artykuł nr 11

Przetarg nieograniczony wymianę posadzek na korytarzu na parterze w budynku Domu Pomocy Społeczne w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 12

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej (na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Wojska Polskiego) w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Projektu Trakt Wielu Kultur-rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego-etap II

artykuł nr 13

Przetarg nieograniczony na budowę przyłączy: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowego, energetycznego od ulicy Zamkowej w ramach zadania pn.: Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 14

Przetarg nieograniczony na dostawę 2 szt. wózków transportowo-kąpielowych (wózkowanien, łóżek kąpielowo-transportowych) oraz 2 szt. bemarów jezdnych czterokomorowych wyposażonych w pojemniki z uchwytami i pokrywami dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 15

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie 14-dniowego wypoczynku letniego w okresie wakacyjnym dla dzieci od 7 do 14 lat w liczbie od 150 do 170

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 619 KB