artykuł nr 1

LV Sesja z dn. 26.09.2022 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zwołuję na dzień: 26 września 2022 r. (poniedziałek) o godz. 18:00

LV Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10,

sala nr 1, parter.

 

Autopoprawka - Zawiadomienie o LV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 4. Aktualna sytuacja finansowa Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z prognozą finansową na 2023 rok.
 5. Dyskusja.
 6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2022 roku
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za
  I półrocze 2022 roku.
 8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  2. 2. zmiany budżetu miasta na 2022 rok;
  3. 3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  4. 4. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej
   w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ul. Wierzejskiej;
  5. 5. wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 19-21 do spółki: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  6. 6. wyrażenia zgody na zwarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy obejmującej nieruchomości wchodzące w skład zasobu nieruchomości Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  7. 7. ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim;
  8. 8. zmiany Uchwały Nr LIII/674/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
   29 czerwca 2022 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu i przedmiotu działania;
 10. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 24 sierpnia 2022 r. do dnia 19 września 2022 r.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad LV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Marian Błaszczyński

Przewodniczący Rady Miasta

 

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienie z autopoprawką Prezydenta Miasta do WPF 2022 - 2024 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok 25 MB
I Autopoprawka Prezydenta Miasta do uchwały w/s zmiany budżetu miasta MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ul. Wierzejskiej 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ul. Wierzejskiej 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 19-21 do spółki: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 19-21 do spółki: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy obejmującej nieruchomości wchodzące w skład zasobu nieruchomości Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik nr 1 do Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy obejmującej nieruchomości wchodzące w skład zasobu nieruchomości Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 110 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik nr 2 do Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy obejmującej nieruchomości wchodzące w skład zasobu nieruchomości Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 54 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy obejmującej nieruchomości wchodzące w skład zasobu nieruchomości Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/674/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu i przedmiotu działania 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/674/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu i przedmiotu działania 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer