artykuł nr 6

Zaproszenie do składania propozycji wysokości wynagrodzeń za wykonanie czynności biegłego w ramach postepowań administracyjnych prowadzonych w RGN

artykuł nr 7

Zaproszenie do składania wniosku o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 8

Zaproszenie do składania propozycji wysokości wynagrodzeń za wykonanie czynności biegłego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 9

Zaproszenie do składania wniosku o wpis na listę rzeczoznawców - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 10

Procedura wewnętrzna powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych