artykuł nr 1

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Parafialnej

artykuł nr 2

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 80/82

artykuł nr 3

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości lokalowej nr 1 położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 18, stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski

artykuł nr 4

Ogłoszenie o III ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Armii Krajowej

artykuł nr 5

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 21 A