracji i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w II półroczu 2004 r.13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/353/04 - Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na II półrocze 2004 r. 11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/353/04 - Paln pracy Komisji Oświaty Nauki Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na II półrocze 2004 roku16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/353/04 - Plan pracy Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na II półrocze 2004 roku13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/353/04 - Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na II półrocze 2004 r.12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/353/04 - Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na II półrocze 2004 r.10 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/353/04 ws. ustalenia planów pracy komisji problemowych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na II półrocze 2004 roku12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/352/04 ws. zmiany Uchwały Nr XLV/811/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie powołania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/351/04 ws. przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Piotrkowie Trybunalskim12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/350/04 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/265/2004 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnychw szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piotrków Trybunalski 13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/349/04 ws. planu sieci szkół publicznych ponadgimnazjalnych w Piotrkowie Trybunalskim26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/348/04 ws. zmiany statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 nadanego Uchwałą Nr XLV/810/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 lutego 2002 roku13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/347/04 ws. zmiany statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 nadanego Uchwałą Nr XLV/809/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 lutego 2002 roku13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/346/04 ws. zmiany statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 nadanego Uchwałą Nr XLV/808/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 lutego 2002 roku13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/345/04 ws. zmiany statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 nadanego Uchwałą Nr XLV/807/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 lutego 2002 roku13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/344/04 ws. zmiany statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 nadanego Uchwałą Nr XLV/806/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 lutego 2002 roku13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/343/04 ws. założenia Technikum Uzupełniającego w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 1 do uchwały XXI/342/04 - Staut Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim197 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/342/04 ws. założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim oraz nadania mu statutu15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/341/04 ws. wyłączenia szkół z Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą nr XXI/340/04 ws. przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Zaocznego Liceum Ogólnoksztłcącego dla Dorosłych w Piotrkowie Trybunalskim17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/339/04 ws. przekształcenia szkół: Liceum Ekonomicznego dla Dorosłych na podbudowie programowej szkoły podstawowej i Liceum Handlowego dla Dorosłych na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 515 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/338/04 ws. przekształcenia szkoły Technikum Budowy Maszyn na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 213 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/337/04 ws. przekształcenia szkoły Technikum Budowy Maszyn dla Dorosłych na podbudowie programowej zasadniczej szkoły w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 214 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/336/04 ws. przekształcenia szkół Technikum Elektrycznego na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej i Technikum Mechanicznego na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 114 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/335/04 ws. przekształcenia szkół: Technikum Budowlanego dla Dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej i Technikum Drzewnego dla Dorosłych na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 314 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/334/04 ws. przekształcenia szkoły Technikum Odzieżowego na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/333/04 ws. projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”, zgłoszonego do Funduszu Spójności16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr XXI/332/04 ws.przeznaczenia do wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wiśniowej 10 12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała NR XXI/331/04 ws. sprzedaży, w drodze publicznego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Piotrkowie Tryb. Przy ul. Wolskiej 6 – 14 i ul. Wolskiej 1814 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/330/04 ws. zmiany Uchwały Nr XVI/302/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych garażami położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 25-go Pułku Piechoty13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/329/04 ws. zamiany prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gminnej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bednarskiej 12/14 na prawo użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym do niezabudowanej nieruchomości, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Bednarskiej 1314 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/328/04 ws. zamiany niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Tryb. przy: ul. Kajakowej 46, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 89/18 o pow. 858 m2 i ul. Kajakowej 48, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 89/19 o pow. 864 m2, stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski na niezabudowaną nieruchomość położoną w Piotrkowie Tryb. przy ul. Słowackiego, oznaczoną w ewidencji gruntów nr działek: 2/266 i 2/272 o łącznej pow. 2727 m2, stanowiącą współwłasność osób fizycznych15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/327/04 ws. przejęcia na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski