artykuł nr 1

LXIII Sesja Rady Miasta z dn. 26.04.2023 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LXIII/792/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2023 356 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXIII/791/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim oraz objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXIII/790/2023 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXIII/789/2023 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2030 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXIII/788/2023 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zmieniająca uchwałę nr XLIII/536/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXIII/787/2023 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wolborskiej 22 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXIII/786/2023 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piaskowej 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXIII/785/2023 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Browarnej 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr LXIII/784/2023 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok 976 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXIII/784/2023 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr LXIII/783/2023 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXIII/783/2023 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dostępne kategorie:
I kwartał
II kwartał