artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wybór inżyniera kontraktu pełniącego rolę inspektora nadzoru przy realizacji zadania Poprawa dostępności do krajowej sieci dróg (nr 1,8,12,91) poprzez rozbudowę ul. Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych dla 30 niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej w ramach projektu: Aktywizacja osób niepełnosprawnych szansą na zatrudnienie

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na remont konserwatorsko - budowlany budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Jerozolimskiej 29 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektu TRAKT WIELU KULTUR - ROZWÓJ POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO MIASTA POPRZEZ REWITALIZACJĘ ZABYTKOWYCH OBSZARÓW PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z wezwaniem do podpisania umowy 990 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do Odp. nr 3 - ekspertyza 13 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do Odp. nr 3 - balustrada 44 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do Odp. nr 3 - cokół 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedź nr 3 na pytania wykonawców MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UWAGA !!! Przedłużenie terminu składania ofert 565 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedź nr 2 na pytania wykonawców 261 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar robót - okna 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar robót - elewacja 150 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar robót - dach 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar robót - nawierzchnia 52 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania wykonawców MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Remont MBP - dokumentacja (ZIP) 12 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Synagoga - fotografie 4.2 (ZIP) 19 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Synagoga - fotografie 4.1 (ZIP) 22 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Synagoga - fotografie 3 (ZIP) 34 MB
Synagoga - fotografie 2.2 (ZIP) 13 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Synagoga - fotografie 2.1 (ZIP) 30 MB
Synagoga - fotografie 1 (ZIP) 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Istotne postanowienia umowy 229 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ - 1 str. 591 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ 397 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu 212 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na poprawę dostępności do krajowej sieci dróg (nr 1,8,12,91) poprzez rozbudowę ul. Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z wezwaniem do podpisania umowy MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu 219 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedź nr 4 na pytania wykonawców 229 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedź nr 3 na pytania wykonawców 58 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2b MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2a MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1a MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedź nr 2 na pytania wykonawców 764 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiana terminu składania ofert 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kolizje el. - en. - projekt budowlano - wykonawczy MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania wykonawców MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Łódzka - elektryczne (ZIP) 26 MB
Zmiana w przedmiarze robót - dotyczy Przedmiaru Łódzka 2 732 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dokumentacja - część 5 (ZIP) 26 MB
Dokumentacja - część 4 (ZIP) 33 MB
Dokumentacja - część 3 (ZIP) 33 MB
Dokumentacja - część 2 (ZIP) 33 MB
UWAGA!!! aby otworzyć pełną dokumentację należy sciągnać wszytkie jej części i rozpakować w jednym folderze. Dokumentacja - część 1 (ZIP) 33 MB
Przedmiar Łódzka 2 56 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar Łódzka 1 46 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - Łódzka od granic miasta do ul. Kostromskiej MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - Łodzka - Hutnicza - Kostromska MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST-kan-deszcz-wodociagi-ul. Łódzka od ul. Kostromskiej do ul. Nowowiejskiej 82 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST-kan-deszcz-wodociagi-Topolowa-Rondo-Wysoka-Łódzka 89 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - gaz 77 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Łódzka zieleń przedmiar 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar - wodociąg 62 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar - przebudowa sieci gazowej 57 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar - kanalizacja deszczowa 62 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar kanalizacja deszczowa, wodociąg 70 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kanalizacja deszczowa - sieć wodociągowa - rondo 12 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przebudowa sieci gazowej MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kanalizacja deszczowa - sieć wodociągowa 19 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt docelowej orgnizacji ruchu MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt czasowej organizacji ruchu MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt budowlano-wykonawczy egz.6 - zagospodarowanie terenu 32 MB
Projekt budowlano-wykonawczy egz.3 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dokumentacja technologiczna - załącznik nr 1 16 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dokumentacja - aneks MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Harmonogram rzeczowo-finansowy 53 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Istotne postanowienia umowy 191 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ - 1 str. 273 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ 402 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Dąbrowskiego w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektu Trakt Wielu Kultur

Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z wezwaniem do podpisania umowy 711 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert 515 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedź nr 2 na pytania wykonawców 507 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiana terminu składania ofert 184 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedź na pytania wykonawców 211 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu 234 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Standaryzacja ZE 211 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt - ulica Dąbrowskiego - wewnętrzne linie zasilające (ZIP) 11 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt - ulica Dąbrowskiego - sieć (ZIP) MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - strona tytułowa 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Szeczgółowe Specyfikacje Techniczne MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar - kosztorys ofertowy 71 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy - nawierzchnia parkingu 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy - zjazd 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy - sytuacja drogowa MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy - PZT MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy - opis 58 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy - konstrukcja 3 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy - konstrukcja 2 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy - konstrukcja 1 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy - mała architektura MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy - profil 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja techniczna - kanalizacja deszczowa 616 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja techniczna - kanalizacja sanitarna 537 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar robót - przyłącza wody 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar robót - kanalizacja sanitarna 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar robót - kanalizacja deszczowa 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - wpusty rysunek nr 10 372 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - studnia 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - studnia 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przyłącza wody 278 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan sytuacyjny 880 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Opis techniczny 185 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - kanalizacja sanitarna wir profil 56 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - kanalizacja sanitarna wir opis 554 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - kanalizacja sanitarna przyłącza 88 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa wpusty 151 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa wpust 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa skrzyżowanie wpusty 55 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa rynny 302 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa profil 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa do rozbudowy 170 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - hydrant 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Istotne postanowienia umowy 211 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ - 1 str. 302 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ 437 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer