artykuł nr 1

SPZ.271.50.2017 - postępowanie na: Część 1: Świadczenie usług strzeżenia budynku Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 w 2018 r. Część 2: Świadczenie usług strzeżenia budynków Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 (budynek A i B) w 2018 r.

Załączniki:
Informacja o udzieleniu zamówienia431 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
informacja o wyborze703 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja z otwarcia ofert85 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9 Istotne postanowienia umowy dla część 132 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9 Istotne postanowienia umowy dla części 232 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9 Istotne postanowienia umowy dla części 1 i 232 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 Regulamin (część 1 i część 2)21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 226 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 126 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 Kryteria oceny ofert24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 Doświadczenie zawodowe - wykaz usług14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu i braku podstaw do wykluczenia18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1a do Formularza oferty do części 216 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1a do Formularza oferty do części 115 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1a do Formularza oferty do części 1 i 216 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 Formularz oferty36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIUMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

SPZ.271.45.2017 - postępowanie na: Część 1: Świadczenie usług strzeżenia budynku Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 w 2018 r.Część 2: Świadczenie usług strzeżenia budynków Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 (budynek A i B) w 2018 r.

Załączniki:
Unieważnienie474 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie ofert85 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Kryteria oceny ofert24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do umowy do części 112 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9 - Regulamin - (do wszystkich części)21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (2)26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 - PROJEKT UMOWY - część 232 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 - PROJEKT UMOWY - część 132 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 - PROJEKT UMOWY - część 1 i 232 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 - Kryteria oceny ofert25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 - Wykaz osób (1,2)18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 - Wykaz usług13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 320 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 219 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do umowy (do wszystkich części)13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1a do formularza oferty do części 216 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1a do formularza oferty do części 1 16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1a do formularza oferty do części 1 i 216 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do umowy do części 213 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do umowy do części 1 i 214 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 - Formularz oferty39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie57 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
OgłoszenieMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017