od Skarbu Państwa, w formie darowizny, własności nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Dąbrowskiego 5 oznaczonej nr działki 56/1 o powierzchni 0,0040 ha, 56/2 o powierzchni 0,1256 ha, 56/3 o powierzchni 0,0020 ha i 56/4 o powierzchni 0,0020 ha13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/326/04 ws. nabycia na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 84, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 241 i 242/5 o łącznej powierzchni 211 m214 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/325/04 ws. nabycia na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 84, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 242/6 o pow. 10 m2 z przeznaczeniem pod budowę jezdni północnej trasy W – Z na odcinku od torów kolejowych do ul. Armii Krajowej14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/324/04 ws. wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr XXI/323/04 ws. objęcia udziałów w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o.o12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/322/04 ws. wniesienia przez Gminę Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci własności nieruchomości zabudowanej o łącznej pow. 3,9408 ha, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Krakowskie Przedmieście 71-73 do Spółki z o.o. Miejski Zakład Komunikacyjny w Piotrkowie Trybunalskim14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/321/04 ws. wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w budynkach przy ul. Sulejowskiej 31 C, D i przy ul. Żwirki 45, należących do zasobu mieszkaniowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/320/04 ws. wysokości stawek czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w budynkach przy ul. Konarskiego 2 i ul. Działkowej 3, należących do zasobu mieszkaniowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/319/04 w sprawie zwolnienia z opłaty zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/318/04 o zmianie uchwały Nr XV/216/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/317/04 ws. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 12 - Zmiany w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej na rok 200419 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 200410 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10 - Zmiany w planach przychodów i wydatkó śrdoków specjalnych na 2004 rok45 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 - Zmiany w planie przychodów, wydatków gospodarstwa pomocniczego na rok 200418 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 - Zmiany w planie dotacji dla instytucji kultury oraz Załącznik Nr 8 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do podmiotów finansów publicznych17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 - Wieloletni Plan Inwestycyjny34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje72 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Zmiany w planie wydatków87 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Zmiany w planie dochodów20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/316/04 ws. zmiany budżetu miasta26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/315/04 ws. nadania dla Miejskiego Stadionu położonego przy ulicy Żwirki nazwy „Stadion Miejski Concordia”12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/314/04 ws. zmiany Uchwały Rady Miasta Nr XVI/244/2004 z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/313/04 ws.zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/312/04 ws. upoważnienia Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/311/04 ws. prawie oddania nieodpłatnie w użytkowanie nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy ulicą Belzacką i ulicą Słowackiego oznaczonej nr działki 27/2 o pow. 0,0116 ha14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/310/04 ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Słowackiego, Projektowaną 2, Sikorskiego i Zawodzie49 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/309/04 ws. Technikum Mechatronicznego w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/308/04 ws. powołania Technikum Hotelarskiego w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piotrkowie Trybunalskim13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/307/04 ws. powołania Technikum Poligraficznego w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piotrkowie Trybunalskim13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/306/04 ws. procedury wyboru banku do obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 200410 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10 - Zmiany w planach przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 r. 22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 - Plan dotacji dla pozostałych podmiotów posiadających uprawnienia podmiotów publicznych18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 - Zmiany w planie dotacji dla instytucji kultury oraz Załącznik Nr 8 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do podmiotów finansów publicznych17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nR 6 - Wieloletni Plan Inwestycyjny33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Zmiany w planie wydatków69 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Zmiany w planie dochodów24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/305/04 ws. zmiany budżetu Miasta na rok 200425 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/304/04 ws. zasad gospodarowania lokalami użytkowymi26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/303/04 o zmianie uchwały Nr XLVIII/865/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15.05.2002 r. ws. zasad ustalenia ploityki czynszowej19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX./302/04 ws. przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piotrków Trybunalski na lata 2004 - 2008105 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/301/04 - Strategia Mieszkaniowa na lata 2004 -2010 dla miasta Piotrków Trybunalski219 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/301/04 ws. uchwalenia Strategii Mieszkaniowej na lata 2004 - 2010 dla miasta Piotrków Trybunalski13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/300/04 ws. udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2003 rok10 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/299/04 ws. rozpatrzenia sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu za 2003 rok10 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/298/04 ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim9 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/297/04 ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w Piotrkowie Trybunalskim, zawarty pomiędzy ulicą Pawłowską, nieruchomością przy ul. Pawłowskiej 52, terenem ogrodów działkowych „Malwa”, ulicą Wojska Polskiego oraz wschodnimi granicami nieruchomości położonych przy ul. Wojska Polskiego nr 189a, 189 i 19165 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/296/04 ws. