artykuł nr 1

Kontrola przeprowadzona w Liceum Ogólnokształcącym nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Kontrola przeprowadzona w Liceum Ogólnokształcącym nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Kontrola przeprowadzona w Referacie Księgowości Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 4

Kontrola przeprowadzona w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Kontrola doraźna przeprowadzona w zakresie sprawowania nadzoru w 2008 roku przez Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta nad Samorządową instytucją kultury Miejskim Ośrodkiem Kultury w Piotrkowie Trybunalskim