artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Dąbrowskiego w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektu Trakt Wielu Kultur

Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z wezwaniem do podpisania umowy711 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert515 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedź nr 2 na pytania wykonawców507 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiana terminu składania ofert184 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Odpowiedź na pytania wykonawców211 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu234 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Standaryzacja ZE211 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt - ulica Dąbrowskiego - wewnętrzne linie zasilające (ZIP)11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt - ulica Dąbrowskiego - sieć (ZIP)MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - strona tytułowa23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Szeczgółowe Specyfikacje TechniczneMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar - kosztorys ofertowy71 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy - nawierzchnia parkingu28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy - zjazd26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy - sytuacja drogowaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy - PZTMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy - opis58 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy - konstrukcja 332 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy - konstrukcja 231 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy - konstrukcja 130 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy - mała architekturaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt drogowy - profil38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja techniczna - kanalizacja deszczowa616 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja techniczna - kanalizacja sanitarna537 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar robót - przyłącza wody24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar robót - kanalizacja sanitarna30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedmiar robót - kanalizacja deszczowa29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - wpusty rysunek nr 10372 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - studnia18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - studnia17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Przyłącza wody278 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan sytuacyjny880 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Opis techniczny185 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - kanalizacja sanitarna wir profil56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - kanalizacja sanitarna wir opis554 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - kanalizacja sanitarna przyłącza88 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa wpusty151 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa wpust18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa skrzyżowanie wpusty55 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa rynny302 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa profil180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa do rozbudowy170 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt techniczny - hydrant22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Istotne postanowienia umowy211 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ - 1 str.302 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ437 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer