artykuł nr 1

Informacje o stanie mienia gminy Piotrków Trybunalski na dzień 30 września 2005 r.

Załączniki:
Informacja o stanie mienia na dzień 30.09.2005 r. wg cen ewidencyjnych netto 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia na dzień 30.09.2005 r. wg cen ewidencyjnych brutto 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Stan zobowiązań gminy na dzień 30.09.2005 r. 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Stan zobowiązań gminy Piotrków Trybunalski z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2005 r. 42 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zobowiązania długoterminowe gminy Piotrków Trybunalski na dzień 30 września 2005 roku 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Udziały gminy Piotrków Trybunalski w spółkach 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody z majątku gminy Piotrków Trybunalski w okresie 01.10.2004 – 30.09.2005 roku 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody z majątku gminy Piotrków Trybunalski w okresie 01.10.2004 – 30.09.2005 roku 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody gminy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia - przewidywane wykonanie w 2005 roku 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody gminy Piotrków Trybunalski uzyskane z tytułu dzierżawy majątku w okresie od 01.10.2004 do 30.09.2005 wg wartości netto 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz jednostek i spółek korzystających z majątku gminy Piotrków Trybunalski na dzień 30.09.2005 150 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych gminy w okresie od 01.10.2004 do 30.09.2005 47 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2005 roku wg wartości netto 46 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2005 roku wg wartości brutto 51 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia osób prawnych, dla których gmina Piotrków Trybunalski jest organizatorem. Wartość ewidencyjna netto i brutto 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia gminy na dzień 30.09.2005 r. wg cen ewidencyjnych netto 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia gminy na dzień 30.09.2005 r. wg cen ewidencyjnych brutto 45 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Informacje o stanie mienia gminy Piotrków Trybunalski na dzień 30 września 2004 r.

Załączniki:
Stan zobowiązań Gminy Piotrków Tryb. z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2004 r. 44 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zobowiązania długoterminowe Gminy Piotrków Trybunalski na dzień 30 września 2004 roku 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Udział Gminy Piotrków Trybunalski w Spółkach 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody z majątku Gminy Piotrków Trybunalski w okresie 01.10.2003 - 30.09.2004 roku 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody Gminy Piotrków Trybunalski uzyskane z tytułu dzierżawy majątku w okresie od 01.10.2003 do 30.09.2004 wartość brutto 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody gminy piotrków trybunalski uzyskane z tytułu dzierżawy majątku w okresie od 01.10.2003 do 30.09.2004 wartość netto 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz jednostek i spółek korzystających z majątku gminy piotrków tryb. na dzień 30.09.2004 r. 153 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych gminy w okresie od 01.10.2003 do 30.09.2004 47 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2004 roku w wartości netto 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2004 roku w wartości brutto 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia osób prawnych, dla których Gmina Piotrków Trybunalski jest organizatorem - wartość ewidencyjna netto 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia osób prawnych, dla których gmina Piotrków Trybunalski jest organizatorem - wartość ewidencyjna brutto 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia gminy na dzień 30.09.2004 r. wg cen ewidencyjnych netto 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia gminy na dzień 30.09.2004 r. wg cen ewidencyjnych brutto 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wartość majątku Gminy Piotrków Trybunalski na dzień 30.09.2004 roku 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Informacje o stanie mienia gminy Piotrków Trybunalski na dzień 30 września 2003 r.

Załączniki:
Udział Gminy Piotrków Trybunalski w spółkach 11 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2003 r. 227 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Stan zobowiązań gminy na dzień 30.09.2003 r. 12 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Stan zobowiązań Gminy Piotrków Trybunalski z tytułu kredytu i pożyczek na dzień 30.09.2003r. 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody z majątku Gminy Piotrków Trybunalski w okresie 01.10.2001 - 30.09.2002 i 01.10.2002-30.09.2003 r. 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia osób prawnych, dla których Gmina Piotrków Trybunalski jest organizatorem 11 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia osób prawnych, dla których gmina Piotrków Trybunalski jest organizatorem 11 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz jednostek i spółek korzystajacych z majątku gminy Piotrków Trybunalski na dzień 30.09.2003 r. 100 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2003 r. w wartości netto 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2003 r. w wartości brutto 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych gminy w okresie od 01.10.2002 do 30.09.2003 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia gminy na dzień 30.09.2003 r. wg cen ewidencyjnych netto 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia gminy na dzień 30.09.2003 r. wg cen ewidencyjnych brutto 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer