artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2004

Załączniki:
Realizacja prognozy długu 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Obliczanie wysokości wolnych środków za 2004 r. 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania planu Gpspodarstwa Pomocniczego 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania palnów środków specjalnych jednostek budżetowych za 2004 r. 88 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania planu Powiatowegi Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2004 r., związanych z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadan zleconych ustawami 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do podmiotów publicznych 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie olanu dotacji dla pozostałych podmiotów nie będących podmiotami publicznymi lecz posiadających uprawnienia podmiotów publicznych 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów publicznych 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administarcji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Remonty w szkołach i placówkach oświatowych 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie nakładów na inwestycje za 2004 rok 109 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków za 2004 rok 470 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków ogółem - wg działów 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja wydatków według grup 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów za 2004 r. w podziale na gminę i powiat 45 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów według wazniejszych źródeł 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2004 659 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer