artykuł nr 1

Zaproszenie do składania wniosku o wpis na listę rzeczoznawców - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 2

Procedura wewnętrzna powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych

artykuł nr 3

Zaproszenie do składania propozycji wysokości wynagrodzeń za wykonanie czynności biegłego w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Załączniki:
Załączniki do zaproszenia 127 KB
Zaproszenie 334 KB
artykuł nr 4

Zaproszenie do składania wniosku o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych

artykuł nr 5

Zaproszenia do składania wniosku o wpis na listę rzeczoznawców - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalski wraz z wnioskiem o wpis na listę rzeczoznawców majatkowych i zatwierdzonym cennikiem za wykonanie operatu szacunkowego w poszczególnych postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzedu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim