artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na remont wraz z instalacjami budynku pawilonu przy Placu Zamkowym 4 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Ogłoszenie o zawarciu umowy 775 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ wyjaśnienie 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ 194 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej 254 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rzut przyziemia - projekt 355 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rzut przyziemia - instalacja CO 136 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rzut przyziemia 366 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rzut dachu projekt 96 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rzut dachu 100 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rozwinięcie instalacji CO 93 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przekrój 250 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar budowlany 55 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Opis remontu 269 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Okładka 753 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Mapa sytuacyjna MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Lokalizacja osprzętu elektrycznego 142 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Lokalizacja osprzętu CO 125 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kolorystyka elewacji 90 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Elewacje projekt 196 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Elewacje 177 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
STWiOR 464 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ str.1 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o przetargu 279 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż złomu po likwidowanych środkach trwałych stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na remont (modernizacja) głównej klatki schodowej w budynku przy ul. Słowackiego 19

Załączniki:
Informacja o unieważnieniu postępowania 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacje techniczne 329 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja klatka schodowa 566 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Opis elektryka 103 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
opis architekta i konstruktora 240 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klatka schodowa-przedmiar 96 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
K 2 92 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
K 1 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
elektryka-rys. 3 45 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
elektryka-rys. 2 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
elektryka-rys.1 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
elektryka-przedmiar 70 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
c. o. specyfikacja 140 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
c. o. opis 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
c. o. przedmiar 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
c. o. rys. 2 50 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
c. o. rys. 1 48 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Obudowy grzejników 99 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Obudowy tablic elektrycznych 56 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Drzwi D6-D7-detale 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Drzwi D6-D7-detale 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Drzwi D7-projekt 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Drzwi D6-projekt 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Drzwi D2-D5-detale 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Drzwi D2-D5-detale 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Drzwi D5-projekt 44 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Drzwi D4-projekt 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Drzwi D3-projekt 55 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Drzwi D2-projekt 63 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Drzwi D1-detale 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Drzwi D1-detale 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Drzwi D1-projekt 79 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Balustrada klatki schodowej-przekroje B-B, C-C 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Balustrada klatki schodowej-przekrój A-A 77 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Balustrada klatki schodowej-rzuty 60 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie elementów kamiennych 52 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rzut piętra-posadzki 53 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rzut parteru-posadzki 122 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rzut piętra-sufity i oświetlenie 72 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rzut parteru-sufity i oświetlenie 61 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rozwinięcie ścian korytarza piętra 174 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klatka schodowa i sień Przekrój C-C i D-D 210 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klatka schodowa i sień Przekrój B-B 204 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Klatka schodowa i sień Przekrój A-A 156 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rzut piętra 94 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rzut parteru 77 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rzut piętra-zakres opracowania 64 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rzut parteru-zakres opracowania 66 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan sytuacyjny 76 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ - str. 1 126 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ 380 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Istotne postanowienia umowy 394 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu 138 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Macierzanki w Piotrkowie Trybunalskim