artykuł nr 1

Informacje o stanie mienia gminy Piotrków Trybunalski na dzień 30 września 2005 r.

Załączniki:
Informacja o stanie mienia na dzień 30.09.2005 r. wg cen ewidencyjnych netto18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia na dzień 30.09.2005 r. wg cen ewidencyjnych brutto18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Stan zobowiązań gminy na dzień 30.09.2005 r.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Stan zobowiązań gminy Piotrków Trybunalski z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2005 r.42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zobowiązania długoterminowe gminy Piotrków Trybunalski na dzień 30 września 2005 roku34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Udziały gminy Piotrków Trybunalski w spółkach39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody z majątku gminy Piotrków Trybunalski w okresie 01.10.2004 – 30.09.2005 roku33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody z majątku gminy Piotrków Trybunalski w okresie 01.10.2004 – 30.09.2005 roku33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody gminy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia - przewidywane wykonanie w 2005 roku91 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody gminy Piotrków Trybunalski uzyskane z tytułu dzierżawy majątku w okresie od 01.10.2004 do 30.09.2005 wg wartości netto38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz jednostek i spółek korzystających z majątku gminy Piotrków Trybunalski na dzień 30.09.2005150 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych gminy w okresie od 01.10.2004 do 30.09.200547 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2005 roku wg wartości netto46 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2005 roku wg wartości brutto51 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia osób prawnych, dla których gmina Piotrków Trybunalski jest organizatorem. Wartość ewidencyjna netto i brutto15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia gminy na dzień 30.09.2005 r. wg cen ewidencyjnych netto32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia gminy na dzień 30.09.2005 r. wg cen ewidencyjnych brutto45 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Informacje o stanie mienia gminy Piotrków Trybunalski na dzień 30 września 2004 r.

Załączniki:
Stan zobowiązań Gminy Piotrków Tryb. z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2004 r.44 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zobowiązania długoterminowe Gminy Piotrków Trybunalski na dzień 30 września 2004 roku34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Udział Gminy Piotrków Trybunalski w Spółkach34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody z majątku Gminy Piotrków Trybunalski w okresie 01.10.2003 - 30.09.2004 roku13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody Gminy Piotrków Trybunalski uzyskane z tytułu dzierżawy majątku w okresie od 01.10.2003 do 30.09.2004 wartość brutto36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody gminy piotrków trybunalski uzyskane z tytułu dzierżawy majątku w okresie od 01.10.2003 do 30.09.2004 wartość netto36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz jednostek i spółek korzystających z majątku gminy piotrków tryb. na dzień 30.09.2004 r.153 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych gminy w okresie od 01.10.2003 do 30.09.200447 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2004 roku w wartości netto39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2004 roku w wartości brutto41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia osób prawnych, dla których Gmina Piotrków Trybunalski jest organizatorem - wartość ewidencyjna netto13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia osób prawnych, dla których gmina Piotrków Trybunalski jest organizatorem - wartość ewidencyjna brutto14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia gminy na dzień 30.09.2004 r. wg cen ewidencyjnych netto21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia gminy na dzień 30.09.2004 r. wg cen ewidencyjnych brutto21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wartość majątku Gminy Piotrków Trybunalski na dzień 30.09.2004 roku21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Informacje o stanie mienia gminy Piotrków Trybunalski na dzień 30 września 2003 r.

Załączniki:
Udział Gminy Piotrków Trybunalski w spółkach11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2003 r. 227 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Stan zobowiązań gminy na dzień 30.09.2003 r.12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Stan zobowiązań Gminy Piotrków Trybunalski z tytułu kredytu i pożyczek na dzień 30.09.2003r.18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody z majątku Gminy Piotrków Trybunalski w okresie 01.10.2001 - 30.09.2002 i 01.10.2002-30.09.2003 r.31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia osób prawnych, dla których Gmina Piotrków Trybunalski jest organizatorem11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia osób prawnych, dla których gmina Piotrków Trybunalski jest organizatorem11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz jednostek i spółek korzystajacych z majątku gminy Piotrków Trybunalski na dzień 30.09.2003 r.100 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2003 r. w wartości netto36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2003 r. w wartości brutto37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych gminy w okresie od 01.10.2002 do 30.09.200335 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia gminy na dzień 30.09.2003 r. wg cen ewidencyjnych netto19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia gminy na dzień 30.09.2003 r. wg cen ewidencyjnych brutto18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer