artykuł nr 1

SPZ.271.50.2017 - postępowanie na: Część 1: Świadczenie usług strzeżenia budynku Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 w 2018 r. Część 2: Świadczenie usług strzeżenia budynków Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 (budynek A i B) w 2018 r.

Załączniki:
Informacja o udzieleniu zamówienia 431 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
informacja o wyborze 703 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja z otwarcia ofert 85 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9 Istotne postanowienia umowy dla część 1 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9 Istotne postanowienia umowy dla części 2 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9 Istotne postanowienia umowy dla części 1 i 2 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 Regulamin (część 1 i część 2) 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 Kryteria oceny ofert 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 Doświadczenie zawodowe - wykaz usług 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu i braku podstaw do wykluczenia 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1a do Formularza oferty do części 2 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1a do Formularza oferty do części 1 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1a do Formularza oferty do części 1 i 2 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 Formularz oferty 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

SPZ.271.45.2017 - postępowanie na: Część 1: Świadczenie usług strzeżenia budynku Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 w 2018 r.Część 2: Świadczenie usług strzeżenia budynków Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 (budynek A i B) w 2018 r.

Załączniki:
Unieważnienie 474 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie ofert 85 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kryteria oceny ofert 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do umowy do części 1 12 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9 - Regulamin - (do wszystkich części) 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (2) 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 - PROJEKT UMOWY - część 2 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 - PROJEKT UMOWY - część 1 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 - PROJEKT UMOWY - część 1 i 2 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 - Kryteria oceny ofert 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 - Wykaz osób (1,2) 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 - Wykaz usług 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do umowy (do wszystkich części) 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1a do formularza oferty do części 2 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1a do formularza oferty do części 1 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1a do formularza oferty do części 1 i 2 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do umowy do części 2 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do umowy do części 1 i 2 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie 57 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017