artykuł nr 1

Zmiany w budżecie Miasta - 2022 r.

artykuł nr 2

Budżet Miasta na 2021 r.

artykuł nr 3

Projekt budżetu Miasta na 2022 r.