artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na termomodernizację i adaptację budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Unieważnienie postępowania 379 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie ofert 226 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
PRZEDMIAR UM BUDOWLANE 246 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Instalacje sanitarne - AKTUALNE WERSJE PRZEDMIARÓW 224 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
PRZEDMIAR UM PIOTRKÓW - NISKOPRĄDOWE POPRAWIONY 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
PRZEDMIAR UM SZKOLNA SAP-BIS 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UWAGA! Nowy kosztorys ofertowy 196 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
III piętro - oznaczenie odporności ogniowej ścian MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
II piętro - oznaczenie odporności ogniowej ścian MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
I piętro - oznaczenie odporności ogniowej ścian MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie stolarki - korekta 177 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dn. 19.01.2017 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UWAGA!!! NASTĘPNA ZMIANA TERMINU OTWARCIA !!! 240 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kolejna zmiana terminu otwarcia !!! 748 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uwaga!!! Kolejna zmiana ogłoszenia 813 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uwaga!!! Zmiana terminu otwarcia 234 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ 316 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kosztorysy ofertowe i przedmiary robót 624 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Branża elektryczna 24 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Istotne postanowienia umowne MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wymogi dot. gwarancji 492 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wzór oświadczeń Podwykonawców 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Istotne postanowienia umowne 44 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Aneks do ekspertyzy w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej wraz z postanowieniem MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Opinia kominiarska MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SPECYFIKACJA - Architektura i konstrukcja 478 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
PROJEKT cz. 7 25 MB
PROJEKT cz. 6 39 MB
PROJEKT cz. 5 37 MB
PROJEKT cz. 4 37 MB
PROJEKT cz. 3 38 MB
PROJEKT cz. 2 37 MB
PROJEKT cz. 1 34 MB
Roboty sanitarne PROJEKT cz. 3 17 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Roboty sanitarne PROJEKT cz. 2 25 MB
Roboty sanitarne PROJEKT cz. 1 32 MB
Specyfikacja robót sanitarnych STWIOR 626 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ - 1 str. 375 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na dostawę bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGIB) spełniającej wymagania obowiązujących przepisów prawa

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Broniewskiego w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja o wyborze oferty MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie ofert 82 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dn. 22.12.2016 r. 481 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kosztorys ofertowy V2 KS KD 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pyt. Wykonawców z dn. 20.12.2016 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Profil KS sw4-sw4_1 275 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Nowy formularz ofertowy 421 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 aktualny 86 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dn. 13.12.2016 r. 386 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Pliki dodatkowe cz. 2 12 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Pliki dodatkowe cz. 1 29 MB
Geologia MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania z dn. 12.12.2016 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt budowlano-wykonawczy cz. 5 19 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt budowlano-wykonawczy cz. 4 11 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt budowlano-wykonawczy cz. 3 26 MB
Projekt budowlano-wykonawczy cz. 2 20 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt budowlano-wykonawczy cz.1 11 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt budowlano-wykonawczy ks i kd cz. 6 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt budowlano-wykonawczy ks i kd cz. 5 24 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt budowlano-wykonawczy ks i kd cz. 4 34 MB
Projekt budowlano-wykonawczy ks i kd cz. 3 35 MB
Projekt budowlano-wykonawczy ks i kd cz. 2 106 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt budowlano-wykonawczy ks i kd cz. 1 685 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja-kopia 37 MB
Profile podłużne podłączenia wpustów ulicznych ks, kd wod MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Profile podłużne ks 12 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Profile podłużne kd 13 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
PB-W ks i kd 27 MB
Proj aneks KD 1400 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Formularz ofertowy 263 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dokumentacja cz. 3 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dokumentacja cz. 2 36 MB
Kosztorysy ofertowe 148 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wzór oświadczeń podwykonawców 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wymogi dot. gwarancji należytego wykonania umowy 268 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Istotne postanowienia umowy 44 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ - str. 1 403 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ 686 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie przetargu 372 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na wykonanie pasażu pieszego wraz z murkiem oporowym w ciągu ul. Starowarszawskiej na odcinku od ul. M. Curie Skłodowskiej do ul. Jerozolimskiej w ramach zadania pn.: Budowa Nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na przebudowę infrastruktury Skate Park.