artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych na LX Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Projekt uchwały w/s wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Miasta Piotrkowa Trybunalskiego181 KB
Projekt uchwały w/s wyjścia ze współwłasności nieruchomości poprzez zamianę udziałów w nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w 1/2 części oraz w 1/2 części osób fizycznych położonej przy ulicy Sulejowskiej 13 (obręb 20)207 KB
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej138 KB
*Załącznik - Mapa35 KB
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej123 KB
Projekt uchwały w/s przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Orlej 11 - Ciepłownia C-1 ul. Rolniczej 75 - Ciepłownia C-2745 KB
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Metalowców - kompleks nr I nr II i nr III398 KB
Projekt uchwały w/s zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ronalda Reagana.341 KB
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zamkowej 16 - ul. Leona Pereca 5.357 KB
Projekt uchwały w/s sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Matejki385 KB
Projekt uchwały w/s zamiany nieruchomości374 KB
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim.429 KB
Projekt uchwały w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 295.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi241 KB
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2018 rok23 MB
Projekt uchwały zmiana WPFMB