artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2003

Załączniki:
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego za rok 2003 450 KB
Wykonanie dochodów za 2003 r. w podziale na gminę i powiat 48 KB
Wykonanie dochodów ogółem 21 KB
Realizacja wydatków w 2003 r. wg grup (ogółem, gmina, powiat) 15 KB
Wydatki - wykonanie za 2003 r. 322 KB
Wykonanie nakładów na inwestycje za 2003 r. 66 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 43 KB
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów publicznych za 2003 r. 21 KB
Wykonanie planu dotacji dla pozostałych podmiotów nie zaliczanych do podmiotów fianansów publicznych (przyznawanych w oparciu o art. 118 o finansach publicznych) za rok 2003 33 KB
Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2003 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20 KB
Sprawozdanie z wykonania planu Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2003 r. 22 KB
Sprawozdanie z wykonania planu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 KB
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych za 2003 r. 61 KB
Sprawozdanie z wykonania planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 r. 27 KB
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gospodarstwa pomocniczego 71 KB
Obliczenie wysokości wolnych środków za 2003 rok 26 KB
Realizacja prognozy długu 17 KB