artykuł nr 31

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano - wykonawczej na przebudowę mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1541 ul. Wolborskiej (przez rzekę Wierzejkę)w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 32

Zapytanie o cenę na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości

artykuł nr 33

Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Jerozolimskiej w ramach programu: Poprawa dostępności komunikacyjnej do centrów logistycznych i obszarów Piotrkowskiej Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - etap 2

Załączniki:
ZP 12 i 21 510 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z wezwaniem do podpisania umowy 606 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
3. odpowiedź na pytanie wykonawcy 756 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Modyfikacja treści SIWZ MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
2. odpowiedź na pytanie wykonawcy 832 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
1. odpowiedź na pytanie wykonawcy MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Aktualna dokumentacja - Kanalizacja deszczowa (ZIP) 11 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wodociag (ZIP) MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Elektryka (ZIP) 19 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Roboty instalacyjne - wodociągowe 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja techniczna - zieleń 59 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Kosztorys ofertowy 131 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - usunięcie kolizji telekomunikacyjnej 125 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - odtworzenie trasy 62 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - wymagania ogólne 117 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - oznakowanie pionowe 78 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - nawierzchnia 133 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - wyrównanie podbudowy 49 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - podbudowa z kruszywa 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - warstwa odsączająca 49 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - roboty ziemne 73 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - humus 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - skarpy 51 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - podbudowa z kruszywa 83 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - koryto 49 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - nasypy 70 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - ścieki 55 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - oczyszczenie i skropienie 48 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - obrzeża 60 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - chodnik z płyt betonowych 62 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - krawężniki betonowe 75 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - urządzenia zabezpieczające 93 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - ogrodzenia 69 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - oznakowanie poziome 86 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - siatka 53 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - kostka 97 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - SMA 105 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - frezowanie 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - podbudowa z betonu 78 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - granit 92 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - stabilizowanie cementem 82 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - stabilizowanie 74 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - roboty ziemne 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - urządzenia obce 53 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - telekomunikacja 54 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - rozbiórka 61 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - drzewa 51 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SST - mury oporowe 59 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt zagospodarowania zielenią 402 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt zagospodarowania zielenią 568 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt zagospodarowania zielenią 587 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zieleń - wycinka 1 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Rys. konstrukcyjne MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
PZT - Rolnicza, Spacerowa, Jerozolimska MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przek. - łącznik 2 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Opis drogowy 53 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Niwelety - Wojska Polskiego 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Niwelety - łącznik 2 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Niwelety - łącznik 1 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Niwelety 85 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Jerozolimska - wycinka 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Jerozolimska - etap 1 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Istotne postanowienia umowy 63 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ - 1 str. 425 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
SIWZ 282 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o zamówieniu 87 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 34

Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa świeżego dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 35

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim