artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na termomodernizację i adaptację budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Unieważnienie postępowania 379 KB
Zestawienie ofert 226 KB
PRZEDMIAR UM BUDOWLANE 246 KB
Instalacje sanitarne - AKTUALNE WERSJE PRZEDMIARÓW 224 KB
PRZEDMIAR UM PIOTRKÓW - NISKOPRĄDOWE POPRAWIONY 41 KB
PRZEDMIAR UM SZKOLNA SAP-BIS 34 KB
UWAGA! Nowy kosztorys ofertowy 196 KB
III piętro - oznaczenie odporności ogniowej ścian MB
II piętro - oznaczenie odporności ogniowej ścian MB
I piętro - oznaczenie odporności ogniowej ścian MB
Zestawienie stolarki - korekta 177 KB
Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dn. 19.01.2017 r. MB
UWAGA!!! NASTĘPNA ZMIANA TERMINU OTWARCIA !!! 240 KB
Kolejna zmiana terminu otwarcia !!! 748 KB
Uwaga!!! Kolejna zmiana ogłoszenia 813 KB
Uwaga!!! Zmiana terminu otwarcia 234 KB
SIWZ 316 KB
Kosztorysy ofertowe i przedmiary robót 624 KB
Branża elektryczna 24 MB
Istotne postanowienia umowne MB
Wymogi dot. gwarancji 492 KB
Wzór oświadczeń Podwykonawców 15 KB
Istotne postanowienia umowne 44 KB
Aneks do ekspertyzy w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej wraz z postanowieniem MB
Opinia kominiarska MB
SPECYFIKACJA - Architektura i konstrukcja 478 KB
PROJEKT cz. 7 25 MB
PROJEKT cz. 6 39 MB
PROJEKT cz. 5 37 MB
PROJEKT cz. 4 37 MB
PROJEKT cz. 3 38 MB
PROJEKT cz. 2 37 MB
PROJEKT cz. 1 34 MB
Roboty sanitarne PROJEKT cz. 3 17 MB
Roboty sanitarne PROJEKT cz. 2 25 MB
Roboty sanitarne PROJEKT cz. 1 32 MB
Specyfikacja robót sanitarnych STWIOR 626 KB
SIWZ - 1 str. 375 KB
Ogłoszenie MB
artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na dostawę bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGIB) spełniającej wymagania obowiązujących przepisów prawa

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Broniewskiego w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja o wyborze oferty MB
Zestawienie ofert 82 KB
Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dn. 22.12.2016 r. 481 KB
Kosztorys ofertowy V2 KS KD 36 KB
Odpowiedzi na pyt. Wykonawców z dn. 20.12.2016 r. MB
Profil KS sw4-sw4_1 275 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 20 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18 KB
Nowy formularz ofertowy 421 KB
Załącznik nr 6 aktualny 86 KB
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dn. 13.12.2016 r. 386 KB
Pliki dodatkowe cz. 2 12 MB
Pliki dodatkowe cz. 1 29 MB
Geologia MB
Odpowiedzi na pytania z dn. 12.12.2016 r. MB
Projekt budowlano-wykonawczy cz. 5 19 MB
Projekt budowlano-wykonawczy cz. 4 11 MB
Projekt budowlano-wykonawczy cz. 3 26 MB
Projekt budowlano-wykonawczy cz. 2 20 MB
Projekt budowlano-wykonawczy cz.1 11 MB
Projekt budowlano-wykonawczy ks i kd cz. 6 MB
Projekt budowlano-wykonawczy ks i kd cz. 5 24 MB
Projekt budowlano-wykonawczy ks i kd cz. 4 34 MB
Projekt budowlano-wykonawczy ks i kd cz. 3 35 MB
Projekt budowlano-wykonawczy ks i kd cz. 2 106 KB
Projekt budowlano-wykonawczy ks i kd cz. 1 685 KB
Specyfikacja-kopia 37 MB
Profile podłużne podłączenia wpustów ulicznych ks, kd wod MB
Profile podłużne ks 12 MB
Profile podłużne kd 13 MB
PB-W ks i kd 27 MB
Proj aneks KD 1400 MB
Formularz ofertowy 263 KB
Dokumentacja cz. 3 MB
Dokumentacja cz. 2 36 MB
Kosztorysy ofertowe 148 KB
Wzór oświadczeń podwykonawców 15 KB
Wymogi dot. gwarancji należytego wykonania umowy 268 KB
Istotne postanowienia umowy 44 KB
SIWZ - str. 1 403 KB
SIWZ 686 KB
Ogłoszenie przetargu 372 KB
artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na wykonanie pasażu pieszego wraz z murkiem oporowym w ciągu ul. Starowarszawskiej na odcinku od ul. M. Curie Skłodowskiej do ul. Jerozolimskiej w ramach zadania pn.: Budowa Nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na przebudowę infrastruktury Skate Park.