artykuł nr 1

Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2005 rok

Załączniki:
Wydatki na remonty w szkołach i placówkach oświatowych 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Gospodarka finansowa jednostek budżetowych posiadających wyodrębniony rachunek dochodów własnych na podst. art. 18 z Ustawy o finansach publicznych 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja prognozy długu 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Obliczenie wysokości wolnych środków za 2005 r. 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetu Państwa palnowanych do uzyskania w 2005 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gospodarstwa pomocniczego 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania planu Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania planu powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania planu gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) 42 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do podmiotów finansów publicznych 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla pozostałych podmiotów posiadających uprawnienia podmiotów publicznych 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami miastu 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie nakładów na inwestycje za 2005 r. 125 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki i zobowiązania wg pełnej klasyfikacji budżetowej 537 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków miasta Piotrkowa Trybunalskiego wg grup w poszczególnych działach 66 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków ogółem 66 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja wydatków według grup (ogółem, gmina, powiat) 66 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów ogółem wraz ze środkami Unii Europejskiej wg źródeł 66 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na 2005 r. 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów miasta 62 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów ogólem 66 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2005 rok 735 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer