artykuł nr 1

Projekt Budżetu Miasta na 2007 r.

Załączniki:
Plan wydatków jednostek budżetowych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok611 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków jednostek pomocniczych.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 r.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo - wychowawczych23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Prognoza spłaty długów w latach 2008 - 201522 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalski na 2007 rok21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wieloletni plan inwestycyjny 2007 - 200944 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan nakładów na inwestycje na 2007 r.174 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2007 r., związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu44 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok - według klasyfikacji budżetowej 740 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Środki pochodzące z budżetu UE na 2007 r. 25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody Budżetu Miasta na 2007 r.75 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Objaśnienia do projektu Budżetu Miasta na 2007 r.427 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projakt uchwały w/s uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok105 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer