artykuł nr 6

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2021 roku pod nazwą "Organizacja wypoczynku letniego - kolonii oraz obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego"

artykuł nr 7

Ogłoszenie w/s udzielenia wsparcia finansowego w 2021 roku na realizację zadań z zakresu sportu

artykuł nr 8

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego z zakresu sportu w 2021 roku

artykuł nr 9

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegających na: wykonywaniu prac konserwatorskich i remontowych w 2021 roku w obiektach sakralnych położonych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpisanych do rejestru zabytków realizowanych w cyklu rocznym - w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2021 r.