artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie, na okres 29 lat nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeromskiego 20

artykuł nr 2

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Prostej 198/200 i ul. Spacerowej 141/143 - na zasadach programu "Działka pod budowę domu za 50% ceny"

artykuł nr 3

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Przemysłowej

artykuł nr 4

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej

artykuł nr 5

Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż udziału stanowiącego własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w wysokości 7/36 części w nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 7 - ul. Pereca 11/13 - ul. Garncarskiej 18

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze