artykuł nr 31

Przetarg nieograniczony na dostawy pieczywa świeżego dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 32

Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim przez okres 6 m-cy.

artykuł nr 33

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynków Gimnazjum Nr 2 wraz z podłączeniem do MSC

artykuł nr 34

Przetarg nieograniczony na wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych jednostek organizacyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z art. 62, ust.1, pkt 1 ustawy prawo budowlane - bez instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska

artykuł nr 35

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim