artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2003

Załączniki:
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego za rok 2003 450 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów za 2003 r. w podziale na gminę i powiat 48 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów ogółem 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja wydatków w 2003 r. wg grup (ogółem, gmina, powiat) 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki - wykonanie za 2003 r. 322 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie nakładów na inwestycje za 2003 r. 66 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów publicznych za 2003 r. 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla pozostałych podmiotów nie zaliczanych do podmiotów fianansów publicznych (przyznawanych w oparciu o art. 118 o finansach publicznych) za rok 2003 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2003 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania planu Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2003 r. 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania planu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych za 2003 r. 61 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 r. 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gospodarstwa pomocniczego 71 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Obliczenie wysokości wolnych środków za 2003 rok 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja prognozy długu 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer