artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na termomodernizację i adaptację budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Unieważnienie postępowania379 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie ofert226 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
PRZEDMIAR UM BUDOWLANE246 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Instalacje sanitarne - AKTUALNE WERSJE PRZEDMIARÓW 224 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
PRZEDMIAR UM PIOTRKÓW - NISKOPRĄDOWE POPRAWIONY41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
PRZEDMIAR UM SZKOLNA SAP-BIS34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
UWAGA! Nowy kosztorys ofertowy196 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
III piętro - oznaczenie odporności ogniowej ścianMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
II piętro - oznaczenie odporności ogniowej ścianMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
I piętro - oznaczenie odporności ogniowej ścianMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie stolarki - korekta177 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dn. 19.01.2017 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
UWAGA!!! NASTĘPNA ZMIANA TERMINU OTWARCIA !!! 240 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Kolejna zmiana terminu otwarcia !!! 748 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uwaga!!! Kolejna zmiana ogłoszenia813 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uwaga!!! Zmiana terminu otwarcia 234 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ316 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Kosztorysy ofertowe i przedmiary robót624 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Branża elektryczna24 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Istotne postanowienia umowneMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wymogi dot. gwarancji492 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wzór oświadczeń Podwykonawców15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Istotne postanowienia umowne44 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Aneks do ekspertyzy w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej wraz z postanowieniemMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Opinia kominiarskaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SPECYFIKACJA - Architektura i konstrukcja478 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
PROJEKT cz. 725 MB
PROJEKT cz. 639 MB
PROJEKT cz. 537 MB
PROJEKT cz. 437 MB
PROJEKT cz. 338 MB
PROJEKT cz. 237 MB
PROJEKT cz. 134 MB
Roboty sanitarne PROJEKT cz. 317 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Roboty sanitarne PROJEKT cz. 225 MB
Roboty sanitarne PROJEKT cz. 132 MB
Specyfikacja robót sanitarnych STWIOR626 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ - 1 str.375 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
OgłoszenieMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na dostawę bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGIB) spełniającej wymagania obowiązujących przepisów prawa

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Broniewskiego w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja o wyborze ofertyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie ofert82 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dn. 22.12.2016 r.481 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Kosztorys ofertowy V2 KS KD36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pyt. Wykonawców z dn. 20.12.2016 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Profil KS sw4-sw4_1275 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 220 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Nowy formularz ofertowy421 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 aktualny86 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dn. 13.12.2016 r.386 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Pliki dodatkowe cz. 212 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Pliki dodatkowe cz. 129 MB
GeologiaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedzi na pytania z dn. 12.12.2016 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt budowlano-wykonawczy cz. 519 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt budowlano-wykonawczy cz. 411 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt budowlano-wykonawczy cz. 326 MB
Projekt budowlano-wykonawczy cz. 220 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt budowlano-wykonawczy cz.1 11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt budowlano-wykonawczy ks i kd cz. 6MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt budowlano-wykonawczy ks i kd cz. 524 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt budowlano-wykonawczy ks i kd cz. 434 MB
Projekt budowlano-wykonawczy ks i kd cz. 335 MB
Projekt budowlano-wykonawczy ks i kd cz. 2106 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt budowlano-wykonawczy ks i kd cz. 1685 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja-kopia37 MB
Profile podłużne podłączenia wpustów ulicznych ks, kd wodMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Profile podłużne ks12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Profile podłużne kd13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
PB-W ks i kd27 MB
Proj aneks KD 1400MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Formularz ofertowy263 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dokumentacja cz. 3MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dokumentacja cz. 236 MB
Kosztorysy ofertowe148 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wzór oświadczeń podwykonawców15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wymogi dot. gwarancji należytego wykonania umowy268 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Istotne postanowienia umowy44 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ - str. 1403 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ686 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie przetargu372 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na wykonanie pasażu pieszego wraz z murkiem oporowym w ciągu ul. Starowarszawskiej na odcinku od ul. M. Curie Skłodowskiej do ul. Jerozolimskiej w ramach zadania pn.: Budowa Nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na przebudowę infrastruktury Skate Park.