artykuł nr 1

SPZ.271.16.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

SPZ.271.13.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej wraz z utwardzeniem ul. Modrej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

SPZ.271.15.2017 - przetarg nieograniczony na budowę ulicy Kasztelańskiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

SPZ.271.11.2017 - przetarg nieograniczony na wykonanie sieci ciepłowniczej w ulicy Broniewskiego oraz ulicy 12kdd w ramach zadania pn.: Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Broniewskiego/ ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

SPZ.271.14.2017 - przetarg nieograniczony na budowę pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna w Piotrkowie Trybunalskim (budowa ulicy Sasanek i ulicy Zawiłej oraz budowa skrzyżowania ulicy Regatowej z ulicą Strzelniczą)