artykuł nr 26

SPZ.271.2.2020 - Przetarg nieograniczony na rozbudowę ul. Zalesickiej - II etap w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od posesji 66 do przepustu na rowie Śrutowy Dołek

Załączniki:
Informacja o wyborze oferty 288 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja z otwarcia ofert_18-02-2020 100 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia-uzupełnienie MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania z dn. 6.02.2020 r. 386 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 98 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
odpowiedzi na pytania_2020-01-27 294 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 10 opis przedmiotu zamówienia przykanaliki kd 759 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 10 Opis przedmiotu zamówienia Uszczegółowienie parametrów i wyposażenia przepompowni ścieków 470 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt czasowej organizacji ruchu - INSTRUKCJA.pdf 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt czasowej organizacji ruchu.7z.009 43 MB
Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt czasowej organizacji ruchu.7z.008 47 MB
Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt czasowej organizacji ruchu.7z.007 47 MB
Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt czasowej organizacji ruchu.7z.006 47 MB
Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt czasowej organizacji ruchu.7z.005 47 MB
Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt czasowej organizacji ruchu.7z.004 47 MB
Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt czasowej organizacji ruchu.7z.003 47 MB
Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt czasowej organizacji ruchu.7z.002 47 MB
Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt czasowej organizacji ruchu.7z.001 47 MB
Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt czasowej organizacji ruchu.exe 201 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. 10 opis przedmiotu zamówienia część 3 30 MB
Zał. 10 opis przedmiotu zamówienia część 2 20 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. 10 opis przedmiotu zamówienia część 1a 35 MB
Zał. 10 opis przedmiotu zamówienia część 1 46 MB
Załącznik nr 15 do SIWZ - Wzór banera 65 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 11 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy 193 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki nr 1-9; nr 12-14 do SIWZ 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ 630 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu 234 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 98 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 10 uzupełnienie SST Warstwa wiążąca i wyrównawcza 169 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zał. nr 10 uzupełnienie SST Przepust v1 321 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
odpowiedzi na pytania_2020-02-14 269 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania_2020-02-10 305 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 27

SPZ.271.1.2020 - Przetarg nieograniczony na budowę połączenia ul. Łódzkiej (starego fragmentu) z Rondem Solidarności w Piotrkowie Trybunalskim