artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na elektroniczną identyfikację i rejestrację psów z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na opiekę nad miejscami pamięci narodowej znajdującymi się w Piotrkowie Trybunalskim w 2021 roku

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe na dostawę dwóch słupów ogłoszeniowych i ich montaż na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe na wdrożenie i uruchomienie w Gminie Miasto Piotrków Trybunalski Systemu służącego do realizacji Programu "Piotrkowska Karta Mieszkańca"

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe na placu zabaw przy ulicy Czarnej w Piotrkowie Trybunalskim, na działce o nr ewidencyjnym 261/21- zadanie w ramach budżetu obywatelskiego