artykuł nr 1

Wykaz projektów Uchwał skierowanych na XLIX Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt Uchwały w/s skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa71 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.388 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby, oraz nagrody za osiągnięcia w służbie.922 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu Uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rolniczej, Topolowej i Szymanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim243 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rolniczej, Topolowej i Szymanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu Uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: M. Curie - Skłodowskiej, Garbarskiej i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim173 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: M. Curie - Skłodowskiej, Garbarskiej i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności GospodarczejMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu Uchwały w/s sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2018 rok21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2018 rok15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu Uchwały w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2018 rok32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2018 rok15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Litewskiej 9 - ul. Jerozolimskiej 39/41 - ul. Handlowej 4.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s dokonania na rzecz Powiatu Piotrkowskiego darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 5 z przeznaczeniem na cel publiczny związany z ochroną zdrowiaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu Uchwały w/s sprzedaży niezabudowanej nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej przy ul. Żwirki65 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s sprzedaży niezabudowanej nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej przy ul. Żwirki34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s sprzedaży, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. TopolowejMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXXV/445/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2017 rok 151 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu Uchwały w/s przyjęcia "Strategii Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s przyjęcia "Strategii Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021"535 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały z autopoprawką w/s uchwalenia budżetu miasta na 2018 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s uchwalenia budżetu Miasta na 2018 r. cz. IV28 MB
Projekt Uchwały w/s uchwalenia budżetu Miasta na 2018 r. cz. III23 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s uchwalenia budżetu Miasta na 2018 r. cz. II38 MB
Projekt Uchwały w/s uchwalenia budżetu Miasta na 2018 r. cz. I14 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Autoporawka Prezydenta Miasta z dnia 8.12.2017 roku do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (2018-2036)11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego15 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2017 rok20 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Wykaz projektów Uchwał skierowanych na XLVIII Sesję Rady Miasta - 29.11.2017 r.

Załączniki:
Projekt Uchwały w/s zmiany Uchwały w/s opłaty targowej58 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim w Branżową Szkołę I Stopnia nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piotrkowie Trybunalskim w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piotrkowie Trybunalskim, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Prawo oświatowe 13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 17 Specjalnej im. Janusza Korczaka wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 17 Specjalną im. Janusza Korczaka wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 Specjalną wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16 im. Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Emilii Plater w Piotrkowie Trybunalskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Emilii Plater w Piotrkowie Trybunalskim13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2018 pn. "Bezpieczne Miasto 2018" 158 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/494/17 z dn. 31 maja 2017 r. w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zmienioną Uchwałą Nr XLII/545/2017 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 30 sierpnia 2017 r.178 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 18-go Stycznia w Piotrkowie Trybunalskim857 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 18-go Stycznia w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego"32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 21 34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s oddania odpłatnie w użytkowanie nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3 Maja 9, w obrębie 22, oznaczonej numerem działki 327 o powierzchni 0,0088 ha15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 5 i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ulicy Wierzejskiej37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s przejęcia na rzecz gminy Miasto Piotrków Trybunalski od Skarbu Państwa, w formie darowizny, własności nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Batorego w obrębie 21, oznaczonej numerami działek 325 i 326/5 36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXXV/445/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2017 r.153 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2017 r.16 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie 18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Wykaz projektów Uchwał skierowanych na XLVII Sesję Rady Miasta

Załączniki:
*Rysunek do projektu Uchwały w/s zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały w/s zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały w/s zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zamiany nieruchomości oraz wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie na nieruchomości służebności drogi koniecznej852 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/408/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2017 r.57 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/407/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2017 r.61 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny177 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s opłaty skarbowej176 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym90 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego703 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2017 r.22 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer