artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Rolniczej

artykuł nr 2

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Miast Partnerskich

artykuł nr 3

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Karolinowskiej

artykuł nr 4

Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na...

Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej przy ulicy Piaskowej

artykuł nr 5

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Miasto Piotrków trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej i ul. Dalekiej - ul. Wierzeje

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze