artykuł nr 1

Budżet Miasta na 2008 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXX/511/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2008 745 KB
Uchwała Nr XXIX/494/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2008 626 KB
Uchwała Nr XXVI/470/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2008 312 KB
Uchwała Nr XXV/431/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2008 323 KB
Uchwała Nr XXIV/395/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2008 439 KB
Uchwała Nr XXIII/372/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2008 MB
Uchwała Nr XXII/349/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2008 389 KB
Uchwała Nr XX/316/08 ws. zmiany budżetu Miasta na rok 2008 370 KB
Uchwała Nr II/308/07 z dn. 10.12.2007 r. Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi ws. opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2008 r. 78 KB
Uchwała Nr II/307/2007 Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dn. 10.12.2007 r. ws. opinii dotyczącej możliwiści sfinansowania deficytu bużetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 173 KB
Plan wydatków jednostek pomocniczych. 21 KB
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. 19 KB
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. 21 KB
Plan przychodów i wydatków funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym na 2008 r 24 KB
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 28 KB
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 28 KB
Plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo - wychowawczych 25 KB
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury 26 KB
Prognoza spłaty długów w latach 2009 - 2016 23 KB
Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2008 rok 23 KB
prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2008 rok 22 KB
Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 54 KB
Wieloletni plan inwestycyjny 2008 - 2010 46 KB
Plan nakładów na inwestycje na 2008 r. 297 KB
Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2008 r., związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 49 KB
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 33 KB
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 21 KB
Plan wydatków miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2008 rok MB
Dochody budżetu Miasta na 2008 rok 125 KB
Uchwała Nr XVII/285/07 ws. uchwalenia budżetu Miasta na 2008 r. 83 KB