artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2004

Załączniki:
Realizacja prognozy długu 17 KB
Obliczanie wysokości wolnych środków za 2004 r. 16 KB
Sprawozdanie z wykonania planu Gpspodarstwa Pomocniczego 28 KB
Sprawozdanie z wykonania palnów środków specjalnych jednostek budżetowych za 2004 r. 88 KB
Sprawozdanie z wykonania planu Powiatowegi Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 28 KB
Sprawozdanie z wykonania planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 31 KB
Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2004 r., związanych z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadan zleconych ustawami 20 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do podmiotów publicznych 30 KB
Wykonanie olanu dotacji dla pozostałych podmiotów nie będących podmiotami publicznymi lecz posiadających uprawnienia podmiotów publicznych 30 KB
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów publicznych 17 KB
Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu 31 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administarcji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 18 KB
Wydatki oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 24 KB
Remonty w szkołach i placówkach oświatowych 18 KB
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 22 KB
Wykonanie nakładów na inwestycje za 2004 rok 109 KB
Wykonanie wydatków za 2004 rok 470 KB
Wykonanie wydatków ogółem - wg działów 20 KB
Realizacja wydatków według grup 21 KB
Wykonanie dochodów za 2004 r. w podziale na gminę i powiat 45 KB
Wykonanie dochodów według wazniejszych źródeł 17 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2004 659 KB