artykuł nr 26

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Narutowicza wraz z kanalizacją deszczową

artykuł nr 27

Przetarg nieograniczony na wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 28

Przetarg nieograniczony na sukcesywne wykonywanie usług geodezyjnych i kartograficznych w 2012 r., dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 29

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją części B zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej Nr 91 w Piotrkowie Trybunalskim poprzez: a/budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Wierzejska, Wyzwolenia, Rzemieślnicza, b/rozbudowę skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska

Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z wezwaniem do podpisania umowy 510 KB
Pytania i odpowiedzi 626 KB
Sprostowanie do pytania 290 KB
Decyzja 592 KB
Postanowienie 274 KB
Nawierzchnia z kostki kamiennej MB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych D. 5.03.13. 467 KB
Pytania i odpowiedzi MB
Zmiana treści ogłoszenia!! 330 KB
Specyfikacja techniczna-załącznik podbudowa-zamienny 196 KB
Wodociąg i gazociąg-ERRATA 154 KB
Wpust deszczowy IS-5-arkusz 1-zamienny 382 KB
Rys. S-3-schematy węzłów-zamienny 215 KB
Opis techniczny przebudowy sieci wodociągu-zamienny 277 KB
Opis techniczny gazociągu-zamienny 544 KB
Opis do projektu budowlanego-zamienny 645 KB
STWiORB - oznakowanie poziome 92 KB
ST-00 zamienny 226 KB
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach MB
Decyzja o zwolnieniu na realizację inwestycji drogowej MB
Aneks do projektu 67 KB
Przedmiar 55 KB
Zieleń SST poprawka 101 KB
Projekt zieleni 2 17 MB
Specyfikacja - rozbiórka budynku 183 KB
Rozbiórka i architektura - przedmiar 42 KB
Projekt zieleni - legenda 16 MB
Projekt zieleni 1 16 MB
Projekt zieleni 2 83 KB
Kosztorys ofertowy zieleni 32 KB
Aneks -elektryka i TP 6. 03 28 KB
Projekt - zielen z wyrębem rys. 1 447 KB
Projekt zieleni - inwentaryzacja rys. 1 452 KB
Tabela inwentaryzacyjna drzew 67 KB
Zieleń 1 66 KB
Projekt zieleni 83 KB
Zawartość teczki 8 KB
Rys. 4 - włączenie przyłączy 182 KB
Rys. 2 - profil wody 219 KB
Rys.1 krawężnik 792 KB
Woda 4 164 KB
Uzgodnienia ZUD MB
Uzgodnienia - oświetlenie str. 2 MB
Uzgodnienia Gaz - str. 5,6 MB
Uzgodnienia Gaz - str. 3, 4 MB
Uzgodnienia Gaz - str. 1, 2 MB
Uzgodnienia - oświetlenie str. 1 MB
Uzgodnienia WT Gaz str. 2 MB
Uzgodnienia MZDiK 240 KB
TP SA - uzgodnienie str. 2 874 KB
TP SA - uzgodnienie str. 1 MB
Gaz - nowe warunki MB
Uzgodnienia kolizji TP SA str. 1 MB
Uzgodnienia kolizji TP SA str. 2 900 KB
Gaz - pełnomocnictwo 271 KB
Gaz - uzgodnienia trasy MB
Plan rozbiórki budynku 635 KB
Rozbiórka budynku 1 139 KB
TPSA - UP projektanta 424 KB
TPSA - T5 MB
TPSA - T4 734 KB
TPSA - T3 839 KB
TPSA - T2 MB
TPSA - T1 MB
TPSA - światłowody 146 KB
Oświetlenie, kolizje - WT PGE 833 KB
Oświetlenie, kolizje - współrzedne geodezyjne 25 KB
Oświetlenie, kolizje - UP projektanta 424 KB
Oświetlenie, kolizje - opis techniczny 172 KB
Oświetlenie, kolizje - obliczenia oświetlenia 219 KB
Oświetlenie, kolizje - współrzędne geodezyjne 40 KB
Oświetlenie, kolizje E-4 MB
Oświetlenie, kolizje E-3 MB
Oświetlenie, kolizje E-2 MB
Oświetlenie, kolizje E-1 MB
Kan. deszcz. - spis zawartości 175 KB
Kan. deszczowa 5 160 KB
Kan. deszcz. IS - 9 274 KB
Kan. deszcz. IS - 8 263 KB
Kan. deszcz. IS - 7 228 KB
Kan. deszcz. IS - 6 413 KB
Kan. deszcz. IS - 4 779 KB
Kan. deszcz. IS - 3 2 306 KB
Kan. deszcz. IS - 3 I 293 KB
Kan. deszcz. IS - 2 626 KB
Kan. deszcz. IS - 1 397 KB
Kanalizacja deszczowa 456 KB
Gaz - węzły 329 KB
Gaz - schemat gazu 409 KB
Gaz - profil 207 KB
Gaz - mapa 771 KB
Droga - uzg. str. tytułowa 53 KB
Droga - schemat rozbórek 554 KB
Droga - profil rys. 4 pop. 606 KB
Droga - profil rys. 5 291 KB
Droga - profil rys. 4 490 KB
Droga - profil rys. 3 303 KB
Droga - profil rys. 2 428 KB
Droga - plan warstwicowa 726 KB
Droga - organizacja ruchu 2 MB
Droga - normalne 4.5 979 KB
Droga - mapa poglądowa 155 KB
Droga - konstrukcyjne MB
Droga - I profil 308 KB
Droga - plan rys. 1B MB
Droga - tyczenie rys. 17 MB
Droga - plan warstwicowy rys. 19 MB
Droga - rys. 1A MB
Droga - projekt zagospodarowania 241 KB
Droga - organizacja ruchu stałego 85 KB
Droga - wykonawczy T1 B2 372 KB
Droga budowa 230 KB
Uzgodnienia - str. tytułowa 53 KB
Specyfikacja techniczna MB
Rozbudowa skrzyżowania 55 KB
Przedmiar V4 189 KB
Przedmiar TP SAiV4 58 KB
Przebudowa gazu - przedmiar robót 80 KB
Śieć wodociagowa - przedmiar robót 105 KB
rys. 1A MB
OP - projekt zagospodarowania 241 KB
Przebudowa linii KO 36 KB
Oświetlenie KO 33 KB
Konstrukcja odtworzenia nawierzchni jezdni 54 KB
Kanalizacja deszczowa - przedmiar robót 75 KB
Kanalizacja deszczowa - przedmiar wariant I 59 KB
SST - kanalizacja deszczowa 149 KB
Rysunek wylotu kanalizacji deszczowej 141 KB
Profil kanalizacji deszczowej 228 KB
Śląska - plan zagospodarowania 929 KB
Śląska - opis 2 MB
Śląska - opis 2 MB
Załącznik Nr 7 87 KB
Wzór umowy 325 KB
Wzór tablicy informacyjnej 50 KB
SIWZ 467 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 25 KB
artykuł nr 30

Przetarg nieograniczony na dostawy produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim