artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na modernizację szatni i węzła żywieniowego w SP nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w ulicy bocznej od ul. Pawłowskiej w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Pawłowskiej-bocznej w ramach programu Realizacja założeń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie układów komunikacyjnych infrastruktury

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na wykonanie dostawy produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na budowę skweru miejskiego bez wyposażenia zlokalizowanego przy ul. Słowackiego 43-Niecałej 29 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Żeromskiego 11 w ramach programu pn. "Termomodernizacja budynków"