artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2004

Załączniki:
Realizacja prognozy długu17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Obliczanie wysokości wolnych środków za 2004 r.16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania planu Gpspodarstwa Pomocniczego28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania palnów środków specjalnych jednostek budżetowych za 2004 r.88 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania planu Powiatowegi Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2004 r., związanych z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadan zleconych ustawami20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do podmiotów publicznych30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie olanu dotacji dla pozostałych podmiotów nie będących podmiotami publicznymi lecz posiadających uprawnienia podmiotów publicznych30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów publicznych17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administarcji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Remonty w szkołach i placówkach oświatowych18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie nakładów na inwestycje za 2004 rok109 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków za 2004 rok470 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków ogółem - wg działów20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja wydatków według grup21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów za 2004 r. w podziale na gminę i powiat45 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów według wazniejszych źródeł17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2004 659 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer