artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2003

Załączniki:
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego za rok 2003450 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów za 2003 r. w podziale na gminę i powiat48 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów ogółem21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja wydatków w 2003 r. wg grup (ogółem, gmina, powiat)15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki - wykonanie za 2003 r. 322 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie nakładów na inwestycje za 2003 r. 66 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów publicznych za 2003 r. 21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla pozostałych podmiotów nie zaliczanych do podmiotów fianansów publicznych (przyznawanych w oparciu o art. 118 o finansach publicznych) za rok 200333 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2003 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania planu Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2003 r.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania planu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych za 2003 r. 61 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 r. 27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gospodarstwa pomocniczego71 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Obliczenie wysokości wolnych środków za 2003 rok26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja prognozy długu17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer