artykuł nr 6

Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób uzależnionych z uwzględnieniem mieszkańców Schroniska dla osób bezdomnych oraz osób z Piotrkowa Trybunalskiego

Załączniki:
Oferta MB
artykuł nr 7

Konkurs na prezentację multimedialną o organizacji i/lub jej działaniach na rzecz lokalnej społeczności

Załączniki:
Ogłoszenie o konkursie 223 KB
artykuł nr 8

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2017 roku pod nazwą "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży-kolonii oraz obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i dotkniętych przemocą domową z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego"

Załączniki:
Wyniki konkursu 263 KB
Ogłoszenie o konkursie MB
artykuł nr 9

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu sportu w 2017 r.

artykuł nr 10

Komunikat w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski z zakresu kultury i sztuki 2017 r.