artykuł nr 1

Budżet Miasta na 2008 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXX/511/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2008 745 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/494/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2008 626 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/470/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2008 312 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/431/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2008 323 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/395/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2008 439 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/372/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2008 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/349/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2008 389 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/316/08 ws. zmiany budżetu Miasta na rok 2008 370 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/308/07 z dn. 10.12.2007 r. Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi ws. opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2008 r. 78 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/307/2007 Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dn. 10.12.2007 r. ws. opinii dotyczącej możliwiści sfinansowania deficytu bużetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 173 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków jednostek pomocniczych. 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan przychodów i wydatków funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym na 2008 r 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo - wychowawczych 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Prognoza spłaty długów w latach 2009 - 2016 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2008 rok 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2008 rok 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 54 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wieloletni plan inwestycyjny 2008 - 2010 46 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan nakładów na inwestycje na 2008 r. 297 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2008 r., związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 49 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2008 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody budżetu Miasta na 2008 rok 125 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/285/07 ws. uchwalenia budżetu Miasta na 2008 r. 83 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer