artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wymianę posadzek na korytarzach I i II piętra w budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń na istniejące place zabaw w następujących rejonach miasta: ul. Emilii Plater 4-6-Słowackiego, ul. Wroniej, ul. Daniłowskiego, na kąpielisku Słoneczko oraz na osiedlu Wyzwolenia

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na wykonanie pracy geodezyjnej i kartograficznej dotyczącej okresowej weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie porównania zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń na istniejące place zabaw, w następujących rejonach miasta: ul. Emilii Plater 4/6 - Słowackiego, ul. Wroniej, ul. Daniłowskiego, na kąpielisku Słoneczko oraz na osiedlu Wyzwolenia

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na na świadczenie usług szkoleniowych dla 30 osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej w ramach projektu: "Aktywizacja osób niepełnosprawnych szansą na zatrudnienie"-współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie