artykuł nr 1

LV Sesja Rady Miasta z dn. 26.09.2022 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LV/699/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Uchwały Nr LV/699/22 10 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LV/700/22 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LV/701/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LV/702/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ul. Wierzejskiej29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LV/703/22 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 19-21 do spółki: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LV/704/22 w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy obejmującej nieruchomości wchodzące w skład zasobu nieruchomości Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/704/22 73 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/704/22 39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LV/705/22 w sprawie ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LV/706/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/674/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu i przedmiotu działania15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer