artykuł nr 1

Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2005 rok

Załączniki:
Wydatki na remonty w szkołach i placówkach oświatowych18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Gospodarka finansowa jednostek budżetowych posiadających wyodrębniony rachunek dochodów własnych na podst. art. 18 z Ustawy o finansach publicznych34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja prognozy długu17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Obliczenie wysokości wolnych środków za 2005 r. 17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetu Państwa palnowanych do uzyskania w 2005 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gospodarstwa pomocniczego33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania planu Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania planu powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania planu gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do podmiotów finansów publicznych33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla pozostałych podmiotów posiadających uprawnienia podmiotów publicznych23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami miastu20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie nakładów na inwestycje za 2005 r. 125 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki i zobowiązania wg pełnej klasyfikacji budżetowej537 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków miasta Piotrkowa Trybunalskiego wg grup w poszczególnych działach66 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków ogółem66 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja wydatków według grup (ogółem, gmina, powiat)66 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów ogółem wraz ze środkami Unii Europejskiej wg źródeł66 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na 2005 r.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów miasta62 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów ogólem66 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2005 rok735 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer