artykuł nr 1

Zmiany w budżecie Miasta - 2022 r.

Załączniki:
Zarządzenie nr 6 z dnia 10 stycznia 2022 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 202222 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Zarządzenia nr 6 z dn. 10.01.2022r.293 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/591/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 26.01.2022 r. w/s zmiany budżetu miasta na 2022 rok28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr XLVII/591/22763 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 29 z dnia 28 stycznia 2022 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 202241 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Zarządzenia nr 29 z dn. 28.01.2022 r.801 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 34 z dnia 4 lutego 2022 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 202215 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Zarządzenia nr 34 z dnia 4.02.2022 r.63 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/602/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23.02.2022 r. w/s zmiany budżetu miasta na 2022 rok39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr XLVIII/602/22MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 47 z dn. 25 lutego 2022 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2022 - wraz z załącznikami208 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 62 z dnia 2 marca 2022 r. w/s zmiany budżetu miasta na rok 2022 - wraz z załącznikami142 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 68 z dn. 8 marca 2022 r. w/s zmiany budżetu miasta na rok 2022.24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 99 z dn. 31 marca 2022 r. w/s zmian w budżecie miasta na rok 2022. - wraz z załącznikamiMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 103 z dn. 5 kwietnia 2022 r. w/s zmian w budżecie miasta na rok 2022.943 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 114 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 202215 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do Zarządzenia Nr 114 415 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr L/631/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 133 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do Zarządzenia Nr 133 35 MB
Zarządzenie Nr 135 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 202228 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do Zarządzenia Nr 135 z dn. 28 kwietnia 2022 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 136 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki II do Zarządzenia Nr 136 36 MB
*Załączniki I do Zarządzenia Nr 136 32 MB
Zarządzenie Nr 140 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 202228 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 141 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do Zarządzenia Nr 141 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 148 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 202226 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do Zarządzenia Nr 149 11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 149 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 169 z 25 maja 2022 r. w sprawie zmian w planach finansowych13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do Zarządzenia Nr 16938 MB
Uchwała Nr LI/648/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok340 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 172 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2022MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 173 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki I do Zarządzenia Nr 173 27 MB
*Załączniki II do Zarządzenia Nr 173 35 MB
Zarządzenie Nr 188 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do Zarządzenia Nr 188 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 189 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 202215 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 190 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Zarządzenia Nr 190 15 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 199 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 202214 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 200 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do Zarządzenia Nr 20017 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 203 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki I do Zarządzenia Nr 203 43 MB
*Załączniki II do Zarządzenia Nr 203 37 MB
Zarządzenie Nr 205 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 202214 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 206 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki I do Zarządzenia Nr 206 26 MB
*Załączniki II do Zarządzenia Nr 206 29 MB
Uchwała Nr LIII/654/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Uchwały Nr LIII/654/22 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 265 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 202214 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 266 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do Zarządzenia Nr 266 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 277 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 202215 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 278 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 284 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 202214 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 285 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 3 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do Zarządzenia Nr 285 17 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 300 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 202215 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 301 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Zarządzenia Nr 301 32 MB
Uchwała Nr LIV/679/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Uchwały Nr LIV/679/22 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 316 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki I do Zarządzenia Nr 316 40 MB
*Załączniki II do Zarządzenia Nr 316 39 MB
Zarządzenie Nr 319 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 1 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 202215 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 320 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 1 września 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do Zarządzenia Nr 32045 MB
Uchwała Nr LV/700/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 września 2022 r. 17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 346 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Zarządzenia Nr 34636 MB
Zarządzenie Nr 349 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 202226 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki do Zarządzenia Nr 349 z dn. 28.09.2022r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 350 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki I do Zarządzenia Nr 350 50 MB
*Załączniki II do Zarządzenia Nr 350 33 MB
Zarządzenie Nr 362 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 06 października 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 202226 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 363 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 06 października 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Zarządzenia Nr 363 43 MB
Uchwała Nr LVI/708/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do Uchwały Nr LVI/708/22 20 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 373 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 października 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki I do Zarządzenia Nr 373 32 MB
*Załączniki II do Zarządzenia Nr 373 38 MB
Zarządzenie Nr 379 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 października 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 202226 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 380 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 października 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Zarządzenia Nr 380 42 MB
Zarządzenie Nr 390 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 07 listopada 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 202226 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 391 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 07 listopada 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Zarządzenia Nr 39112 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 409 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 202226 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 410 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Zarządzenia Nr 410 30 MB
Uchwała Nr LVII/718/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do Uchwały Nr LVII/718/22 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 415 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki I do Zarządzenia Nr 415 19 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki II do Zarządzenia Nr 415 21 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki III do Zarządzenia Nr 415 21 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 416 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 01 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 202225 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 417 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 01 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki I do Zarządzenia Nr 417 28 MB
*Załączniki II do Zarządzenia Nr 417 28 MB
Zarządzenie Nr 422 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 12 grudnia 2022 roku zmiany budżetu Miasta na rok 202225 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 423 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do Zarządzenia Nr 423 20 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LVIII/730/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do Uchwały Nr LVIII/730/22MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 431 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki I do Zarządzenia Nr 43131 MB
*Załączniki II do Zarządzenia Nr 43119 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 436 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 202226 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 437 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki I do Zarządzenia Nr 437 22 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki II do Zarządzenia Nr 437 25 MB
Zarządzenie Nr 448 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 202227 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 449 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do Zarządzenia Nr 449 19 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Budżet Miasta na 2022 r.

artykuł nr 3

Projekt budżetu Miasta na 2022 r.