artykuł nr 1

Budżet Miasta na 2008 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXX/511/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2008745 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/494/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2008626 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVI/470/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2008312 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/431/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2008323 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/395/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2008439 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/372/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2008MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/349/08 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2008 389 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/316/08 ws. zmiany budżetu Miasta na rok 2008370 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/308/07 z dn. 10.12.2007 r. Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi ws. opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2008 r.78 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr II/307/2007 Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dn. 10.12.2007 r. ws. opinii dotyczącej możliwiści sfinansowania deficytu bużetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego173 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków jednostek pomocniczych.21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan przychodów i wydatków funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym na 2008 r24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo - wychowawczych25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Prognoza spłaty długów w latach 2009 - 201623 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2008 rok23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2008 rok22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej54 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wieloletni plan inwestycyjny 2008 - 201046 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan nakładów na inwestycje na 2008 r.297 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2008 r., związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami49 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2008 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody budżetu Miasta na 2008 rok125 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/285/07 ws. uchwalenia budżetu Miasta na 2008 r.83 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer