artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na remont wraz z instalacjami budynku pawilonu przy Placu Zamkowym 4 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż złomu po likwidowanych środkach trwałych stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na remont (modernizacja) głównej klatki schodowej w budynku przy ul. Słowackiego 19

Załączniki:
Informacja o unieważnieniu postępowania178 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacje techniczne329 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja klatka schodowa566 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Opis elektryka103 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
opis architekta i konstruktora240 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klatka schodowa-przedmiar96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
K 292 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
K 191 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
elektryka-rys. 345 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
elektryka-rys. 233 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
elektryka-rys.128 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
elektryka-przedmiar70 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
c. o. specyfikacja140 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
c. o. opis43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
c. o. przedmiar30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
c. o. rys. 250 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
c. o. rys. 148 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Obudowy grzejników99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Obudowy tablic elektrycznych56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Drzwi D6-D7-detale25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Drzwi D6-D7-detale27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Drzwi D7-projekt38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Drzwi D6-projekt39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Drzwi D2-D5-detale41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Drzwi D2-D5-detale31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Drzwi D5-projekt44 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Drzwi D4-projekt38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Drzwi D3-projekt55 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Drzwi D2-projekt63 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Drzwi D1-detale39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Drzwi D1-detale35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Drzwi D1-projekt79 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Balustrada klatki schodowej-przekroje B-B, C-C41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Balustrada klatki schodowej-przekrój A-A77 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Balustrada klatki schodowej-rzuty60 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie elementów kamiennych52 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Rzut piętra-posadzki53 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Rzut parteru-posadzki122 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Rzut piętra-sufity i oświetlenie72 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Rzut parteru-sufity i oświetlenie61 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Rozwinięcie ścian korytarza piętra174 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klatka schodowa i sień Przekrój C-C i D-D210 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klatka schodowa i sień Przekrój B-B204 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klatka schodowa i sień Przekrój A-A156 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Rzut piętra94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Rzut parteru77 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Rzut piętra-zakres opracowania64 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Rzut parteru-zakres opracowania66 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan sytuacyjny76 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ - str. 1126 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ380 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Istotne postanowienia umowy394 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu138 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Macierzanki w Piotrkowie Trybunalskim