artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wybór inżyniera kontraktu pełniącego rolę inspektora nadzoru przy realizacji zadania Poprawa dostępności do krajowej sieci dróg (nr 1,8,12,91) poprzez rozbudowę ul. Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych dla 30 niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej w ramach projektu: Aktywizacja osób niepełnosprawnych szansą na zatrudnienie

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na remont konserwatorsko - budowlany budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Jerozolimskiej 29 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektu TRAKT WIELU KULTUR - ROZWÓJ POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO MIASTA POPRZEZ REWITALIZACJĘ ZABYTKOWYCH OBSZARÓW PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na poprawę dostępności do krajowej sieci dróg (nr 1,8,12,91) poprzez rozbudowę ul. Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z wezwaniem do podpisania umowy MB
Ogłoszenie o zamówieniu 219 KB
Odpowiedź nr 4 na pytania wykonawców 229 KB
Odpowiedź nr 3 na pytania wykonawców 58 KB
Załącznik nr 3 MB
Załącznik nr 2b MB
Załącznik nr 2a MB
Załącznik nr 2 MB
Załącznik nr 1a MB
Załącznik nr 1 MB
Odpowiedź nr 2 na pytania wykonawców 764 KB
Zmiana terminu składania ofert 180 KB
Kolizje el. - en. - projekt budowlano - wykonawczy MB
Odpowiedzi na pytania wykonawców MB
Łódzka - elektryczne (ZIP) 26 MB
Zmiana w przedmiarze robót - dotyczy Przedmiaru Łódzka 2 732 KB
Dokumentacja - część 5 (ZIP) 26 MB
Dokumentacja - część 4 (ZIP) 33 MB
Dokumentacja - część 3 (ZIP) 33 MB
Dokumentacja - część 2 (ZIP) 33 MB
UWAGA!!! aby otworzyć pełną dokumentację należy sciągnać wszytkie jej części i rozpakować w jednym folderze. Dokumentacja - część 1 (ZIP) 33 MB
Przedmiar Łódzka 2 56 KB
Przedmiar Łódzka 1 46 KB
SST - Łódzka od granic miasta do ul. Kostromskiej MB
SST - Łodzka - Hutnicza - Kostromska MB
SST-kan-deszcz-wodociagi-ul. Łódzka od ul. Kostromskiej do ul. Nowowiejskiej 82 KB
SST-kan-deszcz-wodociagi-Topolowa-Rondo-Wysoka-Łódzka 89 KB
SST - gaz 77 KB
Łódzka zieleń przedmiar 23 KB
Przedmiar - wodociąg 62 KB
Przedmiar - przebudowa sieci gazowej 57 KB
Przedmiar - kanalizacja deszczowa 62 KB
Przedmiar kanalizacja deszczowa, wodociąg 70 KB
Kanalizacja deszczowa - sieć wodociągowa - rondo 12 MB
Przebudowa sieci gazowej MB
Kanalizacja deszczowa - sieć wodociągowa 19 MB
Projekt docelowej orgnizacji ruchu MB
Projekt czasowej organizacji ruchu MB
Projekt budowlano-wykonawczy egz.6 - zagospodarowanie terenu 32 MB
Projekt budowlano-wykonawczy egz.3 10 MB
Dokumentacja technologiczna - załącznik nr 1 16 MB
Dokumentacja - aneks MB
Harmonogram rzeczowo-finansowy 53 KB
Istotne postanowienia umowy 191 KB
SIWZ - 1 str. 273 KB
SIWZ 402 KB
artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Dąbrowskiego w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektu Trakt Wielu Kultur

Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z wezwaniem do podpisania umowy 711 KB
UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert 515 KB
Odpowiedź nr 2 na pytania wykonawców 507 KB
Zmiana terminu składania ofert 184 KB
Odpowiedź na pytania wykonawców 211 KB
Ogłoszenie o zamówieniu 234 KB
Standaryzacja ZE 211 KB
Projekt - ulica Dąbrowskiego - wewnętrzne linie zasilające (ZIP) 11 MB
Projekt - ulica Dąbrowskiego - sieć (ZIP) MB
SST - strona tytułowa 23 KB
Szeczgółowe Specyfikacje Techniczne MB
Przedmiar - kosztorys ofertowy 71 KB
Projekt drogowy - nawierzchnia parkingu 28 KB
Projekt drogowy - zjazd 26 KB
Projekt drogowy - sytuacja drogowa MB
Projekt drogowy - PZT MB
Projekt drogowy - opis 58 KB
Projekt drogowy - konstrukcja 3 32 KB
Projekt drogowy - konstrukcja 2 31 KB
Projekt drogowy - konstrukcja 1 30 KB
Projekt drogowy - mała architektura MB
Projekt drogowy - profil 38 KB
Specyfikacja techniczna - kanalizacja deszczowa 616 KB
Specyfikacja techniczna - kanalizacja sanitarna 537 KB
Przedmiar robót - przyłącza wody 24 KB
Przedmiar robót - kanalizacja sanitarna 30 KB
Przedmiar robót - kanalizacja deszczowa 29 KB
Projekt techniczny - wpusty rysunek nr 10 372 KB
Projekt techniczny - studnia 18 KB
Projekt techniczny - studnia 17 KB
Przyłącza wody 278 KB
Plan sytuacyjny 880 KB
Opis techniczny 185 KB
Projekt techniczny - kanalizacja sanitarna wir profil 56 KB
Projekt techniczny - kanalizacja sanitarna wir opis 554 KB
Projekt techniczny - kanalizacja sanitarna przyłącza 88 KB
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa wpusty 151 KB
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa wpust 18 KB
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa skrzyżowanie wpusty 55 KB
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa rynny 302 KB
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa profil 180 KB
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa do rozbudowy 170 KB
Projekt techniczny - hydrant 22 KB
Istotne postanowienia umowy 211 KB
SIWZ - 1 str. 302 KB
SIWZ 437 KB