artykuł nr 26

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Narutowicza wraz z kanalizacją deszczową

artykuł nr 27

Przetarg nieograniczony na wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Ogłoszenie o wyborze oferty 337 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienie do SIWZ 86 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienie do specyfikacji 74 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rys. nr 5 315 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rys. nr 4 346 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rys. nr 3 380 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Tabela elementów scalonych 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
str. tytułowa przedmiaru robót 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
str. tytułowa kosztorysu ofertowego 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar robót 62 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kosztorys ofertowy 203 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rg (zip) 733 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunki (zip) MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Tabela elementów scalonych 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
STWiOR 72 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie RMS 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Opis 843 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Strona tytułowa kosztorysu 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kosztorys szczegółowy 209 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Charakterystyka obiektu 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wzór umowy 97 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki do SIWZ (zip) 137 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ - 1 str. 46 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ 125 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu 527 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 28

Przetarg nieograniczony na sukcesywne wykonywanie usług geodezyjnych i kartograficznych w 2012 r., dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 29

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją części B zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej Nr 91 w Piotrkowie Trybunalskim poprzez: a/budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Wierzejska, Wyzwolenia, Rzemieślnicza, b/rozbudowę skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska

Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z wezwaniem do podpisania umowy 510 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Pytania i odpowiedzi 626 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprostowanie do pytania 290 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Decyzja 592 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Postanowienie 274 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Nawierzchnia z kostki kamiennej MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych D. 5.03.13. 467 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Pytania i odpowiedzi MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiana treści ogłoszenia!! 330 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja techniczna-załącznik podbudowa-zamienny 196 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wodociąg i gazociąg-ERRATA 154 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wpust deszczowy IS-5-arkusz 1-zamienny 382 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rys. S-3-schematy węzłów-zamienny 215 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Opis techniczny przebudowy sieci wodociągu-zamienny 277 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Opis techniczny gazociągu-zamienny 544 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Opis do projektu budowlanego-zamienny 645 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
STWiORB - oznakowanie poziome 92 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ST-00 zamienny 226 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Decyzja o zwolnieniu na realizację inwestycji drogowej MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Aneks do projektu 67 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar 55 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zieleń SST poprawka 101 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt zieleni 2 17 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja - rozbiórka budynku 183 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rozbiórka i architektura - przedmiar 42 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt zieleni - legenda 16 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt zieleni 1 16 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt zieleni 2 83 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kosztorys ofertowy zieleni 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Aneks -elektryka i TP 6. 03 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt - zielen z wyrębem rys. 1 447 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt zieleni - inwentaryzacja rys. 1 452 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Tabela inwentaryzacyjna drzew 67 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zieleń 1 66 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt zieleni 83 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawartość teczki 8 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rys. 4 - włączenie przyłączy 182 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rys. 2 - profil wody 219 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rys.1 krawężnik 792 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Woda 4 164 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzgodnienia ZUD MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzgodnienia - oświetlenie str. 2 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzgodnienia Gaz - str. 5,6 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzgodnienia Gaz - str. 3, 4 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzgodnienia Gaz - str. 1, 2 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzgodnienia - oświetlenie str. 1 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzgodnienia WT Gaz str. 2 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzgodnienia MZDiK 240 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
TP SA - uzgodnienie str. 2 874 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
TP SA - uzgodnienie str. 1 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Gaz - nowe warunki MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzgodnienia kolizji TP SA str. 1 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzgodnienia kolizji TP SA str. 2 900 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Gaz - pełnomocnictwo 271 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Gaz - uzgodnienia trasy MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan rozbiórki budynku 635 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rozbiórka budynku 1 139 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
TPSA - UP projektanta 424 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
TPSA - T5 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
TPSA - T4 734 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
TPSA - T3 839 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
TPSA - T2 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
TPSA - T1 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
TPSA - światłowody 146 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświetlenie, kolizje - WT PGE 833 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświetlenie, kolizje - współrzedne geodezyjne 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświetlenie, kolizje - UP projektanta 424 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświetlenie, kolizje - opis techniczny 172 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświetlenie, kolizje - obliczenia oświetlenia 219 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświetlenie, kolizje - współrzędne geodezyjne 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświetlenie, kolizje E-4 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświetlenie, kolizje E-3 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświetlenie, kolizje E-2 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświetlenie, kolizje E-1 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kan. deszcz. - spis zawartości 175 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kan. deszczowa 5 160 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kan. deszcz. IS - 9 274 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kan. deszcz. IS - 8 263 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kan. deszcz. IS - 7 228 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kan. deszcz. IS - 6 413 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kan. deszcz. IS - 4 779 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kan. deszcz. IS - 3 2 306 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kan. deszcz. IS - 3 I 293 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kan. deszcz. IS - 2 626 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kan. deszcz. IS - 1 397 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kanalizacja deszczowa 456 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Gaz - węzły 329 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Gaz - schemat gazu 409 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Gaz - profil 207 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Gaz - mapa 771 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Droga - uzg. str. tytułowa 53 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Droga - schemat rozbórek 554 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Droga - profil rys. 4 pop. 606 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Droga - profil rys. 5 291 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Droga - profil rys. 4 490 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Droga - profil rys. 3 303 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Droga - profil rys. 2 428 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Droga - plan warstwicowa 726 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Droga - organizacja ruchu 2 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Droga - normalne 4.5 979 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Droga - mapa poglądowa 155 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Droga - konstrukcyjne MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Droga - I profil 308 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Droga - plan rys. 1B MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Droga - tyczenie rys. 17 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Droga - plan warstwicowy rys. 19 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Droga - rys. 1A MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Droga - projekt zagospodarowania 241 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Droga - organizacja ruchu stałego 85 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Droga - wykonawczy T1 B2 372 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Droga budowa 230 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzgodnienia - str. tytułowa 53 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja techniczna MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rozbudowa skrzyżowania 55 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar V4 189 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar TP SAiV4 58 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przebudowa gazu - przedmiar robót 80 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Śieć wodociagowa - przedmiar robót 105 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
rys. 1A MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
OP - projekt zagospodarowania 241 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przebudowa linii KO 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświetlenie KO 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Konstrukcja odtworzenia nawierzchni jezdni 54 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kanalizacja deszczowa - przedmiar robót 75 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kanalizacja deszczowa - przedmiar wariant I 59 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - kanalizacja deszczowa 149 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rysunek wylotu kanalizacji deszczowej 141 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Profil kanalizacji deszczowej 228 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Śląska - plan zagospodarowania 929 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Śląska - opis 2 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Śląska - opis 2 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 87 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wzór umowy 325 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wzór tablicy informacyjnej 50 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ 467 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 30

Przetarg nieograniczony na dostawy produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim