artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Dąbrowskiego w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektu Trakt Wielu Kultur

Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z wezwaniem do podpisania umowy711 KB
UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert515 KB
Odpowiedź nr 2 na pytania wykonawców507 KB
Zmiana terminu składania ofert184 KB
Odpowiedź na pytania wykonawców211 KB
Ogłoszenie o zamówieniu234 KB
Standaryzacja ZE211 KB
Projekt - ulica Dąbrowskiego - wewnętrzne linie zasilające (ZIP)11 MB
Projekt - ulica Dąbrowskiego - sieć (ZIP)MB
SST - strona tytułowa23 KB
Szeczgółowe Specyfikacje TechniczneMB
Przedmiar - kosztorys ofertowy71 KB
Projekt drogowy - nawierzchnia parkingu28 KB
Projekt drogowy - zjazd26 KB
Projekt drogowy - sytuacja drogowaMB
Projekt drogowy - PZTMB
Projekt drogowy - opis58 KB
Projekt drogowy - konstrukcja 332 KB
Projekt drogowy - konstrukcja 231 KB
Projekt drogowy - konstrukcja 130 KB
Projekt drogowy - mała architekturaMB
Projekt drogowy - profil38 KB
Specyfikacja techniczna - kanalizacja deszczowa616 KB
Specyfikacja techniczna - kanalizacja sanitarna537 KB
Przedmiar robót - przyłącza wody24 KB
Przedmiar robót - kanalizacja sanitarna30 KB
Przedmiar robót - kanalizacja deszczowa29 KB
Projekt techniczny - wpusty rysunek nr 10372 KB
Projekt techniczny - studnia18 KB
Projekt techniczny - studnia17 KB
Przyłącza wody278 KB
Plan sytuacyjny880 KB
Opis techniczny185 KB
Projekt techniczny - kanalizacja sanitarna wir profil56 KB
Projekt techniczny - kanalizacja sanitarna wir opis554 KB
Projekt techniczny - kanalizacja sanitarna przyłącza88 KB
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa wpusty151 KB
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa wpust18 KB
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa skrzyżowanie wpusty55 KB
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa rynny302 KB
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa profil180 KB
Projekt techniczny - kanalizacja deszczowa do rozbudowy170 KB
Projekt techniczny - hydrant22 KB
Istotne postanowienia umowy211 KB
SIWZ - 1 str.302 KB
SIWZ437 KB