artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wybór inżyniera kontraktu pełniącego rolę inspektora nadzoru przy realizacji zadania Poprawa dostępności do krajowej sieci dróg (nr 1,8,12,91) poprzez rozbudowę ul. Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych dla 30 niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej w ramach projektu: Aktywizacja osób niepełnosprawnych szansą na zatrudnienie

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na remont konserwatorsko - budowlany budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Jerozolimskiej 29 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektu TRAKT WIELU KULTUR - ROZWÓJ POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO MIASTA POPRZEZ REWITALIZACJĘ ZABYTKOWYCH OBSZARÓW PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z wezwaniem do podpisania umowy990 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do Odp. nr 3 - ekspertyza13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do Odp. nr 3 - balustrada44 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do Odp. nr 3 - cokół22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedź nr 3 na pytania wykonawcówMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
UWAGA !!! Przedłużenie terminu składania ofert565 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedź nr 2 na pytania wykonawców261 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar robót - okna31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar robót - elewacja150 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar robót - dach35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar robót - nawierzchnia52 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania wykonawcówMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Remont MBP - dokumentacja (ZIP)12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Synagoga - fotografie 4.2 (ZIP)19 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Synagoga - fotografie 4.1 (ZIP)22 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Synagoga - fotografie 3 (ZIP)34 MB
Synagoga - fotografie 2.2 (ZIP)13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Synagoga - fotografie 2.1 (ZIP)30 MB
Synagoga - fotografie 1 (ZIP)10 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Istotne postanowienia umowy229 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ - 1 str.591 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ397 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu212 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na poprawę dostępności do krajowej sieci dróg (nr 1,8,12,91) poprzez rozbudowę ul. Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z wezwaniem do podpisania umowyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu219 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedź nr 4 na pytania wykonawców229 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedź nr 3 na pytania wykonawców58 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2bMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2aMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1aMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedź nr 2 na pytania wykonawców764 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiana terminu składania ofert180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Kolizje el. - en. - projekt budowlano - wykonawczyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania wykonawcówMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Łódzka - elektryczne (ZIP)26 MB
Zmiana w przedmiarze robót - dotyczy Przedmiaru Łódzka 2732 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dokumentacja - część 5 (ZIP)26 MB
Dokumentacja - część 4 (ZIP)33 MB
Dokumentacja - część 3 (ZIP)33 MB
Dokumentacja - część 2 (ZIP)33 MB
UWAGA!!! aby otworzyć pełną dokumentację należy sciągnać wszytkie jej części i rozpakować w jednym folderze. Dokumentacja - część 1 (ZIP)33 MB
Przedmiar Łódzka 256 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar Łódzka 146 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - Łódzka od granic miasta do ul. KostromskiejMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - Łodzka - Hutnicza - KostromskaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST-kan-deszcz-wodociagi-ul. Łódzka od ul. Kostromskiej do ul. Nowowiejskiej82 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST-kan-deszcz-wodociagi-Topolowa-Rondo-Wysoka-Łódzka89 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - gaz77 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Łódzka zieleń przedmiar23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar - wodociąg62 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar - przebudowa sieci gazowej57 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar - kanalizacja deszczowa62 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar kanalizacja deszczowa, wodociąg70 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Kanalizacja deszczowa - sieć wodociągowa - rondo12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Przebudowa sieci gazowejMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Kanalizacja deszczowa - sieć wodociągowa19 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt docelowej orgnizacji ruchuMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt czasowej organizacji ruchuMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt budowlano-wykonawczy egz.6 - zagospodarowanie terenu32 MB
Projekt budowlano-wykonawczy egz.310 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dokumentacja technologiczna - załącznik nr 116 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dokumentacja - aneksMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Harmonogram rzeczowo-finansowy53 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Istotne postanowienia umowy191 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ - 1 str.273 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ402 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Dąbrowskiego w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektu Trakt Wielu Kultur

Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z wezwaniem do podpisania umowy711 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert515 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedź nr 2 na pytania wykonawców507 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiana terminu składania ofert184 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedź na pytania wykonawców211 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu234 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Standaryzacja ZE211 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt - ulica Dąbrowskiego - wewnętrzne linie zasilające (ZIP)11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt - ulica Dąbrowskiego - sieć (ZIP)MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - strona tytułowa23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Szeczgółowe Specyfikacje TechniczneMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar - kosztorys ofertowy71 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy - nawierzchnia parkingu28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy - zjazd26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy - sytuacja drogowaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy - PZTMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy - opis58 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy - konstrukcja 332 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy - konstrukcja 231 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy - konstrukcja 130 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy - mała architekturaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy - profil38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja techniczna - kanalizacja deszczowa616 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja techniczna - kanalizacja sanitarna537 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar robót - przyłącza wody24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar robót - kanalizacja sanitarna30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar robót - kanalizacja deszczowa29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - wpusty rysunek nr 10372 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - studnia18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - studnia17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Przyłącza wody278 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan sytuacyjny880 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Opis techniczny185 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - kanalizacja sanitarna wir profil56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - kanalizacja sanitarna wir opis554 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - kanalizacja sanitarna przyłącza88 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa wpusty151 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa wpust18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa skrzyżowanie wpusty55 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa rynny302 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa profil180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa do rozbudowy170 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - hydrant22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Istotne postanowienia umowy211 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ - 1 str.302 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ437 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer