artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XXVI Sesję Rady Miasta

Załączniki:
Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miasta 247 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi 502 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na rozszerzenie Podstrefy Piotrków Trybunalski Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 41 jako działka nr 47/2 o powierzchni 0,0287 ha 899 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Parkowej-Morgowej oznaczonej nr działki 478/1 o powierzchni 0,1502 ha 472 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu Uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części nieruchomości niezabudowanych, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Matejki 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części nieruchomości niezabudowanych, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Matejki 107 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu Uchwały w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 240 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2016 r. 18 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 12 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Wykaz projektów uchwał skierowanych na XXV Sesję Rady Miasta

Załączniki:
* Załącznik do projektu uchwały w/s utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej 288 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej 75 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s traty mocy uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta na zadania służące ochronie powietrza w ramach programu "Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA" na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na lata 2016-2018 183 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały W/S nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Zawiłej 37 (obręb 18) oznaczonej nr działek: 91/6 i 91/32 o łącznej powierzchni 0,4293 ha. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Zawiłej 37 (obręb 18) oznaczonej nr działek: 91/6 i 91/32 o łącznej powierzchni 0,4293 ha. 240 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego-służebności przesyłu MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego-służebności przesyłu 133 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Karolinowskiej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 102 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim na obszarze zawartym pomiędzy ulicami Energetyków-Graniczna-Wronia. 236 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kochanowskiego 106 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2016 r. 12 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 12 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer