artykuł nr 1

Budżet miasta 2003

Załączniki:
Uchwała Nr V/47/2003 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2003 r. 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do uchwały V/47/2003 - Budżet Miasta 2003 80 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do uchwały V/47/2003 - Budżet Miasta. Plan wydatków. 255 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do uchwały V/47/2003 - Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu oraz Załącznik Nr 4 - Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do uchwały V/47/2003 Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2003 r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do uchwały V/47/2003 - Plan nakładów inwestycyjnych na 2003 r. 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do uchwały nr V/47/2003 - Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2003 i następne 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 do uchwały V/47/2003 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2003 r. oraz załącznik nr 9 - Spłata pożyczek, kredytów długoterminowych w latach 2004-2008 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8/1 do uchwały V/47/2003 - Prognoza długu miasta na rok 2003 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik 10 do uchwały Nr V/47/2003 - Plan dotacji dla podmiotów publicznych oraz Załącznik Nr 11 - Plan dotacji dla pozostałych podmiotów posiadających uprawnienia podmiotów publicznych 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 12 do uchwały Nr V/47/2003 - Plan dotacji dla pozostałych podmiotów niezalicznych do podmiotów publicznych przyznawanych w oparciu o art. 118 ustawy o finansach publicznych 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki 13, 14, 15 do uchwały Nr V/47/2003 118 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 16 do uchwały V/47/2003 - plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2003 rok 69 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 17 do uchwały V/47/2003 - Plan przychodów, wydatków i wyniku finansowego gospodarstwa pomocniczego na rok 2003 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/83/2003 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2003 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały VII/83/2003 - Zmiany w planie dochodów 53 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do Uchwały VII/83/2003 - Zmiany w planie wydatków 99 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do uchwały VII/83/2003 - Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu oraz Załącznik Nr 4 - Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do Uchwały VII/83/2003 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje 61 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/83/2003 - Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2003 i następne 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do uchwały VII/83/2003 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2003 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/115/2003 w/s zamiany budżetu Miasta na rok 2003 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/115/2003 - Zmiany w planie dochodów 44 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/115/2003 - Zmiany w planie wydatków 119 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do uchwały IX/115/2003 - Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu oraz Załącznik Nr 4 - Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/115/2003 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje 74 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do uchwały IX/115/2003 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/115/2003 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2003 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 do uchwały IX/115/2003 - Plan dotacji dla pozostałych podmiotów niezaliczanych do pomiotów finansów publicznych (przyznawanych w oparciu o art. 118 ustawy o finansach publicznych) 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10 do uchwały IX/115 - Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 58 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IX/115/2003 - Zmiany w planach przychodów i wydatków środków specjalnych na 2003 rok 51 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/142/2003 - w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2003 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/142/2003 - Zmiany w planie dochodów 45 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do uchwały X/142/2003 - Zmiany w planie wydatków 57 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do uchwały X/142/2003 - Plan dotacji na zadania z zakresu rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu oraz załącznik Nr 4 - Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do uchwały X/142/2003 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje 79 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/142/2003 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do uchwały X/142/2003 - Prognoza długu Miasta na rok 2003 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 do uchwały X/142/2003 - Plan dotacji dla pozostałych niezalicznych do podmiotów finansów publicznych (przyznawanych w oparciu o art. 118 ustawy o finansach publicznych) 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XI/164/2003 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2003 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/164/2003 - Zmiany w planie dochodów 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XI/164/2003 - Zmiany w planie wydatków 69 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/164/2003 - Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/164/2003 - Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do uchwały XI/164/2003 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje 48 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do uchwały XI/164/2003 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/164/2003 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2003 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki Nr 8 do uchwały Nr XI/164/2003 - Plan dotacji dla podmiotów publicznych oraz Załącznik Nr 9 - Plan dotacji dla pozostałych podmiotów posiadających uprawnienia podmiotów publicznych oraz Załącznik Nr 10 - Plan dotacji dla pozostałych podmiotów niezaliczanych do podmiotów finansów publicznych (przyznwanych w oparciu o art. 118 ustawy o finansach publicznych) 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XI/164/2003 - Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 56 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/184/2003 - w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2003 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/184/2003 - Zmiany w planie dochodów 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/184/2003 - Zmiany w planie wydatków 46 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XII/184/2003 - Plan dotacji na zadania z zkaresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/184/2003 - Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XII/184/2003 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje 54 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/184/2003 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/209/03 ws. zmiany budżetu Miasta na rok 2003 42 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do uchwały XIV/209/03 - Zmiany w planie dochodów 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załąznik nr 2 do uchwały nr XIV/209/03 - Zmiany w planie wydatków 101 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/209/03 - Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 do uchwały nr XIV/209/03 - Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 do uchwały nr XIV/209/03 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje 83 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 do uchwały nr XIV/209/03 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 do uchwały nr XIV/209/03 - Prognoza długu Piotrkowa Trybunalskiego na 2003 r. 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Złączniki nr 8 do uchwały XIV/209/03 - Plan dotacji dla podmiotów publicznych oraz Załącznik nr 9 - Plan dotacji dla pozostałych podmiotów niezaliczanych do podmiotów finansów publicznych 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 10 do uchwały nr XIV/209/03 - Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r. 196 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załąćznik nr 11 do uchwały nr XIV/209/03 - Zmiany w planach przychodów i wydatków środków specjalnych na 2003 r. 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/220/03 ws. zmiany budżetu Miasta na rok 2003 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/220/03 - Zmiany w planie dochodów 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/220/03 - Zmiany w planie wydatków 101 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/220/03 - Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone miastu ustawami 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ZAłącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/220/03 - Plan wydatków zdań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/220/03 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/220/03 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/220/03 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2003 10 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/220/03 - Plan dotacji dla instytucji kultury oraz Załącznik Nr 9 - Plan dotacji dla pozostałych podmiotów posiadających uprawnienia podmiotów publicznych, Załącznik Nr 10 - Plan dotacji dla pozostałych podmiotów nie zaliczanych do podmiotów finansów publicznych 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XV/220/03 - Zmiany w planach przychodów i wydatków środków specjalnych na 2003 rok 49 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer