artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. zbywania nieruchomości w Referacie Gospodarki Nieruchomościami

artykuł nr 2

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. księgowości podatkowej w Referacie Dochodów w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 3

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: podinspektor ds. nakładania kar pieniężnych w Referacie Komunikacji w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego