artykuł nr 31

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano - wykonawczej na przebudowę mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1541 ul. Wolborskiej (przez rzekę Wierzejkę)w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 32

Zapytanie o cenę na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości

artykuł nr 33

Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Jerozolimskiej w ramach programu: Poprawa dostępności komunikacyjnej do centrów logistycznych i obszarów Piotrkowskiej Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - etap 2

Załączniki:
ZP 12 i 21510 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z wezwaniem do podpisania umowy606 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
3. odpowiedź na pytanie wykonawcy756 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Modyfikacja treści SIWZMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
2. odpowiedź na pytanie wykonawcy832 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
1. odpowiedź na pytanie wykonawcyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Aktualna dokumentacja - Kanalizacja deszczowa (ZIP)11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wodociag (ZIP)MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Elektryka (ZIP)19 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Roboty instalacyjne - wodociągowe32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja techniczna - zieleń59 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Kosztorys ofertowy131 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - usunięcie kolizji telekomunikacyjnej125 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - odtworzenie trasy62 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - wymagania ogólne117 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - oznakowanie pionowe78 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - nawierzchnia133 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - wyrównanie podbudowy49 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - podbudowa z kruszywa39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - warstwa odsączająca49 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - roboty ziemne73 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - humus33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - skarpy51 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - podbudowa z kruszywa83 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - koryto49 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - nasypy70 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - ścieki55 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - oczyszczenie i skropienie48 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - obrzeża60 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - chodnik z płyt betonowych62 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - krawężniki betonowe75 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - urządzenia zabezpieczające93 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - ogrodzenia69 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - oznakowanie poziome86 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - siatka53 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - kostka97 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - SMA105 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - frezowanie43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - podbudowa z betonu78 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - granit92 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - stabilizowanie cementem82 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - stabilizowanie74 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - roboty ziemne43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - urządzenia obce53 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - telekomunikacja54 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - rozbiórka61 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - drzewa51 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - mury oporowe59 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt zagospodarowania zielenią402 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt zagospodarowania zielenią568 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt zagospodarowania zielenią587 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zieleń - wycinka 1MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Rys. konstrukcyjneMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
PZT - Rolnicza, Spacerowa, JerozolimskaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Przek. - łącznik 219 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Opis drogowy53 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Niwelety - Wojska Polskiego21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Niwelety - łącznik 214 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Niwelety - łącznik 113 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Niwelety85 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Jerozolimska - wycinka15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Jerozolimska - etap 113 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Istotne postanowienia umowy63 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ - 1 str.425 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ282 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu87 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 34

Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa świeżego dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 35

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim