artykuł nr 1

Kontrola prawidłowości realizacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz gospodarowania mieniem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Kontrola prawidłowości realizacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz gospodarowania mieniem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Kontrola prawidłowości realizacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz gospodarowania mieniem w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Kontrola prawidłowości realizowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz gospodarowania mieniem w jednostce realizującej zadania miasta

artykuł nr 5

Kontrola prawidłowości realizacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz gospodarowania mieniem w Przedszkolu Samorządowym nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim