artykuł nr 6

Kontrola prawidłowości realizowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz gospodarowania mieniem w IV LO w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 7

Kontrola prawidłowości realizowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz gospodarowania mieniem w Przedszkolu Samorządowym Nr 24 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 8

Kontrola prawidłowości realizowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz gospodarowania mieniem Szkole Podstawowej Nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 9

Kontrola prawidłowości realizowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz gospodarowania mieniem w II LO w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 10

Kontrola prawidłowości realizowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz gospodarowania mieniem w Przedszkolu Samorządowym Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim