artykuł nr 1

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Inspektor ds. kontroli wewnętrznej w Biurze Kontroli

artykuł nr 2

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ W REFERACIE DOCHODÓW

artykuł nr 3

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10: AUDYTOR WEWNĘTRZNY

artykuł nr 4

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY w ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY w Piotrkowie Trybunalskim