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty: od zachodu: ul. Żwirki, od północy: granicą z dz. nr 133 - teren kolejki wąskotorowej, od wschodu: ul. Parkową, od południa: granicą z dz. nr 409 - ujęcie wody „Żwirki”, dla terenów oznaczonych symbolami 4US, 5U, 6M21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/295/04 - Wykaz dróg publicznych w Piotrkowie Trybunalskim255 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/295/04 - Statut Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/295/04 ws. zmiany uchwały Nr XV/223/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji”i przyjęcia jej statutu14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/294/04 ws. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rzecz spółdzielni mieszkaniowych20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/293/04 ws. dokonania darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski na rzecz Rektoratu Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała NR XIX/292/04 ws. sprzedaży, w drodze publicznego przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 178 o pow. 349 m2 położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Pijarskiej 5 – ul. Konarskiego 413 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/291/04 ws. sprzedaży, w drodze publicznego przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 179 o pow. 630 m2 położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Grodzkiej 3 – ul. Pijarskiej 313 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nR XIX/290/04 ws. sprzedaży, w drodze publicznego przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 170 o pow. 348 m2 położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Łaziennej Mokrej 612 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała NR XIX/289/04 ws. sprzedaży, w drodze publicznego przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 113 o pow. 450 m2 położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sieradzkiej 4 – ul. Rycerskiej 1013 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/288/04 ws. sprzedaży, w drodze publicznego przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 60 o pow. 1309 m2 położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Sieradzkiej 1 – ul. Rwańskiej 2/4.13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała NR XIX/287/04 ws. upoważnienia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do przeprowadzenia negocjacji z przedstawicielami udziałowców Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie przez Gminę Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci własności całości lub części nieruchomości zabudowanej o pow. 1,8617 ha, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Przemysłowej 4 – 20.12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała NR XIX/286/04 ws. utworzenia obwodów do głosowania w szpitalach, Domu Pomocy Społecznej i Areszcie Śledczym17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała NR XIX/285/04 ws. likwidacji Przedszkola Samorządowego nr 13 im. Krasnala Hałabały w Piotrkowie Trybunalskim11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/284/04 ws. zmiany uchwały Nr XVII/249/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli pn. „Bezpieczne Miasto na 2004 rok18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/283/04 ws. zmiany uchwały Nr VI/78/2003 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XIX/282/04 ws. zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/281/04 ws. przejęcia na własność Gminy Piotrków Trybunalski pojazdów samochodowych14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/280/04 ws. udziału gminy Piotrków Trybunalski w Globalnym Programie Działania AGENDA 2111 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/279/04 ws. zbycia przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego akcji w Przedsiębiorstwie Turystyczno-Handlowym „Trybunalskie” S.A.10 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/278/04 ws. zaciągnięcia pożyczki w kwocie 350.000 zł.11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/277/04 ws. zaciągnięcia pożyczki w kwocie 522.000 zł11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/276/04 ws. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 150.000 zł.11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/275/04 ws. zaciągnięcia pożyczki w kwocie 187.000 zł.11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/274/04 - ws. zaciągnięcia pożyczki w kwocie 150.000 zł12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr XIX/273/04 ws. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 70.000 zł.11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/272/04 - ws. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIX/271/04 - Prognoza długu Miasta na rok 200410 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIX/271/04 - Zmiany w planach przychodów i wydatkó środków specjalnych na 2004 r. 61 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIX/271/04 - Zmiany w Planie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r. 15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIX/271/04 - Zmiany w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r.19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/271/04 - Zmiany w planie dotacji dla instytucji kultury oraz Załącznik Nr 8 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do podmiotów finansów publicznych18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do uchwały XIX/271/04 - Wieloletni Plan Inwestycyjny31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/271/04 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje68 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/271/04 - Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/271/04 - Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania, zlecone miastu ustawami14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/271/04 - Zmiany w planie wydatków55 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/271/04 - Zmiany w planie dochodów20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała NR XIX/271/04 ws. zmiany budżetu Miasta na rok 200426 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/270/04 ws. nadania Panu Władysławowi Hartmanowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą nR XIX/269/04 ws. nadania Panii Marii Śpiewak tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer