artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na modernizację szatni i węzła żywieniowego w SP nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w ulicy bocznej od ul. Pawłowskiej w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Pawłowskiej-bocznej w ramach programu Realizacja założeń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie układów komunikacyjnych infrastruktury

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na wykonanie dostawy produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na budowę skweru miejskiego bez wyposażenia zlokalizowanego przy ul. Słowackiego 43-Niecałej 29 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informaca o wyborze najkorzystniejszej oferty 141 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Konstrukcja chodnika 68 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan sytuacyjno-wysokościowy 313 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt zagospodarowania 309 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Etap realizacji 45 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Dokumentacja zdjęciowa 207 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST-betonowe obrzeża chodnikowe 49 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST-nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST-nawierzchnia żwirowa 74 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST-warstwa odsączająca 49 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST-koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 45 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST-rozbiórka elementów dróg 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST-roboty przygotowawcze 47 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST-wymagania ogólne 128 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Szczegółowa Specyfikacja techniczna-spis treści 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Istotne postanowienia umowy 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ - str. 1 438 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ 198 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogloszenie o zamówieniu 58 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Żeromskiego 11 w ramach programu pn. "Termomodernizacja budynków"