artykuł nr 1

Zmiany w budżecie Miasta - 2023 r.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 3 z dnia 04 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 202326 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do zarządzenia nr 3 z dn. 04.01.2023r.763 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/745/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w/s zmiany budżetu miasta na 2023 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 27 Prezydenta Miasta z dnia 30 stycznia 2023 roku w/s zmiany budżetu Miasta na rok 202325 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do zarządzenia Nr 27 z dnia 30 stycznia 2023 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 36 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 15 lutego 2023 roku w/s zmiany budżetu Miasta na rok 202323 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do zarządzenia nr 36 z dnia 15 lutego 2023 r.515 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/754/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 lutego 2023 roku w/s zmiany budżetu miasta na 2023 rok21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr XLI/754/23 z dn. 22.02.2023r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 46 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2023 roku w/s zmiany budżetu Miasta na rok 202325 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do zarządzenia nr 46 z dn. 27.02.2023 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 58 Prezydenta Miasta z da 09 marca 2023 roku w/s zmiany budżetu Miasta na rok 202323 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do zarządzenia nr 58 z dn. 09.03.2023r.749 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXII/765/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 29 marca 2023 roku w/s zmiany budżetu miasta na 2023 rok23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr LXII/765/23 z dn. 29.03.2023r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 83 Prezydenta Miasta z dnia 30 marca 2023 roku w/s zmiany budżetu Miasta na rok 202316 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do zarządzenie nr 83 z dn. 30.03.2023r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 97 Prezydenta Miasta z dnia 12 kwietnia 2023 roku w/s zmiany budżetu Miasta na rok 202323 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do zarządzenia nr 97 z dn. 12.04.2023r.409 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXIII/784/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 kwietnia 2023 roku w/s zmiany budżetu miasta na 2023 rok41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr LXIII/784/23 z dn. 26.04.2023r.976 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 108 Prezydenta Miasta z dnia 27 kwietnia 2023 roku w/s zmiany budżetu Miasta na rok 202324 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do zarządzenia nr 108 z dn. 27.04.2023r.608 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 120 Prezydenta Miasta z dnia 12 maja 2023 roku w/s zmiany budżetu Miasta na rok 202323 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do zarządzenia nr 120 z dn. 12.05.2023r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVI/794/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 maja 2023 roku16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr LXIV/794/23 z dn. 31.05.2023r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 156 Prezydenta Miasta z dnia 06 czerwca 2023 roku w/s zmiany budżetu Miasta na rok 202327 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do zarządzenia nr 156 z dn. 06.06.2023r.921 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXV/807/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 czerwca 2023 roku40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr LXVI/807/23 z dn. 28.06.2023r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie nr 183 Prezydenta Miasta z dnia 29 czerwca 2023 roku w/s zmiany budżetu Miasta na rok 202323 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załączniki do zarządzenia nr 183 z dn. 29.06.2023 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 246 Prezydenta Miasta z dnia 13 lipca 2023 roku w/s zmiany budżetu Miasta na rok 202324 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do zarządzenia nr 246 z dn. 13.07.2023r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 273 Prezydenta Miasta z dnia 08 sierpnia 2023 roku w/s zmiany budżetu Miasta na rok 202323 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do zarządzenia nr 273 z dn. 08.08.2023r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVI/815/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr LXVI/815/23 z dn. 30.08.2023 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 286 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 31.08.2023r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 202323 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do zarządzenia nr 286 z dn. 31.08.2023r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 295 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 07 września 2023 roku w/s zmiany w budżecie Miasta na rok 202324 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Zarządzenia Nr 295 z dn. 07.09.2023 r.504 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/825/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 września 2023 roku w/s zmiany budżetu Miasta na 2023 rok24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr XLVII/825/23 z dn. 27.09.2023r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 313 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 202325 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do zarządzenie Nr 313 z dn. 28.09.2023 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 322 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dna 06 października 2023 roku w/s zmiany budżetu Miasta na rok 202324 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Zarządzenia nr 322 z dn. 06.10.2023 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 326 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 października 2023 roku w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2023 25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do zarządzenia nr 326 z dn. 10.10.2023 r.640 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/834/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 października 2023 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr LXVIII/834/23 z dn. 25.10.2023 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 341 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 października 2023 roku w/s zmiany budżetu Miasta na rok 202327 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do zarządzenia nr 341 z dn. 30.10.2023 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXX/853/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 29.11.2023 r. w/s zmiany budżetu miasta na 2023 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 380 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 202327 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do Zarządzenie nr 38011 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 387 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 04 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 202325 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Zarządzenie Nr 387 z dn. 04.12.2023r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXI/868/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr LXXI/868/23 z dn. 20.12.2023 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 414 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 202324 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do Zarządzenie Nr 414 z dn. 21.12.2023 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 422 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 202326 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Zarządzenia Nr 422 z dn. 28.12.2023 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 429 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany w budżecie Miasta na rok 202326 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Zarządzenia Nr 429 z dn. 29.12.2023 r.131 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Budżet Miasta na 2023 r.

artykuł nr 3

Projekt budżetu Miasta na 2023 r.