artykuł nr 1

Lista rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 2

Zaproszenie do składania oferty udziału w charakterze biegłego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 3

Zaproszenie do składania propozycji wysokości wynagrodzeń za wykonanie czynności biegłego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 4

Zaproszenie do składania propozycji wysokości wynagrodzeń za wykonanie czynności biegłego w ramach postepowań administracyjnych prowadzonych w RGN

artykuł nr 5

Zaproszenie do składania wniosku o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego