artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: inspektor ds. nadzoru nad robotami budowlanymi w Biurze Inwestycji i Remontów

artykuł nr 2

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora: - Przedszkola Samorządowego nr 20 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. I. J. Paderewskiego 1a - Przedszkola Samorządowego nr 24 z Oddziałami integracyjnymi im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Topolowa 14 a

artykuł nr 3

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora: - Przedszkola Samorządowego nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Poprzeczna 7 a - Przedszkola Samorządowego nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Władysława Broniewskiego 3

artykuł nr 4

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim, Aleje Mikołaja Kopernika 6